Konec North West - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Konec North West

Dějiny Želvího ostrova > Grand Portage

15. 08.


Indiánské, respektive odžibwejské tlupy od Grand Portage, se příležitostně stýkali se soupeřícími obchodníky a zástupci obou vlád, až do roku 1821 a North West Company stále pečlivě dbala na to, aby měla spojení s indiány na jih od hranice. Když přicestoval roku 1806 do Grand Portage americký obchodník De Lorme, z Fort William okamžitě vyrazili mužové, kteří jej měli za úkol obtěžovat. Chlapi měli za úkol kácet stromy přes portáž a v úzkých zátočinách splavných řek, aby dali tomu „povýšenci lekci.“ Hranice ne hranice, společnost stále na Grand Portage udržovala malou sezónní stanici a příležitostně posílala škuner k ústí řeky Pigeon.

Během uplynulých časů se v oblasti Grand Portage mnohé změnilo. Vždyť od příchodu Angličanů tu vyrůstaly dvě generace míšenců, což mělo za následek a vznik nové kulturního a společenského etnika. V devadesátých letech osmnáctého století se misionáři prý nestačili divit, kolik že je těch míšenců nepokřtěno, a tak snad na základě jejich intervence, společnost zakázala od roku 1806 svým zaměstnancům pod hrozbou přísných trestů smíšené sňatky s indiánkami. Nicméně počet nezávislých obchodníků, dobrodruhů a jejich rodin vzrost ve dvacátých letech devatenáctého z dvanácti set, na patnáct set. Kolem každé významnější kožešinové stanice žilo malé společenství vysloužilých lodních dopravců a jejich rodin. A mnoho těchto míšenců, Métisů, jak si sami říkali, se začalo zabývat kožešinovým obchodem. Vzhledem k tomu, že indiáni pokládali i míšence za našince, měli tito jejich plnou podporu. Jenže jak se komunita Métisů rozrůstala, nedostávalo se v oblasti potravin.
Ačkoliv měla North West výborně organizovanou personální hierarchii, byla tak dobře připravena na činnost konkurence. Naproti tomu ale jaksi nepočítala s tím, co se už roku 1805 stalo realitou, a to, že pomalu mizela lovná a kožešinová zvěř. Roku 1804 si jeden z investorů posteskl: „Zvěře valem ubývá a my jsme nucení každým rokem hledat nová loviště a zakládat nové stanice. Věřím, že nová loviště už nenajdeme, a že obchod je tímto u konce.“ Lidé z Hudson Bay Company také předpokládali, že jejich konkurent, který si nastavil tak vysoké cíle, brzy padne. North West se bude muset novým podmínkám buď přizpůsobit, nebo skutečně zkrachuje.


Přihodilo se to druhé, ale nestalo se tak naráz. Jelikož společnost chtěla i nadále expandovat, postavila nové stanice blízko teritoria starého rivala Hudson Bay. Po roce 1807 většina firemních akcií padla do rukou tvrdohlavého a idealistického mladého Skota, Thomase Douglase, hraběte ze Selkirku. Selkirk měl v plánu pomoci skotským rolníkům, kteří byli ochuzeni vinou britské industrializace. Jeden z jeho nápadu spočíval v tom, že by na řece Red River ve Winnipegu, zřídí zemědělské kolonie. Bylo to přímo v srdci teritoria North West Company.Selkirk

V roce 1810 zasáhla obchod s kožešinami další krize, téměř úplné vyhubení zvířat, lovených kvůli kožešinám, zejména bobrů. Zničení obchodního místa společnosti v Sault Sainte Marie v Ontariu Američany během války v roce 1812 uštědřilo obchodu další vážný úder. Všechny tyto okolnosti jen podnítily další nárůst rivality. Když Thomas Douglas přesvědčil své spolupodílníky ve Společnosti Hudsonova zálivu, aby mu dali území vlastněná lordem Selkirkem, také známé jako Red River Colony, zabírající plochu 300 000 km² v dnešní kanadské provincii Manitoba a amerických státech Minnesota a Severní Dakota, vyvolalo to další sérii událostí, které nakonec vedly k zániku Severozápadní společnosti. Takzvané „Pemikanové prohlášení“ a přestřelka u Sedmi dubů a její brutalita způsobila, že lord Selkirk zatkl Williama McGillivraya, Simona Frasera a několik dalších spoluvlastníků Severozápadní společnosti, zabavil jejich majetek v osadě Fort William a obvinil je ze spoluzodpovědnosti za smrt 22 lidí při přestřelce u Sedmi dubů. I když byli později úřady v Montrealu prohlášeni za nevinné a osvobozeni, v průběhu následujících let Severozápadní společnost opustilo několik nejbohatších a nejschopnějších majitelů z obav o její budoucí vývoj. V roce 1820 zavedla společnost systém ražby mincí, při kterém se platilo jednou mincí za jednu bobří kožešinu. Samostatná existence Severozápadní společnosti byla už delší dobu prakticky neudržitelná a tak majitelé společnosti nakonec neměli na výběr a museli sa spojit se svým velkým rivalem, Společností Hudsonova zálivu. Stalo se tak poté, co Henry Bathurst, státní tajemník pro válku a kolonie, přikázal oběma společnostem, aby ukončily své nepřátelství. V červenci 1821 po dalším tlaku ze strany britských úřadů, byla podepsána dohoda o vzájemném sloučení obou společností do jednoho celku. Severozápadní společnost tak po více než 40 letech existence zanikla. V době sloučení měla Severozápadní společnost 97 a Společnost Hudsonova zálivu 76 obchodních středisek.Pro obchodníky s kožešinami byl postup osadníků do neobydlené divočiny vždycky prokletím, a z toho důvodu nezřídka docházelo mezi těmito společenskými třídami i k ozbrojeným konfliktům. Na Red River to došlo tak daleko, že tam roku 1816 přes velká jezera rázoval se švýcarskými žoldáky, aby udržel lidi od North West na uzdě. Když malá armáda dorazila na Sault Ste. Marie, Selkirkovi bylo oznámeno, že v jeho nové kolonii na Seven Oaks, bylo zmasakrováno dvacet jedna osadníků. Rozčílený hrabě vyrazil rovnou na Fort William a bez meškání ji dobil. Velice překvapený William McGillivray a jeho lidi byli uvrženi do vězení.pokoj ve Fort William

Poté, co Selkirk zajistil pevnost, přičemž nevíme, jestli vůbec vyšetřil údajný masakr, zaměřil svou pozornost na starou Grand Portage. Tam nechal postavit jednu obytnou budovu, kterou nechal rozebrat ve Fort William a na místo bývalého ústředí společnosti nechal udělat ohradu pro dobytek. Svým žoldnéřům také poručil, aby zbudovali šestatřicet mil dlouhou silnici mezi Fort William a Pigeon River. Kudypak vedla, se neví. Říkalo se, že končila ve Fort Charlott, ale mohlo to být i na Goose Lake. Zbytky některých cedrových mostů byly k vidění ještě koncem osmnáctého století.

Selkirkovy kolonizační plány nakonec vzaly za své, poněvadž jeho život předčasně ukončila tuberkulóza. Paradoxně měla táto smutná událost pozitivní následky, poněvadž se uvolnilo napětí, které na severu panovalo. V roce 1821 William McGillivray se znovu ujal svého úřadu, ale tentokrát to byla společnost, která se pohroužila. McGillivraye potkal stejný osud, jaký postihl Alexandera Mackenzieho. „Já opouštím své staré spolupracovníky, se kterými jsem vedl obchod s indiány“, zapsal si během poslední návštěvy ve Fort William. „Musím upřímně říci, že mi to není nikterak líto, i když jsem pracoval pilně a upřímně pro společnost, … zažil jsem tu příliš mnoho bouří a zmatku v úřadě, ale díky Bohu, jsem se všeho zhostil s poctou.“


Avšak ti, kteří si nemohli nebo nedokázali našetřit dostatek prostředků na, aby si užili spokojený důchod takové optimistické myšlenky nesdíleli. Když Hudson Bay přestala používat vodní cestu přes Velká jezera a raději si zvolila levnější námořní cesty přes Hudsonův záliv, stovky úředníků a lodních dopravců se stalo přes noc nezaměstnanými. Stejně tak přišli o příjmy indiáni, kteří se zabývali stavbou kánoí a zásobováním. Stejně tak, jak osiřela Grand Portage, tak začala chátrat i Fort William.


Ve dvacátých letech devatenáctého století přešli kožešinoví obchodníci na moderní způsob obchodu, a to vedlo k ještě většímu poklesu morálky a tolerance. George Simpson, guvernér severní divize Hudson Bay Company už pohlížel na indiány, jako na dělníky a ne obchodní partnery: „ačkoliv to může na naše city působit poněkud nechutně, jsem přesvědčen, oni (indiáni) musí být ovládaný železným prutem, který je udrží ve stavu podřízenost“ napsal suše roku 1822. A tak společnost začala omezovat množství i kvalitu diplomatických darů a násilně vystěhovala indiánské rodiny, které se usadily u obchodních stanic. Jídlo, které bylo obvykle dáváno jako dar, se nyní prodávalo, nebo muselo být vykoupeno nějakou prací. Míšenec William Warren poznamenal: „S indiány se přestalo zacházet s laskavostí, soucitem a úctou k jejich posvátným ceremoniálům, jenžto byly zavedeny už od časů francouzských obchodníků.“ Nyní však byli indiáni v očích Britů jen jakýmisi loveckými nádeníky.  
A obchodníkům šly tyto nové postoje na ruku, jelikož se změnil i způsob jejich potravinového zásobovaní. Métisové totiž mezitím dostatečně rozvinuli zemědělskou výrobu a rybaření, takže indiánští lovci dodávající doposud maso, přišli téměř o práci. Navíc, jak už jsme si řekli, zvěře bylo tak žalostně málo, že to byli indiáni, kdo v hladových časech přicházeli ke stanicím pro pomoc. Bývala vzájemná spolupráce se změnila tak, že indiáni začali být na bílých závislí. V červenci 1827 obchodníci ve Fort William zaznamenali, že u pevnosti žije padesát Odžibwejů, kteří za jídlo pracují na bramborových polích. V lednu o novém roce už tam bylo indiánů sedmdesát dva, což už byla pro potravinové sklady velká zátěž. „Oni si navykli v zimních měsících být závislí na vládní podpoře. Ale je nemožné jim tuto pomoc odmítnout, poněvadž by to představovalo velké riziko, že je navždy ztratíme“, usoudil jeden vnímavý úředník.


Přesto alespoň Odžibwejové od Grand Portage měli při jednání s úředníky Hudson Bay jednu výhodu, a tou byla hranice. Jelikož Britové nemohli na jih od ní logicky obchodovat a pozůstalá stanice North West na jezeře Fond du Lac byla nyní v rukou Johna Jamese Astora a jeho American Fur Company, je nasnadě, že tyto indiány potřebovali. U Fond du Lac (dnes Duluth) žila již třetí generace drobných obchodníků, kteří byli spříznění s Odžibweji a mezi kterými vynikal William Morrison. V roce 1822 Ramsay Crooks, americký generální manažer American Fur Company psal, že: „Morrison založil několik nových stanic podél naší severozápadní hranice. Grand Portage je nyní na naši straně hranice, i když tam North West vždycky měla nějaké středisko, i poté, co odešla do Fort William. Naše stanice z Fond du Lac by měla být přestěhována právě tam a vedená by měla být spolehlivými muži. Tak budeme moci držet konkurenty na vlastní straně hranice a naši úředníci by měli popřípadě vybírat clo.“  


Spolehliví muži byli do Grand Portage posláni v roce 1823. Bylo to několik nespokojených bývalých dopravců, kterým velel obzvláště zasmušilý úředník, jménem Bela Chapman. Ti na radu indiánů postavili stanici na Grand Marais a Chapman ji pojmenoval věren své povaze, Fort Misery. Chapman věřil, že indiáni jsou podřadné plemeno, „které není zločinné podvádět a okrádat, poněvadž ďábla podvést nelze. Je vůbec škoda, aby takoví indiáni měli svého obchodníka, vždyť oni se tam ani nikdy se nevrátí.“ Není tedy divu, že s takovým postojem vůči domorodcům, byl jeho obchod skutečně mizerný. Odžibwejové okamžitě informovali úředníky z Fort William o přítomnosti Američanů, a ti následně snížili ceny za zboží a navíc poslali za dolů několik mužů, aby indiány „chránili.“ Náčelník Espagnol využil situace a zkušeně hrál mezi rivaly vlastní hru. Když Chapman zaznamenal, že indiáni stále inklinují více k Britům, proto se rozhodl, že něco podnikne. Espagnol mezitím britské spojence ujistil, že jim bude i nadále věrný. „Indiáni by chtěli, abychom na Grand Marais postavili stanici, že budeme mít nejlepší část jejich hon.“ Na jaře Chapman odcestoval Na Grand Portage, aby od Espagnola získal kožešiny, což se mu nepodařilo. „Zkoušel jsem to silou i lichotkami, lhaním a sliby, kořalkou také, ale on odolal všemu“, stěžoval si obchodník.
Obdobný příběh se odehrál napřesrok, kdy v amerických službách cestoval do Grand Portage John Johnston, poloviční Odžibwej, syn obchodníka ze Sault Ste. Marie. I on si stěžoval, že tam našel jenom „lidi ve službách Hudson Bay, kterak své zboží odváželi na saních taženými psy.“ V roce 1831 byla situace na hranici pro Američany tak neúnosná, že místní agent pro indiánské záležitosti doporučil, aby se na Grand Portage postavila vojenská pevnost, která měla za cíl „chránit životy a majetek našich občanů.“ Jenže nakonec to dopadlo všecinko jinak. V roce 1833 se Hudson Bay tajně domluvila s American Fur, že jí bude ročně vyplácet tři sta liber za to, že jí odstoupí pohraniční oblast. Jako obvykle na to doplatili indiáni.


Nicméně táto dohoda se týkala obchodování s kožešinami a netýkala se rybaření. V roce 1834 John Astor zanechal obchodování a tak novou americkou společnost založil Ramsay Crooks, a ten se zaměřil na oblast kolem Hořejšího jezera. V roce 1836 tam poslal Williama Aitkena, aby nahradil Morrisona v Pond du Lac a našel na severním břehu jezera místa, kde by se dalo komerčně rybařit. Aitken vybral Grand Portage a Isle Royale. Na podzim 1836 tam American Fur měla posádku rybářů a převozníků pod vedením Pierra Coté, míšence z Pond du Lac. Kožešinová společnost dodala rybářům sítě, sudy a sůl, zatímco indiáni se nabídli, jako další lovci a poradci. Od srpna do listopadu se nahazovaly sítě tam, kde se ve velkém shromažďovali pstruzi a síhové na pobřeží od Grand Marais, až po řeku Pigeon. Indiánské ženy ryby čistily, ukládaly  do sudů a solili je, načež je Coté vykupoval pro tři dolary za sud. Dvacet indiánů ročně naplnilo od dvou set, po pět set sudů za rok. Ty potom naložil firemní škunerem John James Astor. Větší rybářské akce na Isle Royale vyprodukovaly až dva tisíc barelů.


V roce 1839 byla Grand Portage opět rušným místem. Jeden z tamních návštěvníků vzpomínal: „byl tam jeden obytný pro Cotého jenž stál na malé vyvýšenině, odkud byl výhled na záliv. Na západní straně stál dům jeho syna a na východní byl obchod. Do čtverce rozestavěné tam dále stály ubytovny, Cookův obchod, rybí sklad a stodola. Tři akry bramborového pole produkovaly dvě stě, až dvě stě padesát kbelců ročně.


Hudson Bay sledovala veškerou tu aktivitu a ztrátu svých bývalých lovců se znepokojením. Ačkoli Crooks získal jejich souhlas, muži z Fort William se nestačili divit, co Američané v tak krátké době dokázali. V roce 1837 asi indiánských mužů i s rodinami rybařili na Isle Royale. Dokonce obchodníci od jezera Nipigon se znepokojili, že starou dobrou Grand Portage ovládla American Fur. Báli se napřesrok v létě tam odejdou za obchodem i „jejich“ indiáni a věřili tomu, že „zlomyslná vosa“ Pierre Coté ovládne i obchod s kožešinami.


Nicméně tento boom trval pouze pět let, jelikož produkce ryb byla tak velká, až byla přebytková. Korunu všemu pak dala finanční panika z roku 1837, která trh s rybami zcela ochromila. Společnost se zoufale snažila udat ryby v New Yorku, Ohiu a dokonce i v dalekém Texasu, ale marně. Roku 1841 Crooks prohlásil: „Dále už nebude provozovat rybí obchod s bývalou intenzitou“, ale už o rok později byl rybolov zcela zastaven.


5 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-09-29 14:20:05
Alexander was the brand name cheap viagra fast delivery for sale someone.
2017-02-21 04:40:36
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
2017-07-10 06:08:22
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:46:52
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist