Válka o Detroit II. - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Válka o Detroit II.

Severovýchodní kmeny > Ottawové


Pontiak se zatvářil překvapeně, dokončil proslov a předal veliteli wampum. Ostatní indiáni se tvářili netečně, tak plukovník vojákům poručil, aby se stáhli. Porada neporada trvala v rozpačitém ovzduší ještě několik minut, než se indiáni zvedli, rozloučili a opustili velitelský srub i samotnou pevnost.Pontiak se do pevnosti vrátil druhý den ráno a chtěl s důstojníky kouřit dýmku, při které jim navrhl, že by jeho mladí muži mohli v pevnosti uspořádat mač v lakrosu, což nebylo nic neobvyklého. Lakros se hrával v pevnosti poměrně často a na sázkách se podíleli i chlapi z pevnosti.

Nastalo pondělí ráno a k Detroitu přišla spousta indiánů a Pontiak i s doprovodem. Ten přistoupil k pevnostní bráně a žádal o povolení vstupu. Gladwyn mu odpověděl, že do pevnosti pustí jen ho, jinak nikoho jiného z válečníků. Pontiak přetlumočil odpověď válečníkům, a pak to přišlo. Vydal válečný pokřik svého kmene a nastala vřava. Ostatní válečníci se k pokřiku připojili a vystřelili salvu z mušket a zabili ženu a muže, kteří se zrovna nacházeli mimo palisády pevnosti. Indiáni byli ukryti, kde se dalo a hlavně za hospodářskými budovami v okolí. Jak obránci Detroitu, tak útočníci si nedávali přílišnou šanci, poněvadž se každý varoval zbytečně vystrkovat hlavu. Nejvíc nebezpeční byli bojovníci ukrytí za stodolami, proto do nich nechal Gladwyn vypálit zápalné střely, což zabralo, neboť vysušena prkna vzplála v jednom okamžiku a indiáni museli prchnout.

Přestřelka trvala asi šest hodin, než se indiáni bojovníci kompletně stáhnuli. Gladwyn poslal za náčelníkem tlumočníka La Butteho, aby se pokusil zjistit, co je příčinou jeho válečných aktivit. Pontiak ho přijal zdvořile, ale nechal se slyšet, že hodlá jednat toliko s otci důstojníky. Zástupce velitele major Campbell se nabídl, že za indiány půjde s poručíkem M‘Dougalem, ale většina kolegů je od tohoto varovala s obavou, že se jedná o léčku. Důstojníci si však stáli za svým. Vyslanci byli vlídně přivítání a pozvání k poradě. Campbell měl k indiánům smířlivý proslov, ale Pontiac na něj nereagoval, což nebylo dobré znamení. Muži seděli v hlubokém tichu dobrou hodinu, když se konečně Campbell zvedl k odchodu, byl i s přítelem zadržen a do Detroitu se již nikdy nevrátil. Říká se, že byl upálen, zatímco M’Dougalovi se podařilo prchnout.  

Uběhlo léto, podzim i zima a u pevnosti se nic významného nestalo, krom toho, že se indiáni pokoušeli pevnost zapálit, ale v Detroitu na to byli připraveni, a každý zárodek požáru včas uhasili. Na jaře okolní louky rozkvetly pestrobarevnou krásou, ale to nikoho moc nezajímalo. Třicátého května však pevnostní stráže začali nadšeně juchat, poněvadž se na řece objevily čluny. V Detroitu zavládlo všeobecné nadšení a lidé se hnali k palisádám a stříleli na pozdrav. Něco však bylo špatně. Z člunů se neozývala žádná odpověď, a to bylo divné. Když se plavidla přiblížila na dostatečnou vzdálenost, bylo již vojákům v pevnosti zjevné, co se přihodilo. Na lodích byli totiž místo krajanů indiáni, až na několik veslařů, kteří byli donuceni k práci.Jednalo se původně o zásobovací oddíl, jenž byl osmadvacátého května přepaden na Point Pelee (jižní cíp jezera Erie). Velitel poručík Abraham Cuvler neměl vůbec tušení, co se u Detroitu děje a klidně se na utábořil, aniž by učinil nějaká bezpečnostní opatření. Poté přišel indiánský útok a z devadesáti šesti mužů jich bylo šedesát jedna zabito nebo zajato. Přežijící se pokusili uniknout do Fort Sandusky, ale cesta byla odříznutá, takže se vydali zpět do Niagary.  Zajatce indiáni odvedli do tábora, kde poté, co dostali „železnou rukavici“, byli někteří rozsekáni ženami a další upáleni. Mrtvi na tom tentokrát byli lépe, než živí. Mučení trvalo celkem dva dny a ani obránci pevnosti nebyli ušetřeni pohledu na následky hrůzy, které se děly v indiánském táboře. Zmrzačené a opálené mrtvoly plavaly po řece kolem pevnosti a nebyl na ně vůbec pěkný pohled. Na druhé straně to Angličany vyburcovalo k odhodlání se nevzdávat, aby je nepostihl stejný osud.  


Poté, co se okolím roznesla zpráva o tak velkém vítězství, přišli k pevnosti další indiáni, hlavně Odžibwejové, takže u Detroitu bylo dohromady asi osm set dvacet válečníků a s ženami a dětmi tam bylo kolem tři tisíce indiánů.


Devatenáctého června se k pevnosti blížil zásobovací škuner, ale vzhledem k tomu, že nevál příznivý vítr, neměla loď dostatečnou rychlost, kterou potřebovala k proplutí úzkého kanálů vedoucího k pevnosti. Angličané minuli Detroit a zpustili kotvu na bezpečném místě opodál. Gladwyn nechal vystřelit z děla na znamení, že se posádka stále drží, ale večerní vlahý vzduch mu nepřinesl žádnou odpověď. K večeru se zdvihl jižní vítr a posádka zajuchala, že se dala loď do pohybu. Jenže naděje opadla stejně rychle, jako plachty na ráhnech, které splihly s ustanuvšim větrem. Člun se musel vrátit na své původní kotviště a slunce zapadalo.

Indiáni pohyby lodice bedlivě pozorovali a ve večerní tmě jim tmavý trup připomínal velkou rybu a ryba sic velká se dá přece ulovit. K velké rybě se posléze ve tmách blížily stíny menších ryb – indiánských kánoí. Pluly neslyšně, dokud se nezastavily. Pak ticho nad řekou rozříznul ostrý zvuk salvy indiánských mušket. Hladina byla rázem oslněna záblesky plamenů z hlavní mušket. Anglická posádka ovšem byla ve střehu a opětovala palbu z kanónu a pušek. Nad řekou Detroit se strhla několikaminutová bouře střelného prachu. A v tu chvíli, jakoby zázrakem se zvedl silný vítr a loď bezpečně zavál k pevnosti. Tam byl její příjezd nanejvýš vítaný, neb munice a zásoby přišly jistojistě vhod.

Pontiak poslal za velitelem pevnosti kurýra se vzkazem, že jej posílilo mnoho Odžibwejů, takže bude pro Angličany lepší, když se vzdají. Dostal však jen opovržlivou odpověď. Náčelník pak svolal válečnou radu, na kterou pozval i Kanaďany a dlouhým proslovem je vyzíval, aby se k němu připojili. Ti však zásadně trvali na neutralitě.

Angličané v pevnosti se rovněž radili a rozhodli se, že zaútočí na indiánský tábor alespoň z řeky. Nainstalovali na škuner více kanónů, a pak už jen čekali na příhodný vítr. Když nastal vhodný okamžik, vypluli na řeku, a pak začali ostřelovat indiánský tábor a to několikrát zopakovali. Indiáni se pokusili škuner zničit tak, že proti němu poslali hořící vor. Ten anglickou loď sice minul, ale byla to alespoň velkolepá noční podívaná.

Nicméně obléhání trvalo již příliš dlouho a obé strany vážně trpěly nedostatkem zásob. Pontiak měl alespoň možnost nakupovat u Kanaďanů, ale Angličané na tom byli hůř, dokud nepřiplul z Fort Niagara kapitán James Dalzell s dvaadvaceti plně naloženými čluny se zásobami a výzbrojí a dvě stě osmdesáti muži. Dvacátého osmého flotila dosáhla ústí řeky Detroitu, ale kvůli husté mlze nemohla pokračovat v rychlé plavbě. Na druhé straně však skýtala perfektní krytí. Postup byl pomalý a obtížný, ale když se den ráno stráže za rozbřesku rozkoukaly, nestačily se divit. Bylo to pro obránce velice milé překvapení. Vzhledem k tomu, že o této pomoci neměli žádné informace, byli dvojnásobně rádi. Lidé vybíhali Rogersovým harcířům vstříc a objímali je, jako staré známé. Když byly čluny vyloženy, Dalzellovi muži vpochodovali na nádvoří s rozvinutou standartou a bubnováním. Toho dne bylo v Detroitu tak veselo, jako už dlouho ne.


Kapitán Dalyell měl velké zkušenosti s bojem v divočině a společně s Putnamem navrhoval, že na Pontiaka vlítne a překvapí ho. Gladwyn proti tomu nic nenamítal, jelikož předpokládal, že o takové síle by mohli mít vojáci úspěch a věřil v Dalyellovu schopnost vést s nimi otevřený boj. Navíc byl mezi nově příchozími i neméně zkušený major Robert Rogers.

Akce byla naplánována na noc třicátého prvního června. A tak se stalo. O dvou hodinách nočních se otevřela vrata pevnosti a z nich vyšel Dalyell v čele dvě stě padesáti mužů. Po vodní hladině je doprovázely dva čluny. Vojáci tiše  procházeli kolem kukuřičných polí, sadů a spících farem. Průvod však neunikl pozornosti domácím psům, kteří štěkali, jako o život a vzbudili své pány.
Nadporučík Brown velel přední hlídce o dvaceti pěti lidech, kapitán Gray středu a kapitán Grant zadnímu voji. Když přední hlídka úspěšně překonala most pře říčku Parent’s Creek a následoval ji střední oddíl, ozval se ze stran válečný pokřik indiánských bojovníků a hned nato zahřměla salva z mušket. Indiáni dokonale využili momentu překvapení a dobře zvoleného místa k útoku. Vojsko bylo rozptýleno a oni mohli útočit ze zálohy chránění noční tmou. Dalyell tyhle věci znal, tak se nenechal zaskočit a dával chlapům chladnokrevné pokyny. Přeskupil mužstvo, aby s ním mohl zaútočit na most a dál na indiánské pozice. Jenže chyba lávky! Tam kde se měl nepřítel nacházet, žádný nebyl. Zato vzadu a na křídlech se ozvaly nové salvy. V tu chvíli si velitel uvědomil, že je vskutku zle, proto vyzval muže, aby zaujali obranné pozice a kapitán Grant zabezpečil most, aby mohli všichni ustoupit za řeku. Mrtví a ranění byli naloženi na čluny, které odpluly do pevnosti. Poté se armáda vydala na pomalý ústup k Detroitu. Vojáci ušli necelý kilometr, když se dostali k nějakým hospodářským stavením, kde však čekali další indiáni. V tu chvíli opanovala Angličany panika, a tak se zmatení muži stávali snadnou kořistí indiánských tomahawků. Sám Dalyell už měl dvě zranění, přesto se stále snažil udržovat mezi muži bojovou morálku.

Začalo svítat a dosud neviditelného nepřítele prozrazovaly jen záblesky zbraní a výkřiky. Toho rána jakoby slunce se svým východem otálelo, takže zabíjení v ranních mlhách pokračovalo dál s úděsnou strašidelností. V tu chvíli si přišla smrt i pro velitele Dalyella, který padl mrtev po boku svých mužů. Major Roger vběhl se svým oddílem do domu kanadského farmáře, jménem Campau. Grant se svými lidmi byl asi kilometr vpředu v ovocném sadu, kde zaujal obrannou pozici a držel indiány v šachu. Na francouzské farmě se urputně bojovalo.
Pak přišla konečně záchrana, když se na člunech vrátily posily a soustředěnou palbou zahnaly indiány do lesa. Díky tomu se ostatní odříznuté oddíly mohly stáhnout do pevnosti. Bylo již osm hodin ráno, kdy pevnostními vraty prošel poslední voják. Během noční bitvy padlo nebo bylo zraněno padesáti čtyři vojáků. Indiáni, kteří měli pramalé ztráty, mohli slavit další velké vítězství. říčka Parent's Creek byla přejmenována na Bloody Run - "Krvavý proud."

A jak se nedávno v pevnosti slavil příchod posil, nahradila tuto radost sklíčenost z další porážky. Pro Angličany to bylo zdrcující. Celá čtvrtina těch, kteří jim přišli na pomoc, padla. Bylo jisté, že pevnost čekají ještě těžší časy. Gladwyn poslal do Niagary škuner s dopisy a doufal, že se lodi podaří proplout.

Když se však vlády ujal podzim, začali indiáni opouštět Detroit. Měli už toho dlouhého obléhání dost, a tak se chtěli vrátit do svých domovů. Pontiak ještě nějaký čas u pevnosti setrval, ale když mu přišla z francouzské pevnosti Fort Chartres zpráva, že dále nebude Francouzi podporován, odešel v listopadu i on. Jeho cesta vedla na Maumee v Ohiu.

Mezitím byl na jezeře Erie v bouři rozmetán podpůrný konvoj člunů majora Wilkinse a o život přišli další muži. Řetězec katastrof, jako by neměl konce. Samotná posádka pevnosti, ačkoliv věděla, že indiáni odešli, byla ještě mnoho týdnů v pohotovosti a mimo palisády se vycházelo jen v největší nutnosti. Zima byla drsná, ale s jarem přišla nová naděje. V létě přišel s velkou silou major Bradstreet, a patnáctiměsíční obléhaní bylo definitivně u konce.

I když celkově vzato měli indiáni celou tu dobu válečnou převahu, přesto bylo obléhání Detroitu zklamáním, poněvadž klíčová pevnost západu vydržela.


Benson J. Lossing, Harper’s New Month Magazine 1861, Wikipedia, Nahkohe

5 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-09-20 12:41:41

Rid of viagra online pharmacy generica barata peru those rare find something for me Edit So gotten rid of cradle!
2017-02-21 04:29:15
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
wengdongdong
2017-06-30 10:18:19
valentino boots
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
michael kors handbags outlet
fitflops sale clearance
adidas yeezy
mbt shoes
christian louboutin
fitflops sale clearance
rolex datejust
clarks shoes
ralph lauren sale
new balance sneakers
adidas stan smith
coach factory outlet
michael kors handbags
new balance
nike huarache
clarks outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
Ugg støvler
true religion uk
kate spade handbags
cheap nhl jerseys
canada goose sale
michael kors handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
michael kors handbags
columbia sportswear outlet
adidas outlet
adidas shoes
tory burch outlet
ray ban eyeglasses
coach factory outlet
coach outlet
ralph lauren outlet
pandora uk
nike outlet
mlb jerseys
cheap nfl jerseys
lebron james shoes
pandora rings
michael kors outlet online
cheap jordans
columbia outlet
lebron 14 shoes
nike free run
polo ralph lauren outlet
adidas nmd r1
fitflop shoes
cheap jordan shoes
pandora charms
ray ban sunglasses outlet
adidas originals superstar
chaussures christian louboutin
yeezy boost 350
le coq sportif
fitflops
adidas football boots
coach factory outlet
pandora jewelry
nike air max
polo ralph lauren
nike outlet
michael kors taschen
michael kors outlet
adidas zx flux
michael kors väska
ralph lauren pas cher
pandora outlet
adidas shoes
hermes handbags
longchamp handbags
coach canada
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
tory burch outlet
christian louboutin sale
christian louboutin outlet
coach outlet
vans shoes
michael kors outlet
coach factory
nfl jerseys cheap
pandora jewelry
yeezy boost 350 v2
pandora jewelry
michael kors canada
adidas ultra boost
cat boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
longchamp sac
ray ban sunglasses outlet
longchamp handbags
tory burch
mont blanc pens
adidas nmd
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
mac cosmetics
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet
calvin klein
nfl jerseys
michael kors uk
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
new balance outlet
michael kors
converse outlet
longchamp outlet
burberry outlet
michael kors
mlb jerseys wholesale
yeezy boost 350 kaufen
converse shoes
rolex watch
coach outlet store online
ralph lauren outlet
ray ban canada
ray ban sunglasses uk
christian louboutin
michael kors taschen
nike air max uk
kobe 12 shoes
the north face
michael kors handbags
adidas yeezy boost 350
ralph lauren polo
coach outlet online
adidas superstar
coach outlet online
jordans
kobe shoes
coach factory online
true religion
michael kors plånbok
polo ralph lauren
converse outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses outlet
the north face outlet
cheap oakley sunglasses
adidas stan smith sneakers
supra shoes
polo ralph lauren
fitflops outlet
cheap oakley sunglasses
nike cortez
true religion sale
polo ralph lauren
adidas trainers uk
mont blanc pens
kate spade outlet
occhiali ray ban
michael kors taschen
michael kors veske
christian louboutin shoes
michael kors handbags
nike roshe run
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
clarks shoes
kate spade
adidas yeezy boost
oakley sunglasses
ray ban wayfarer
cheap ray ban sunglasses
ray ban sunglasses outlet
louboutin paris
ed hardy
prada handbags
coach outlet store online
nike air max 2017
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
ed hardy clothing
ray ban sunglasses cheap
polo ralph lauren
michael kors handbags
kobe bryant shoes
coach purses
kate spade handbags
coach factory outlet online
yeezy adidas
michael kors outlet clearance
rolex datejust
salvatore ferragamo shoes
vans shoes
nike roshe
prada handbags
adidas soccer shoes
true religion jeans
reebok shoes
oakley vault
coach factory outlet
nhl jerseys
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
michael kors outlet online
pandora bracelet
birkenstock outlet
coach factory outlet
fitflops
adidas originals
gucci shoes
asics shoes
nike air force 1
converse shoes
coach outlet
ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
nike air max 2016
red bottom shoes
fitflop sandals
columbia sportswear outlet
michael kors tote handbags
ferragamo shoes
michael kors bags
oakley sunglasses
yves saint laurent handbags
mbt shoes
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
hermes outlet
prada bags
nike air max
adidas outlet
nike roshe run
burberry outlet
prada shoes
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
yeezy boost 350
ray ban zonnebril
nike outlet
oakley sunglasses
prada outlet
hermes birkin bag
cheap jerseys
vans store
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
nike outlet
louboutin shoes
nike sb
christian louboutin sale
adidas originals
moncler jacke
oakley vault
coach handbags
cheap jordans
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
christian louboutin outlet online
air jordan shoes
ferragamo belt
adidas neo
burberry sale
adidas trainers
north face
ralph lauren outlet
adidas yeezy 350 v2
the north face
ecco shoes
coach factory outlet online
nike air max
true religion
michael kors outlet online
air jordan shoes
birkenstock sandals
adidas yeezy
nike trainers
polo ralph lauren
burberry handbags
michael kors outlet
michael kors outlet online
nike air max 2017
tory burch outlet
michael kors outlet
hermes bags
cheap snapbacks
christian louboutin shoes
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
columbia shoes
christian louboutin pumps
michael kors outlet online
canada goose jakke
red bottom shoes
michael kors taschen sale
chelsea jersey
ray ban solglasögon
under armour outlet
reebok shoes
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
salvatore ferragamo outlet
ray ban solbriller
salomon shoes
coach outlet
north face outlet
nba jerseys
polo shirts
yeezy boost 350
michael jordan shoes
coach outlet
manchester united jersey
birkenstock sandals
nike air max uk
ysl handbags
prada outlet
rolex submariner
coach outlet online
vibram fivefingers
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors taschen
nike huarache
coach wallets
ralph lauren polo
tory burch flats
polo ralph lauren
coach outlet
true religion outlet
oakley sunglasses outlet
burberry outlet online
birkenstock outlet
replica watches
ray ban sunglasses
coach handbags
coach factory outlet
mcm bags
polo ralph lauren
adidas yeezy boost 350
fred perry polo
cheap pandora jewelry
adidas yeezy 350 boost
gafas ray ban
christian louboutin outlet
yeezy boost 350 v2
nike blazer shoes
true religion jeans
adidas nmd
ralph lauren shirts
montre rolex pas cher
michael kors canada
coach factory outlet
vans shoes
mlb jerseys
cheap jordan shoes
mcm outlet
lebron 13
kate spade sale
adidas yeezy boost 350 v2
jordan retro
nike mercurial victory
michael kors
michael kors handbags
kevin durant shoes
true religion
fitflop sale
ugg boots
le coq sportif chaussures
true religion
michael kors handbags
nike running shoes
mlb jerseys cheap
nike running trainers
ray ban sunglasses
cheap jordans
nike roshe
adidas outlet
michael kors handbags
mizuno running shoes
michael kors outlet
christian louboutin shoes
cheap jordans
levi's jeans
oakley vault
michael kors bags
air jordan
nike outlet
air max
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
adidas nmd xr1
hermes belt outlet
jordan retro 11
polo outlet
coach outlet
supra shoes
christian louboutin uk
valentino sandals
salvatore ferragamo
kd 9 shoes
under armour
coach outlet
air jordan 14
nike tiempo legend
polo ralph lauren outlet
fitflops uk
polo ralph lauren
ugg boots
michael kors outlet
jordan shoes
20177.1wengdongdong
2017-07-10 06:08:29
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:46:08
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist