Válka královny Anny XI. - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Válka královny Anny XI.

Dějiny Želvího ostrova > Válka královny Anny

25. 02.

Země, jako Nova Scotia, New Brunswick a část Maine, které Francouzi souhrnně nazývali Acadie, sice připadly po válce Velké Británii, ale stále tu byl problém s hranicemi. O jejich vytýčení se měli postarat komisaři obou velmoci, ale nestalo se tak, poněvadž požadavky konkurenčních sil byly rozporné a po létech nakonec vyústili ve Francouzsko indiánskou válku (1754 – 63)

V těch nejistých dobách byly ze strategických důvodů nesmírně důležité vodní toky, které netvořily jenom samotné hranice, ale hlavně to byly důležité dopravní tepny. Třeba málo známa řeka Chaudiere vyvěrá z jezera Mégantic, a to se nachází docela blízko hranice současného státu Maine. Řeka Chaudiere se pak proplétá severním směrem skrz husté lesy, výšiny, mokřiny a ústí do St. Lawrence, přímo u Quebecu. Je pravda, že jen málo zkušených mužů dokázalo řeku zdolat, ale i tak představovala pro Kanadu ze strany Angličanů určité nebezpečí.


Dále to byla Kennebec River, kterou Francouzi už celá léta pokládali za oficiální hranici mezi Kanadou a Novou Anglií, a proto ji střežili s velkou bdělostí. Na březích řeky žili Abenakiové Norridgewockové a vhledem k tomu, že to byli spojenci Francouzů, tvořili na hranici jakousi stráž. Další spojenečtí Abenakiové byli usazeni na řekách Penobscot, St. Croix a St. John. Aby spojenectví zůstalo trvalé, žili mezi indiány jezuitští misionáři, kteří v nich udržovali víru v katolictví a oddanost k francouzskému králi. Mezi nejvýznamnější a nejvlivnější „pohraniční“ misionáře oné doby patřil páter Sebastién Rale, sloužící mezi Norridgewocky.


Jak už bylo řečeno dříve, od poloviny sedmnáctého století už jezuitské misie v Nové Francii zdaleka nesloužily jen k šíření katolické víry, ale spíše k upevnění politické moci francouzského království. Evropské mocnosti dále bojovaly o nadvládu nad světem a renesanční náboženská vzpoura se zaměřila proti katolickému Římu. Měnily se časy a s nimi se měnily i lidé, a tak na konci sedmnáctého století byli kanadští jezuité nejlepšími francouzskými agenty, kteří dokázali účinně ovládat domorodé kmeny. Jak se zmínil jeden z nich: „náboženství bylo pouto, které je k nám vázalo.“ Historikové soudí, že se nejednalo o nijak zvlášť hluboké koncepty víry, které by šly až k samotným kořenům katolických dogmat, ale že Francouzi byli spokojeni s tím, když indiáni přijali křest a účastnili se rituálu a měli víru v magickou sílu kříže.


Když Kanadu přestali ohrožovat Irokézové, nebyla koalice západních indiánských kmenů pro Francouze již tak důležitá a západní misie byly poměrně zanedbané. Pozornost se spíše zaměřovala na východ, odkud hrozilo ze strany Novoangličanů reálnější nebezpečí. Proto byly východní misie, jako Caughnawagana, St. Francis, Becancour, Lorette, Norridgewock, Kennebec, či Penobscot, mnohem více podporovány a misionáři v těchto stanicích byli v úzkém spojení s vládou.
Jezuita Sebastién Rale se narodil ve francouzském Franch-Comté v roce 1657. Do Ameriky přicestoval v dvaatřiceti letech (1689) a první dva roky strávil mezi kanadskými Abenakii. Pak se na nějaký čas usadil blízko ústí řeky Chaudiere, než byl na více než dva roky poslán mezi indiány Illinoie, pak se vrátil mezi Abenakie Norridgewocky, kde prožil zbytek života.


Na místě, kde v současnosti leží město Norridgewock, se řeka Kennebec táhne v širokém oblouku, a tady také stávala vesnice Norridgewocků, jež byla obehnána vysokou palisádou. Nejednalo se o běžné kruhové opevnění, ale o čtvereční. Každá strana měřila přibližně padesát metrů a měla vlastní bránu. Od nich vedly do středu vesnice uličky a mezi nimi se nacházelo šestadvacet wigvamů a srubů, které byly „postavený až moc po anglickém způsobu“, takže asi z kulatin. Kostelík stál před palisádou u východní brány


To byla přibližná podoba vesnice z roku 1716. V roce 1705 vesnici vypálil plukovník Hilton a na pozdější přestavbě kostela se podíleli novoangličtí nájemní dělníci, na které si Rale ztěžoval, že brali peníze a přitom pracovali liknavě a nekvalitně. Kostelní zvon je dodnes uchován v muzeu v městě Brunswick. V této misii pak páter Rale indiánům kázal, radil a pomáhal léčit nemoci. Sám se staral o vlastní zahrádku, připravoval si palivové dříví, sám si vařil a dělal ozdoby pro kostel a odléval svíčky. Dvakrát za rok, v létě a v zimě cestoval se „svými“ indiány k mořskému pobřeží a ostrovům, kde se věnovali rybaření a sběru mořských potvor.


Rale měl nadání na jazyky, a krom latiny se naučil řeči Abenakiů, Wyandotů a dalších indiánů. Projevoval rovněž velký zájem o přírodní bohatství a přírodu, jako takovou. A nakonec tu byla jeho role „politického poradce“, který indiány chránil před „pohanským vlivem Angličanů.“ A jeho pozice nebyla věru záviděníhodná, poněvadž zatímco vzdálenost misie od Nové Anglie byla minimální, od kanadského osídlení jej dělila drsná divočina, a čtrnáctidenní strastiplné cestování.


Pohraničí Maine bylo vždy horkou půdou, kde mírové dohody velmocí měly pramalou cenu a dohodnutý mír byl vždy vrtkavý. Maine bylo sužováno válkami skoro nepřetržitě třicet osm let, kdy od roku 1689 indiáni podnikali s podporou Francouzů nájezdy. Samozřejmě, že se nejednalo o každodenní boje, ale při představě, že vám třeba jednou za pět let někdo vypálí těžko vybudované hospodářství, to měly některé rodiny věru těžké.  


V počátečním období kolonizace se bělošské osídlení Novou Anglií rychle šířilo a krajina byla poseta malými osadami a rybářskými stanicemi a lesy se pomalu přeměňovaly ve farmy. Pak vypukly války Pequotů (1637), Wampanoagů (1675-78), krále Williama (1688-97) a královny Anny (1702-13) a mnohé z toho bylo zpustošeno a opuštěno. Když byl v roce 1713 dohodnut mír v holandském městě Utrecht, očekávalo se, že v oblasti nastane trvalý klid. Abenakiové, kteří se doslechli, že nebudou podporovaní Francouzi, poslali do novoanglického Casco posly s mírovou žádostí. V červenci roku 1713 se ve městě Portsmouth konalo velké setkání koalice Abenakiů (Norridgewocků, Penobskotů, Malicitesů a dalších) s guvernérem Dudleyem a členy jeho rady provincií Massachusetts a New Hampshire. Indiáni deklarovali, že se zřekli starých spojenectví a žádali o odpuštění za „předešlá povstání, války a porušené sliby.“ Nyní jsou ochotní se podřídit anglické vládě a slíbili trvalé přátelství Anglii, pokud zůstanou v zemi předků, kde je nikdo nebude obtěžovat. Následně osm náčelníků udělalo na dokument značku svých totemů a další tak učinili příští rok.


Mezitím směřoval k dolnímu toku řeky Kennebec silný proud osadníků, kteří systematicky zabírali zemi. Byly tam pěkné pozemky, tudíž není divu, že to tam přistěhovalce přitahovalo a massachusettská vláda, ačkoli ochuzena válkou, vystěhovalectví podporovala. Vypálené osady Saco, Scarborough, Falmouth a Georgetown povstaly z popela. U říčních toků vyrůstaly nové mlýny, na loukách byly zakládaný farmy a i lesy musely ustupovat před osadníky. Jistý Dr. Noyes založil na řece Kennebec rybářskou baštu, kde choval jesetery a v roce 1714 investoval vlastní prostředky do stavby kamenné pevnosti Cushnoc při ústí řeky Sebasticook. Příští rok byla při dolním vodopádu Androscoggin postavena Fort George a dalšího roku na Kennebecu Fort Richmond.


Některé osady a pevnosti byly založeny na pozemcích, které byly kryty starými královskými smlouvami. Některé pozemky byly odkoupeny přímo od indiánů a některé byly i samovolně obsazeny. Rale Angličany obviňoval, že rozsáhlé pozemky nakupovali za pouhých několik litrů rumu, nebo že podplatili jisté náčelníky. Ke „kořalečním“ prodejům skutečně docházelo, leč pokud s prodejem souhlasila celá rada, byl prodej právoplatný. Kontroverzní prodeje byly ty, které uzavírali jednotliví indiáni. Tyto kontrakty bývaly v budoucnu zpochybňovány, poněvadž mezi většinou algonkinských indiánů je zvykem, že půda je vlastněna celým společenstvím. Jednotliví náčelníci tudíž neměli právo prodávat. Není tedy divu, že občas kvůli tomu docházelo k problémům, zvláště když se do toho vměšoval páter Rale. Ten indiánům neustále připomínal, že nemají prodávat zemi, kterou jednou budou potřebovat jejich děti, které na ni mají stejné právo, jako oni.


Novoangličtí hraničáři jinak pohlíželi na indiány, jako na nebezpečné a divoké lesní zvíře, které je třeba vyhubit. Naproti tomu v Bostonu a jiných starších městech, kde už se dávno zapomnělo na Válku Pequotů a Wampanoagů, se našli lidé, kteří byli indiánům přátelsky nakloněni. Mezi ně patřil starý puritán Samuel Sewall, který na rozdíl od většiny jeho spoluvěřících, byl lidský a benevolentní a měl kladný postoj k indiánům. Sewall byl přesvědčen, že to jsou potomci deseti ztracených izraelských kmenů.


Postup osadníků a stavba pevností v povodí řeky Kennebec začala Abenakie dráždit a jejich rostoucí nelibost samozřejmě podporoval Rale. Jenže indiáni byli posledními válkami unaveni a do nové se jim moc nechtělo, takže ještě zůstávali v klidu.
ústí Saco River


Roku 1716 se novým guvernérem Massachusetts stal plukovník Samuel Shute, který rok po svém uvedení do úřadu pozval indiány k jednání do Georgetownu na ostrově Arrowsick Island při ústí Kennebecu. Guvernér tam v doprovodu členů rady Massachusetts a New Hampshire připlul na fregatě Squirrel. Za indiány se dostavili zástupci Norridgewocků, Penobscotů, Pequawketů, Abenakiů Saco, Assagunticooků a Androscogginů. Abenakiové připluli na místo schůzky na kánoích a tábor si postavili na sousedním ostrově. Jednání započalo devátého srpna pod velkým stanem, nad kterým vlála britská vlajka. Tlumočníkem byl letitý soudce Sewall a Shute měl jeho prostřednictvím k indiánům dlouhý proslov. Řekl jim, že si jich Angličané hodně váží, a že moudrý král Jiří se o ně dobře postará, protože má moc a mnoho dobrých věcí. Všechny národy tak budou žít pod jedním králem a budou mít stejné náboženství, protože je jenom jedno pravdivé, a to anglické. Mezi slovy podal indiánům vlajku a Bibli s vysvětlením, že za nimi přijde učitel, reverend Joseph Baxter. Potom posluchačům mírně pohrozil, že pokud by se indiáni chovali špatně, bude jim stejně špatně odvedeno. Guvernér svou řeč zakončil tím, že každému s náčelníků podal ruku.

Indiánští emisaři podle svého zvyku odročili svou odpověď na další den, kdy se slova ujal jejich mluvčí z řad Norridgewocků, náčelník Wiwurna. Ten pozdravil guvernéra a všechny přísedící a promluvil. Jenže Shute snad neznalý indiánské slušnosti začal řečníka brzy přerušovat otázkami a poznámkami, proti čemuž se Wiwurna ohradil, ale guvernér to ignoroval, takže se proslov změnil v dialog. Rozhovor byl veden skrz tlumočníka:
Guvernér – „řekněte jim, že pokud se budou chovat slušně, budu s nimi jednat laskavě“
Wiwurna – „Vaše Excelence, bude nám potěšení podrobit se králi Jiřímu. My máme rádi způsob, jakým s námi zachází“
Guvernér – „musí se mu podrobit“
Wiwurna – „uděláme to, když nás nikdo nebude vyrušovat v naší zemi“
Guvernér – „oni zase nesmí rušit Angličany v jejich zemi“
Wiwurna – „jsme potěšeni, že Vaše Excelence je připravená vyslyšet naše stížnosti a křivdy, které na nás byly spáchaný“
Guvernér – „oni nejdříve musí uznat, že země patří Angličanům“
Wiwurna – „žádáme, abychom mohli pokračovat v řeči, kterou jsme započali“
Guvernér – „ať pokračují“
Wiwurna – „pokud nám bude spáchána nějaká křivda, nebo dojde k hádce, či krveprolití, nebudeme se mstít. Předáme stížnost Vaši Excelenci. Chceme se hřát v bezpečí na hrudi Angličanů a přišli jsme se domluvit ohledně naší země.“
Guvernér – „nesmí to nazývat jejich zemí, je Angličanů, prodali to oni a jejich předkové“
Wiwurna – „žádáme o dovolení pokračovat v řeči, o zemi budeme mluvit později“


Poté se Wiwurna omluvil, zdvořile vrátil Bibli a popřál guvernérovi a ministrům dobrý vítr a počasí, když poplují domů, čímž dal Angličanům najevo, že porada nyní končí. Nicméně v jednání se pokračovalo odpoledne, kdy Wiwurna deklaroval, že jeho lidé souhlasí s tím, že se Angličané mohou usadit na západním břehu Kennebecu, tak daleko proti proudu, kde stojí poslední mlýn. Guvernér však podrážděně reagoval: „řekněte jim, že nechceme nic jiného, než země, které patří nám, a že je také budeme mít“, což chtěl potvrdit starou kupní smlouvu, kterou podepsalo šest náčelníků. Wiwurna odpověděl, že jeho lidé jsou znepokojení ohledně toho, co se týká jejich země, a že souhlasí s tím, aby si Angličané ponechali půdu, na které jsou již usazeni, krom pevností, ty musí být vyklizeny. Shute reagoval ještě podrážděněji a rázně řekl, že nechá postavit pevnosti, kde on bude chtít. V tom momentě indiáni vstali a bez rozloučení se vrátili do tábora, nechajíc v zasedacím stanu anglickou vlajku.


Páter Rale, který přebýval v indiánském táboře, mezitím napsal Angličanům dopis, v němž se anglického guvernéra ptal, zdali vůbec žádal kanadské úřady a francouzského krále o dovolení kupovat od indiánů půdu. Sám odpověděl, že ne, tudíž na to nemají právo, takže Kanada bude pomáhat indiánům svou zem bránit. Naštvaný Shute s opovržením dopis roztrhal.
Když indiáni druhý den ráno viděli, jak se Angličané naloďují, poslali za nimi posla s omluvou. Požádali o vlajku a nový rozhovor. Shute souhlasil a začalo se s novým jednáním. Nový indiánský řečník předložil před shromážděné wampum a za svůj lid vyjádřil přání uzavřít mír. Ve jménu indiánů souhlasil s tím, že si Angličané mohou ponechat pozemky, které již byly „smluvně“ prodány a Shute jim slíbil, že pro ně nechá zřídit obchodní stanice, kde si mohou pořídit vše, co budou potřebovat. Budou mít k dispozici i kováře, který jim bude opravovat zbraně a tlumočníka dle vlastní volby. Podmínkou také je, aby Abenakiové poskytli čtyři rukojmí, jako záruku bezpečnosti. Dvacet náčelníků a starších pak udělalo na novou smlouvu totemovou značku na důkaz souhlasu. Jednání skončilo hostinou a tancem uspořádaným na počest guvernéra. Nicméně indiáni neprojevili žádnou ochotu mezi sebe přijmout duchovního pastýře, reverenda Josepha Baxtera. Baxter pocházel z malé vesnice Medfield a s indiány neměl žádné zkušenosti. Nevěděl nic o jejich způsobu života a už vůbec nic o jejich jazyku. Jednoduše řečeno, proti Ralemu, který strávil mezi indiány půl života, neměl Novoangličan šanci. Navíc Norridgewockové měli jezuitského misionáře rádi a někomu, kdo by k nim měl promlouvat prostřednictvím tlumočníka, důvěru neměli. Baxter se s naivitou nováčka pouze poškleboval katolickým doktrínám, a to bylo málo, aby si získal srdce indiánů. Mezi francouzským a anglickým misionářem následně došlo k vášnivému dopisování, během kterého ctnostní mužové hájili principy své víry a vzájemně ve svých výkladech hledali chyby. Některé z těchto dopisů se zachovaly dodnes.


Ale Rale se neomezil jen na náboženskou polemiku, rovněž svého oponenta ujišťoval, že má nad indiány absolutní moc a „smlouva s guvernérem je neplatná, pokud jí neschválí on sám, a to on že neudělá, protože má mnoho důvodu, proč s ní nesouhlasit.“ Dále konstatoval, že pokud se Angličané budou usazovat na Kennebecu, klidně bude indiány navádět k válce, bude-li to nezbytné. I když se tento dopis nedochoval, prý byl dostatečně agresivní.


A skutečně, když se Arrowsickové a Norridgewockové vrátili do svých vesnic, začala se jejich nálada měnit. Páter Rale v nich začal burcovat válečnického ducha a oni na to slyšeli. Netrvalo ani moc dlouho a indiáni začali osadníkům na dolním toku zabíjet dobytek a zapalovat stohy. Angličané zabrané země pokládali automaticky za své na základě výsadní listiny Plymouth Company z roku 1620 a jiných kupních smluv, a i když celkem správně předpokládali, že indiány popichuje Rale, byl tu další problém. Indiány totiž obtěžovali squatteři a obchodníci s kořalkou. A v neposlední řadě tu byl nesplněný slib guvernéra, že pro indiány postaví obchodní stanice a že bude dohlížet na pořádek.


Norridgewockové byli Angličany pozváni k dalšímu jednání v Georgetownu, čemuž chtěl Rale zabránit a guvernér Vaudreuil s misionářem La Chassem mu poskytli podporu. Vyslali emisary k Abenakiům z Benancour a St. Francis, Wyandotům z Lorette a Irokézům Caughnawaganům, a ti je vyzvali, aby šli v bojovém převlečení na jih k Norridgewockům. Tam způsobili pěkné pozdvižení a Norridgewockové byli tak nadšeni, že je přešly veškeré myšlenky na mír. Nakonec kombinovaná válečná skupina dvě stě padesáti válečníků vpadla na dolní Kennebec a doprovázeli je dva jezuité a dva francouzští důstojníci, Saint-Castin a Croisile. S francouzskou vlajkou, dobře vyzbrojení a s válečným malováním se útočníci objevili před Georgetownem.
Fort George


Indiáni se setkali s velitelem pevnosti, kapitánem Penhallowem a ostatními důstojníky milice, kterým předložili dvě stě bobřích kůží, ale žádali za ně vydání čtyř rukojmí. Penhallow odpověděl, že k takovému rozhodnutí nemá oprávnění, že to může učinit toliko guvernér. Francouzský páter Pere de la Chasse jménem svého krále Angličany vyzval, aby ihned opustili zemi, a to všichni. Pokud tak neučiní, indiáni jim vyloupí a vypálí domy. A vskutku! V září se bojové oddíly vrátily v ještě větším počtu a vypálily dvacet šest usedlostí a útokem vzali i místní pevnost, kde našli útočiště mnozí z osadníků. Pevnost byla bráněna čtyřicetičlennou stálou posádkou a třiceti dalšími muži. Když posádka přeskupila síly, podnikli Angličané výpad, ale vzhledem k tomu, že byli v citelné početní nevýhodě, museli po krátké šarvátce ustoupit zpět za opevnění.

Napjatá situace komplikovala diplomatické dohody mezi Anglií a Francií. Zatímco francouzští Kanaďané nechtěli připustit, aby se kolem toku Kennebecu usazovali angličtí osadníci a stavěli tam pevnosti, museli na druhé straně respektovat mírovou smlouvu z Utrechtu. Východiskem z patové situace se nabízelo využít, jako nezúčastněnou stranu indiány.


„Jsem velmi potěšen“ psal Vaudreuil páteru Ralemu, „že vy a Pere de la Chasse jste to s indiány zařídili tak, aby se vůči Angličanům zachovali právě tak, jak to udělali. Jako ocenění jim posílám štědré zásoby střeliva.“ Rale měl pro tyto účely k dispozici šest tisíc livrů ze státních fondů na rok. Tyto peníze proměněné ve zboží se každoročně rozdělovaly rovným dílem do misií Abenakiů Medocteků, Norridgewocků a Panawamků a Penobscotů. Aby se Vaudreuil vyhnul politické zodpovědnosti, napsal svému ministru zahraničí, že Abenakie nikdy nenazýval poddanými Francie, nýbrž je považoval pouze za spojence. Že Abenakie musí chránit před ilegálním záborem půdy, proto není protizákonné indiány podpořit.
guvernér Dunmere


Kanadský poručík, míšenec Saint-Castin, byl synem barona Vincent de Saint-Castin a indiánky kmene Penobscot, díky čemuž se stal i náčelníkem kmene. Poručík využil svého postavení k tomu, aby na ostrově Arrowsick Island svolal shromáždění, na kterém coby náčelník povzbuzoval indiány k válce. Jenže Angličané se o tom dozvěděli, a jako francouzského důstojníka ho zatkli a odvedli do Bostonu, kde ho vyšetřovali, coby podvratného živla. Saint-Castin byl dost šikovný na to, aby se sám obhájil, takže byl nakonec propuštěn. Nicméně to, co se mu stalo, pobouřilo Abenakie, poněvadž jeho zatčení pokládali za akt války, proto brzy vzplály další anglické usedlosti a byli i mrtví. Angličané přesto pokládali za hlavního viníka nepokojů pátera Raleho a byli na něj tak zlí, že Zákonodárné shromáždění Massachusetts za jeho zatčení nabídlo odměnu sta liber.

Angličané poslali k Norridgewockům pod velením plukovníka Westbrooka tří sta milicionářů, kteří měli za úkol jezuitu zatknout a každého, kdo mu pomáhá. Pokud by ho Abenakiové odmítli vydat, měli milicionáři zatknout jejich náčelníky a přivést je do Bostonu.

Rale, kterého přátelé včas varovali, se snažil ukrýt důležité dokumenty a katolické obřadní předměty, ale bylo to marné, jelikož jeho skrýš Angličané našli a z objevených dopisů vyšlo najevo, že páter je politickým agentem kanadských úřadů.

Abenakiové pak přešli k dolnímu toku Kennebecu a vypálili vesnici Brunswick a zajali devět rodin z Merry-Bay, které brzy propustili, krom pěti mužů, které chtěli vyměnit za své čtyři rukojmí držené v Bostonu.  

Na základě těchto události vyhlásil guvernér východním indiánům válku, ale mnoho vlivných lidí z Massachusetts bylo proti, protože nechtěli podpořit pro královsky smýšlejícího úředníka. Shute byl anglický vojenský veterán v hodnosti podplukovníka a Novoangličané takové úředníky neměli příliš v lásce. Nechtěli guvernéra podpořit ani mu poskytnout fondy na dárky a slíbené obchodní stanice pro indiány i plánované vojenské tažení. Shute mezitím vypracoval plány kampaně a z hraničářů povolal zkušené muže znalé lesů. Jejich velitelem chtěl ustanovit plukovníka Waltona, který byl však pro svou děsnou pověst pro Sněmovnu nepřijatelný. Sněmovna nechala dokonce plukovníka zatknout, proti čemuž guvernér ze své pozice vrchního velitele provincie protestoval, leč marně. Shute měl všeho už nad hlavu a z toho důvodu prvního ledna (1723) tajně odplul do Anglie. Jeho nepřítomnost využilo Zákonodárné shromáždění, které se chopilo občanské i vojenské moci v provincii a zvolilo si nového guvernéra, a tím se stal poručík William Dummer a Sněmovna mu jménem Samuela Sewalla projevila podporu.

Dummer byl sice rodilý Novoangličan, ale svým založením byl royalista, a tak když Sněmovna hlasovala pro propuštění plukovníka Waltona a majora Woodyho, i Dummer zdůraznil, že ta věc patří do jeho kompetence vrchního velitele, takže vztahy začaly mezi zúčastněnými chladnout.

Mezitím v pohraničí pokračovalo pustošení. Vesnice Farmhouses byla vypálena a indiáni si dávali dobrý pozor, aby se vyhnuli ozbrojeným oddílům domobrany. Blízko vesnice Oxford napadli usedlost a snažili se jí dobít tak, že do střechy tesali sekerami díru, kterou by dovnitř pronikli. Žena, která byla tou dobou sama doma, střelila přes otvor prvního útočníka, a pak indiánům utekla. Malá dřevěná pevnost na řece St. George, byla nejvýchodnější anglická základna regionu. Když jí indiáni napadli, obránci je dokázali odrazit. O několik týdnů později se však Penobscotové vrátili vedeni páterem Lauverjatem, a když selhal přímý útok, pokusili se indiáni podkopat palisádu, ale i tentokrát byli s citelnými ztrátami odraženi. Válečná nákaza se přenesla i na ostrov Nova Scotia, kde v červenci Mikmakové ukořistili šestnáct rybářských člunů v Canseau. John Eliot a John Robinson z Cape Anna lapky honili a získali většinu člunů, přičemž zabili několik indiánů. Na podzim válečná společnost náčelníka Šedého vrkoče napadla u vesnice Rutland reverenda Josepha Willarda. Kněz zabil jednoho indiána a dalšího zranil, než sám přišel o skalp.

Roku 1724 Dummer konečně přesvědčil Zákonodárné shromáždění, aby uvolnilo peníze na tažení proti Norridgewockům. Dvě stě osm mužů rozdělených do čtyř oddílů, vedli kapitáni Harmon, Moulton, Brown a nadporučík Bean. Malá armáda vyplula v sedmnácti člunech z Fort Richmond osmnáctého srpna a muži plavidla opustili u Taconic Falls. Ráno hlavní úderná skupina vedena třemi Mohawky pochodovala lesem k vesnici, když cestou narazila na dvě indiánské ženy. Jednu z nich milicionáři brutálně zabili a druhou zajali. Byla to manželka náčelníka Bomazeena, která jim podrobně popsala vesnici. Angličané předpokládali, že část indiánů bude pracovat na kukuřičných polích, proto Harmon s osmdesáti muži odešel k polím, zatímco Moulton s o něco početnější skupinou rázoval přímo k vesnici. Asi ve tři hodiny odpoledne jeho lidé vyšli ze spleti stromů a keřů a před sebou spatřili wigvamy Norridgewocků. Z jedné chaty však akorát vyšel válečník, a když spatřil útočníky, vydal z hrdla varovný výkřik. Pak nastalo zděšení a zmatek. Ženy a děti běžely s křikem k řece, zatímco válečníci, kterých bylo asi padesát, se připravili na střet. Moulton přikázal, aby muži počkali se salvou, dokud indiáni nevystřeli první. Bylo to praktické rozhodnutí, jelikož indiáni stříleli chaoticky a Angličanům nijak neublížili. Zato přesná salva útočníků měla smrtící účinek. Indiáni nabili a vystřelili ještě jednou, než také prchli k řece. Moulton uprchlíky pronásledoval a střílel je, jak se pokoušeli uniknout na druhý břeh.
smrt pátera Raleho - Thomas Strong


Když se milicionáři vrátili do vesnice, vpadl do obydlí pátera Raleho poručík Benjamín Jaques. Ten později vypověděl, že kněz proti němu pozvedl zbraň, ale když se misionář odmítl vzdát, střelil ho Jaques do hlavy. Moulton, který přikázal, že Rale má být chycen živý této výpovědi moc nevěřil, ale co se dalo již dělat.

Starý náčelník Mogg zastřelil jednoho z Mohawků, a pak byl sám zabit jeho bratrem. Několik milicionářů surově zavraždilo náčelníkovu ženu a jeho dvě děti. Novoangličané ve vesnici ukořistili tří soudky střelného prachu, několik pušek, přikrývek a kotlíků. Nakonec vesnici i kostel zapálili.

Harmon se vrátil k večeru, ale u kukuřičných polí žádné indiány nepotkal. Když druhého dne počítali Novoangličané mrtvé, našli těla šestadvaceti indiánů, které skalpovali. Mezi mrtvými byli náčelníci a přední válečníci kmene.

Zprávy o smrti jezuity a zničení indiánské vesnice, vyvolaly v Nové Anglii všeobecné nadšení, zatímco v Kanadě jej prohlásili za mučedníka. I přestože kněz podněcoval indiány k válce, říká se, že pod jeho vlivem se nedopouštěli tolika zvěrstev, mučení a zabíjení žen a dětí.


Abenaki Indians: their Treaties of 1713 and 1717; Narrative and Critical History; History of Maine; Remarks out of the Fryar Sebastian Rale's Letter from Norridgewock; Sparks's American Biography; Life of Rale; Provincial Papers of New Hampshire; History of Brunswick; History of Northfield; Nahkohe


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist