Miamiové - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Miamiové

Severovýchodní kmeny


Domovem Miamiů bývala Indiana a přilehlé oblasti v Illinois a Ohiu. Miamiové rozhodně patřili mezi silné kmeny. V roce 1600 jich bylo kolem patnácti tisíc. Miamiové si říkali Twighttwee, což je výraz, který vyjadřuje křik Jeřába, který byl totemovým symbolem proroka Atchakangouena. Název Miami pochází od Odžibwejů a v překladu znamená „Lidé z poloostrova“ (1)


Miamiové se řadí mezi algonkinské kmeny a jejich řeč je velice podobná jazyku Illinoiů. Kmen Miami bylo volné sdružení šesti na sobě nezávislých kmenů: Atčakangouenů, Kilatikaů, Mengkonkiaků, Pepikokiaků, Piankašawů a Weů.Malá želva


Miamiové byli pěstiteli několika variant zvláště kvalitní bílé kukuřice. Letní vesnice stavěli v říčních údolích, kde byla kvalitní půda. Jejich domy tvořila dřevěná konstrukce vypletená rákosím a vymazaná blátem. V každé vesnici byl dlouhý poradní a obřadní dům. Po žních se lidé věnovali lovu buvolů, a potom se rozdělili do zimních táborů. Miamiové byli známí tím, že mluvili pomalou a zdvořilou řečí. Rádi se hezky oblékali a zdobili, zvláště náčelnici si na to potrpěli. Tetovala se obě pohlaví. Ženy, které se dopustily nevěry, byly zabity, nebo jim byl uříznut nos.

Miamiové se i kulturou velmi podobali Illinoiům tak, že si je Francouzi zpočátku pletli, a přitom se oba kmeny nenáviděly. Náčelnictví bylo dědičné, ale nemělo příliš velkou politická a společenskou moc. Od 17. století si Miamiové osvojili náboženství Midewiwin, která získala velký vliv. S příchodem Evropanů a misionářů začala náčelníka volit kmenová rada. Miamiové, krom Piankašawů a Weů, byli snad jediní algonkini, kteří nemuseli během Bobřích válek prchat před Irokézy. Naopak, stali se jejich spojenci v boji proti Illinoiům. Piankašawové a Weové však museli odejít do Wisconsinu, a tam se občas střetli s Winnebagy. Weové se spojili s Maskouteny a odešli více na severovýchod. Byli to pravděpodobně první Miamiové, kteří se v Green Bay potkali s Francouzi[2]. Oficiálně se Francouzi s Miamii setkali v roce 1668, když výprava Nicolase Perrota přišla do vesnice Piankašawy na Fox River. V roce 1673 se Weové od Maskoutenů oddělili a přestěhovali k Chicagu.

Miamiové zpočátku s Francouzi spolupracovali, ale kvůli konkurenčním zájmům se brzy dostali do křížku. Když La Salle navázal obchodní styky s Illinoi, poštvali proti nim obchodnici z Green Bay Miamie a Maskouteny. Měli také bránit La Sallemu v průchodu kolem jezera Michigan. La Salle přesto zakládá Fort Crevecoeur[3] na kterou vzápětí útočí Irokézové s Miamii a zabíjejí stovky Illinoiů.