Ztracená sestra - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ztracená sestra

Dějiny Želvího ostrova > Příběhy starých wigvamů

22. 5.

Existuje mnoho příkladů ze starých indiánských časů, kdy bělošské děti, které z nějakých důvodů žily mezi indiány, si na tento způsob života tak zvykly, že se už nikdy nechtěly vrátit mezi své, a to dokonce ani ke své rodině. A netýkalo se to jenom dětí, často si takový život dobrovolně vybrali i bílí dospěli.
Tento příběh je o Frances Slocumové.
Frances Slocumová se narodila čtvrtého března roku 1773 ve Warwicku na Rhode Islandu. Byla jednou z deseti dětí, které se narodily Jonathanu (1733–1778) a Ruth Slocumovým (1736–1807). Když vypukla americká válka o nezávislost, Slocumovi, jako přísně pacifičtí kvakeři museli roku 1777 z Rhode Islandu emigrovat a azyl našli ve Wyoming Valley v Pennsylvanii.
Jenže válka je dostihla i tam. V oblasti docházelo k mnoha násilnostem a po bitvě o Wyoming Valley (červenec 1778) mnoho osadníků raději uteklo. Britské síly společně se Seneky dobily Forty Fort, přičemž přišlo o život více než tři sta Američanů. Slocumovi předpokládali, že jako kvakeři, kteří jsou ve válkách vždy neutrální, budou v bezpečí, ale nestalo se tak. Druhého listopadu (1778), kdy byl Jonathan Slocum mimo dům, zaútočili na farmu tři Delawarové. Matka Ruth a osm dětí uteklo do blízkého lesa a na farmě zůstal syn Ebenezer, jeho pětiletá sestra Frances a Wareham Kingsley, mladík, který u Slocumů žil. Zatímco chromý Ebenezer byl zanechán, jeho sestra a Kingsley byli uneseni. Indiáni na farmu zaútočili ještě šestnáctého prosince (1778), přičemž zabili otce a dědečka. Matka zemřela šestého května roku 1807 s nadějí, že se jednou její dcera najde.
Mezitím válečníci věnovali malou Frances svému náčelníkovi a jeho manželce, kteří v té době byli bezdětní. Manželé jí adoptovali a pojmenovali po své zemřelé dceři Weletasash. Frances se provdala někdy kolem roku 1791 nebo 1792 za delawarského válečníka. Podle Miamiů s ní ale manžel nejednal dobře, tak se raději vrátila k adoptivním rodičům.
Podruhé se Frances provdala roku 1794 za Miamie jménem She-pan-can-ah (Hluchý muž), protože byl skutečně hluchý, přesto se později stal náčelníkem malé vesnice. Když se Frances připojila k Miamiům, přijala nové jméno, Maconaquah, což znamená Malý medvědice (míněno souhvězdí). Manželé měli čtyři děti, dva syny, kteří zemřeli v raném věku a dvě dcery. Jedna se jmenovala Kekenakushwa (Uřezaný prst) a druhá Ozahshinquah (Žlutý list).
Během Války 1812 se rodina přestěhovala k řece Mississiniwa v centrální severní Indianě, kde žili v malé vesnici, které se říkalo Vesnice Hluchého muže. Bylo to malinké sídliště, kde se nemluvilo anglicky a udržovaly se staré miamijské zvyky a tradice, i když tam žili také ne indiáni. O mnoho let později (1835) cestoval k Miamiům plukovník George Ewing, obchodník, který mluvil plynule jejich jazykem. Plukovník se stavil ve vesnici Hluchého muže a přespal ve srubu stejnojmenného náčelníka. Ewing byl vlídně přijat, přičemž si nemohl nevšimnout, že paní domů má světlé vlasy a světlou pleť, ale anglický nemluvila. Posléze se od ní dozvěděl, že je původem skutečně běloška a že se jmenovala Scolumová. Ewing se rozhodl, že zjistí, kdo ta záhadná žena vlastně je. Tehdy již byla Frances ovdověla, ale žila ve společné domácnosti s dcerami, třemi vnoučaty a postarším příbuzným. Ozahshinquah ovdověla, již jako mladá a Kekenakushwa měla za manžela Tanquakeha, míšence francouzského původu, jehož bělošské jméno bylo Jean Baptiste Brouillette.
Plukovník Ewing se pokusil najít příbuzné Francis, a proto roku 1835 poslal dopis k přednostovi poštovního úřadu v Lancasteru (Pennsylvanie), ve kterém se dotazoval, zdali Frances Slocumova měla v době americké revoluční války nějaké příbuzné. Jenže dopis byl někde zašantročen, takže o dva roky později napsal do novin Lancastera Intelligencer. Článek zaujal jistého reverenda, který věděl o Slocumě rodině a pátraní po Frances, proto předal noviny Josephovi Slocumovi. Joseph se pak v září roku 1837 s bratrem Isaacem, sestrou Mary a tlumočníkem, vydal do Indiany.
Když sourozenci Slocumovi spatřili svou sestru, byli nadšeni, ale i šokování její přeměnou. Nemluvila anglicky a nepamatovala si ani své křestní jméno. Prostřednictvím tlumočníka jí dávali přímé otázky, aby si ověřili, zdali je to skutečně jejich setra. Byli si jisti, že ano, zvláště pak, když jim ukázala zdeformovaný ukazováček na levé ruce, který si zranila ještě jako dítě.
Potom sourozenci Frances navrhli, aby se s nimi vrátila do Pennsylvanie, ale ona odmítla opustit své indiánské příbuzné. Řekla jim, že by se ve světě bílých cítila „jako ryba na suchu.“ Když žádné přesvědčování nepomohlo, sourozenci se vrátili na východ. V září roku 1839 se Joseph Slocum a dvě z jeho dcer ( Hannah a Harriet) navštívili Frances znovu, ale i tentokrát odmítla s nimi odejít. Souhlasila však s tím, že se nechá portrétovat, aby měla na ní rodina památku.
V letech 1838 a 1840 podepsali Miamiové se Spojenými státy smlouvy a obyvatelům vesnice Hluchého muže hrozilo, že se budou muset přestěhovat do Kansasu. V těchto smlouvách Miamiové postoupili Státům veškeré své území v Indianě, až nějaké nepatrné parcely a roku 1840 souhlasili s tím, že se do pěti let přestěhují.
Obyvatelé vesnice Hluchého maskovali svou indiánskou identitu a politicky lavírovali, aby získali dost veřejné podpory k tomu, aby se vyhnuli vystěhování. Frances pak naléhala na bratry Josepha a Isaaca, aby ji pomohli s peticí, která měla apelovat na Kongres, aby zabránil jejich vystěhování. Právník Alphonzo Cole z Indiany, pak sestavil dojemný příběh o Frances, staré ženě, která léta snášela mnoho útrap v zajetí a jejím posledním přáním je zůstat poblíž své americké rodiny. Pennsylvanský poslanec Benjamín Bidlack pak ve Sněmovně zdůraznil význam toho, aby byla Frances poblíž svých bílých příbuzných, třebaže se s nimi málo stýká. Třetího března roku 1845 Kongres odsouhlasil usnesení, které dovolilo Frances a jednadvaceti obyvatelům její vesnice, aby zůstali v Indianě a Frances dostala 620 akrů půdy. Společenství vesnice Hluchého muže pak patřilo mezi 148 Miamiů, kteří tvořili jádro současné rezervace Miami Nation of Indiana. Zbylé kmenové území přešlo do vlastnictví Států v roce 1846. Toho roku se muselo více než 300 Miamiů odstěhovat do Kansasu a o rok později ještě zbylá menší skupina.
Frances Slocumová neboli Malá medvědice zemřela devátého března roku 1847 na zápal plic ve věku 74 let. Byla pohřbena blízko jejího srubu vedle manžela a jejich synů. V roce 1965 byly jejich ostatky přemístěny na Slocum Cemetnery u Mississinewa Lake. Vesnici Hluchého muže zaplavily vody Mississinewské přehrady.
Portrét Frances namaloval anglický malíř George Winter v jejím srubu roku 1839 a pojmenoval ho „Zajatá sestra“, ale je spíše znám, jako „Ztracená sestra z Wyoming Valley.“ Dcera Kekenakushwa byla s dílem spokojena, ale Ozahshinquah se na něj odmítla podívat, poněvadž si myslela, že je v něm něco zlého.
Zde jsou úryvky z knihy „Frances Slocum; The Lost Sister of Wyoming od Marty Phelpsové z roku 1916:

„Dobře si pamatuji na den kdy Delawarové přišli k našemu domu. Pamatuji si, že zabili a skalpoval muže blízko dveří a zatlačili chlapce skrz dveře. On přišel ke mně a oba jsme se ukryli pod schodištěm. Indiáni šli nahoru a loupili v domě, ačkoli si nepamatuji, co vzali, krom nějakého cukru. Pamatuji si, že mně a chlapce odnesli na zádech skrz keře. Věřím, že zbytek rodiny uprchl krom mé matky.
Zdá se mi, že nás nesli dlouhou cestu k jeskyni, kde nechali přikrývky a zavazadla. Byla tam hora a dlouhá cesta dolů na druhou stranu. Tam se zastavili, zatímco byl ještě den a zůstali tam celou noc. Nic z té noci se nepamatuju, až na to, že jsem byla moc unavená. Lehla jsem si na zem, a než jsem usnula, plakala jsem.
Další den jsme se vydali na cestu a cestovali jsme lesem mnoho dnů, než jsme přišli k vesnici indiánů. Byla noc a indiáni donesli několik větví bolehlavu, jako podestýlku na spaní. Potom udělali velký oheň, který udržovali celou noc.
Oni pili vodu z potoků a pramenů a pro mě udělali malý hrníček z kůry břízy bradavičnaté, ze které jsem pila. Pamatuji si jen, že jsme v té vesnici byli několik dnů.
Potom, jednoho rána dva indiáni vzali koně a posadili na ně mně a chlapce a vydali jsme se na cestu. Jeden indián šel vpředu a druhý vzadu. Tímto způsobem jsme cestovali dlouhou cestu, dokud jsme nedošli k vesnici, kde tito indiáni žili.
Zde jsem se dozvěděla, že jeden z nich je náčelník Tuck Horse. Je to velké delawarské jméno, ale neznám jeho význam. Za několik dní odvedli chlapce, kterého už jsem nikdy neviděla, ani jsem nevěděla, co se s ním stalo.
Brzy ráno přišel Tuck Horse, upravil mi vlasy po indiánském způsobu a též mi pomaloval tvář a kůži. Pak mi nasadil nádherný wampum a já si myslím, že chtěl, abych vypadala moc pěkně. Wampum mi udělal velkou radost.
Pak jsme žili na kopci, a já si pamatuji, že mě vzal za ruku a vedl mě dolů k řece, kde žil starý muž a jeho žena. Oni kdysi měli několik dětí, ale nyní žádné. Byli zabiti v bitvě, nebo zemřeli moc mladí. Když indiáni ztratí všechny děti, často přijmou nějaké nové, jako jejich vlastní, a také s ním tak jednají. To je důvod proč tak často unášejí děti bílých lidí.
Byla jsem k těmto starým lidem přivedena, aby mně přijali. Zdálo se mi, že to zprvu nechtěli. Tuck Horse k nim krátce promluvil a oni souhlasili a já měla nový domov. Dali mi jméno We-let-a-wash, což bylo jméno jejich nejmladšího dítěte, které nedávno pochovali. Bylo období kaštanů a konec roku se blížil (1779).
Ozahshinquah


Žilo zde mnoho indiánů a my zde zůstali celou následující zimou. Indiáni byli ve službách Britů, kteří jim dávali zásoby. Zdá se, že zde byly shromážděny zbytky několika indiánských národů. Pamatuji si, že to byla opevněna vesnice.
Na jaře jsem šla s rodiči na Sandusky, kde jsme strávili léto, ale na podzim jsme se vrátili do staré vesnice a strávili zde další zimu (1780).
Na jaře jsme šli k velké řece Detroit, kde jsme postavili velký počet březových kánoí. Bylo to asi předtím, než byla válka mezi Brity a Američany. Americká armáda mezitím vyhnala indiány z naší staré vesnice. Pamatuji si, že indiáni přinášeli z bitev skalpy, ale nevím kolik jich bylo.
Když byly kánoe všechny hotovy, šli jsme nahoru podél řeky Detroit, kde jsme zůstali asi tři roky. Myslím, že mír byl uzavřen mezi Brity a Američany, a tak jsme klidně žili, lovili, rybařili a pěstovali kukuřici. Důvod proč jsme zde zůstali tak dlouho, bylo, že jsme slyšeli, že Američané zničili všechny naše vesnice a pole. Potom se má rodina a další Delawarové odstěhovali do Ke-ki-ong-a. Nevím kde odešli další indiáni.
To byl nyní náš domov a já předpokládám, že jsme zde žili dvacet šest nebo třicet let. Byla jsem tam dlouho, až do Harmarovy porážky (1790). Když se bojovalo, ženy a děti utekly na sever. Nemohu si pamatovat, jestli indiáni přivedli domů vězně nebo donesli skalpy. Po bitvě se všichni podle zvyku roztrousili do svých domovů, až do času, kdy se zase shromáždili na domluveném místě. Já se vrátila do Ke-ki-ong-a. Indiáni, kteří byli v bitvě, byli Delawarové, Pottawatomiové, Šavani a Miamiové.
Indiáni se o mně vždy dobře starali. Provdala jsem se za jednoho Delawara, ale on mně později nechal a šel na západ za Mississippi. Delawarové a Miamiové žili společně. Později jsem si vzala miamijského náčelníka Hluchého muže. Jeho jméno bylo She-pan-can-ah. Měli jsme čtyři děti, dva chlapce a dvě děvčata. Moji chlapci zemřeli ještě malí. Děvčata žijí a jsou v této místnosti.
Nevím toho moc o indiánských válkách s bílými, které byly tak časté a tak krvavé. Já pamatuji si jak Wayne nebo „Šílený Anthony“ porazil indiány a postavil pevnost.
Indiáni pak byli rozptýleni po celé zemi a živili se lovem zvěře, která byla moc hojná. Celou tu dobu tábořili na Eel River. Když byl uzavřen mír, všichni jsme se vrátili k Fort Wayne a dostali zásoby od Američanů, a tam jsem žila dlouhou dobu.
Nedlouho před tím, než došlo k bitvě na Tippecanoe, odstěhovali jsme se s rodinou k řece Mississinewa. Indiáni, kteří tenkrát bojovali, byli Kikapové, Pottawatomiové a Šavani. Miamiové tam nebyli. Můj manžel byl Hluchý muž a nikdy do válek nešel. Já jsem toho o válkách mnoho nevěděla.“
Když jí navštívili sourozenci v roce, nabídli ji:
„Žijeme na místě, kde žil náš otec a matka na březích nádherné Susquehanny, a my chceme abys ses s námi vrátila. Budeš mít k dispozici všechen náš majetek a bude žít, tak jako my. Budeš mít dobrý dům a vše, co si budeš přát. Ó, vrať se s námi!“
„Ne, nemohu. Vždy jsem žila s indiány a oni ke mně byli vždy laskaví. Velký duch mi dovolil, abych s nimi žila, a já si přeji s nimi i zemřít.
Váš wah-puh-mone (zrcadlo) je možná delší než moje, ale tohle je můj domov. Já nepřeji si žít lépe nebo jinde a myslím si, že Velký duch mi a dovolil, abych žila tak dlouho, protože jsem vždy byla s indiány. Kdybych je opustila, určitě bych zemřela.
Můj manžel a mojí chlapci jsou zde pohřbeni a já je nemohu opustit. Než zemřel manžel, vyzval mě, abych indiány neopouštěla. Já mám dům a velký kus země, dvě dcery, zetě a tři vnuky. Je mi zde dobře, tak proč bych měla žít jinde? Byla bych jako ryba na suchu.“
5 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-09-23 11:41:05
During that same time period, the number of prescriptions written for erectile dysfunction in the U.
2017-02-21 04:35:39
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
2017-07-10 06:08:45
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:46:33
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist