Mihnehwehna, - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Mihnehwehna,

Dějiny Želvího ostrova > Grand Portage


18. 04.

Povodí mezi Velkými jezery a Hudsonovým zálivem rozděluje Grand Portage a jeho mírná vrchovina. Voyageři a lodní dopravci každého člověka, který poprvé překonal toto povodí, slavnostně pokřtili. Úředník John Macdonell, který byl „pokřtěn“ v roce 1793, vzpomínal: „Jeden Northman vzal malou cedrovou větvičku a nastříkal mi do tváře vodu… ostatní chlapi pak vystřelí salvu z pušek. Jeden po druhém, stejně jako indiáni… je to takový bezvýznamný zvyk, ale přesto zde utužuje vztahy, proto jsem vyhověl…mužům jsem dal na oslavu dva soudky kořalky…“  Říká se, že tento vodní předěl nebyl jenom zeměpisnou záležitosti, ale že od sebe doslova odděloval dva světy. Ten, kdo ho překonal, se nevrátil nezměněn a všechny východní konvence prý nechal za sebou. Na konci osmnáctého století byl Grand Portage místem rozdělení mezi dvěma rozdílnými kulturami. Poté, co Velká Británie získala moc nad Kanadou, střetl se zde britský konzervativní kapitalismus se zcela jinými zvyky kanadských zálesáků, kteří velkou měrou převzali životní styl indiánů.

A právě na rozdíl od Francouzů, nedokázali Angličané zkraje s indiány navázat ty správné vztahy. Zanedbali společné rady, při kterých by uzavřeli mír a vzájemné spojenectví. Britové a jejich obchodníci si totiž neuvědomovali, že pro indiány válka ještě oficiálně neskončila.

Alexandr Henry z New Jersey se na západ vydal ve svých dvaadvaceti letech. Byl to sice zelenáč, ale časem si u indiánů získal přezdívku „Šikovný Angličan.“ Podle popisu byl střední výšky a důstojného chování, které pro něj bylo charakteristické. Byl upřímný, otevřený, přátelský a životů prý měl jako kočka, a taky skoro všechny vypotřeboval. V roce 1761 do svého deníku Henry zapsal: „…chci osobně přispět k rozvoji nového britského trhu, …myslím, že ten podnik bude i otevřený veškerému dobrodružství, … v obchodu jsem se tehdy vůbec nevyznal, ale shromáždil jsem velké množství zboží a vyrazil na západ…“ Mladý Henry si naštěstí najal zkušeného Kanaďana, Etienne Campiona.


Alexander Henry


Cestou jej přátelští indiáni neustále varovali, aby neriskovat svůj život mezi Odžibweji, kteří jsou stále věrně oddaní Francouzům. Henry ale na to nedbal, a převlečen, jako starý voyager, moudře nechal zkraje za sebe jednat Campiona. Když výprava dorazila k odžibwejské vesnici na Michilimackinac, začal se Henry učit, jak se dělá „indiánská diplomacie.“

Místní náčelník byl urostlý Mihnehwehna, který svolil, aby se Odžibwejové sešli s cizincem k poradě. „Když jsem seděl v radě po boku tlumočníků, náčelník si mě pozorně prohlížel a poznal, že jsem Angličan… z vnitřní úzkosti jsem očekával, co se bude dít, vždyť jsem se odvážně vydal přímo mezi své nepřátele." Mihnehwehna promluvil: „Angličane, ty víš, že francouzský král je náš otec.  On nám to slíbil, a my na oplátku slíbili, že budeme jeho děti. Tento slib jsme dodrželi,… ty jsi jeho nepřítel,…. A ty víš, že jeho nepřátelé jsou naši nepřátelé,… Angličane, ačkoli jste Francouze porazili, ještě jste neporazili nás! Nejsme vaši otroci. Tyto jezera, tyto lesy a hory nám byly zanechány našimi praotci. Je to naše dědictví a my se ho nechceme zříci. Tvůj národ předpokládá, že budeme jako bílí, že budeme jíst chléb a vepřové maso a hovězí! Měl bys vědět, že Pán života nám poskytl jídlo na těchto prostorných jezerech a v těchto lesnatých kopcích.
Angličane, náš otec král Francie povolal naše mladé muže, aby vedli válku s tvým národem. V té válce mnoho našich bylo zabito, a to je náš zvyk, že musíme odplatit stejným. Teprve tehdy budou duše zabitých spokojeny,… Angličane, váš král nám nikdy neposlal dary a neuzavřel s námi žádnou smlouvu. Proto jsme stále ve válce.
Tento proslov Henryho vůbec neuklidnil, nicméně Mihnehwehna pokračoval: „Ty ses rozhodl, že chceš žít mezi námi. Možná očekáváš, že se ti nic nestane. Nepřišel jsi ozbrojený, se záměrem s námi válčit. Přišel jsi v míru obchodovat,… Dobře, budeme na tebe pohlížet, jako na bratra. Můžeš klidně spát.“

V tomto bodě se Henrymu skutečně ulevilo a on mohl pokračovat v podniku. „Měl jsem rozmanité zboží a najaté kanadské tlumočníky a obchodníky. Poslal jsem je k Hořejšímu jezeru mezi Odžibweje na Grand Portage“ mohl si Henry spokojeně poznamenat. Jeho muži se dostali až k Rainy Lake, kde strávili zimu. Mezitím se na Michilimackinac dostavil polovojenský oddíl Rogers Rangers, který zde měl zajistit britský majetek, a indiáni proti tomu nic nenamítali. Na jaře příštího roku rangeři doprovodili obchodníky cestující na Grand Portage, aby podpořili rozvoj britského obchodu.


Krí


Jenže obchod stále ještě stál na nejistých základech. V roce 1763 anglická vláda stále ještě „nepokryla mrtvé“, což je indiánský zvyk placení restitucí za oběti ve válce, což je nezbytný krok pro uzavření míru. Doposud se nekonala žádná porada a nebyly navázány diplomatické styky. Na základě arogantního postoje anglického vojenského velitele Armhersta, vyústila indiánská nespokojenost v Pontiakovo povstání. V té válce Odžibwejové obsadili Michilimackinac a Alexander Henry sotva unikl smrti, když se ukryl v podkroví jedné kanadské usedlosti. Poté se ho ujal jeden Odžibwej, se kterým byl v adoptivním vztahu. Mnozí další obchodníci takové štěstí neměli.

Když v roce 1764 Britové získali navrch, poslali k Velkým jezerům vyslance, kteří měli jednat o míru. V Niagaře se pak konala velká rada, během které mimo jiné Odžibwejové od Hořejšího jezera žádali, aby mohli obchodovat, tak jako dříve.

Napřesrok už byl Alexander Henry opět v akci, nyní už jako oficiální ředitel anglického obchodu u Hořejšího jezera. Přesto dál úzce spolupracoval s Kanaďany, hlavně se starým obchodníkem Jeanem Baptiste Cadottem, který mu během Pontiakovy války zachránil život. Taková spolupráce mezi Kanaďany a Brity se stala běžnou. Henry poslal čtyři kánoe a dvanáct mužů dál na západ. Tam díky tomu, že nebyla žádná konkurence, mohl skvěle profitovat z přemrštěných cen. Za přikrývku požadoval deset bobřích kůží, za libru střelného prachu dvě, za sekeru dvě, za nůž jednu a za pušku dvacet. Všechno zboží bylo placeno v bobřích kůžích.


Assiniboini


Ale brzy nato nastal čas, kdy dny starého systému monopolu byly sečtený. Začal se totiž prosazovat svobodný obchod založeny na konkurenci a liberálnosti. A tento moderní kapitalismus byl jako první zkoušen právě na kožešinovém trhu. Nyní se měl šanci prosadit i drobný nezávislý podnikatel.

Na počátku šedesátých let osmnáctého století, se Grand Portage znovu stalo místem, které navštěvovali Kríové a Assiniboini a Odžibwejové vystupovali v roli prostředníků. Odžibwejové s oblibou pořádali velká letní setkání, na kterých se pořádali slavnosti, sňatky, náboženské svátky, hry, tance a domlouvaly se obchody. Někdy se zde sešlo tisíc i více indiánů.

V roce 1767 přišel na Grand Portage Jonathan Carver. Byl členem výpravy z Michilimackinac, kterou osobně vedl Roberta Rogers. Oficiálním cílem expedice mělo být objevení severozápadní cesty, ale říkalo se, že se jedná o soukromý Rogersův podnik, který si chtěl pomoci na obchodu s kůžemi. Nakonec to byl však jenom Carver, kdo z této výpravy profitoval. Rogers skončil ve vězení, obviněn ze zrady, zatímco Carver odplul do Londýna a publikoval svůj cestopis, který se stal bestselerem.

„Když jsem přicestoval na Grand Portage“ zapsal si Carver do deníku čtrnáctého června 1767. „Zde ti, kdo směřují za obchodem na severozápad, musí přenášet kánoe a zavazadla asi po devíti mílové trase,… zde jsme se setkali s králem Christenoesů (Kríů), který nás očividně rád viděl,… král měl asi šedesát let. Byl vysoký a chodil velmi vzpřímeně. Choval se ke mně velmi laskavě a s velkou zdvořilostí…Kríové i Assiniboini nabídli obchodníkům z Michilimackinac, aby je doprovodili do jejich vesnic a strávili tam zimu.“ Během války tito indiáni obchodovali se společnosti Hudson Bay, ale podle Carvera tito obchodníci špatně zpravovali anglický monopol.


***

Někdy v sedmdesátých letech osmnáctého století, si obchodníci zcela zvykli na „odžibwejské mýtné“, který požadovali za průchod přes svá území. A bylo to opatření, které nakonec vedlo oboustrannému prospěchu. Útoky na evropské obchodníky téměř ustaly a indiáni byli nakonec spokojeni, když jim doručovali zboží rovnou do jejich vesnic. I když mohly být ceny vyšší, než ve stanicích Hudson Bay, začal být tento styl čím dál více v oblibě. A změnily se i obchodní zvyklosti. Pedleři, jak se říkalo těmto obchodníkům, reprezentovali sami sebe a nikoliv konkrétní mocnost, takže se vše obešlo bez uzavírání smluv a nutných obřadů. Obchod se stal méně formální, takže tu vznikl větší jednací prostor mezi prodávajícím a kupujícím. Do obchodování se nyní mnohem více zapojovaly ženy.

Obchod skrz Grand Portage přinášel Kanadě do roku 1778 každoročně 40 000 liber a zaměstnával na pět set lidi. V roce 1768 obchodník jménem Erskine, či Askin vyčistil místo na západ od Grand Portage Creek a založil tam stanici, kde měli chlapi „snesitelné bydlení“, jenž stálo na břehu zálivu a bylo obehnáno palisádami. Místo bylo pověstné uvolněnou atmosférou, a které navštěvovali „četní divocí indiáni.“Grand Portage z roku 1857 od Eastmana Johnsona

Alexander Henry


Narodil se někdy v srpnu roku 1739 v New Brunswicku v New Jersey a stal se jedním z nejvýznamnějších průkopníků britského obchodu v Kanadě. Vzhledem k tomu, že vyrůstal v rodině vzdělaného obchodníka, dostalo se i jemu dobrého vyškolení v oboru a už od dvaceti pracovat jako samostatný obchodník v Albany. Tam dělal riskantní, přesto lukrativní obchody s armádou během Francouzsko indiánské války. V roce 1760 po vítězství v bitvě na Plains Abrahám vypravil tří zásobovacích lodě pro lorda Amhersta na jezero Ontario a do Montrealu.

Na počátku roku 1761 se v Les Cédres sešel s bývalým kožešinovým obchodníkem Jeanem-Baptistem Leduc, který mu povyprávěl o velkých možnostech na Michilimackinacu. Toho roku Henry zabezpečil svůj obchod v Montrealu a po řece Ottawě odplul směrem k Hořejšímu jezeru.

Zimu 1761 – 62 strávil s odžibwejským náčelníkem Wawatamem, který jej adoptoval do své rodiny. Henry uměl vycházet, jak s Francouzi, tak indiány, což mu velmi usnadňovalo obchodní činnost. Mezi lety 1762 a 1763 čile obchodoval na Sault Ste Marie a skamarádil se s dalším Francouzem, Jeanem Baptistem Cadotte a sirem Robertem Daversem. Když se pak všichni vrátili do Michilimackinacu, zrovna vypuklo Pontiakovo povstání a Odžibwejové obsadili pevnost. Danvers coby Angličan byl zabit a Henry se skrýval v domě Charlese de Langlade, přesto byl později zatčen. Šestého června byl s dalšími třemi anglickými vězni převážen na Beaver Island, ale na Waugoshance Point byli zadrženi Ottawy a angličtí vězni byli dopraveni zpět do Michilimackinacu.

Během pozdějšího dělení kořistí skončil Henry, jako vězeň odžibwejského náčelníka Minavavana, ale jeho někdejší přítel Wawatam v jeho prospěch intervenoval a vzal jej pod svá ochranná křídla. Jenže o několik dní později byl jeho život znovu ohrožen a Wawatam ho musel skrýváním v jeskyni Scull Cave na ostrově Mackinac. Henry pak žil s indiánovou rodinou téměř rok a lovil s ní a rybařil v dolním Michiganu. Zkušenosti, které zaznamenal v jeho pamětech, jsou cenným primárním zdrojem informací, ze života indiánů a kožešinových obchodníků.
Wawatam


Do Michilimackinac se vrátili na jaře 1764, aby prodali své kožešiny, ale někteří Odžibwejové ze Saginaw Bay chtěli Henryho opět zabít, tak s Wawatamem odcestovali na Sault Ste Marie, kde se svěřili pod ochranu Francouze Cadotteho. Ale ani tam neměli klidu, poněvadž další odžibwejský náčelník Madjeckewiss tam přišel se svými lidmi a chtěl Henryho zabít. Naštěstí pro obchodníka Cadotte zapojil svůj diplomatický um a zachránil ho. Brzo poté začal sir William Johnson vést mírové rozhovory ve Fort Niagara a Henry se svými indiánskými přáteli zamířil zpět do Michilimackinacu zabezpečit svůj majetek.

O rok později získal licenci na obchod u Hořejšího jezera a po několik let měl na něj kompletní monopol, takže neměl v podstatě konkurenci. Mezi lety 1767–68 se vydal na Michipicoten River, kde už jako společník Williama Johnsona hledal ložiska mědi a stříbra. Neúspěšně však a podnik skončil krachem roku 1774.

Další sezónu poslal obchodník čtyři velké a dvanáct malých kánoí na území severozápadně od Hořejšího jezera, kde už začal vadit konkurenční Hudson Bay Company. Výprava o čtyřiceti mužích se zastavila na Cumberland, kde s založila obchodní středisko na Amisk Lake, což byl první post na sever od řeky Saskatchewan. V roce 1776 odešel Henry do Fort la Corne na Saskatchewanu, aby nakupoval kožešiny od Assiniboinů. Po cestě nakoupil dalších dvanáct tisíc bobřích kožešin od Odžibwejů. Nějaké balíky mu ale stačil „vyfouknout“ Robert Longmoor z Hudson Bay. Přesto se kožešinami obtěžkaný Henry úspěšně vrátil do Montreal, krom toho předal guvernéru siru Guy Carletonovi velkou mapu západního regionu, který osobně procestoval.

Henry se pak roku plavil do Anglie a hned na podzim do Francie, kde ho sice lichotivě přijali, přesto mu samotná královna Marie - Antoinetta dávala vychutnat svou blahosklonnost, ačkoliv měl cestovatel přirozené vypravěčské nadání. Do Kanady se Henry vrátil roku 1777 a hned nato uzavřel partnerství s Jeanem Baptiste Blondeau a začal s nim obchodovat na řece Michipicoten a Sault Ste Marie a po celou dobu spolupracoval ještě s dávným přítelem Cadotem. Mezi lety 1778 - 81 navštívil Anglii ještě třikrát a spřátel se vlivným sirem Josephem Banksem a Danielem Solanderem, kterým předložil detailní plán na výpravu, která by objevila pozemní cestu k Pacifickému oceánu.Henry se během času stal prominentním občanem a roku 1781 se usadil v Montreal, kde byl i nadále zainteresován do kožešinového obchodu a občas si vycestoval do Detroitu nebo Michilimackinacu. Kvůli nepovedeným pozemkovým spekulacím v Ohiu a americké revoluci prodělal velké peníze, přesto i nadále patřil mezi sedmnáct (1785) nejprominentnějších obchodníků v Montrealu. Henry byl čelním zakladatelem společnosti Beaver Club.

Během poloviny osmdesátých let povzbuzoval Williama Edgara, svého přítele z New Yorku, aby s nim vstoupil do obchodování s Čínou, fascinován vyhlídkami, že by se otevřela tichomořská cesta. Dále se seznámil s americkým kožešinovým magnátem Johnem Astorem, který byl častým hostem v jeho montrealském domě. V devadesátých letech už společně s Astorem a Simonem McTavishandem organizovali lodní přeprav kožešin do Číny.

V roce 1792 Henry a jeho synovec Alexander získal podíl ve společnosti North West Company, který o šest let později prodal Williamu Hallowellovi, přesto byl dále zapojen do obchodu s kožešinami, které exportoval do Anglie. Když jedna z nepojištěných lodí, byla zadržena Francouzi (1801), utrpěl obchodník další vážnou ztrátu. Aby obnovil své ztracené bohatství, začal se věnovat veřejným dražbám v partnerství s Williamem Lindsayem, ale s přibývajícími nemocemi, už ho přestala práce bavit.

Navzdory těmto okolnostem si udržoval bezpečné místo v montrealské obchodní společnosti, byl také milicionářem a mezi lety 1794 a 1821 smírčím soudcem. Jako člověk milující společnost, často vítal ve svém domě hosty, které rád bavil svým vyprávěním a zvláště aktivní byl v Beaver klubu. V 1812 byl jmenován královským licitátorem pro oblast Montrealu.

Nakonec Henry napsal svou monografii, kterou publikoval v New Yorku, a kterou věnoval svému anglickému příteli Josephu Banksovi. V knize popsal všechno své cestování a dobrodružství v Kanadě a indiánských územích, která prožil mezi lety 1760 a 1776. Publikace je považována za nejlepší popis domorodého života jeho času. Henry byl znám mezi indiány a Francouzi, jako Šikovný Angličan. Bohatství, které nahromadil obchodem s kožešinami, a které následně i prodělal, nikdy neobnovil, přesto byl i nadále, coby obchodník velice uznáván. John Henry zemřel ve věku pětaosmdesáti let v jeho domě na ulici Notre Dame v Montrealu.Jeho žena Julia (rozená Calcutt) Kittson Henry (1756-1835) měla indiánský původ a společně zplodili několik synů a jednu dceru.


5 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-09-12 10:25:55
2017-02-21 04:35:28
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
2017-07-10 06:05:24
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:47:07
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist