Grand Portage - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Grand Portage

Dějiny Želvího ostrova > Grand Portage


Pokud bychom jeli po americké dálnici č. 61 z Duluth do Thunder Bay a potom bychom pokračovali Minnesotou po úbočí Mount Josephine, otevřel by se před námi pěkný pohled na severní břeh Hořejšího jezera, kde bychom mohli vidět malou vesničku Grand Portage.Před dvěma sty lety byla Grand Portage nesmírně důležitá obchodní stanice, kde se shromažďovalo zboží dopravované z východu, severu i západu. Dominantním obchodním subjektem se v regionu od osmdesátých let osmnáctého století stála společnost North West Company. Jedna stezka odtud vedla i dolů na jih, do St. Louis. Ačkoliv se jednalo v podstatě o dokonalou divočinu, bylo to velmi frekventované místo, kde se scházeli obchodníci mnoha národů a samozřejmě, že odtud vedly obchodní cesty ještě dál, ale co se týče suchozemské i vodní křižovatky na severozápadě, nebylo důležitějšího místa. A přitom se nejednalo pouze o obchodní křižovatku, ale o místo, kde se setkávaly mnohé národy, hlavně ty domorodé a evropské, jako byli Francouzi, Angličané a možná dokonce i Rusové, přesto byli oficiálními majiteli zdejší půdy Odžibwejové.
Maymaygwaysiwuk


Místní přírodní útvary, jako jsou řeky, skalní předěly atd. netvořily hranice jenom mezi lidskými národy, ale také mezi duchovním a lidským světem. Tak třeba podle Odžibwejů byly nejstaršími obyvateli oblasti záhadné bytosti Maymaygwaysiwuk, nepolapitelní malí lidičky, kteří žili pod vodou jezera a ovládali kamenné kánoe i pádla. Dále to byl například Michipichou, podvodní zlý rys a hromoví ptáci hnízdící v kamenných hnízdech na převysokých skalách. Mnohé další bytosti se ukrývaly v okolních skalách a obětovali jim jak indiáni, tak i bílí. Jeden takový přírodní oltář se nacházel na severní straně Hat Point, kde je kamenná římsa a rostoucí pokroucený starý cedr. Říkalo se tomu Manido Geezhigaynce – „Malý cedrový duch“. Vzhledem k tomu, že Hořejší jezero bývá dost rozbouřené, dávní cestovatelé před plavbou přes něj obvykle obětovali. Dnes se většina tajemných bytostí odstěhovala a jen občas některé ještě pořádně na jezeře děsivě zabouří.

První Evropané, kteří sem zabloudili, byli obchodní průzkumníci, kteří pro své vlády, či zaměstnavatelé hledali nové možnosti. Zdejší jezera a říční toky totiž skýtaly výbornou dopravní cestu směrem do středu kontinentu. Důležitá trasa vedla na severozápad k jezeru Winnipeg, ke kterému se v podstatě dalo dostat čistě po vodní hladině. Dá se říci, že jedinou vážnou překážkou v cestě na západ byly vodopády High Falls řece Piegon, proto vznikl i suchozemský portaž[1] zvaný Odžibweji Kitchi Onigaming a Francouzi Grand Portage.

Jak se evropská expanze šířila dál na západ, stavěly se v divočině další obchodní stanice a sklady. Mezi největší patřil určitě Detroit, jenž stál na strategickém místě mezi huronským a erijským jezerem, které ještě navíc „vodně propojovalo“ menší jezero St. Clair. Další významná stanice Michilimackinac byla situována na předělu mezi jezery michiganským a hurónským. „Kousek“ dál na sever poskytovala služby Sault St. Marie, nu a nejzápadnější stanicí byla Grand Portage, jenž fungovala od roku 1730, do roku 1803.

V pozdějších letech političtí úředníci na základě válek a smluv, vytvořili nad Grand Portage mezinárodní hranici, která od sebe oddělila nejen Kanaďany od Američanů, ale navíc přetnula území, na kterém již léta žili Odžibwejové. Hranice se táhla podél toku Pigeon River a americké území musela opustit i kanadská obchodní společnost North West Company (1803). Novou a daleko větší stanici si pak zřídila sedmdesát kilometrů severně u Fort William na Kaministikwia.

Na sever časem postupovalo i bělošské osídlení, takže na místní Odžibweje byl vyvíjen velký tlak, aby se vzdali svých území. A tak v roce 1854 prodali kus země mezi Grand Marais a Fort William a mezi jezery Hořejším a Rainy. Odžibwejové pak disponovali asi 51 840 akry zdejší půdy. Když v osmdesátých létech devatenáctého století americká vláda usilovala o zrušení rezervací, aby tak byli indiáni zbavení společné kmenové půdy, zůstalo Odžibwejům pouhých sto šedesát akrů. Dle tohoto programu měli indiáni přijmout americké občanství a každá rodina pak měla mít přidělen malý kousek půdy, a o zbytek se postarali pozemkoví spekulanti. V dnešních dnech došlo naštěstí k nápravě a Odžibwejové opět spravují kmenovou půdu v rezervaci Grand Portage Reservation.  

Místo, kde byla založena obchodní stanice Grand Portage, bylo z přírodopisného hlediska docela členité, a jako nejvyšší bod tam dominuje „hora“ Mount Rose a místní lesy tvoří převážně jedle a borovice vejmutovky.

Samotná obchodní stanice byla na svou dobu a umístění docela „moderní“. Byla to v podstatě malá osada. Statní úředník pán John Macdonell, který ji navštívil v roce 1793, poznamenal: „…stanice má šestnáct stavení, kteréž to jsou postaveny z cedrových, nebo smrkových trámů, ježto jsou obdélníkového průřezu. Střechy jsou udělány z dřevěných šindelů a okna i dveře jsou v barvě španělské hnědi. Šest z těchto stavení jsou obchody a zbytek slouží, coby obytné domy, plus jedna, která je něco jako radnice…“

Dále byla součásti stanice kovárna, kde se opravovaly zbraně, pastí, či další kovové nástroje a bednářství, kde se vyráběly sudy. Stanice byla obehnána patnáct stop vysokou palisádou, která byla udělána z trvanlivého cedrového dřeva. Kůly byly zašpičatěny, ale ne kvůli tomu, aby přes ně nemohli šplhat nepřátelé, nýbrž proto, aby se na nich nedržela dešťová voda. Byly tam čtyři brány, které se po západu slunce zamykaly a dvě z nich měly strážnice, kde se držely celonoční hlídky, ale ne tak kvůli nebezpečí nepřátelského útoku, nýbrž kvůli nebezpečí požáru, což bylo pochopitelné, uvážíme-li kolik bylo ve stanici krbů a lojových lampiček. Grand Portage byla vskutku koncipována jako pevnost, ale zvláštní je, že ne kvůli indiánům, poněvadž ti byli vždy vítanými zákazníky, ale skladiště musely být chráněny hlavně před bílými chmatáky. Navíc ještě hrozilo nebezpečí, že když se konalo nějaké větší obchodní rendezvous, někteří zpití chlapi z okolních táborů, mohli být dost agresivní. Nu a nakonec se stanice chránila před konkurenčními „špióny“. Samotný post byl v tamní lokalitě něco jako zámek v Evropě. Zaměstnanci se vybraně oblékali do punčoch, přezkových bot a dlouhoocasých kabátů s vyleštěnými mosaznými knoflíky. Měli vázanky a třírohé klobouky, což byl proti „terénním“ pracovníkům velký rozdíl. George Nelson, který navštívil Grand Portage v roce 1802, chválil místní organizaci a pořádek.

Od stanice do jezera vybíhala dvě mola z dřevěné kulatiny a u nich mohly kotvit čtyři firemní skify. Zdejší záliv je však mělký, takže větší lodě musely být vykládány ještě na volné hladině a většinou pak kotvily v závětří ostrova Isle Royale. Lodě i velké kánoe byly vždy vítaný salvou, přičemž posádky kánoí vyřvávaly své francouzské písně.


V obchodní stanici Grand Portage se scházela různorodá skupina lidí. Krom zaměstnanců North West Company, tu byli soukromníci, jako Joseph Lecuyer, jenž to měl svou kantýnu a hokynářství mimo palisády velké stanice. I když živnostník pracoval na vlastní pěst, musel odvádět část zisku North West Company. V jeho obchůdku si trapeři, dopravci a indiáni mohli pořídit oblečení, výstroj, zásoby a alkohol, ale nutno podotknout, že za dost vyšší cenny, než byly obvyklé na východě. Tak například bavlněná košile, která stála v Montrealu osm franků, zde byla za dvanáct, a v zimě to mohlo být ještě více. Zde se však neplatilo hotovými penězi, ale kožešinami, či stvrzenkami, nebo srážkou z platu.

Další skupinou lidí oblasti Velkých jezer, byli Gens libres (Freemeni), svobodní, nezávislí, drobní obchodníci, kteří měli povětšinou míšenecký původ. Ti nakupovali kožešiny převážně u kmenů, ze kterých pocházela jejich matka (bylo málo pravděpodobné, že by se jednalo o otce), a pak je dopravovali do obchodní stanice.

Gens du Nord (Northmeni) - „Muži severu“, my jim budeme pro zjednodušení říkat Seveřané, byli chlapi, kteří také nakupovali od indiánů, ale z větší části lovili sami. Seveřané se jim říkalo proto, že se svému loveckému řemeslu věnovali v zimě a teprve na jaře a v létě nosili úlovky na velká rendezvous obchodních stanic. Byli hlavně francouzští Kanaďané, nebo francouzsko indiánští míšenci. Mluvili smíšenou indiánskou francouzštinou a provozovali domorodé náboženství, jež bylo silně ovlivněné francouzským katolicizmem.

Jejich hlavním vybavením krom pastí, mušket, seker a nožů, byl měděný, či cínový kotlík, pánvička, pocínovaný talíř a hrnek. V divočině jedli velmi skromně, proto chléb, vepřové výrobky, máslo a alkohol byl pro ně luxus, který si mohli užít právě na rendezvous. V divočině byl jejich základní potravinou pemikan, kukuřičná mouka, ze které vařili jednoduchou kaši a samozřejmě zvěřina. Na výročních rendezvous pak splatili případné dluhy, obnovili obchodní kontrakty, nebo nasmlouvali nové, a bylo-li to nutné, navštívili doktora. Pak si nakoupili proviant na další sezónu, hlavně střelivo, dvě přikrývky, dvě košile, dva páry kamaší a tabák. Seveřané občas sloužili jako průvodci pro velké francouzské průzkumníky, jako byl Pierre La Verendrye.

Nu a nakonec tu byli Mangeurs de Lard – "Pojídači vepřové masa", nebo také Voyagers – dopravci. Tito muži byli zaměstnanci North West Company a starali se o dopravu zboží z Montrealu do Grand Portage a nazpátek. Dodnes jsou mnohými Kanaďany považování za hrdiny a jsou oslavování ve folklorní kultuře.

James H. Baker začal jako voyager ve svých čtyřiadvaceti letech a na řekách a jezerech strávil čtyřicet dva let. Baker uvedl, že znal celých padesát plaveckých písní a za ta léta zachránil život asi deseti chlapům. Měl dohromady dvanáct manželek a šest psů. Veškeré peníze, které si vydělal, pak prohýřil a nakonec uvedl, že kdyby mohl vrátit čas, jiné řemeslo by si nikdy nezvolil.

Práce dopravců byla skutečná dřina, poněvadž pokud chlapi usilovně nepádlovali, nosili náklad a kánoe přes portáže na vlastním hřbetě. Jeden takový kožešinový žok měl čtyřicet kilo a přitom bylo obvyklé, že voyager nesl dva. Někteří siláci údajně unesli pět balíků a podle legendy zvládl jeden osvobozený otrok jménem La Bonga, celých sedm balíků na vzdálenost jednoho kilometru. Chlapík byl bez třech centimetrů, dva metry vysoký.

Na počátku koloniálního období se obchodovalo převážně v pohraničí, ale jak se poptávka po kožešinách zvyšovala, pouštěli se obchodníci dál do vnitrozemí. V roce 1681 se francouzské úřady rozhodly, že budou kožešinový obchod kontrolovat, a tudíž na něj začali vydávat licence. Tak se byznys dostal pod vliv několika montrealských velkopodnikatelů. Proto byly stavěny ve vnitrozemí velké obchodní stanice, uzavírali se smlouvy s indiánskými kmeny a obchod byl vysoce organizovaný.

Na konci sedmnáctého století se otevřely vodní stezky skrz Velká jezera a vedly daleko na západ, až k jezeru Athabaska a v roce 1784 byla založena North West Company. Evropa v té době dychtila po kožešinách z kun, vyder, rysů, norků a samozřejmě bobrů.

Voyagers mistrně ovládali velké kánoe, které tvořila kostra s cedrového dřeva, a plášť byl dělán z březové kůry. Dopravci používali dva typy velkých kánoí, montrealskou Canot de Maître a menší Canot du Nord. Jedenáctimetrová montrealská kánoe vážila dvě stě sedmdesát kilo, ve středu bylo široká necelé dva metry a unesla až tři tuny nákladu. Posádku tvořilo šest až dvanáct mužů, ale obvyklý průměr byl osm až deset mužů. Když se kánoe přenášela přes portáž, nesli ji obrácenou na ruby čtyři muži. Dva vpředu a dva vzadu. Člun se používal hlavně na Velkých jezerech.  Menší typ Canot du Nord, se užíval na západ od Hořejšího jezera. Byla zhruba sedm a půl dlouhá a metr dvacet široká kánoe. Vážila asi sto čtyřicet kilo a přes portáž ji nesli dva muži. Posádku tvořilo čtyři až osm mužů, přičemž průměr byl pět až šest mužů.

Voyagers vstávali ve dvě nebo tři hodiny ráno a na vodu se pouštěli bez snídaně. Tu si dávali někdy kolem osmé a oběd jedli po cestě. Krátkou zastávku si dávali, co hodinu, aby si odpočinuli a zakouřili. Tak se také měřila jejich cesta, ujeli jsme tolik a tolik dýmek, říkali. Čtyři dýmky odpovídali třiceti kilometrům. Dopravci v průměru udeřili pádlem asi padesátkrát za minutu. Mezi osmou a desátou večerní si zřídili tábor a večeřeli. Přístřešky si dělali z naopak otočené kánoe a plátěných šeltrů. Portáže a odbočky byly označeny tak, že na nějakém nápadném stromě, byly odsekané spodní větve.

Mnozí chlapi se během své plavecké kariery utopili v peřejích nebo v jezerních bouřích. David Thompson vzpomíná na peřeje Dalles des Morts: „… muži se odhodlali vplout do peřejí. Najeli však na hřeben vln, a pak byli zataženi do mohutného víru. Ten s nimi chvíli točil, než je vtáhl dovnitř. Do jednoho se všichni utopili, a když jsme pod peřejemi hledali těla, našlo se jenom jedno, a to těžce pomordované…“ Běžné byly polámané kosti, poraněná páteř a zničené plíce nejen z kouření, ale z kouře, kterým muži odpuzovali obtížný hmyz. Někteří proto používali indiánský „repelent“ z medvědího sádla.
Dopravci neměli čas na lov, proto byli odkázání na vlastní zásoby. Jedli hlavně sušené vepřové, proto se jim říkalo „pojídači vepřového masa.“ Dále pak měli pemikan, hrách, fazole a lodní suchary. Na jezerech se pak dala sbírat divoká rýže a kukuřice.

Voyagers byli nadšení zpěváci. Zpěv je nejen bavil, ale navíc povzbuzoval a udával tempo během pádlováni. Prý se kolikrát jednalo o nesmírně sprosté odrhovačky, které nebyly hodny zaznamenání.

Všichni tito lidé, které jsme si víše uvedli, se pak setkávali na rendezvous, což působilo jisté potíže. Party se navzájem provokovaly a během pitek docházelo k divokým rvačkám a přestřelkám. Na takovém rendezvous se sešlo i pět set lidí, proto není divu, že tam byla občas slušná vřava
.


[1] Místo, kde tvoří řeka přirozenou překážku, a proto musí být čluny přenášeny. Anebo místo, kde se čluny přenášejí mezi dvěma vodními toky, či jezery.

4 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-11-24 07:58:19
Everybody buy cialis price for that.
2017-02-21 04:19:14
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
2017-07-10 06:05:01
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
linpingping1314
2018-01-10 09:02:47
kate spade bags
north face outlet online
cat boots
ugg boots
pandora charms
hermes handbags
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy boost
nike shoes
supreme clothing
canada goose outlet
louboutin shoes
fitflops
polo outlet
fitflops
michael kors canada
ralph lauren uk
michael kors outlet
nike outlet store
ray ban sunglasses
canada goose
coach outlet
air jordans
adidas shoes
canada goose uk
coach outlet store
oakley sunglasses
michael kors uk
coach factory outlet
adidas shoes
ugg boots on sale
ray ban sunglasses
mbt
ugg boots canada
kate spade outlet
ugg outlet
coach factory outlet
discount oakley sunglasses
yeezy boost
nmd adidas
doudoune moncler
ralph lauren sale clearance
adidas yeezy
christian louboutin
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap nfl jerseys
ugg outlet
air jordans
canada goose
moncler
coach factory outlet
mbt shoes
adidas superstar
jordan retro 11
louboutin shoes
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
ugg outlet
hermes birkin
ralph lauren outlet
pandora charms
adidas yeezy
cheap oakley sunglasses
canada goose uk
coach outlet online
pandora outlet
nike shoes
kate spade outlet store
ugg boots for women
ray ban sunglasses discount
north face jackets
longchamp outlet
kate spade handbag
ugg outlet
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
moncler outlet
cheap jordans
moncler outlet
canada goose sale
fitflops sale
adidas superstar
canada goose sale
ugg outlet
ralph lauren uk
moncler uk
coach outlet store
coach outlet
pandora charms
polo outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet online
north face jackets
coach outlet
longchamp handbags
coach factory outlet online
uggs outlet
coach outlet
north face outlet
fred perry
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
moncler outlet
canada goose jackets uk
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
adidas shoes
coach outlet
hermes bags
polo ralph lauren outlet
ugg boots
cheap uggs
canada goose jackets
ugg outlet
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
canada goose jackets
ralph lauren sale clearance
cheap ray ban sunglasses
jordan shoes
ugg shoes
michael kors outlet online
kate spade handbags
yeezy boost
ugg boots
coach outlet
gucci outlet
adidas campus
mulberry uk
pandora charms
salvatore ferragamo
coach outlet store online clearances
michael kors outlet
mulberry outlet
ralph lauren outlet
canada goose outlet
kate spade outlet store
michael kors outlet clearance
adidas nmd
uggs
ugg boots
ugg outlet
birkenstocks
moncler outlet
north face outlet
cheap jordans free shipping
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
fitflops
coach factorty outlet
canada goose jackets
nike zoom
nmd shoes
adidas outlet
canada goose outlet
uggs canada
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
kate spade outlet
air max 2017
adidas nmd
pandora charms uk
burberry outlet
uggs canada
polo ralph lauren outlet online
ugg australia
canada goose outlet
michael kors factory outlet
ugg outlet
ugg outlet
ugg boots
ralph lauren uk
canada goose outlet
cheap uggs
ralph lauren outlet
pandora
cheap nfl jerseys
uggs outlet
supreme new york
michael kors outlet clearance
moncler jackets
ugg outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
ray ban sunglasses
coach outlet store
pandora outlet
michael kors outlet
cheap uggs
coach outlet online
oakley sunglasses
timberland boots
ugg outlet
cheap jordans
pandora jewelry
columbia sportswear
ugg outlet
pandora charms
christian louboutin
air max 97
michael kors outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet store
canada goose outlet
adidas nmd
yeezy boost 350
michael kors
louis vuitton outlet
pandora jewelry
coach outlet
michael kors outlet
moncler jackets outlet
kate spade
fred perry polo
uggs
hermes handbags
burberry outlet canada
ugg boots
cheap mlb jerseys
canada goose uk
mulberry bags
canada goose outlet
ugg outlet
uggs clearance
polo ralph lauren outlet
pandora outlet
ugg outlet
ugg boots
moncler coats
pandora charms sale
moncler jackets
canada goose clothing
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet store
coach factorty outlet
cheap ray ban sunglasses
timberland boots outlet
canada goose outlet
nike outlet
burberry outlet store
adidas yeezy
michael kors outlet
adidas shoes
yeezy boost
coach factory outlet
cheap mlb jerseys china
canada goose outlet
coach bags
adidas yeezy boost
burberry outlet
canada goose
canada goose coats
coach outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
gucci handbags
canada goose outlet
supreme clothing
ray ban sunglasses
ugg boots on sale
ugg ustralia
canada goose
longchamp handbags
coach outlet
supreme clothing
pandora charms
canadian goose
michael kors outlet
coach factory outlet
red bottom shoes
coach factory outlet
canada goose outlet
nike shoes
nike store
coach outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
salvatore ferragamo shoes
cheap jordans
louis vuitton
coach canada
burberry sale
pandora charms sale clearance
burberry outlet
canada goose
pandora jewelry
ugg boots
louis vuitton outlet
cheap jordans
birkenstock sandals
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
ralph lauren outlet
tory burch outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
michael kors outlet store
ugg outlet
canada goose jackets
adidas yeezy
pandora charms
louis vuitton outlet online
ugg boots
ugg boots
coach handbags
valentino shoes
fitflops sale clearance
canada goose outlet
moncler jackets
pandora store
valentino shoes outlet
cheap uggs
air max 97
ralph lauren outlet
moncler outlet
red bottoms shoes
coach outlet
north face jackets
louis vuitton outlet online
moncler
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
yeezy 350 boost
michael kors outlet online
ferragamo shoes
ugg boots
philipp plein outlet
adidas outlet
ferragamo outlet
ralph lauren uk
coach outlet store
oakley sunglasses
uggs
pandora charms sale
ralph lauren
longchamp outlet
nfl jerseys wholesale
coach outlet
pandora jewelry outlet
timberland boots
michael kors outlet online
moncler outlet
kate spade outlet
cheap ray bans
yeezy boost
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
ugg outlet
moncler jackets
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet
louis vuitton outlet
nike air max
ultra boost
michael kors outlet store
ugg shoes
christian louboutin outlet
coach factory outlet
air max 2018
nike outlet online
pandora charms
polo ralph lauren outlet online
oakley sunglasses sale
ugg outlet
fitflops sale clearance
michael kors handbags
ugg boots
ralph lauren outlet
yeezy boost
ugg sale
canada goose uk
jordans
red bottoms
michael kors handbags
kate spade
michael kors outlet
ugg outlet store
north face jackets
oakley sunglasses
coach factory outlet
coach factory outlet online
nike outlet
north face outlet
ralph lauren outlet
canada goose uk
ralph lauren outlet
hermes outlet
nike outlet
pandora jewelry
nmd adidas
canada goose sale
philipp plein shirt
canada goose sale
hermens bags
longchamp outlet online
cheap ugg boots
michael kors canada
nike air max
timberland outlet
mulberry handbags
coach outlet
the north face
longchamp uk
ralph lauren
adidas yeezy
adidas yeezy boost
coach outlet
adidas outlet
jordan shoes
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
canada goose
polo ralph lauren outlet
cheap jordans for sale
burberry
adidas
hermes handbags
harden vol 1
jordan retro
air jordan shoes
ugg outlet
canada goose
ugg outlet
christian louboutin outlet
nike shoes for men
moncler jackets
air jordan shoes
nike outlet store
tory burch outlet store
cheap ray ban sunglasses
nfl jerseys wholesale
jordan shoes
coach canada
ugg outlet
adidas nmd
cheap jordans
coach factory outlet
oakley sunglasses
air max 2018
canada goose jackets
12.12linpingping
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist