Válka královný Anny XII. - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Válka královný Anny XII.

Dějiny Želvího ostrova > Válka královny Anny

04. 02.

Porážka Norridgewocků, zničení jejich vesnice, ba ani smrt misionáře Sébastiena Raleho, nikterak nezaručila konec války. Kanadský guvernér Vaudreuil dále popichoval indiány z misií, aby napadali nejen pohraničí Maine, ale také i západní Massachusetts, kde žili osadníci v pokoji již celá léta. Inu ani novoangličtí hraničáři se nechovali zrovna ukázkově a občas podnikali „lov“ na indiány.

Massachusettský guvernér Dummer reagoval na prohlášení svého kanadského protějšku, že Abenakiové jsou francouzští spojenci: „Jelikož tito indiáni podléhají pod vládu britského Veličenstva, nemohou být tito Vašimi spojenci, ledaže já bych to dovolil, poněvadž já jsem jejich přímý nadřízený. Vy jste je podněcoval, aby udeřili na naše poddané, a to velmi pohoršujícím způsobem. Viděl jsem Vaše rozkazy, které jste posílal Sébastienovi Ralemu. Kdyby nebylo Vašeho podněcování k válce, panoval by tu už dávno mír.“


Vaudreuil se v odpovědi otevřeně přiznal, že skutečně misionáři dával příkazy, což se nedalo popřít, přesto si ztěžoval: „Budete se muset pane zodpovídat Vašemu králi za vraždu našeho misionáře. A cos se týče indiánů? Bylo by divné, kdybych nepodpořil naše indiány. Nemohu opustit naše spojence. Vy jste veškeré útrapy přivolali na sebe sami. Já říkám, že nechám odstranit všechny pevnosti, které jste postavili v zemi Abenakiů, poté, co byl podepsán mír v Utrechtu. Jestli tak uděláte sami, rád budu Váš prostředník při jednání s Norridgewocky. Pokud se týče vraždy Raleho, nechám, aby to vyřešili naši královští nadřízení.“


Francouzský dvůr nejspíš z diplomatických důvodů nic neřešil, přesto Dummer cítil potřebu se k věci ještě vyjádřit: „Rale namísto toho, aby kázal o láskyplném míru a přátelství, jak je to příznačné pro křesťanské náboženství, místo toho byl žhář, jak to vyplívá z ukořistěných dopisů. Stál v čele mnoha indiánů, před kterými nás urážel a štval je proti nám. Pokud byl takový narušitel míru zabit v zápalu akce, nikdo za to nemůže nést vinu. Já mám mnohem víc příčin stěžovat si, že pán Willard a reverend Rutland, kteří proti Ralemu otevřeně vystupovali, přičemž se omezovali toliko na kázání evangelia, byli zabiti a jejich skalpy byly v triumfu odneseny do Quebecku.“
Dummer poslal do Kanady dva emisary, plukovníka Samuela Thaxtera a plukovníka Williama Dudleye, ke kterým se ještě přidal vyslanec za New Hampshire, pan Atkinson. Vaudreuil vyslance přijal ve své rezidenci se vší zdvořilostí, načež ho Novoangličané požádali o vydání vězňů a předali mu písemnou stížnost, ohledně posledního válečného incidentu, a kanadského zásobování indiánů zbraněmi. Vaudreuil vysvětlil, že se jednalo o zboží, které indiánům posílá každoročně král, a co se týče novoanglických vězňů, deklaroval, že jelikož jsou v zajetí indiánů, nespadají pod jeho pravomoc, ale je si jist, že je budou moci od indiánů vykoupit.


Ačkoliv byly požadavky věznitelů poměrně náročné, podařilo se vykoupit šestnáct zajatců a později za „výhodnějších“ podmínek dalších deset. Vaudreuil Novoangličanům navrhl, aby zasedli s indiány k poradě, ale oni to zprvu odmítli s vysvětlením, že na uzavírání dohod, či smluv nemají pravomoc, ale když se dozvěděli, že indiáni chtějí jednat o míru, přece jen souhlasili. Vaudreuil ovšem v skrytu sledoval jiné cíle, jak se sám vyjádřil: „Není nic vzdálenějšího našim zájmům, než aby Abenakiové uzavřeli s Angličany mír. Proto jsem se před konferenci sešel s náčelníky a naznačil jim, jak mají s Angličany jednat.“ Konspirace byla takřka stoprocentní. Indiáni místo toho, aby prosili o mír, nekompromisně požadovali, aby byly zničeny všechny pevnosti na jejich území, a aby dostali patřičnou kompenzaci za vypálení misie a zabití jejich misionáře. Vaudreuil si mohl mnout ruce: „Nedalo se udělat nic lepšího pro rozdmychání války, která přinejmenším zpomalí anglickou kolonizaci.“ Páter La Chasse, který na konferenci plnil roli tlumočníka, lstivě překládal tak, aby takříkajíc přiléval olej do ohně. Novoangličané vycítili, že má více anti-anglické smyšlení než samotný guvernér. Když vyslanci pochopili, o co tady jde, zalitovali, že s jednáním souhlasili. Inu pozdě však. Zklamaně se pak vrátili s vězni a špatnou zprávou do Albany a nepomohlo ani to, že jim Vaudreuile na cestu poskytl ozbrojený doprovod.


A tak válka pokračovala způsobem, jakým to bylo na tehdejší dobu a prostředí typické. Indiáni povětšinou útočili na osamělá hospodářství, či menši osady a Penobscotové si troufli opět zaútočit i na Fort St. George. Kapitán Heath je chtěl za tu drzost ztrestat, ale jeho oddíl našel jen prázdnou indiánskou vesnici.


V Bostonu byla jinak stále zadržována indiánská rukojmí. Jednomu z nich, a válečníkovi z řad válečných zajatců, bylo dovoleno, aby navštívili příbuzné, ale museli slíbit, že se vrátí. Indiáni úmluvu dodrželi a navíc sebou přinášeli jménem kmene žádost o mír. Na základě této skutečnosti byli do St. George poslání vyjednavači, kteří se sešli s několika náčelníky Penobscotů. Poté, co indiáni předložili oficiální žádost o mír, bylo domluveno, že konečná smlouva bude podepsána v Bostonu. Penobscotové po nějakém čase vyslali do města čtyři náčelníky, kteří ale nepřišli jednat jenom za svůj kmen, nýbrž měli plnou moc jednat za všechny Abenakie a jejich spojence. Po závěrečných proslovech a obřadech, byla podepsána smlouva, v niž Abenakiové souhlasili, že se „podrobí nejznamenitějšímu Veličenstvu Jiřímu, z boží milosti králi Velké Británie, Francie a Irska a ochránce víry.“  Abenakiové se zavázali, že proti Anglii již nepozvednou zbraň ani se za stejným účelem nespojí s žádnou cizí mocností. Na smlouvě byl poněkud paradoxní, že ačkoli měla deklarovat poddanost Abenakiů britské koruně, jednalo se s indiány, jako se suverénním zahraničním subjektem. Jeden z náčelníků učinil na smlouvě značku želvy, další ptáka, třetí bobra a čtvrtý neznámého tvora, což byly jejich totemy, zatímco guvernér jí stvrdil pečetí provincie Massachusetts a svým podpisem.
Ještě dva roky poté se konaly v Casco Bay schůzky s náčelníky jednotlivých abenakijských kmenů, aby bylo navýsost jasné, že s mírem souhlasí opravdu všichni Abenakiové. Aby se Novoangličané nedopustili stejné chyby, jako v předešlém případě, zaručili se, že indiánům zřídí slíbené obchodní stanice, kde bude zboží prodáváno za slušné ceny.


Norridgewockové, kteří se do války pustili jako první, dopadli nejhůře. V podstatě jako samostatný národ zanikli. Ti, kteří válku přežili, odešli k příbuzným do Kanady, nebo se sloučili s dalšími abenakijskými podkmeny.


***

Řeka Saco pramení v samotném srdci White Mountain a cestou do nížin skrz bystré vodopády padá přes Mount Webster, načež se pustí s velkou silou do skalisek přes ohromnou soutěsku Crawford Notch. Pak už se jakoby pořádně vybouřená poměrně klidně klikatí přes lesy k vesnicí Fryeburg, než se stočí na východ a potom už míří rovnou k moři.  Na březích nevyzpytatelného toku žili Abenakiové Sokoki. V časech prvních přistěhovalců sídlili u Falls, jen několik kilometrů od ústí řeky do moře. Sokokiové museli postupně před osadníky ustoupit, a to buď k příbuzným do Maine, anebo do kanadského St. Francis. Sokokijské podskupiny Pigwacket a Pequawkets, ale stále zůstávali na řece Saco, a to ve vnitrozemí na horním toku u Pine Hill, kde dnes stojí Fryeburg. Kromě malé tlupy Abenakiů, která žila u jezera Ossipee, to byli jediní lidé, žijící široko daleko v dokonalé divočině. Jejich domov, tak těžko přístupný, byl však velmi bohatý na lovnou zvěř. V řekách se to hemžilo lososy a v lesích bylo dostatek jelenů, losů, medvědů, bobrů a další zvěře. V tomto divokém ráji se mohli Pequawketové cítit šťastně a bezpečně, a také tak tomu bylo. Pak ale začala válka, kterou vedli Norridgewockové a jejich vzdálení příbuzní neváhali s tím, aby jim pod vedení válečného náčelníka Pauguse pomohli.


Nedaleko vesnice Pigwacketů, která stála v ohbí řeky Saco, bývalo jezírko, později nazváno Lovewell Pond, na počest velitele milice Johna Lovewella, který zde svedl bitvu s indiány. Lovewell pocházel z osady Dunstable a již jeho otec bojoval s domorodci za Války Wampanoagů, kdy se mimo jiné podílel na masakru Narragansettů, během dobývání jejich vesnice v močálech. John Lovewell žil s manželkou Hannah a dvěma dětmi na farmě o výměře dvou set akrů. Zde choval šest kusů hovězího dobytka a jednoho koně. Ale hraničář se více zajímal o lov a boj více, než o zemědělnou činnost.


Osada Dunstable byla indiány napadena na podzim roku 1724, přičemž útočníci unesli dva muže. Za indiány se okamžitě pustil desetičlenný trestný oddíl, ale nevedl si příliš dobře. Indiáni připravili léčku, do které pronásledovatelé vlítli a skoro všichni byli pobiti. Jediný komu se podařilo zachránit, byl Josiah Farwell, švagr Johna Lovewella. Hraničáři brzy po útoku sepsali petici zvanou „Humble Memorial“, a kterou předložili Sněmovně v Bostonu. Cílem memoranda bylo hlavně „zabití a zničení všech nepřátelských indiánů“. Všichni muži, kteří dokument podepsali, a bylo jich čtyřicet na počet, deklarovali, že jsou připraveni strávit jeden celý rok lovem indiánů. Úředníci návrh přijali a odhlasovali, že každý dobrovolník dostane dva a půl šilinků na den v massachusettské měně, která odpovídala jednomu anglickému šilinku. Muži si navíc mohli „přivydělat“ odměnou za indiánské skalpy.  


Velitelem třicetičlenného oddílu rangerů se stal kapitán Lovewell. Trestná výprava se dala na pochod koncem listopadu a do Dunstable se vrátila počátkem ledna. Hraničáři sebou přivedli jednoho vězně a skalp. Na konci měsíce muži vyrazili zase, ale tentokrát o síle osmdesáti sedmi střelců. Dobrovolníci pocházeli z osad Dunstable, Groton, Lancaster, Haverhill a Billeric. Chlapi se nejprve vydali po zamrzlém toku Merrimacu, směrem k jezeru Winnepesaukee, až k úpatí White Mountain, kde se utábořili u jedné z větví horní Saco. Zde ulovili losa, což jim přišlo náramně vhod, jelikož jim pomalu začaly docházet zásoby. Kvůli nedostatku poslal velitel do osad několik mužů, aby jim zaopatřili další jídlo. Zbytek mužstva pokračoval v pochodu na sněžnicích skrz divočinu, kde toliko narazili na stopy veverek.
Zdálo se, že pátraní v pralese vyjde vniveč, když tu dvacátého února našli rangeři nedávno opuštěný wigvam, od kterého vedla stopa zanechána po sněžnicích. Když se podívali směrem, kam vedla, uviděli stoupat z lesa sloup šedého dýmu. Novoangličané se konečně dočkali své kořisti. Rangeři se ukryli a čekali do druhé hodiny raní, kdy se dali opatrně na pochod. Po nějaké chvíli se jim podařilo najít dva wigvamy, které snadno obklíčili a všechny jejich obyvatele pomordovali. Indiánů bylo deset a údajně to byli kanadští nájezdníci.   


Nadšení se vrátili rangeři do svých domovů, chlubící se náramnou kořistí v podobě deseti skalpů, přikrývek a nových zbraní, které měly pocházet z kanadských zbrojnic. Po takovém úspěchu nastalo v osadách všeobecné nadšení, takže kapitán Lovewell zdánlivě neměl problém sehnat dobrovolníky na další „hon.“ Jenže s nastávajícím jarem se farmáři museli věnovat svým hospodářstvím. Byla polovina dubna a Lovewell měl k dispozici jenom čtyřicet šest mužů, a to jej poněkud zklamalo. V mužstvu byl jistý Jonathan Frye, jednadvacetiletý absolvent Harvardu, který se vydal na duchovní dráhu reverenda a v milici zastával roli polního kuráta, vyzbrojeného mušketou, nožem a sekerou, zbraněmi se kterými se uměl ohánět, možná mnohem lépe, než s Biblí.  


Parta vyrazila na indiány z rána patnáctého dubna a o několik dní později, byl  William Cummings z Dunstable zraněn v malé šarvátce. Vzhledem k tomu, Cummings nebyl schopen dalšího boje, poslal ho velitel v doprovodu jednoho muže domů. Po příchodu k západnímu břehu jezera Ossipee, vážně onemocněl Benjamín Kidder z Nutfieldu. Novoangličané postavili malý srub a obehnali jej palisádou. Tady se měl marod uzdravit pod dohledem lékaře Wooda, který zůstal v táboře společně s dalšími sedmi muži. Nyní už bylo na pochodu jenom třicet čtyři rangerů. Směřovali severovýchodní směrem přímo do White Mountains, které byly stále pod sněhovou pokrývkou. Skupina sedmého května přebrodila Saco v místě, kde byla později založena osada Fryeburg. Rangeři se utábořili na severovýchodním konci Lovewell Pondu, kde stráže uslyšely zvuky, podle kterých bylo zřejmé, že jsou v lese indiáni.
Po rozbřesku druhého dne se mladý reverend Frye za mužstvo pomodlil, čemuž ostatní naslouchali se smeknutými čapkami a klobouky. Hned nato uslyšeli střelbu. Ozvala se v jisté vzdálenosti za jezírkem. Po krátké poradě rangeři usoudili, že tam možná nějaký indián loví kachny, a že by nebylo od věci pro změnu ulovit jej. Lovewell varoval, že by se mohlo jednat o léčku, proto dal raději hlasovat, kdo je pro útok, a kdo proti. Natěšení chlapi byli jednohlasně pro útok. Zavazadla ukryli kousek od tábořiště, a pak se s opatrností vydali borovým lesem pátrat po kořisti. Přebrodili malý potok a netrvalo příliš dlouho, když spatřili osamělého indiána, který vypadal, že je na lovu. V tu chvíli došlo k podivuhodné situaci, a lze jen těžko říci, jestli se jednalo o náhodu, či dobře vypracovaný indiánský plán. Válečník totiž pozvedl zbraň a vystřelil do hustého porostu, kde se ukrývali Novoangličané. Střílel na domnělé zvíře, nebo vědomě na nepřítele? Těžko říci. Faktem je, že jednou ranou těžce zranil samotného Lovewella a jistého Whitinga. Seth Wyman na oplátku střelil indiána a reverend Frye ho skalpoval.


Společnost se vrátila k místu ukrytých zavazadel, ale k nemilému překvapení Novoangličanů, všechny jejich věci zmizely. Ale to nebyl zdaleka konec, hned nato se z lesa ozval válečný pokřik Pequawketů a salva jejich mušket. Lovewell byl opět zasažen, ale podařilo se mu ještě jednou do indiánů vystřelit, než zraněním podlehl. Zle ranění byli i dva z důstojníků, poručíci Farwell a Robbins. Ale snad nejhorší pro rangery bylo, že v počátečních minutách bitvy padlo osm mužů. Benjamín Hassell ztratil nervy a vzal nohy na ramena.  


V tomto bodě nastala pravá hraničářská bitva, jakoby opsána z románů. Bylo kolem desáté hodiny o poledni, kdy poslední z bojeschopných a duchapřítomných důstojníků, praporčík Wyman dal příkaz ustoupit k jezírku, aby měli Novoangličané alespoň krytá záda. Bojovníci obou znepřátelených stran se ukrývali za stromy, keři, padlými kmeny a vůbec, kde to jen šlo, a číhali na příležitost, kdy některý z protivníků vystrčí ba jenom kousíček ze svých údů. Indiáni po každém výstřelu vydali charakteristický bojový pokřik, zatímco Novoangličané ječeli neméně děsivým způsobem.


Po nějakém čase indiáni ukončili palbu a stáhli se hlouběji do lesa. Jeden ze zkušených stopařů, Seth Wyman se vypravil na výzvědy, aby zjistil, co mají indiáni za lubem. Zpoza stromů uviděl, jak provádějí nějaký obřad, podle zvěda to bylo zaklínání za účelem vítězství. Stopař se údajně ke křepčící společnosti připlížil a „střelil hlavního kejklíře“ čímž překazil celý obřad. Bitva pokračovala druhého dne, kdy byl těžce postřelen reverend Frye a Solomon Keyes z Billerica. Ten byl zasažen dvakrát a po třetí střele se odplazil k Wymanovi, kterému sdělil, že už je v podstatě mrtvý, a že si nepřeje, aby indiáni dostali jeho skalp. Odplazil se k jezírku, kde byla indiánská kánoe, do které se nasoukal a odplul pryč s nadějí, že zemře mimo dosah indiánů


Brzo po západu slunce se indiáni stáhli a opustili bojiště, aniž by riskovali skalpování mrtvých. Vyčerpaní Novoangličané únavou i hladem prozkoumali bojiště, zdali by nenašli něco užitečného, ale nestalo se tak. Nacházeli akorát mrtvé a raněné. James Farrar ležel u jezírka a lapal po dechu. Robert Usher a poručík Robbins nebyli schopní pohybu. Z čtyřiatřiceti mužů bylo devět lehce a jedenáct těžce raněných. Zbytek našel na bojišti u Lovewell Pond smrt.


O půlnoci se zbytky rangerského oddílu vydaly na zpáteční pochod. Robbins, kterému došly síly, vyčerpaně konstatoval: „Zanechte mě tady! Ráno přijdou indiáni, aby mě skalpovali. Nechte mi tu zbraň a já zabiju ještě nějaké další, budu-li moci.“ Jak to s mladým mužem dopadlo, zůstalo tajemstvím, ale jisté je, že se domů nevrátil.


Pochodovat zalesněnou novoanglickou divočinou nebylo jednoduché za dne, natož v noci, což jenom zvyšovalo martyrium milicionářů. Prodírali se hustě porostlým krajem a měli jenom štěstí, že indiány přestalo bavit bojovat. Hustá tma a obtížný terén způsobily, že se mužstvo rozptýlilo na skoro dvoukilometrovou délku. Farwell, Frye, Jones a Davis již nemohli jít dále, proto zůstali na místě se slibem, že jim přátelé z pevnosti pošlou pomoc. Za svítání se muži rozdělili do několika skupinek, aby se jim podařilo lépe uniknout. Jedna z těchto skupinek byla indiány sledována, ale k boji nedošlo. Přesto se ztratil Eliah Barron, o kterém již jaktěživ nikdo neslyšel, akorát to, že se na břehu Ossipee našla jeho zbraň.


Do pevnosti došlo jedenáct mužů, ale tam uštědřili další ránu! Pevnost byla totiž opuštěna. Ten Hassell, který uprchl z bojiště, posádce v pevnosti vyjevil hrozivý příběh o zkáze celého oddílu. Zpanikařená posádka neváhala a na základě této poplašné zprávy opustila post. Na kusu březové kůry zanechali zprávu, kdyby přece jenom někdo přežil a nechali tam alespoň nějaké zásoby chleba a vepřového masa, což vyhladovělým chlapům přišlo vhod. Když si mužstvo trošku odpočinulo, překvapivě se u břehu objevil Solomon Keyes. Byl to onen člověk, který z obavy o svůj skalp odplul na jezírko. Kolébaní člunu přišlo milicionáři asi velmi vhod, poněvadž, jak sám řekl, „báječně zesílil“, takže se mu podařilo doplout k pevnůstce.


Muži se rozdělili na dvě skupiny a první odešla do Dunstable, kde dorazila v noci třináctého. Zbytek je následoval o dva dny později. Praporčík Wyman i přes své mládí dokázal, že je dobrým a duchapřítomným velitelem, který v krizové situaci neztrácí hlavu.


Mezitím se zranění Frye, Farwell, Davis a Jones také poněkud zotavili, a jelikož se nedočkali pomoci, zkusili jít dále sami. Pro reverenda to byl poslední pochod. Padl vyčerpáním a Davise požádal: „Řekni mému otci, že za několik hodin již budu na věčnosti, a aby se ani on smrti nebál.“ Frye byl zanechán svému osudu a společně s ním se ztratil i expediční deník. Poté na následky vyčerpání zemřel Farwell a zbylí dva přeživší se od sebe oddělili a ztratili. Davis k břehům jezera Ossipee a k pevnosti došel až za jedenáct dní. Tam našel nějaké jídlo, a když se posilnil a odpočinul, odešel do vesnice Berwick. Sedmadvacetiletý Jones došel polomrtvý do osady Biddeford za čtrnáct dní.


Hassell a posádka pevnosti se v Dunstable objevili jedenáctého večer a ještě téhož dne byl vyslán do Bostonu jezdec, aby tam zvěstoval chmurné poselství. Guvernér si pak zavolal plukovníka milice Tynga, a dal mu příkazy, aby v Dunstable a dalších pohraničních osadách naverboval muže a s nimi se co nejrychleji vypravil na bojiště a zachránil případné přeživší. Pokud by objevili indiány, měli na ně zaútočit. Tyng vyzval Hassella, aby mu dělal průvodce, ale ten odmítl s vysvětlením, že je nemocen, pokud to byla vzhledem k jeho pověsti pravda. Nabídli se však jiní.


Když účastníci nové expedice dorazili na místo bitvy, shledali že mnohé stromy jsou hojně zjizveny od kulek, nebo v nich byly střely zaryty. Našli i těla velitele Lovewella, Robbinse a deseti dalších. Indiáni podle svého zvyku mrtvé odnesli, nebo je někde ukryli. Novoangličané našli tři z nich pohřbené společně v dutině stromu. Jeden z nich byl uznávaný válečný vůdce Paugus. Wymanovo, ani Chamberlainovo tělo se nenašlo.


Tradice říká, že Chamberlain a Paugus se střetli v osobním souboji u malého potůčku posléze pojmenovaném Fight Brook. Poté, co po sobě několikrát bezcílně vystřelili, v jednom okamžiku oba naráz vystoupili z úkrytu za účelem střelby. Indián anglicky zvolal: „Zabiju tě rychle!“, načež Chamberlain chladně odpověděl: „Možná ne.“ Pak oba sokové vystřelili naráz a vzájemně si prostřelili hlavu, jak říká ničím nepodložený příběh.


Aby se po bitvě Paquawketové vyhnuli represáliím, odešli k příbuzným do Kanady. Po létech se někteří z nich na Saco vrátili, ale již nikdy proti Nové Anglii již neválčili.


Jezírko Lovewell Pond s jeho písčitou pláží a dvěma zelenými ostrůvky bylo na čas opuštěno a navštěvovat ho přicházeli snad jenom vlci, medvědi, losi a další zvířecí obyvatelé lesů. Dnes už zde po divočině není ani památky a kraj je poset mnoha usedlostmi, farmami s městem střediskovým Fryeburgem. Je nasnadě, že bylo pojmenované po mladém reverendu, ke kterému se váže ještě jeden kratičký příběh. Mladý muž se před bitvou zamiloval do čtrnáctileté Susann, dcery Johna Rogerse z Boxfordu. Jelikož měl mladý Frye harvardské vzdělání, již tehdy bylo pro jeho rodiče nemyslitelné, aby se stýkal s dívčinou z „nižších vrstev.“ Předčasná smrt mladíka vše vyřešila, a tak děvče složilo na památku milce alespoň báseň. Jedná se o hodně přecitlivělé dílko, oslavující hrdinství mladého vlastence a nese název  A Mournful Elegy on Mr. Jonathan Frye, čili Truchlivý žalozpěv o panu Janathanu Fryem


Dummer to Vaudreuil, 15 September, 1724; Vaudreuilto Dummer, 29 Octobre, 1724; Collections of the Maine Hist. Soc;  The Expeditions of Captain John Lovewell – Kidder; History of Dunstable; Lovewell's Great Fight; Nahkohe  4 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2017-02-09 12:08:51
Or cheap cialis sublingual reviews for men name drugs completely do away away.
2017-02-21 04:44:34
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
2017-07-10 06:10:32
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
linpingping1314
2018-01-10 09:00:44
kate spade bags
north face outlet online
cat boots
ugg boots
pandora charms
hermes handbags
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy boost
nike shoes
supreme clothing
canada goose outlet
louboutin shoes
fitflops
polo outlet
fitflops
michael kors canada
ralph lauren uk
michael kors outlet
nike outlet store
ray ban sunglasses
canada goose
coach outlet
air jordans
adidas shoes
canada goose uk
coach outlet store
oakley sunglasses
michael kors uk
coach factory outlet
adidas shoes
ugg boots on sale
ray ban sunglasses
mbt
ugg boots canada
kate spade outlet
ugg outlet
coach factory outlet
discount oakley sunglasses
yeezy boost
nmd adidas
doudoune moncler
ralph lauren sale clearance
adidas yeezy
christian louboutin
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap nfl jerseys
ugg outlet
air jordans
canada goose
moncler
coach factory outlet
mbt shoes
adidas superstar
jordan retro 11
louboutin shoes
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
ugg outlet
hermes birkin
ralph lauren outlet
pandora charms
adidas yeezy
cheap oakley sunglasses
canada goose uk
coach outlet online
pandora outlet
nike shoes
kate spade outlet store
ugg boots for women
ray ban sunglasses discount
north face jackets
longchamp outlet
kate spade handbag
ugg outlet
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
moncler outlet
cheap jordans
moncler outlet
canada goose sale
fitflops sale
adidas superstar
canada goose sale
ugg outlet
ralph lauren uk
moncler uk
coach outlet store
coach outlet
pandora charms
polo outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet online
north face jackets
coach outlet
longchamp handbags
coach factory outlet online
uggs outlet
coach outlet
north face outlet
fred perry
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
moncler outlet
canada goose jackets uk
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
adidas shoes
coach outlet
hermes bags
polo ralph lauren outlet
ugg boots
cheap uggs
canada goose jackets
ugg outlet
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
canada goose jackets
ralph lauren sale clearance
cheap ray ban sunglasses
jordan shoes
ugg shoes
michael kors outlet online
kate spade handbags
yeezy boost
ugg boots
coach outlet
gucci outlet
adidas campus
mulberry uk
pandora charms
salvatore ferragamo
coach outlet store online clearances
michael kors outlet
mulberry outlet
ralph lauren outlet
canada goose outlet
kate spade outlet store
michael kors outlet clearance
adidas nmd
uggs
ugg boots
ugg outlet
birkenstocks
moncler outlet
north face outlet
cheap jordans free shipping
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
fitflops
coach factorty outlet
canada goose jackets
nike zoom
nmd shoes
adidas outlet
canada goose outlet
uggs canada
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
kate spade outlet
air max 2017
adidas nmd
pandora charms uk
burberry outlet
uggs canada
polo ralph lauren outlet online
ugg australia
canada goose outlet
michael kors factory outlet
ugg outlet
ugg outlet
ugg boots
ralph lauren uk
canada goose outlet
cheap uggs
ralph lauren outlet
pandora
cheap nfl jerseys
uggs outlet
supreme new york
michael kors outlet clearance
moncler jackets
ugg outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
ray ban sunglasses
coach outlet store
pandora outlet
michael kors outlet
cheap uggs
coach outlet online
oakley sunglasses
timberland boots
ugg outlet
cheap jordans
pandora jewelry
columbia sportswear
ugg outlet
pandora charms
christian louboutin
air max 97
michael kors outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet store
canada goose outlet
adidas nmd
yeezy boost 350
michael kors
louis vuitton outlet
pandora jewelry
coach outlet
michael kors outlet
moncler jackets outlet
kate spade
fred perry polo
uggs
hermes handbags
burberry outlet canada
ugg boots
cheap mlb jerseys
canada goose uk
mulberry bags
canada goose outlet
ugg outlet
uggs clearance
polo ralph lauren outlet
pandora outlet
ugg outlet
ugg boots
moncler coats
pandora charms sale
moncler jackets
canada goose clothing
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet store
coach factorty outlet
cheap ray ban sunglasses
timberland boots outlet
canada goose outlet
nike outlet
burberry outlet store
adidas yeezy
michael kors outlet
adidas shoes
yeezy boost
coach factory outlet
cheap mlb jerseys china
canada goose outlet
coach bags
adidas yeezy boost
burberry outlet
canada goose
canada goose coats
coach outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
gucci handbags
canada goose outlet
supreme clothing
ray ban sunglasses
ugg boots on sale
ugg ustralia
canada goose
longchamp handbags
coach outlet
supreme clothing
pandora charms
canadian goose
michael kors outlet
coach factory outlet
red bottom shoes
coach factory outlet
canada goose outlet
nike shoes
nike store
coach outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
salvatore ferragamo shoes
cheap jordans
louis vuitton
coach canada
burberry sale
pandora charms sale clearance
burberry outlet
canada goose
pandora jewelry
ugg boots
louis vuitton outlet
cheap jordans
birkenstock sandals
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
ralph lauren outlet
tory burch outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
michael kors outlet store
ugg outlet
canada goose jackets
adidas yeezy
pandora charms
louis vuitton outlet online
ugg boots
ugg boots
coach handbags
valentino shoes
fitflops sale clearance
canada goose outlet
moncler jackets
pandora store
valentino shoes outlet
cheap uggs
air max 97
ralph lauren outlet
moncler outlet
red bottoms shoes
coach outlet
north face jackets
louis vuitton outlet online
moncler
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
yeezy 350 boost
michael kors outlet online
ferragamo shoes
ugg boots
philipp plein outlet
adidas outlet
ferragamo outlet
ralph lauren uk
coach outlet store
oakley sunglasses
uggs
pandora charms sale
ralph lauren
longchamp outlet
nfl jerseys wholesale
coach outlet
pandora jewelry outlet
timberland boots
michael kors outlet online
moncler outlet
kate spade outlet
cheap ray bans
yeezy boost
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
ugg outlet
moncler jackets
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet
louis vuitton outlet
nike air max
ultra boost
michael kors outlet store
ugg shoes
christian louboutin outlet
coach factory outlet
air max 2018
nike outlet online
pandora charms
polo ralph lauren outlet online
oakley sunglasses sale
ugg outlet
fitflops sale clearance
michael kors handbags
ugg boots
ralph lauren outlet
yeezy boost
ugg sale
canada goose uk
jordans
red bottoms
michael kors handbags
kate spade
michael kors outlet
ugg outlet store
north face jackets
oakley sunglasses
coach factory outlet
coach factory outlet online
nike outlet
north face outlet
ralph lauren outlet
canada goose uk
ralph lauren outlet
hermes outlet
nike outlet
pandora jewelry
nmd adidas
canada goose sale
philipp plein shirt
canada goose sale
hermens bags
longchamp outlet online
cheap ugg boots
michael kors canada
nike air max
timberland outlet
mulberry handbags
coach outlet
the north face
longchamp uk
ralph lauren
adidas yeezy
adidas yeezy boost
coach outlet
adidas outlet
jordan shoes
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
canada goose
polo ralph lauren outlet
cheap jordans for sale
burberry
adidas
hermes handbags
harden vol 1
jordan retro
air jordan shoes
ugg outlet
canada goose
ugg outlet
christian louboutin outlet
nike shoes for men
moncler jackets
air jordan shoes
nike outlet store
tory burch outlet store
cheap ray ban sunglasses
nfl jerseys wholesale
jordan shoes
coach canada
ugg outlet
adidas nmd
cheap jordans
coach factory outlet
oakley sunglasses
air max 2018
canada goose jackets
12.12linpingping
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist