Šošoni - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Šošoni

Severozápadní kmeny


30.08.2013


Šošoni byli kočovný kmen, který tvořilo mnoho malých tlup, jenž se potulovaly po širém kraji severozápadu. Jsou řazeni do uto-aztecké jazykové rodiny a dělili se na tři základní divize. Východní (Lemhi), jenž obývali západní Wyoming a severní Utah. Severní divize (Bannokové) byla soustředěna v oblasti východního Idaha, západního Wyomingu a severovýchodního Utahu. Tito indiáni žili v típí, chovali koně a lovili bizony. Západní Šošoni (Goshute) stavěli své vesnice u Velkého solného jezera v Utahu a Nevadě.
Východní (Lemhi) Šošoni žili kdysi v Montaně, Wyomingu i severním Coloradu a byli to stateční válečníci, jenž se stali skvělými chovateli koní. Leč měli spoustu nepřátel, jako byli Černonožci, Hidatsové, Lakotové, Šajeni, Vraní indiáni, Arapahové a Gros Ventre, kteří již byli povětšinou vyzbrojeni francouzskými puškami, a ti je vytlačili na západ a jih. Některé tlupy se dostaly až do Texasu, kde se z nich stali Komanči. Lemhiové se usadili se v horách Idaha, Nevady, Utahu a Wyomingu.

Západní Šošoni kdysi žili v Oregonu a západním Idahu, ale časem se přesunuli do středního Idaha, severozápadního Utahu a střední Nevady. Některé tlupy se usadily dokonce v Kalifornii. Šošonům z Idaha se říkalo Tukuaduka – "Pojídači ovcí", zatímco jejich příbuzným z Nevady a Utahu byli Goshute – "Pojídači orobinců". Kalifornská skupina je označována, jako Timbisha a žili po staletí v údolích Death, Saline, Panamit a okolních horách. Dnes jsou federálně uznání a žijí v rezervaci Furmace Creek. Kdysi si stavěli chýše z trávy a živili se lovem ptáků, ryb a králíků.

Původ slova „Šošon” není znám, ale oni sami si říkají „Lidé z údolí”, přesto se jim všeobecně říkalo „Hadí lidé.” V době, kdy se setkali s Lewisem a Clarkem jich mohlo být kolem osmi tisíc a nejvíc jich bylo usazeno podél toku Snake River. V roce 1875 jim vláda zřídila rezervaci Lemhi Valley Shoshone.
Šošoni si v horách stavěli chýše z trávy a živili se lovem lesní zvěře, rybami a sběrem divokých plodů a jedlých kořínků. Lidé Východní divize žili po způsobu prérijních kmenů. V roce 1805 se Východní Šošoni snažili usadit na pláních natrvalo, ale mocnější Lakotové a Šajeni je vypudili. Neustále je napadali, zabíjeli, unášeli, kradli jim koně a ničili stany. Šošoni nutně potřebovali střelné zbraně, ale Španělé, se kterými obvykle obchodovali, jim je nechtěli prodat a jiný potencionální zdroj tehdy neměli.

Šošoni byli známí svým smyslem pro humor a optimismem. Jeden pozorovatel uvádí, že nepropadali trudomyslnosti ani v těch nejtěžších časech. Přesto si ženy, když ztratili někoho blízkého, stříhaly vlasy na krátko, na znamení smutku. Každopádně povahou byli laskaví a pěkně oblékaní lidé.

Když třináctého srpna 1805 sbírali v lese šošonské ženy jedlé plodiny, spatřily čtyři podivné cizince. Byl to cestovatel Lewis s doprovodem. I když se ženy bály, přátelské chování bělochů je zbavilo strachu. Američané jim dali nějaké drobné dárky a natřeli jim tváře rumělkou, což je symbol míru. Zanedlouho se na místo přihnalo asi šedesát válečníků, ale ženy je ubezpečily, že od cizinců nehrozí žádné nebezpečí. Lewis Šošonům slíbil více dárků, včetně americké vlajky. Nato byli Američané přivedeni do vesnice, kde je přivítal náčelník Kameahwait (Ten, který nechodí). Cestovatelé se potřebovali od indiánů dovědět, jak mohou překonat hory, aby se mohli dostat k západnímu moři. Kameahwait vysvětlil, že touto části hor to není možné, protože tudy protékají divoké řeky, nevhodné pro plavbu na člunech. Ani po vlastních to nepůjde, poněvadž právě tyto řeky vyhloubily do již tak prudkých srázů hluboké kaňony. Jediná cesta na západ vede přes Bitteroot Mountains. Kameahwait posléze navštívil americký tábor, kde ke svému překvapení uviděl svou ztracenou sestru Sacagaweu. Sacagawea (Ptačí žena) byla totiž před léty unesena Hidatsy, takže sourozenci byli z nečekaného shledání velice šťastní. Dojatý náčelník slíbil Američanům koně, které oni tak nutně potřebovali. Kameahwait si pak posteskl: „Kdybychom měli nějaké pušky, mohli bychom zase žít v zemi bizonů a dobře jíst. Ale nepřátelé nás drží tady v horách, kde se živíme kořínky a bobulemi, tak jak to dělá medvěd.” Lewis mu slíbil, že žádané zbraně Šošonům dodá.
Sacagawea byla unesena v jedenácti letech, během nájezdu, při kterém zemřelo hodně lidí. Jediný, kdo z její rodiny přežil, byl právě Kameahwait. Sacagawea byla následně prodána Mandanům, kteří jí v prohráli při sázkové hře s francouzským obchodníkem Toussaintem Charbonneau. Dívka se se stala v šestnácti letech obchodníkovou ženou a manželé pak žili ve vesnici Mandanů. Charbonneau byl následně najat Lewisem a Clarkem, jako kormidelník a společně s manželkou s nimi cestoval přes Skalisté hory. Sacagawea se pro Američany prokázala být znamenitým průvodcem, i když se jí v roce 1805 během cesty narodil syn Jean-Baptiste. Lidé, kteří tuto ženu osobně znali, chválili její povahu, jenž se vyznačovala přirozenou moudrostí a mírnosti. Bez jejích zkušeností by výprava v horách možná skončila nešťastně. Osobně totiž zachránila životy několika lidí a rovněž cenný materiál během silné bouře, která je překvapila na řece. Lewis vzpomíná, že se chovala mnohem duchaplněji, než její zpanikařený manžel. Sacagawea patřila mezi Východní Lemhi Šošony a narodila se patrně roku 1788.

Kolem roku 1840 začali území Šošonů na Great Basin a Snake River osídlovat Američané. V té době bylo Východních Šošonů asi dva tisíce a jejich náčelníkem byl Wašaki. Wašaki jednou řekl: „Vláda bílého muže nám slíbila, že nám dá malou rezervaci a bude se o nás start. Žádný běloch by pak nesměl chodit po naších lovištích, ale bílý muž své slovo nedodržel. Američané lovili naši zvěř, brali nám kožešiny a chovali svá stáda na naších loukách. A ta vaše velká a mocná vláda? Ó pane! Váhám, protože toho moc nevím. Ale jedno vím, naše práva vláda nechrání. Nemáme žádné osivo ani nástroje na těžbu dřeva nebo pěstování plodin. Vaše hospodářská zvířata jsou lepší než naše. Bez jídla nemůžeme žít. Bez nástrojů nemůžeme pracovat. Bez škol nebudou naše děti chytré. Opakuji! Vláda nedodržela své slovo!” Přesto byl Wašaki (1804-1900) přítel Američanů a jeho lidé jim pomáhali, jako nájemní honáci a armádní zvědové.
Mezi náčelníky Západních Šošonů patřili Malý bojovník (zvaný také Weber Ute) a Pocatello (Lovec medvědů), nebojácný a sveřepý válečník, který často přepadával americké karavany na Oregon Trail ve Wyomingu.

Šošoni byli houževnatí lidé, kteří dokázali přežít v téměř jakémkoliv prostředí. Hodně jim ale později škodili mormoni, kteří jim ve velkém zabírali půdu a podvodníci z Kalifornie je zase okrádali o státní dodávky. V roce 1862 se našlo v Montaně zlato, což způsobilo značný příliv prospektorů. Mladí muži s tlupy Lovce medvědů je pak často napadali a kradli mormonům dobytek, což vedlo k tomu, že proti ním vytáhl plukovník Connor s dvěma stovkami kalifornských dobrovolníků. Milice dvacátého ledna 1863 napadla šošonské tábor na Beaver Creek a z celkového počtu čtyři sta padesát indiánů, jich bylo dvě stě padesát zabito. Američanů padlo dvacet tři. Bitva, která trvala asi čtyři hodiny, vešla do dějin jako Masakr na Beaver Creek. Mezi padlými byl i náčelník Lovec medvědů a jeho nástupce Sagwitch byl přinucen podepsat kapitulaci.

Severní Šošoni zase vytáhli proti osadníkům v Idahu, ale v roce 1860 byli zmasakrování na Bear River. V roce 1878 proti Američanům povstal šošonský podkmen Bannoků, ale jednalo se jen o nepatrný konflikt. Bannokové se nakonec přidali k Američanů ve Válce Lakotů bojovali proti Šílenému koni v bitvě na Rosebudu. O mnoho let později (1911) malá tlupa Bannoků vedena Soshone Mikem zabila čtyři rančery ve Washoe County (Nevada). Dvacátého šestého února je dopadla milice a osm Bannoků bylo zabito. V šarvátce padl i jeden milicionář a tři šošonské děti a jedna žena byly zajati. Zbytek odešel do Fort Hall v Idahu.

V roce 1879 se zhruba tři sta Západních Šošonů zapojilo do malého konfliktu, který je známy, jako Válka Pojídačů ovcí. Byl to poslední indiánský vzdor v severozápadní oblasti.

Ačkoli to Šošoni během staletí neměli vůbec lehké, přesto, jak bylo pro ně typické, nevzdávali se a podle sčítání lidu z roku 2 000 jich bylo dvanáct tisíc.

22 komentáře
Průměrné hodnocení: 4.8/5

2016-10-26 08:51:45
Gestalt illustrates the empirical viagra sale condoms for sale object.
2016-12-20 05:01:32
http://www.fhoud-ksa.com/%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85/

http://www.fhoud-ksa.com/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD/

http://www.fhoud-ksa.com/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85/

http://www.fhoud-ksa.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81/

http://www.fhoud-ksa.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81/

http://www.fhoud-ksa.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81/

http://www.fhoud-ksa.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81/
2016-12-20 05:03:17
شركة تنظيف بالرياض

افضل شركة تنظيف بالرياض

شركة نظافه بالرياض

شركات تنظيف بالرياض

شركة تنظيف بالرياض

ارخص شركة تنظيف بالرياض

شركة تنظيف منازل بالرياض

افضل شركة تنظيف منازل بالرياض

شركة نظافة منازل بالرياض

تنظيف منازل بالرياض

شركات تنظيف المنازل بالرياض

شركة تنظيف منازل بالرياض

شركة تنظيف فلل بالرياض

افضل شركة تنظيف فلل بالرياض

تنظيف فلل بالرياض

ارخص شركة تنظيف فلل بالرياض

شركات تنظيف الفلل بالرياض

شركة نظافة فلل بالرياض

شركة تنظيف فلل بالرياض

شركة كشف تسربات المياه بالرياض

افضل شركة كشف تسربات المياه بالرياض

كشف تسربات المياه بالرياض

شركات كشف التسربات المياه بالرياض

شركة كشف تسربات المياه بالرياض

ارخص شركة كشف تسربات المياه بالرياض

شركة نقل اثاث بالرياض

افضل شركة نقل اثاث بالرياض

نقل اثاث بالرياض

شركات نقل الاثاث بالرياض

شركة نقل اثاث بالرياض

ارخص شركة نقل اثاث بالرياض

شركة تنظيف خزانات بالرياض

افضل شركة تنظيف خزانات بالرياض

شركات تنظيف الخزانات بالرياض

شركة تنظيف الخزانات بالرياض

شركة نظافة خزانات بالرياض

شركة غسيل خزانات بالرياض

شركة تنظيف خزانات بالرياض

شركة تسليك مجارى بالرياض

افضل شركة تسليك مجارى بالرياض/a>

شركات تسليك المجارى بالرياض

شركة تسليك المجارى بالرياض

تسليك مجارى بالرياض

شركة تسليك مجارى بالرياض

شركة مكافحة حشرات بالرياض

افضل شركة مكافحة حشرات بالرياض

مكافحة حشرات بالرياض

شركات مكافحة الحشرات بالرياض

شركة مكافحة الحشرات بالرياض

شركة مكافحة حشرات بالرياض

شركة ابادة حشرات بالرياض

شركة مكافحة النمل الابيض بالرياض

افضل شركة مكافحة النمل الابيض بالرياض

مكافحة النمل الابيض بالرياض

شركات مكافحة النمل الابيض بالرياض

شركة مكافحة نمل ابيض بالرياض

شركة مكافحة النمل الابيض بالرياض

شركة رش مبيد بالرياض

شركة رش مبيد بالرياض

افضل شركة رش مبيد بالرياض

شركات رش المبيد بالرياض

افضل شركة رش مبيدات بالرياض

شركة رش مبيدات بالرياض

شركة رش مبيدات حشرية بالرياض

2017-02-21 04:44:26
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
loemrntdherid1
2017-03-23 08:49:21
2017-04-02 22:24:18
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist