Alexander McKenzie - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Alexander McKenzie

Dějiny Želvího ostrova > Grand PortageV roce 1783 se nejmocnější investoři a partneři z North West rozhodli, že změní dosavadní přerozdělování akcií, přičemž vyšachovali řadu starých terénních obchodníků. Když se o tom dozvěděli na Grand Portage, bylo z toho velké pozdvižení. Rozzuřený Peter Pond se spojil s Peterem Pangmanem a Johnem Rossem a společně založili konkurenční společnost, kterou z Montrealu podporovala firma Gregory McLeod and Company.
Peter Pond


Peter Pond měl v té době pětačtyřicet let, což byl věk, kdy většina obchodníků už západní divočinu opouštěla. Ale Pondovi tamní kraj přirostl k srdci a navíc chtěl stále ještě něco dokázat. V izolaci strávil několik dlouhých zim na řece Athabasca a stejně jako před časem La Vérendrye byl posedlý myšlenkou najít cestu k Tichému oceánu. Během těch let cestování získal Pond perfektní znalost tamního teritoria a dobře ho zmapoval, ale stejně jako v La Vérendryeho případě i on narazil na byrokracii. V zimě 1784 - 85 cestoval do New Yorku, pak do Quebecku, aby si od americké, či britské vlády získal podporu na realizaci plánu objevu západní cesty. Britští úředníci uznali jeho mapu za „velice zajímavou“, ale to bylo tak vše. Ani jedna vláda neměla o podnik zájem. Rozčarovaný Pond se nakonec spojil s jeho dávnými přáteli z North West Company a roku V 1785 se vrátil na Athabascu.

Mezi nováčky, kteří roku 1785 přicestovali do Grand Portage, byli i dva skotští mládenci, Alexander a Roderick Mackenziovi. Přestože měl Alexander teprve jednadvacet let, úspěšně se zařadil mezi montrealské měšťany. Předtím žil s rodiči celkem ve třech zemích a v patnácti ho zaměstnala společnost Gregory McLeod and Company. Díky jeho přirozené inteligenci a iniciativě na zaměstnavatele tak zapůsobil, že z něj neváhali učiniti společníka. Krom duševních předností, byl i fyzický dobře stavěný a na pohled prý fešný blonďák, zkrátka dokonalý muž. Přesto dle svědectví jeho vlastních dlouhých dopisů jeho složitá nálada trpěla „měníci se černou depresí, úzkosti a nočními můrami.“
Alexander Mckenzie


Bratranec Roderick, kterému Alexander říkal důvěrně „Rory“, byl trošku z jiného těsta. Byl rovněž pracovitý, a také metodický, miloval knihy a sám se později pokusil psát, ale neúspěšně. Rory neměl problém vycházet s lidmi různého postavení, a když přijel na Grand Portage zjistil, že Pangman a Ross už stačili postavit útulný, teplý a dostatečně velký dům. Roderick společně s několika dalšími úředníky, kteří nebyli kdovíjak inteligentní, navštívil hlavní rendezvous a na zimu nechal stavět další budovy, které zaměstnaly osmnáct dopravců. Není známo, o jaké stavení se jednalo, a kde se měla nacházet.
 
Navzdory tomu, že jednalo o konkurenci, Roderick vycházel i se zaměstnanci North West, přesto se paradoxně neměl rád se svým vlastním šéfem, L'Anniauem. Byl to člověk, který pobýval na západě již mnoho let, a proto se pokládal za jistého profesionála, který všechno ví a všechno zná. Ve skutečnosti to byl opilec, který neuměl ani psát. Mladý Roderick posoudil situaci a učinil následující rozhodnutí: „Shledal jsem za svou povinnost přísně dohlížet na tohoto džentlmena, a po jednom z jeho pijáckých večírků jsem si ho zavolal do kanceláře a vyžádal si od něj klíče a tímto převzal vedení stanice.“

Bodrý Skot se rychle a přirozeně vžil do své nové role: „Když přišli na podzim indiáni, spřátelil jsem se s mnoha mladými muži a těšil jsem se na jejich jarní návrat. Bylo to oboustranné a pevné pouto.“ Napřesrok měl už takovou důvěru nadřízených, že směl zůstat na západě i přes zimu, ale tentokrát pod velením bratrance na řece English River. Tam se Rory opět skamarádil s dalším opozičním obchodníkem, mladým synovcem Simona McTavishe, jehož jméno bylo William McGillivray, a který na západě trávil už třetí zimu. Roderick vzpomíná: „Na jaře, sotva jsme dokončili naše sezonní obchody a přepočítali směnky, dohodl jsem se s mým sousedem, že budeme společně cestovat k tábořištím na Ile-a-la-Crosse, kde jedna za druhou směřují naše kánoe.“  

To léto se kánoe vypravené z Athabasca zpozdily a dvě karavany čekaly na Grand Portage, když Rory McKenzie přispěchal od English River se znepokojivými zprávami. John Ross, jeden z Gregory McLeodoých partnerů, byl totiž v konfrontaci se zaměstnanci North West Company zabit, přičemž stopy vedly k nám již známému Peteru Pondovi.

K incidentu došlo pravděpodobně v Great Hall, což byla
hlavní budova od North West a na lidi od Gregory McLeoda to mělo dost demoralizující účinky. Nejenže se cítili být ohroženi na životech, ale rovněž přicházeli o peníze. A právě v tomto kritickém okamžiku Simon McTavish učinil pro případné zájemce nabídku, která se jak se říká, neodmítá. North West navýšila akcie na dvacet kusů na jednoho zaměstnance, zatímco Gregory McLeod nabízel jenom čtyři. Na takovou návnadu mnohá rybka zabrala.Great Hall


Nicméně ve vzduchu stále vyselo podezření z vraždy, které padalo na Petera Ponda, a které bylo nutno vyšetřit. Tímto úkolem byl pověřen mladý Alexander Mackenzie. Celá událost vyvolala na západě takový rozruch a různé klevety se divočinou šířili rychlosti blesku. Mackenzie strávil s Pondem v oblasti Athabasca celou zimu a snažil se pochopit, co se tomu starému a ostřílenému obchodníkovi honí hlavou. Při té příležitosti také studoval jeho mapu, podle které chtěl najít případnou severozápadní cestu k moři. V únoru pak svému bratranci nastínil tajný plán: „Naléhavě tě žádám, aby si nic z toho, co ti píši, neodhalil vůbec nikomu, poněvadž by mi to mohlo uškodit.“

Peter Pond se následujícího léta musel vypravit na východ, aby před úřady podal řádné vysvětlení, zatímco starost o stanici Athabasca připadla na Mackenzieho, který se toho roku (1789) rozhodl realizovat své pikle. Na Grand Portage pak byli úředníci překvapeni, když s kožešinami nepřiplul Alexander, ale jeho bratranec Roderick. Od něj se pak dozvěděli, že se Alexander vydal zkoumat tok řeky Pond River.

Ta cesta ale byla pro mladého dobrodruha zklamáním. Urazil sice přes dva a půl tisíce kilometrů dlouhou cestu a dostal se až k břehům Severního ledového oceánu, kde měl možnost pozorovat velryby běluhy dovádějící uprostřed ledových ker, ale to nebylo to, co on hledal. Mimo jiné objevil i veletok, který pojmenoval po sobě řekou Mackenzie. Když se napřesrok vrátil do Grand Portage, čekalo jej nevlídné přivítání. Jeho nadřízeného totiž nějaká severozápadní cesta vůbec nezajímala. Měl toliko starost o obchod na Athabasca, a kvůli tomu svého mladého kolegu pořádně vyplísnil. Místo aby se staral o stanici, rajzuje si někde po severu, aniž by mi místo sebe ustanovil adekvátního zástupce. A to nebylo jediné zklamání, které tento Skot musel překousnout. Na Grand Portage totiž shledal, že „krom mne dostávají všichni z Montrealu dopisy. O mou výpravu se vůbec nikdo nezajímá, ale to jsem koneckonců očekával.“

Mezitím se svou hořkou pilulku musel spolknout i Peter Pond. Z vraždy sice obviněn nebyl, ale snad ještě větší zklamáním pro něj bylo, že dílo, na kterém strávil téměř polovičku života, bylo odmítnuto. Jednalo se o mapu, která byla nejspíše i špatná. Znechucený obchodník prodal svůj podíl ve firmě Williamu McGillivrayovi a vrátil se na západ, odkud se již nikdy nevrátil.
Touha objevit západní cestu k oceánu byla v mysli Alexandera Mackenzie silně zakořeněna. I když se stále více zajímal o firemní aktivity a dění v oblasti Grand Portage, vidina objevu oné splavné západní řeky mu nedala spát. V roce 1793 napsal bratranci: „Ta věc, jež se týká mého snu, mne v poslední době tak trápí, že se ani nemohu pořádně soustředit na normální práci,… ještě nikdy jsem nebyl tak nesoustředěný, jako letos.“ Rozpolcený Skot se nakonec rozhodl, že se na západ znovu vypraví.

S několika voyagery a dvěma indiánskými průvodci se vydal nahoru k Peace River. Když se pak dostali ke Skalistým horám, museli kánoe tahat přes nejeden průsmyk, přesto cestovali překvapivě rychle. A hle, když nakonec zdolali západní svahy, dostali se k vytouženému tichomořskému pobřeží.

Byl to rozhodně úspěch, ale ne tak triumfální, jak by se dalo na první pohled očekávat, a když se v létě 1794 vrátil McKenzie na Grand Portage, byl tam pěkný zmatek, do jehož víru, byl nakonec nedobrovolně vržen. Na problém bylo zaděláno už celá léta, kdy roku 1787 zemřel Benjamín Frobisher a vedení podniku, jenž byl mimochodem největší firmou v Montrealu převzal jeho bratr Joseph. Schopnější Simon McTavish, který věděl, že tento „Joe“ nebyl kdovíjaký obchodník, začal jednat. Napsal spěšný dopis, v němž mimo jiné stálo: „…od smrti vašeho bratra, mého ctihodného přítele, jsem pečlivě zvažoval, jak co nejlépe zajistit náš obchod, abychom si i nadále udrželi pevné místo na trhu. Vy sám to asi nedokážete, poněvadž se nemůžete věnovat obchodním záležitostem, zde nahoře. Musel byste totiž každým rokem cestovat na Grand Portage, což je nevyhnutelné pro každého, kdo chce řídit náš business. Z toho důvodu Vám nabízím, abyste se připojit k naší společnosti, jako hlavní podílník…“ Joseph Frobisher souhlasil, a tak se toho roku zrodila firma McTavish, Frobisher and Company.

McTavish, Frobisher and Company vlastnila také téměř polovinu akcií v North  West, ale McTavish stále ještě nebyl spokojen. Chtěl totiž ovládat i londýnskou část trhu, a tak se svým příbuzným Johnem Fraserem pátral po nových možnostech a dokonce chtěl i v Číně konkurovat Východoindické společností. McTavish rekrutoval nadaného obchodníka Johna Jamese Astora, který měl za úkol importoval kožešiny od North West do New Yorku, čímž způsobil, že se v Londýně po nich zvýšila poptávka, a tím i zisk. Ten byl mezi léty 1784-86 nějakých 30 000 liber, zatímco v roce 1803 již 197 695.

Jenže ta věc měla i druhou stranu mince. Jak již bylo jednou zmíněno, McTavish měl reputaci panovačného vůdce, a proto mu říkali Markýz, přesto jeho hlavní obchodní politika byla spíše nadané lidi lobovat, než je drtit. To byla jeho strategie a ta se týkala i konkurence. Byl si totiž vědom, že více užitku je ze spolupráce, než z rivality. Jeho postoj k moci byl staroevropský a on měl rád patriarchální shovívavost staré šlechty. Jako pravý Skot hleděl v prvé řadě na svůj klan - rodinu a přestože nesmírně zbohatl, přece jen toužil po starých poctách, jako byl titul, erb a panství. Od nějakých zchudlých dědiců pak koupil rodinný statek ve Skotsku.

Ti ze společníků, kteří trávili zimy na západě, si začali uvědomovat, že s rostoucí McTavishovou mocí, ta jejich upadá. A to byl všeobecný střet zájmů mezi Zápaďany a východními velkoobchodníky. Konflikt, který byl zesílený kulturními rozdíly. Bohatí lidé východu, kteří si oblíbili manýry anglické smetánky, pak vůbec neseděli ostříleným, soběstačným a drsnějším lidem západu. A jak McTavish centralizoval vedení firmy, Zápaďané měli čím dál menší vliv, co se týče třídění kvality kožešin, distribuce atd. Už se necítili, jako společníci, ale spíše jako zaměstnanci „Markýze“ a jeho příbuzných, mezi nimiž byl na prvním místě McGillivray, pak Fraser a McDonalds. A zatímco si tito pánové hověli v montrealských vilách, Zápaďané hladověli a mrzli ve srubech.

Když se Zápaďané sešli roku 1794 v Grand Portage na valnou hromadu, ke své nelibosti zjistili, že se tam McTavish nedostavil. Místo sebe poslal svého synovce, Williama McGillivraye, kterého vychovával, jako dědice. Uražení a rozladění Zápaďané se obrátili se stížnosti na Alexandera Mackenzieho, kterého začali tak nějak považovat za svého vůdce. Ten z toho ale po dlouhém čase odloučení a deprese nebyl zrovna nadšený. Ale co už. Bylo přece i v jeho zájmu, aby hájil práva Zápaďanů, a tak započala vleklá tahanice, která se většinou odehrávala na Grand Portage. V tom sporu osobností a práv pak Mackenzie reprezentoval muže obchodníky a jejich způsob života, zatímco McTavish zastupoval ty, kteří dělají peníze.


4 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-10-26 11:43:38
viagra sale online :: Check these offers for Viagra from trusted pharmacies .
2017-02-21 04:32:46
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
wengdongdong
2017-06-30 10:18:21
valentino boots
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
michael kors handbags outlet
fitflops sale clearance
adidas yeezy
mbt shoes
christian louboutin
fitflops sale clearance
rolex datejust
clarks shoes
ralph lauren sale
new balance sneakers
adidas stan smith
coach factory outlet
michael kors handbags
new balance
nike huarache
clarks outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
Ugg støvler
true religion uk
kate spade handbags
cheap nhl jerseys
canada goose sale
michael kors handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
michael kors handbags
columbia sportswear outlet
adidas outlet
adidas shoes
tory burch outlet
ray ban eyeglasses
coach factory outlet
coach outlet
ralph lauren outlet
pandora uk
nike outlet
mlb jerseys
cheap nfl jerseys
lebron james shoes
pandora rings
michael kors outlet online
cheap jordans
columbia outlet
lebron 14 shoes
nike free run
polo ralph lauren outlet
adidas nmd r1
fitflop shoes
cheap jordan shoes
pandora charms
ray ban sunglasses outlet
adidas originals superstar
chaussures christian louboutin
yeezy boost 350
le coq sportif
fitflops
adidas football boots
coach factory outlet
pandora jewelry
nike air max
polo ralph lauren
nike outlet
michael kors taschen
michael kors outlet
adidas zx flux
michael kors väska
ralph lauren pas cher
pandora outlet
adidas shoes
hermes handbags
longchamp handbags
coach canada
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
tory burch outlet
christian louboutin sale
christian louboutin outlet
coach outlet
vans shoes
michael kors outlet
coach factory
nfl jerseys cheap
pandora jewelry
yeezy boost 350 v2
pandora jewelry
michael kors canada
adidas ultra boost
cat boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
longchamp sac
ray ban sunglasses outlet
longchamp handbags
tory burch
mont blanc pens
adidas nmd
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
mac cosmetics
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet
calvin klein
nfl jerseys
michael kors uk
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
new balance outlet
michael kors
converse outlet
longchamp outlet
burberry outlet
michael kors
mlb jerseys wholesale
yeezy boost 350 kaufen
converse shoes
rolex watch
coach outlet store online
ralph lauren outlet
ray ban canada
ray ban sunglasses uk
christian louboutin
michael kors taschen
nike air max uk
kobe 12 shoes
the north face
michael kors handbags
adidas yeezy boost 350
ralph lauren polo
coach outlet online
adidas superstar
coach outlet online
jordans
kobe shoes
coach factory online
true religion
michael kors plånbok
polo ralph lauren
converse outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses outlet
the north face outlet
cheap oakley sunglasses
adidas stan smith sneakers
supra shoes
polo ralph lauren
fitflops outlet
cheap oakley sunglasses
nike cortez
true religion sale
polo ralph lauren
adidas trainers uk
mont blanc pens
kate spade outlet
occhiali ray ban
michael kors taschen
michael kors veske
christian louboutin shoes
michael kors handbags
nike roshe run
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
clarks shoes
kate spade
adidas yeezy boost
oakley sunglasses
ray ban wayfarer
cheap ray ban sunglasses
ray ban sunglasses outlet
louboutin paris
ed hardy
prada handbags
coach outlet store online
nike air max 2017
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
ed hardy clothing
ray ban sunglasses cheap
polo ralph lauren
michael kors handbags
kobe bryant shoes
coach purses
kate spade handbags
coach factory outlet online
yeezy adidas
michael kors outlet clearance
rolex datejust
salvatore ferragamo shoes
vans shoes
nike roshe
prada handbags
adidas soccer shoes
true religion jeans
reebok shoes
oakley vault
coach factory outlet
nhl jerseys
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
michael kors outlet online
pandora bracelet
birkenstock outlet
coach factory outlet
fitflops
adidas originals
gucci shoes
asics shoes
nike air force 1
converse shoes
coach outlet
ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
nike air max 2016
red bottom shoes
fitflop sandals
columbia sportswear outlet
michael kors tote handbags
ferragamo shoes
michael kors bags
oakley sunglasses
yves saint laurent handbags
mbt shoes
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
hermes outlet
prada bags
nike air max
adidas outlet
nike roshe run
burberry outlet
prada shoes
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
yeezy boost 350
ray ban zonnebril
nike outlet
oakley sunglasses
prada outlet
hermes birkin bag
cheap jerseys
vans store
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
nike outlet
louboutin shoes
nike sb
christian louboutin sale
adidas originals
moncler jacke
oakley vault
coach handbags
cheap jordans
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
christian louboutin outlet online
air jordan shoes
ferragamo belt
adidas neo
burberry sale
adidas trainers
north face
ralph lauren outlet
adidas yeezy 350 v2
the north face
ecco shoes
coach factory outlet online
nike air max
true religion
michael kors outlet online
air jordan shoes
birkenstock sandals
adidas yeezy
nike trainers
polo ralph lauren
burberry handbags
michael kors outlet
michael kors outlet online
nike air max 2017
tory burch outlet
michael kors outlet
hermes bags
cheap snapbacks
christian louboutin shoes
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
columbia shoes
christian louboutin pumps
michael kors outlet online
canada goose jakke
red bottom shoes
michael kors taschen sale
chelsea jersey
ray ban solglasögon
under armour outlet
reebok shoes
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
salvatore ferragamo outlet
ray ban solbriller
salomon shoes
coach outlet
north face outlet
nba jerseys
polo shirts
yeezy boost 350
michael jordan shoes
coach outlet
manchester united jersey
birkenstock sandals
nike air max uk
ysl handbags
prada outlet
rolex submariner
coach outlet online
vibram fivefingers
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors taschen
nike huarache
coach wallets
ralph lauren polo
tory burch flats
polo ralph lauren
coach outlet
true religion outlet
oakley sunglasses outlet
burberry outlet online
birkenstock outlet
replica watches
ray ban sunglasses
coach handbags
coach factory outlet
mcm bags
polo ralph lauren
adidas yeezy boost 350
fred perry polo
cheap pandora jewelry
adidas yeezy 350 boost
gafas ray ban
christian louboutin outlet
yeezy boost 350 v2
nike blazer shoes
true religion jeans
adidas nmd
ralph lauren shirts
montre rolex pas cher
michael kors canada
coach factory outlet
vans shoes
mlb jerseys
cheap jordan shoes
mcm outlet
lebron 13
kate spade sale
adidas yeezy boost 350 v2
jordan retro
nike mercurial victory
michael kors
michael kors handbags
kevin durant shoes
true religion
fitflop sale
ugg boots
le coq sportif chaussures
true religion
michael kors handbags
nike running shoes
mlb jerseys cheap
nike running trainers
ray ban sunglasses
cheap jordans
nike roshe
adidas outlet
michael kors handbags
mizuno running shoes
michael kors outlet
christian louboutin shoes
cheap jordans
levi's jeans
oakley vault
michael kors bags
air jordan
nike outlet
air max
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
adidas nmd xr1
hermes belt outlet
jordan retro 11
polo outlet
coach outlet
supra shoes
christian louboutin uk
valentino sandals
salvatore ferragamo
kd 9 shoes
under armour
coach outlet
air jordan 14
nike tiempo legend
polo ralph lauren outlet
fitflops uk
polo ralph lauren
ugg boots
michael kors outlet
jordan shoes
20177.1wengdongdong
2017-07-10 06:07:45
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist