Válka královny Anny V. - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Válka královny Anny V.

Dějiny Želvího ostrova > Válka královny Anny

13. 12.

Po nešťastných událostech v Deerfieldu, bylo v pohraničí Massachusetts a New Hampshire dál neklidno. Čas od času malé skupinky nájezdníků napadly osamocené usedlosti a farmy a někdy z Kanady přišlo i větší zlo. Nedlouho po útoku na Deerfield, napadla za svítání skupina padesáti nebo více indiánů malou osadu pěti srubů u Northamptonu. Z osmi vězňů se tři zachránili útěkem a zbytek byl nejspíš pomordován. Na Oyster River indiáni napadli dům ve chvíli, když muži pracovali na vzdálenějším poli. Ženy v domácnosti si duchapřítomně nasadily klobouky a kabáty, aby vypadaly, jako muži a jejich kamufláž a účinná střelba útočníky skutečně zahnala. V roce 1709 sto osmdesát Francouzů a indiánů opět napadlo Deerfield, ale tentokrát byli obránci ostražití a vetřelce zahnali. V městečku Dover byla většina osadníků zrovna v kostele, když od severu přišli nájezdníci. Žena jménem Estherin Jones je spatřila ze zápraží svého domu a okamžitě spustila křik: „Jsou tady! Jdou sem! Jdou dále!“ a světe div se, indiáni zmizeli!Podle Williamse, byli Francouzi po úspěchu v Deerfieldu „báječně nadmuti pýchou." Povzbuzení úředníci ujistili ministra zahraničí, že zařídí únos tolika vězňů, že si s nimi nebudou vědět rady. Slavný kanadský kapitán Beaucour dostal příkaz, aby zpustošil veškeré britské osídlení na Connecticutu, hlavně město Hatfield. K tomuto účelu měl dispozici osm set mužů - sto dvacet Francouzů a zbytek indiánů. Williams doufal, že „armáda honosící se budoucím vítězstvím, bude díky boží vůle zklamaná.“ A vskutku se tak stalo. Indiáni byli totiž z nějakého důvodu znepokojeni a většina z nich se vrátila domů. Zbytek bojovníků se rozdělil na menší oddíly, a ty se zaměřily opět na osamělé farmy.


V létě roku 1708 guvernér Vaudreuile svolal do Montrealu indiány ze všech okolních misií a přesvědčil je, aby mezi sebou zanechali vzájemné soupeření a raději šli společně do války proti Newbury, Portsmouthu a dalším osadám v Nové Anglii. Naštěstí pro Angličany však indiáni z Caughnawagany moc nadšeni pro podnik neprojevili, a jako obvykle sdíleli informace se svými mohawskými příbuznými z New Yorku a ostražitý Peter Schuyler se to opět dozvěděl. Nový kanadský útočný oddíl byl složen ze čtyř set mužů, z toho sto Francouzů (mezi nimi bylo dvanáct mladých důstojníků kadetů) a zbytek indiánů. Velícími důstojníky byli Saint-Ours des Chaillons a Hertel de Rouville. Kvůli rychlosti a utajení se armáda vydala na pochod rozdělena na tři oddíly, které se měly sejít u jezera Winnepesaukee, kde se k vojákům měli přidat východní Abenakiové Norridgewockové, Penobscoti a další. Měli přijít taktéž Caughnawagani a Wyandoti, jenže v jejich vesnicích zrovna řádila nějaká epidemie, což pokládali za špatné znamení a nikam nešli. Nájezdníci se shromáždili v Alton Bay a na válečné poradě velitelé rozhodli, že místo na Portsmouth nebo Newbury, vezmou útokem menší Haverhill na řece Merrimac. Válečníci postupovali pod ochranou noční tmy tak rychle, aby mohli zaútočit za svítání. V neděli, devětadvacátého srpna.


Haverhill tvořilo nějakých třicet obydlí, veřejná budova a malá pevnost. Přestože důstojníci Nové Anglie obdrželi Schuylerovo varování z Albany, zůstalo však pro ně záhadou, které sídliště bude cílem útoku. A tak milice složena z mužů jižních massachusettských měst musela být rozdělena a široce rozptýlená po kraji. Podle francouzských záznamů byla v havervillské pevnosti třicetičlenná posádka a v soukromých domech žili další vojáci.
Když invazní síly zaútočily v brzkých ranních hodinách, byly haverhillské hlídky bdělé a nájezdníci čelili tuhému odporu. Vaudreuile zapsal, že z domů a pevnosti vyhnali obránce pomoci požárů, ale ve skutečnosti zapálili jen několik domů veřejné shromaždiště. Muž jménem Davis a několik dalších vyběhlo z fary do protiútoku, zahnali indiány a uhasili požár domu. Reverend Rolfe byl při obraně zabit a jeho manželka a jedno z dětí byly zmasakrováni. Šestiletá a osmiletá dcera byly zachráněny černou služebnou Hagar, která je odvedla do sklepa a schovala do sudů. Podle anglických záznamů byl počet zabitých čtyřicet osm, zatímco podle francouzských jich bylo sto.


Angličtí tamboři bušili do bubnů varovným bubnováním, aby na nebezpečí upozornili osadníky v sousedství a na rozptýlených farmách. Z massachusettského Salemu tu byli tři miliční důstojníci Turner, Price a Gardner, kteří spěšně shromáždili bojeschopné muže, aby s nimi počíhali na nájezdníky. Ty se jim podařilo zaskočit na okraji lesa. Asi pětatřiceti členný oddíl Francouzů a indiánů byl přivítán salvou, načež následovala ostrá šarvátka. Nájezdníkům se podařilo prorazit řady milice a pokračovat v ústupu. Vaudreuile zapsal, že jejich ztráty byly osm mrtvých a osmnáct zraněných a na anglické straně padlo deset nebo dvanáct milicionářů. Angličané udali, že indiánů uniklo jenom devět a ještě zanechali za sebou všechnu kořist.


Další samoty v Massachusetts a New Hampshire, jako Groton, Lancaster, Exeter, Dover, Kittery, Kingston, York, Berwick, Wells, Brookfield, Amesbury a Marlborough, byly více, či méně obtěžovány nájezdnickými tlupami. V takovém případě byli nejvíce ohroženi osamělí cestovatelé, pracovníci na polích, dřevorubci apod. Tito rychlí a nesnadně polapitelní útočníci byli svým způsobem víc nebezpeční, než větší armády, poněvadž udržovali osadníky v neustálém strachu a nejistotě. Naštěstí byla většina z nich unesena do kanadských misií a jen zřídka byli mučeni, ačkoli třebas v Exeteru jednoho upálili a jinému odsekali prsty.
Nicméně kolonie nyní musely vynaložit nemalé prostředky na udržování oddílů milice, která musela neustále vartovat podél severní hranice, ale její práce byla víceméně marná. Znovu byly vypláceny odměny za indiánské skalpy, oficiálně jenom za mužské, a to od věku dvanácti let.


V zimě na přelomu roku šest set mužů brázdilo pohraniční lesy v naději, že vypátrají nějaké indiány. Hledali nepřítele na jeho obvyklých a oblíbených zimovištích, ale nikdo nikde. Indiáni se stáhli na sever. V létě bylo do pohraničí posláno dokonce devatenáct set mužů, ale podle mladých mužů z Massachusetts to bylo příliš pasivní zaopatření. Až na pět set dobrovolníků žádalo guvernéra Dudleyho, aby jim dovolil podniknout razii do Kanady. Guvernér jim akci povolil a rovněž jim umožnil, aby si vybrali vlastní důstojníky. Pak však přišla další informace od Petera Schuylera, že z Caughnawagany mají vyrazit indiáni, aby zaútočili na Novou Anglii, proto byl nájezd do Kanady zrušen.
Byly to tvrdé a krušné časy a to ještě nebylo všemu konec. Ale také se toho mnoho již stalo, a to hlavně za časů Bobřích válek. To zase byla pustošena Kanada, kdy Irokézové nemilosrdné a tvrdě pustošili misie a indiánské vesnice. Tyto útoky a hrozba anglické invaze vyburcovala ochablého francouzského ducha k rezistenci a protiakcím.


Křesťanští indiáni z Caughnawagany a Mikmakové stěží mohli do pole postavit tisíc válečníků a navíc Caughnawaganové kvůli příbuzenství s Mohawky nebyli až tak nepřátelští vůči kolonii New York, a kdyby odmítli válčit oni, další by je mohli následovat. Abenakiové z Maine a New Hampshire mohli být vrtkavější, poněvadž je do Nové Anglie lákaly nízké ceny a kvalita místního zboží. Jediná možnost, jak jim zabránit v obchodování s nepřítelem bylo válečnictví. Ti s indiánů, kteří žili v Kanadě, nebylo zas tak těžké ovládat, ale horší to bylo s těmi, kteří žili na svých tradičních místech za hranicemi. O ty se museli „starat“ misionáři.
 Guvernér Ponchartrain určitou dobu násilí odsuzoval. Po útocích na Wells a další místa, které podnikl velitel Beaubassin v roce 1703, napsal: „… bylo by lepší, kdyby se ta expedice nekonala. Podle mne chtějí také Angličané mír, protože válka je v rozporu se zájmy všech kolonií…“ Když pak Angličané podnikli do Kanady vojenskou invazi, Ponchartrain změnil názor.


A v Nové Anglii se začalo mluvit o nové invazi. Na podzim Dudley navrhl, aby se dobil rovnou Quebeck: „… za poslední dva roky zákonodárné shromáždění Massachusetts utratilo 50 000 liber na obranu provincie, zatímco tří nebo čtyři královské lodě a patnáct set novoanglických mužů porazilo Francouze. Další výdaje pak už budou zbytečné….“


Když v roce 1705 Angličané kapitán Vetch, Samuel Hill a guvernérův syn William cestovali do Quebecku, aby jednali o výměně zajatců, jejich mise měla ještě jiné poslání. Vetch sebou nesl dopis pro guvernéra Vaudreuile, v němž mu jeho protějšek Dudley navrhoval smlouvu o neutralitě. Vaudreuile návrh přivítal návrh, protože si uvědomoval, že křehký mír mezi Kanadou a New Yorkem ohrožuje skutečnost, že Angličané mohou kdykoliv podnítit Irokéze k válečným aktivitám. Prohlásil tudíž, že je připravený přijmout návrhy s podmínkou, že ve smlouvě bude zahrnut New York a další anglický kolonie. Dále bude Angličanům zapovězeno rybařit v zálivu St. Lawrence a Acadském moři. Už první podmínka byla těžko splnitelná, takže ta druhá doslova nemožná. Pro rybáře z Nové Anglie bylo nepředstavitelné, že by se vzdali tak bohatých lovišť. A Vaudreuile přitom nemohl zaručit vydání indiánských zajatců, ačkoli slíbil, že v té věci udělá vše, co bude v jeho silách. Vyjednávání se pak vlekla celé měsíce.


Guvernér Massachusetts a New Hampshire, Joseph Dudley byl syn bývalého guvernéra, slepě fanatického puritána, Thomase Dudleyho. On sám takový nebyl, což mu zastánci starých tradic vyčítali a stýskali si po starém způsobu náboženské vlády a Josepha Dudleye pokládali za odpadlíka. Když v Anglii skočila vláda Stuartovců, Dudley byl svržen a v poutech poslán do Evropy. Zde se však setkal s přijetím, o kterém se mu možná ani nezdálo. Byl okamžitě propuštěn a posléze se stal členem parlamentu. Na počátku vládnutí královny Anny, byl poslán zpět do Ameriky, aby se tam opět ujal vlády.
Zde se znovu musel potýkat s tvrdou opozicí puritánů v jejich čele stál Cotton Mathers a jeho syn. Ti vynaložili velké úsilí, aby guvernéra odvolali a dokonce proti němu vydali dva tištěné pamflety. Těžko říci, jaký byl Dudley ve skutečnosti člověkem, a my už to sotva zjistíme, přesto měl nejspíš také hodně přátel, jinak by se sám opozici těžko ubránil. Byl to obratný politik, který si prostřednictvím, večeří, malých pozorností atd., uměl získat lidi, kteří mu posléze v zákonodárném shromáždění pomohli prosadit jeho vůli. Byl oblíbený, stejně tak jako nenáviděny.


Nicméně jeho nepřátelé dál pracovali na tom, aby ho mohli veřejně odsoudit. Padaly obvinění jako například tato: „…Všichni zdejší lidé jsou zde zkorumpovaní, jako guvernér a jeho syn Paul…“, „…věřím, že pomáhá Francouzům a indiánům, aby zničili všechno, co mohou…“, „…je to zločinný guvernér, jeho bůh je mamon a jeho cíl zničení naše země…“ Je ale fakt, že níže jeho platu a skutečnost, že jej nedostával pravidelně, nastínilo podezření, že zneužil svého postavení, aby si pomohl. Byl obviněn, že vede obchody s Kanadou, ale přitom tvrdil, že jedná o výměně zajatců. Šest koloniálních prominentů (Borland, Vetch, Lawson, Rous, Phillips a Coffin), byli vyšetřováni zákonodárným shromážděním kvůli podezření z obchodování v kanadském přístavu Port Royal a Dudley, ačkoli se na tom přímo nepodílel, měl z toho zisk. Obviněný muži byli usvědčeni a poslání do vězení a Rous byl odsouzen k „trestu smrti oběšením lanem za krk.“ Guvernér se však proti tomu odsouzení odvolal a využil veřejného mínění, aby dosáhl jejich osvobození.


Ve skutečnosti není pochyb, že černý obchod mezi Bostonem a Acadii skutečně během války existoval, protože byl životně nezbytný. Francouzi z Acadie a jejich indiánští spojenci byli rádi, když mohli směnit kožešiny za nástroje, kuchyňské náčiní, zbraně a střelivo. Černý obchod obohatil několik osob v Bostonu. To byl i důvod proč venkov neměl bostoňany nijak v lásce, a kdyby město bylo napadeno, nepřišli by mu na pomoc.


Těch šest mužů, kteří byli obvinění z pašeráctví, byli nakonec osvobození královnou na základě toho, že shromáždění nebylo kompetentní, aby soudilo tento případ a stejně tak byla stažena obvinění proti Dudleymu. Královna reagovala i na základě petice, kterou dali dohromady obchodníci, důstojníci milice a mnoho dalších významných lidí, kteří ji poslali královně. Ačkoli opozice deklarovala, že hlasy a podpisy jsou zmanipulovány, guvernér se udržel ve funkci ještě dalších sedm let.  

Vaudreuil et Beauharnois au Ministre, 17 Novembre, 1704; Ramesay au Ministre, 14 Novembre, 1704; Vaudreuil au Ministre, 5 Novembre, 1708; Hutchinson, Mass. Hist. Coll.; Sewall, Diary, ii. 234. Penhallow; Act of General Court, 19 August, 1706; Dudley to Lord, 21 April, 1704. Address of Council and Assembly to the Queen, 12 July, 1704; Vaudreuil au Ministre, 12 Novembre, 1708; Resumé d'une Lettre de MM. de Vaudreuil et de Beauharnois du 15 Novembre, 1703; N. Y. Col. Docs; Abrégé d'une lettre de M. de Vaudreuil, avec les notes du Ministre, 19 Octobre, 1705; Paris Documents; A Memorial of the Present Deplorable State of New England, Boston, 1707. The Deplorable State of New England, by Reason of a Covetous and Treacherous Governour and Pusillanimous Counsellors, London, 1708; Modest Inquiry; Mass. Hist. Coll., 5th Series; Jeremiah Dummer, Letter to a Noble Lord concerning the late Expedition to Canada; Quary to the Lords of Trade, 10 January, 1708; Council Record; A Modest Inquiry into the Grounds and Occasions of a late Pamphlet intituled a Memorial of the present Deplorable State of New England. London, 1707; Nahkohe4 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2017-02-14 08:02:22
order cialis is not indicated for females or children.
2017-07-10 06:05:57
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:44:25
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist