Ottawové - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ottawové

Severovýchodní kmeny > Ottawové


Poté, co Ottawové odešli společně s Odžibweji a Pottawatomii od pobřeží Atlantského oceánu, usadili se u Hurónského jezera. To bylo někdy kolem  roku 1400. Nejvíc vesnic postavili při ústí French River a na ostrovech jezera Hurón. Během času se však museli často stěhovat, ale ostrov Manitoulin vždy pokládali za svůj domov. Ottawové byli zruční obchodníci a na svých lehkých kánoích cestovali do velkých vzdálenosti. Během třicátých let 17. stol. se někteří Ottawové přestěhovali k Mackinac a v roce 1649 museli kvůli Irokézům opustit Manitoulin. Do Green Bay přišli v roce 1651 a o sedm let později se přestěhovali k jižním břehům Hořejšího jezera. Pak se vrátili na Mackinac (1670) a části Ottawů se podařilo znovu usadit na Manitoulinu (1690), kde zůstali dodnes.V Mackinacu zůstali Ottawové do roku 1710 a pak odešli k Detroitu a Saginaw. Pak museli odejít do severního Ohia a jednu vesnici měli v Pennsylvanii a některé tlupy se usadily v Dolním Michiganu a u Grand River (jezero Michigan). Další se usadili u Millwaukee. Ottawové byli skutečně rozptýlení po celé oblasti Velkých jezer.

Ottawové patřili mezi středně velké kmeny a před rokem 1600 jich bylo asi 8 000. Ottawové měli celkem štěstí, že se jim vyhýbaly epidemie, přesto jejich populace klesala. V roce 1768 jich bylo asi pět tisíc a v později době je bylo obtížné sečíst, protože byli rozptýlení a ještě promíchání s Odžibweji. Během kanadského sčítaní lidu z roku 1910 bylo Ottawů na Manitoulinu a Cockburnově ostrově asi sedm set a ve stejném roce napočítali Američané sto devadesát sedm Ottawů v Oklahomě a 2 750 Ottawů-Odžibwejů v Michiganu. Necelých sedm set Ottawů žilo různě po celých Spojených státech. V současnosti žije Kanadě 4 000 Ottawů, z toho většina na ostrově Manitoulin, Cockburn a Walpole. Deset tisíc Ottawů žije v USA a ačkoliv s vládou uzavřeli celkem 24 smluv, statut kmene mají jenom tlupy Ottawa Tribe of Oklahoma (400 lidí) a Grand Traverse of Ottawa and Chippewa Indians of Michigan (900 lidí). Zbylých devět tisíc Ottawů je v současnosti největší domorodý kmen, který nemá federální uznání.

Jméno Ottawa je odvozeno z algonkinského slova „adaw“ jehož překlad znamená „obchodovat“, což je pro Ottawy příhodné. Sami si říkají stejně jako Odžibwejové a Pottawatomiové – Anishinabeg (Neshnabek) - Lidé.

Během 17. stol.  se Ottawové dělili na pět podkmenů:  Keinouche, Kiskakon (Medvědi), Nassawaketon, Sable a Sinago (Šedé veverky).

Ottawové sehráli mezi lety 1615-63 v dějinách Severní Ameriky důležitou roli, ale když Američané obsadili Ohio Valley (1775), Ottawové zažívali úpadek. Francouzi je společně s Wyandoty nazývali „Nejstarší děti Ontaria“ a v radě algonkinské aliance měli vždy zásadní slovo. Irokézové se je často snažili získat na svou stranu, ale marně. Ochrannou ruku nad Ottawy držívali Wyandoti.

S Francouzi se Ottawové setkali poprvé v roce 1615 u French River. Bylo to v čase, kdy Champlain cestoval k Wyandotům podél Hurónského jezera. Champlain si všiml, že Ottawové ovládali trh s kožešinami, takže se začal o ně okamžitě zajímat. Kožešiny, kterými Ottawové disponovali, pocházeli ze severu, tudíž byly pěkně husté a lesklé.

Kdysi Ottawové s Wyandoty válčili, ale Francouzi je ze zištných důvodů usmířili a do obchodu zapojili i Nippisingy a později i Odžibweje. Obchodní systém fungoval skvěle a Francouzi si mohli mnout ruce. Kožešiny se dovážely od Sault St. Marie až k řece Sv. Vavřince. Ottawové chtěli obchodovat i s Winnebagy, ale ti nebyli v dobrém rozpoložení, protože do jejich lovišť pronikali Odžibwejové. Když Winnebagy navštívili ottawští vyjednavači, Winnebagové je údajně zabili a snědli. Napjatou atmosféru mezi kmeny měl usmířit Jean Nicolet, a kdyby to nebyl první běloch, kterého kdy Winnebagové spatřili, prý by ho také zbaštili. Tyto historky jsou zřejmě zkreslené, poněvadž mezi Domorodými Američany byl kanibalismus absolutně výjimečný. Ottawové bojovali s Odžibweji proti Assegunům na Mackinacu, odkud je v roce 1640 vyhnali. Assegůnové se s porážkou nesmířili a přepadávali ottawské vesnice, kdykoliv to jen šlo. Ottawové na ně tvrdě udeřili ještě jednou a zahnali je až na území Maskoutenů v jihovýchodním Michiganu.

Když vypukly Bobří války, někteří Ottawové už žili na Mackinac. To už Irokézové (1649) napadali Wyandoty a během dvou let urputných bojů se asi dalších tisíc Wyandotů a Tionontatů přestěhovalo na Mackinac a Irokézové je pronásledovali i tam. Nakonec Mackinac opustily všechny kmeny (1651), které se přestěhovaly do Green Bay, ale ani tam nebyly v bezpečí. Ottawové, Wyandoti a Pottawatomiové utvořili spojenectví a usadili se ve velké opevněné vesnici Mitchigami. Irokézové je tam napadli v roce 1653, ale vesnici nedobili. Pevnost obléhali tak dlouho, dokud jim nedošli zásoby. Po dalším útoku (1655) se Ottawové rozhodli, že opustí Green Bay a odejdou do Chequamegon na jihu Hořejšího jezera. Krom toho, že se jim ulevilo od Irokézů, dostali se blíže ke Kríům, od kterých získávali dobré kožešiny. Ano, přes všechny tyto peripetie, dokázali Ottawové stále zosobovat Francouze kožešinami.

Po roce 1653 Francouzi uzavřeli s Irokézy mír, ale řeka Ottawa byla stále v moci Pěti národů. Ottawové za podpory Wyandotů a Odžibwejů posílali Francouzům dobře chráněné konvoje bohatě naplněné kožešinami. Vzdor úřednímu zákazu se na západ vydali dva francouzští obchodníci, Radison a Groselliers, aby tam navštívili Ottawy. Byli to první Evropané, kteří spatřili vody Hořejšího jezera a zimu strávili cestovatelé v Chequamegon. V regionu však panovali špatné časy, Ottawové hladověli a došlo to tak daleko, že jedli i mokasíny.

V roce 1659 se Irokézům nepodařilo zadržet jednu z oněch velkých flotil na řece Ottawě, a proto se rozhodli, že zničí přímo místo, odkud kánoe vyplouvají.  Irokézští zvědové zjistili, že vesnici Ottawů a Wyandotů nebude problém zničit, ale potíž spočívala v tom, že bojovníci budou muset projít odžibwejským územím. Irokézové se o to vskutku pokusili, a to se jim stalo osudným! V roce 1662 byli napadeni alianci Ottawů, Odžibwejů a Nippisingů někde západně od Sault St. Marie. Irokézové byli drtivě poražení a už nikdy se tudy nepokoušeli projít. Ačkoliv se v Chequamegon Ottawům žilo kvůli nedostatku jídla těžko, obchody šli docela dobře.

V roce 1665 navštívili Chequamegon jezuité a založili tam misii pro Ottawy a Wyandoty, kteří přijali katolictví již před rokem 1649. Časem se dostali Ottawové do křížku s Dakoty, ale ti měli dost problému s jinými kmeny a s Ottawy se jim válčit nechtělo. Proto k nim v roce 1669 vyslali emisary s posvátnou dýmkou a dalšími vzácnými předměty. Opět se říká, že vyslanci byli zabiti a snědeni. Každopádně však při jednání k nějakému incidentu došlo, jelikož mír uzavřen nebyl a Dakotové při první příležitosti chytili ottawského náčelníka Sinaga a upálili ho.
Jezuita Marquette Ottawy přemluvil, aby opustili Chequamegon a usadili se v St. Ignace, severně od průlivu Mackinac. To však bylo velmi neopatrné, jelikož v těchto místech operovali Irokézové a v roce 1671 St. Ignace vypálili. Misie byla obnovena a Ottawové zůstali u Michilimackinac a někteří odešli na Manitoulin. Ottawům se přitížilo, když se na scéně objevili Britové a Kríové už nechtěli Ottawům dodávat kůže, protože je prodávali přímo britským agentům. Ottawové nyní nakupovali už jen od Odžibwejů, kteří lovili bobry až na území Assiniboinů. V roce 1687 válčili Ottawové společně s algonkinskou alianci proti Irokézům ve dvou velkých vodních bitvách na jezerech St. Clair a Erie. Irokézové se posléze zkoušeli s Ottawy domluvit, aby jim dělali prostředníky v obchodě s Angličany, ale Ottawové zůstali věrní Francouzům. Těm ale v Kanadě slábl vliv a jejich indiánští spojenci byli špatně zásobování, což vedlo k nespokojenosti a někteří obchodníci byli dokonce zabiti a okradeni.

Francouzi se pokusili obnovit starý řád založením Detroitu a Fort Ponchartain, ale z tohoto projektu sešlo. V té době chtěli Ottawové zaútočit na Dakoty a Francouzi jim v tom chtěli zabránit tím, že na Ottawy tajně poštvali Miamie, ale Ottawové byli varování Potawatomii, takže mohli udeřit jako první. Konflikt měl za následek 50 mrtvých Miamiů, 30 Ottawů, zemřel taktéž jeden jezuita a dva francouzští vojáci. Kmeny se ještě několikrát střetly u Detroitu.

Po roce 1715 založili Francouzi ještě několik stanic, ale celkovému úpadku už zabránit nedokázali. Někteří Ottawové proto začali obchodovat s Angličany ve Fort Oswego. V té době byli Ottawové rozptýleni od západní Pennsylvanie (Beaver Creek), přes Manitoulin, Mackinac, až po Wisconsin, a přes malý počet se stali dominantním kmenem regionu. Za ta léta odloučení se některé tlupy od sebe odcizili a žili nezávisle. Ottawové z Mackinac inklinovali k Odžibwejům a v roce 1741 se s nimi přeplavili do Dolního Michiganu a usadili se v L’Arbre Croche.

Během Francouzsko indiánské války většina Ottawů bojovala po boku Francouzů a v oněch velkých bitvách, jako byla porážka generála Braddocka, se prosadil mladý ottawský válečný náčelník Pontiak. Válku vyhráli Angličané a indiáni doufali, že se alespoň obnoví skomírající obchod, ale opak byl pravdou. Jak už bylo uvedeno na jiných místech, rok 1762 byl neúrodný a v zimě panoval hlad a nemoci. V těch nelehkých časech povstal delawarský prorok Neolin a nabádal indiány, aby se vrátili k tradičnímu životu. Angličané ho nazývali podvodníkem, ale mezi indiány měl Neolin úspěch. Pontiak vycítil příležitost a využil náboženského nadšení k založení velké proti anglické vzpoury. Vzhledem k tomu, že Pontiakova matka byla Odžibwejka, náčelník získal podporu i tohoto mocného severního kmene a navíc byl členem náboženské společnosti Metai[1], což byla ottawská obdoba odžibwejského Midewiwin, což jeho prestiž ještě posílilo. Celou zimu pak celým údolím Ohia běhali poslové s černými válečnými wampumy války. Vrchní velitel Amherst nebral varování svých agentů příliš vážně, takže vojenské posádky nebyly ani v pohotovosti. Dvacátého sedmého dubna 1763 se na řece Ecorses sešla velká válečná rada, která probrala veškeré válečné plány.

Po válce byl Amherst odvolán z pozice vrchního velitele a na jeho místo nastoupil Thomas Gage, který obnovil indiánům dodávky zboží a navýšil výkupní ceny za kožešiny, ale Ottawům už se nedařilo, jako dříve. Britové jim neodpustili, jakou porážku jim způsobil Pontiak a bojkotovali jejich obchodní aktivity. Ottawové z L’Arbre Croche, kteří byli během povstání neutrální a dokonce zachránili několik anglických zajatců, byli záměrně nakaženi neštovicemi. Angličané jim darovali cínovou krabici se slovy, že ji mají otevřít až ve své vesnici, protože v ní je mocné kouzlo. Zanedlouho ve vesnici vypukla epidemie.

Ottawové se zapojili i do války o Ohio a bojovali, jak proti Angličanům, tak proti Američanům. Se Spojenými státy podepsali první smlouvu ve Fort Macintosh (leden 1785), ale ta neměla žádnou cenu. Anthonyho Waynea, který posléze dělal v Ohiu „pořádek“, nazývali Ottawové „Chenoden“ - Vichr. Po Fallen Timbers (1794) navštívil Ottawy v roce 1808 Tenskwatawa a mnozí mu se zájmem naslouchali. Poměrně velká skupina Ottawů a Odžibwejů navštívila Tippecanoe, ale zažili tam zklamání, poněvadž tam v zimě panoval hlad a nemoci, na které několik Ottawů podlehlo. Ve Válce 1812 bojovali Detroitští Ottawové společně s Wyandoty až do Tekumsehovi smrti.

Od té doby uzavřeli jednotlivé ottawské tlupy s Američany mnoho smluv. Přišli o většinu svých pozemků a mnozí lidé se smísili s jinými kmeny.   
[1] Společnost velké medicíny

5 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2017-02-14 07:15:37
At this writing, cheap cialis is the only ED pill that comes in a low-dose form for daily use.
2017-07-10 06:05:36
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:45:36
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
linpingping1314
2018-01-10 09:04:12
kate spade bags
north face outlet online
cat boots
ugg boots
pandora charms
hermes handbags
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy boost
nike shoes
supreme clothing
canada goose outlet
louboutin shoes
fitflops
polo outlet
fitflops
michael kors canada
ralph lauren uk
michael kors outlet
nike outlet store
ray ban sunglasses
canada goose
coach outlet
air jordans
adidas shoes
canada goose uk
coach outlet store
oakley sunglasses
michael kors uk
coach factory outlet
adidas shoes
ugg boots on sale
ray ban sunglasses
mbt
ugg boots canada
kate spade outlet
ugg outlet
coach factory outlet
discount oakley sunglasses
yeezy boost
nmd adidas
doudoune moncler
ralph lauren sale clearance
adidas yeezy
christian louboutin
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap nfl jerseys
ugg outlet
air jordans
canada goose
moncler
coach factory outlet
mbt shoes
adidas superstar
jordan retro 11
louboutin shoes
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
ugg outlet
hermes birkin
ralph lauren outlet
pandora charms
adidas yeezy
cheap oakley sunglasses
canada goose uk
coach outlet online
pandora outlet
nike shoes
kate spade outlet store
ugg boots for women
ray ban sunglasses discount
north face jackets
longchamp outlet
kate spade handbag
ugg outlet
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
moncler outlet
cheap jordans
moncler outlet
canada goose sale
fitflops sale
adidas superstar
canada goose sale
ugg outlet
ralph lauren uk
moncler uk
coach outlet store
coach outlet
pandora charms
polo outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet online
north face jackets
coach outlet
longchamp handbags
coach factory outlet online
uggs outlet
coach outlet
north face outlet
fred perry
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
moncler outlet
canada goose jackets uk
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
adidas shoes
coach outlet
hermes bags
polo ralph lauren outlet
ugg boots
cheap uggs
canada goose jackets
ugg outlet
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
canada goose jackets
ralph lauren sale clearance
cheap ray ban sunglasses
jordan shoes
ugg shoes
michael kors outlet online
kate spade handbags
yeezy boost
ugg boots
coach outlet
gucci outlet
adidas campus
mulberry uk
pandora charms
salvatore ferragamo
coach outlet store online clearances
michael kors outlet
mulberry outlet
ralph lauren outlet
canada goose outlet
kate spade outlet store
michael kors outlet clearance
adidas nmd
uggs
ugg boots
ugg outlet
birkenstocks
moncler outlet
north face outlet
cheap jordans free shipping
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
fitflops
coach factorty outlet
canada goose jackets
nike zoom
nmd shoes
adidas outlet
canada goose outlet
uggs canada
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
kate spade outlet
air max 2017
adidas nmd
pandora charms uk
burberry outlet
uggs canada
polo ralph lauren outlet online
ugg australia
canada goose outlet
michael kors factory outlet
ugg outlet
ugg outlet
ugg boots
ralph lauren uk
canada goose outlet
cheap uggs
ralph lauren outlet
pandora
cheap nfl jerseys
uggs outlet
supreme new york
michael kors outlet clearance
moncler jackets
ugg outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
ray ban sunglasses
coach outlet store
pandora outlet
michael kors outlet
cheap uggs
coach outlet online
oakley sunglasses
timberland boots
ugg outlet
cheap jordans
pandora jewelry
columbia sportswear
ugg outlet
pandora charms
christian louboutin
air max 97
michael kors outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet store
canada goose outlet
adidas nmd
yeezy boost 350
michael kors
louis vuitton outlet
pandora jewelry
coach outlet
michael kors outlet
moncler jackets outlet
kate spade
fred perry polo
uggs
hermes handbags
burberry outlet canada
ugg boots
cheap mlb jerseys
canada goose uk
mulberry bags
canada goose outlet
ugg outlet
uggs clearance
polo ralph lauren outlet
pandora outlet
ugg outlet
ugg boots
moncler coats
pandora charms sale
moncler jackets
canada goose clothing
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet store
coach factorty outlet
cheap ray ban sunglasses
timberland boots outlet
canada goose outlet
nike outlet
burberry outlet store
adidas yeezy
michael kors outlet
adidas shoes
yeezy boost
coach factory outlet
cheap mlb jerseys china
canada goose outlet
coach bags
adidas yeezy boost
burberry outlet
canada goose
canada goose coats
coach outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
gucci handbags
canada goose outlet
supreme clothing
ray ban sunglasses
ugg boots on sale
ugg ustralia
canada goose
longchamp handbags
coach outlet
supreme clothing
pandora charms
canadian goose
michael kors outlet
coach factory outlet
red bottom shoes
coach factory outlet
canada goose outlet
nike shoes
nike store
coach outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
salvatore ferragamo shoes
cheap jordans
louis vuitton
coach canada
burberry sale
pandora charms sale clearance
burberry outlet
canada goose
pandora jewelry
ugg boots
louis vuitton outlet
cheap jordans
birkenstock sandals
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
ralph lauren outlet
tory burch outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
michael kors outlet store
ugg outlet
canada goose jackets
adidas yeezy
pandora charms
louis vuitton outlet online
ugg boots
ugg boots
coach handbags
valentino shoes
fitflops sale clearance
canada goose outlet
moncler jackets
pandora store
valentino shoes outlet
cheap uggs
air max 97
ralph lauren outlet
moncler outlet
red bottoms shoes
coach outlet
north face jackets
louis vuitton outlet online
moncler
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
yeezy 350 boost
michael kors outlet online
ferragamo shoes
ugg boots
philipp plein outlet
adidas outlet
ferragamo outlet
ralph lauren uk
coach outlet store
oakley sunglasses
uggs
pandora charms sale
ralph lauren
longchamp outlet
nfl jerseys wholesale
coach outlet
pandora jewelry outlet
timberland boots
michael kors outlet online
moncler outlet
kate spade outlet
cheap ray bans
yeezy boost
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
ugg outlet
moncler jackets
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet
louis vuitton outlet
nike air max
ultra boost
michael kors outlet store
ugg shoes
christian louboutin outlet
coach factory outlet
air max 2018
nike outlet online
pandora charms
polo ralph lauren outlet online
oakley sunglasses sale
ugg outlet
fitflops sale clearance
michael kors handbags
ugg boots
ralph lauren outlet
yeezy boost
ugg sale
canada goose uk
jordans
red bottoms
michael kors handbags
kate spade
michael kors outlet
ugg outlet store
north face jackets
oakley sunglasses
coach factory outlet
coach factory outlet online
nike outlet
north face outlet
ralph lauren outlet
canada goose uk
ralph lauren outlet
hermes outlet
nike outlet
pandora jewelry
nmd adidas
canada goose sale
philipp plein shirt
canada goose sale
hermens bags
longchamp outlet online
cheap ugg boots
michael kors canada
nike air max
timberland outlet
mulberry handbags
coach outlet
the north face
longchamp uk
ralph lauren
adidas yeezy
adidas yeezy boost
coach outlet
adidas outlet
jordan shoes
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
canada goose
polo ralph lauren outlet
cheap jordans for sale
burberry
adidas
hermes handbags
harden vol 1
jordan retro
air jordan shoes
ugg outlet
canada goose
ugg outlet
christian louboutin outlet
nike shoes for men
moncler jackets
air jordan shoes
nike outlet store
tory burch outlet store
cheap ray ban sunglasses
nfl jerseys wholesale
jordan shoes
coach canada
ugg outlet
adidas nmd
cheap jordans
coach factory outlet
oakley sunglasses
air max 2018
canada goose jackets
12.12linpingping
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist