Indiáni - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Indiáni

Dějiny Želvího ostrova > Grand Portage


10. 04.

Jak jsme si již řekli, obchod s kožešinami se v oblasti Hořejšího jezera provozoval mnohem dříve, než tam přišli Francouzi. Z toho důvodu byli francouzští obchodníci zprvu velice závislí na indiánských prostřednících, kteří jim přinášeli kožešiny ze vzdálených končin. Během první poloviny sedmnáctého století se o to starali Wyandoti a jejich kánoe pravidelně dovážely zboží přímo do Montrealu. Tuto spolupráci však zničili Irokézové, kteří Wyandotům způsobili obrovské ztráty na životech (1648-49) a přeživší se pak rozptýlili po širém kraji. Role nových zprostředkovatelů se pak ujali Ottawové.

I když prostředníci sami komerčně nelovili, jejich úloha byla přesto rozhodující. Aby svou pozici na trhu upevnili, snažili se bránit přímému styku mezi Evropany a klientskými kmeny. Wyandoti se s tím proto vůbec nemazlili a šířili o Francouzích pomlouvačné zprávy, jako že jsou „… velmi nespolečenští a hrubí, zachmuření smutní lidé, kteří žijí toliko ve společnosti hadů…“ Ottawská strategie byla „profesionálnější.“ Ottawům nevadilo, že je někdy doprovázeli francouzští obchodníci a navíc se snažili svou působnost rozšířit dál na západ. Francouzi si byli dobře vědomi své závislosti na Ottawech, a jak sami přiznali: „…dvě třetiny bobřích kožešin, které jsou expedovány do Francie, pocházejí od Ottawů, … oni dopravují surové kůže z dálného vnitrozemí, … nebojí se pátrat po zboží v těch nejvzdálenějších místech…“

Jedním takovým vzdáleným místem bylo i Grand Portage. V šedesátých letech sedmnáctého století založili Ottawové svou vesnici v zálivu Chequamegon na jižním břehu Hořejšího jezera. Byla to jejich základna, odkud vyráželi daleko na sever i západ. Objevili se u jezera Nipigon, kde podle Perrota od místních indiánů doslova vykoupili „všechny jejich kožešinové šaty, a to pouze za staré nože, tupá šídla, bídné sítě a opotřebované kotlíky a ještě za všechno pokorně děkovali.“ Těmi indiány byli pravděpodobně Kríové a Assiniboini.

Stejně tak jak skončila wyandotská obchodní nadvláda, tak skončila i ta ottawská, tentokrát kvůli válkám s Dakoty a Liščími indiány. V roce 1671 Ottawové opustili svou nejistou základnu v zálivu Chequamegon a vyklidili pole. Nové možnosti začali hledat více na severu, tentokrát mezi Odžibweji, se kterými byli v úzké přízni. Francouzi se s Odžibweji poprvé setkali na břehu Huronského jezera, kde bezprostředně sousedí s jezery Michiganským a Hořejším. Odžibwejové tehdy žili v mnoha nezávislých rodových vesnicích, jako byly: Awause (Sumec), Amik (Bobr) a Noka (Medvěd).

V šedesátých letech sedmnáctého století se velká skupina (asi tisíc) Odžibwejů usadila v oblasti Sault St. Marie, kde se v létě dobře rybařilo. Když tam za nimi přišli francouzští misionáři, začali těmto Odžibwejům říkat Saulteurs (Lidé od peřejí). Odžibwejové zase Francouzům říkali Wametigoshe – „Ti, kdo mávají hůlkami“, přičemž mínili kříže kněží. V sedmdesátých letech se začal tento relativně malý kmen rozpínat, až si nakonec podmanil ohromnou územní oblast, sahající od Ontaria, až po Montanu, což byla největší zeměpisná expanze severoamerického domorodého kmene v dějinách. A jedním z důvodů proč to dělali, byl samozřejmě obchod.
Kmen se později rozdělil na dvě základní větve – severní, která působila na sever od Hořejšího jezera - a jižní, která obsadila mnohá území na jih od jezera. Ve skutečnosti byli Odžibwejové rozdělení na více skupin, tentokrát se však budeme pro zjednodušení zabývat těmito dvěma základními.  Ačkoliv se to zdá málo pravděpodobné, tyto skupiny se spolu nesešly celých šedesát let, až konečně, kdy se jakoby náhodou potkali na Grand Portage. To už měly poměrně odlišný životní styl, zvyky i dialekt. Severní Odžibwejové byli závislí hlavně na lovu, rybolovu a sběračství. Byli organizování do malých rodinných loveckých tlup, které byly široce rozptýlený po kraji. Jižní Odžibwejové také lovili a rybařili, ale navíc se věnovali pěstovaní kukuřice, sběru divoké rýže a výrobě javorového sirupu. V létě se scházeli ve velkých vesnicích, aby společně slavili výroční obřady, náboženské a léčitelské svátky společnosti Midewiwin.

Na Grand Portage se pravděpodobně usadili jako první severní Odžibwejové. V roce 1736 v Tunder Bay založili vesnici Awause a nejspíše obchodovali s Kríi. Do dnes zde žije odžibwejský Karibu klan, který je považován za potomky severní skupiny. Jižní Odžibwejové měli hlavně kvůli Dakotům poněkud „rušnější“ život, poněvadž podle Perrota Dakotové „nestáli o přátelství s kýmkoliv.“ Ti skutečně bránili tomu, aby na západ nepronikl nikdo, a proto se v oblasti dost válčilo. K velkému zlomu došlo roku 1679, kdy se na místě dnešního města Duluth Dakotové sešli s Odžibweji k velké poradě. Tam se pohlaváři obou kmenů domluvili na vzájemné spolupráci. Dakotové dovolili Odžibwejům lovit na západním břehu Hořejšího jezera, a ti jim na oplátku dodávali francouzské obchodní zboží. Tento pakt trval celých padesát sedm let.

Odžibweje tehdy podporoval francouzský válečný veterán Daniel Greysolon Du Lhut (po něm je pojmenováno město Duluth), který zanechal vojenské kariéry a dal se na soukromou obchodní praxi. Přátelé na něj nemohli dopustit, jako na „nejvěrnějšího muže“, zatímco nepřátelé mu láli do „dezertérů a šmelinářů.“ Du Lhut si při ústi řeky Kaministikwia River (Tunder Bay) založil obchodní fort a obchodoval nejspíše s Assiniboiny. Mezitím Odžibwejové založil vesnici v zálivu Chequamegon Bay, blízko té bývalé, ottawské.

Du Lhut však nebyl první Francouz, který se na Grand Portage objevil. V roce 1660 tam v doprovodu Ottawů a Wyandotů přicestovali dva mladí cestovatelé, Pierre Esprit de Radisson a jeho švagr Médard Chouart des Groseilliers. Byli tam na zapřenou, poněvadž tam během Bobřích válek měli Francouzi zapovězeno cestovat. Zdali mladí cestovatelé prošli i samotnou Velkou portáži není známo, ale rozhodně se sešli s nějakými severními indiány, možná Kríi, od kterých se dozvěděli, že odtud vede vodní cesta až do Hudsonova zálivu. Když se „ilegálové“ vrátili do Quebecku, dostali od úřadu vysokou pokutu za nepovolené obchodování. Naštvaný Radisson odcestoval do Anglie, kde našel vhodné investory, kteří měli tu moc přesvědčit krále Charlese II., aby jim ze zištných důvodů dovolil založit novou obchodní společnost. A tak roku 1670 byla založená slavná Hudson Bay Company.  

Poté přicestoval v roce 1667 k Hořejšímu jezeru jezuita Claude Allouez, který zkoumal zdejší pobřeží a přesně lokalizoval ústí řeky Pigeon. Zdejší kraj se rovněž snažil zmapovat. V roce se na Grande Portage objevil anonymní prospektor, jenž se vrátil se vzorky mědi. O rok později Du Lhut a Jacques de Noyon zkoumali tok řeky Kaministikwia a v roce Du Lhut založil na Rainy Lake další obchodní stanici a sám se pak ještě „podíval“ k jezeru Wood.

V těch časech se do divočiny pouštěla další skupina Francouzů – tzv. coureurs de bois, ilegální obchodníci. Podle odhadu jich mohlo být v roce 1680 až osm set. Tito mladí dobrodruhové byli tajně podporování obchodníky z Quebecku a mezi indiány žili kolikrát nepřetržitě až tři roky. Podle Perrota si život v divočině tak oblíbili, že docela zapomněli na „francouzskou podřízenost a disciplínu.“ Nicméně jejich činnost přinášela sponzorům báječné zisky. „Kde je takový zisk, jsou lidé jistojistě podvádění!“ komentoval to zapšklý Radisson. Vláda se tomu pokusila učinit přítrž, jenže jak bylo uvedeno: „…není jednoduché chytit je, když s námi kompetentní osoby nespolupracují, …a oné dotyčné ještě chrání lesy a řeky ohromné divočiny, takže unikají spravedlnosti…“

Proč se vláda o coureurs de bois  tak zajímala? Inu pro nic jiného, než je známo i v našich časech, o velký daňový únik. Ano, na první pohled by se zdálo, že v těch romantických časech měli zálesáci klid a svobodu, ale opak byl pravdou. Úředníci a výběrčí daní pozorně sledovali, vše co by mohlo být zdaněno a zpoplatněno. Francouzský systém regulace obchodu byl založen na středověkém šlechtickém privilegiu. Povodí řeky St. Lawrence se pokládalo za majetek francouzského krále, a ten uděloval prostřednictvím úředníků právo obchodovat, a za to chtěl pochopitelně profitovat. Licence udělená králem dávala majiteli právo na exkluzivní obchod v určité oblasti, a ten králi za to privilegium zaplatil. Ze stržených peněz se ale nutno říci platila mimo jiné i řádová armáda sloužící v Kanadě.
fragment Allouezovy mapy


Obchod v oblasti Hořejšího jezera byl rozdělen do několika monopolů a Kaministikwia, Nipigon a Chequamegon, byly mezi nimi. Počátkem osmdesátých let sedmnáctého století, vládní licence, zvané conges, dovolovaly privátním obchodníkům posílat na západ obchodní kánoe. Nakoupené kožešiny se směly prodávat jenom za pevné ceny, a to pouze ve vládních obchodech. Podíl byl rozdělen mezi vojenské důstojníky, kteří zároveň jako královi zaměstnanci dohlíželi na obchodní pořádek. Byli to oni, kdo distribuoval královské dárky indiánským kmenům. Indiáni důstojníky pokládali při jednání za rovnocenné partnery, kteří mohou mluvit v radě.

Ale francouzská vláda stále změnila názor, jak nejlépe řídit obchod. V roce 1696 vypověděla platnost všech licencí a markantně omezila obchod, až na několik východních stanic. Licence byly obnoveny teprve v roce 1715 a o dva roky později nový velící důstojník Zacharie Robutel La Noüe přicestoval do Kaministikwia, aby pomohl znovu oživit obchodní činnost. Tam ke své nelibosti zjistil, že během francouzské absence, Assiniboini a Kríkové začali obchodovat s anglickou Hudson Bay. Od ní indiáni dostávali vyšší ceny a kvalitnější látky, přikrývky i kotlíky. Francouzi měli vůči Angličanům toliko jednu výhodu, a to že obchodovali „doma u indiánů“, tedy na jejich domácí půdě. A na tomto také založily svou marketingovou strategií a Grand Portage byla jedna z možností, jak dostat úspěchu.

Návrh založit řetěz stanic od jezera Rainy, po jezero Winnipeg byl realizován v roce 1717. V té době zrovna Assiniboini i Kríové bojovali s Dakoty, takže jim případné spojenectví s Francouzi přišlo vhod. Aby nalákali Francouze do své země, začali jim vyprávět čarokrásné příběhy o divech západu. Ve dvacátých letech si tyto zkazky našly vnímavé uši nového velícího důstojníka u jezera Nipigon, Pierra Gaultier de Varennes de La Verendrye. V roce 1729 mu Krí jménem Auchagah daroval mapu, kde byla zaznamenána cesta spojující Hořejší jezero se severozápadem přes Kitchi Onigaming – Velkou portáž.


***


Pierre Gaultier de Varennes, Sieur de La Vérendrye se narodil sedmnáctého listopadu 1685 na Trois Rivieres v Kanadě. Ve čtrnácti letech nastoupil do vojenské školy a v roce 1705 už byl zapojen do Války královny Anny a účastnil se útoku na Deerfield. Ve věku dvaadvaceti let bojoval v evropských Flandrech a do Kanady se vrátil v roce 1712. Poté se věnoval rodinné farmě a obchodování. La Vérendrye nebyl ani tak obchodník, jako v srdci vášnivý objevitel. O Grand Portage se zajímal hlavně proto, že chtěl objevit legendární severozápadní vodní cestu do Orientu. Guvernér Kanady, markýz Charles de La Boische de Beauharnois, který Vérendryeho dobře znal, o něm mimo jiné napsal: „… je to muž sice mírný, přesto nepoddajný, až tvrdohlavý...“ Nicméně to nestačilo k tomu, aby v případných investorech vzbudil dost nadšení, pro sponzorování objevitelské expedice. Proto se v roce 1730 obrátil přímo na francouzskou vládu s žádosti, aby financovala výpravu, jejímž cílem by bylo objevení Tichého oceánu, cestou, která by vedla přes řeku Nantouagan, jak nazývali Kríové Pigeon River. Král Ludvík XV. tento plán sice nezavrhl, ale neměl pro takový podnik nadbytečné finance, tak alespoň udělil La Vérendryemu monopol na obchod s kožešinami na západ od Grand Portage. Objevitel tedy mohl expedici financovat z peněz, které vydělá na obchodu s kůžemi.Z odvážného podniku se stala rodinná záležitost, do které se zapojili čtyři La Vérendryovi synové, jeho synovec a „La dame de Varennes“ (pravděpodobně manželka), která se starala o nákup zboží a přebírku kožešin v Montrealu. La Vérendryovým hlavním průvodcem byl indián Auchagah.

„Do Grand Portage jsme přijeli dvacátého šestého srpna 1731“ píše La Vérendrye. „Všichni naši lidé, byli zděšení z toho, že je ta portáž příliš dlouhá … bouřili se a hlasitě se dožadovali návratu.“ Nepokoje mezi zaměstnanci zdržely expedici o několik měsíců, takže přes portáž přešli až v létě následujícího roku. Francouzi došli k Rainy Lake, a odtud La Vérendrye pokračoval s padesáti kánoemi (většina patřila Kríům) k Lake Woods, kde vybral místo pro výstavbu Fort St. Charles.  

Pobřeží jezera Wood bylo na tehdejší poměry hustě osídleno. Žilo tu v různých tlupách na tři tisíce indiánů. La Vérendrye tudíž zřídil ještě stanici La Mer de l'Ouest. Nejvlivnější náčelník místních indiánů La Marteblanche, přijal Francouze srdečně a ujistil je, že vodní stezka Kaministikwia pro ně bude vždy otevřena a prohlásil, že Kríové budou s Francouzi jedním tělem. Na znamení upevnění této vazby, adoptovali Kríové Jean-Baptisteho, prvorozeného La Vérendryeho syna. Průzkumník pak písemně kanadského guvernéra žádal, aby Kríe přijal za své „děti.“  
Kríové


La Vérendrye si však brzy uvědomil, v jak prekérní situaci se ocitl. Kríové totiž posílali proti Dakotům válečné výpravy, proto se obchodník snažil mezi znepřátelenými stranami sjednat mír. To šlo ovšem těžko, když osobně indiány zásoboval puškami, municí, noži, sekerami atd., nicméně La Vérendrye napsal do Quebecku dopis, v němž naléhavě žádal, aby se na řece Mississippi zřídila nová obchodní stanice, která by byla výhradně určena pro Dakoty. Chtěl tím navázat dobré vztahy s Dakoty a zmírnit tak v regionu napětí. Stanice byla skutečně zřízena, takže nyní dostávali zbraně i Dakotové.

V roce 1734 se situace náramně zkomplikovala, když Kríové požádali La Vérendrye, aby s nimi do války proti Dakotům poslal svého syna, kterého adoptovali. Pro indiány by to byl dostatečný důkaz, že jsou skutečnými bratry. „Musím se vyznat, že jsem byl velice rozrušený a surově trápen svými protichůdnými myšlenkami … Kdo mi zaručí, že se můj syn vůbec vrátí?“ sužoval se obchodník. A skutečně měl proč. Kdyby žádost odmítnul, Kríové by se mohli urazit a ještě by mohli Francouze pokládat za zbabělce. La Vérendrye nakonec indiánům vyhověl.

V červnu (1736) byla válečná společnost Kríů a jednadvaceti Francouzů na východ od Fort St. Charles napadena Dakoty. Jean-Baptiste de La Vérendrye byl zabit, a aby Francouzi pochopili, že si s Dakoty nelze zahrávat, poslali jim nešťastníkovu hlavu zabalenou v bobří kůži. A nebyl to poslední střet s Dakoty. Násilnosti pokračovaly dál a La Vérendrye ztratil dobré vztahy s Dakoty.

A skutečně, když nebyli Francouzi integrovaní do příbuzenství s indiány, mohlo to mít pro ně fatální následky, jak to dokazoval incident z roku 1736. Podle domorodých dobrých mravů bylo žádoucí, aby příbuzní a obchodní partneři sdíleli i závazky krevní msty. Výsledkem pak byl velký zmatek a různice v oblasti Hořejšího jezera. Stejně tak to bylo prekérní pro Odžibweje, kteří doposavad dělali prostředníky mezi Francouzi a Dakoty, jenže víše zmíněné události, je nutili vybrat si stranu, se kterou budou nakonec spolupracovat.

Doposud se do obchodní stanice na Mississippi hojně dodávalo francouzské zboží, a to v takovém množství, že Dakotové nakonec už další odmítali. Odmítali obchodníky a vyzvali Odžibweje, aby opustili území, na kterém měli povolení lovit. Jenže ti už na něm byli usazeni po téměř tři generace, a tak se ho nyní nehodlali vzdát. Válka mezi Dakoty a Odžibweji začala roku 1736 a byl to jeden z nejdelších domorodých střetů v severoamerické historii a válka postihla území táhnoucí se od středního Wisconsinu, skrz Minnesotu, až k Red River na severu. Válka samozřejmě ovlivnila i trh s kožešinami, neboť mnohé obchodní stezky byly blokovány. Obchodníci se tudíž museli obrátit dál na sever, přičemž Grand Portage zaujala velice důležité místo.

V říjnu 1736 přišli coby váleční uprchlíci na Grand Portage první jižní Odžibwejové. Usadili se na řece Vermilion na východ od Rainy Lake. Zde brzy ovládli vodní cesty vedoucí z Grand Portage na Rainy Lake. Když se dostatečně zotavili, začali expandovat na jih, blíž k dakotským vesnicím na jezerech Leech, Red a Sand. Odžibwejská vesnice na Grand Portage existovala do roku 1742 a francouzský misionář o tamním náčelníkovi napsal: „…je to velmi vlivný a rozhodný člověk, jehož neohroženost dělá dojem na všechny kolem…“ Pod sebou měl válečníky z tak vzdálených tlup, jako byly ty od Nipigonu, Kaministikwie a Rainy Lake.

Francouzská vládní reakce na debakl na Lake Woods byla rychlá. Úředníci co nejrychleji zrušili dakotskou obchodní stanici a zvažovali, zdali La Vérendryemu nezruší obchodní monopol a z regionu ho neodvolají. On se však nevzdával. S Kríi každý podzim posílal kánoe na západ a ty se na jaře se zase vracely do Grand Portage. Místní indiáni ho zkoušeli zastavit, a tak mu namlouvali, že „národy z rovin neumějí ani zabít bobra a jsou to hloupí lidé.“ Ale jeho Kríové a Assiniboini šli přesto dál na západ a hledali pro něj nové trhy. Zanedlouho byly francouzské posádky roztroušeny napříč celu západní Kanadou a indiáni je ochotně navštěvovali.La Vérendrye nicméně nezapomněl na svůj sen, najít severozápadní cestu k moři. Z toho důvodu poslal své syny s Assiniboiny na Missouri, ale ti nic zajímavého neobjevili. Proto obrátil svou pozornost k řece Saskatchewan, kde zřídil nejvzdálenější francouzský post (dnes Prince Albert). Tato stanice stála od Grand Portage tak daleko, jako opačným směrem Montreal.

Ale nastaly další problémy, ale tentokráte byl jejich zdroj na východě. Guvernér Beauharnois se dal totiž slyšet, že „osobní ambice nemohou platit výlohy“, a úřady stále odmítaly podporovat západní podnik. A tak se La Vérendryovy dluhy stále navyšovaly, takže v roce 1739 už sotva dostával zboží na úvěr. Navíc musel řešit soudní spory s věřiteli a exekutory, kteří chtěli zabavit jeho majetky. Rozhodl se tedy, že pronajme svá obchodní práva (1742), ale ani to nepomohlo. Jeho partneři nedokázali překonat na tak dlouhé trase logistické problémy, takže také prodělávali. Nakonec si musel La Vérendrye půjčit peníze, aby vůbec uživil své zaměstnance.

Ještě horší byly jeho problémy s metropolí. Cynický ministr v Paříži neměl žádnou představu o tom, čeho La Vérendrye na západě dosáhl, a jak rozsáhlé území dokázal ve jménu Francie postihnout. Úředník vnímal jenom to, že západní monopol neprofitoval a jeho správce „se po několik let výhradně věnuje vlastním záležitostem a nic neudělal pro krále. Všechny jeho obchody s indiány končí ve vzduchoprázdnu. Problém je v tom, že je důstojník velmi nepozorný a nevěnuje se hlavnímu předmětu jeho poslání.“

V roce 1744 byl La Vérendrye ze své pozice velící důstojníka západních stanic odvolán a na východ se vrátil, jako zahořklý muž. Jeho „objevitelskému nadšení se lidé smáli … a jeho dluh dosáhl čtyřiceti tisíců livrů.“

O pět let později se názory administrativních úředníků změnily a La Vérendrye byl opět povolán, ke službě na západě a on nadšeně souhlasil. Předložil pak nový plán objevitelské cesty k oceánu přes Saskatchewan River a možná by se mu to nakonec podařilo, jako Davidu Thompsonovi o padesát let později. Než se však La Vérendrye vydal na cestu, pátého listopadu roku 1749 v Quebecku umirá.

Mezi lety 1740 a 45 francouzský kožešinový obchod vrcholil a Grand Portage byla plně vytížená. Stanice La Mer de l'Ouest byla pronajímaná za osm tisíc livrů. V seznamech lodních dopravců, kteří putovali do La Mer de l'Ouest v padesátých letech, figurovala jména prominentních obchodníků, jako byli: Parrenteau, Forcier, Gauthier, Landry, Charbonneau, Laplante a další.

Aby Francouzi obstáli proti anglické konkurenci, museli své obchodní stanice rozvíjet. V anglických stanicích společnosti Hudson Bay nebylo indiánům dovoleno, aby vstupovali dovnitř. Mohli toliko obchodovat přes okna a „pobratřování“ bylo striktně zakázáno. Francouzi naopak věděli, že to se příčí indiánským zvykům a sami „dobře mluvili několika místními jazyky.“ Jeden z Angličanů si proto stěžoval: „…kdyby ještě měli k dispozici brazilský tabák, jistě by náš obchod zničili." Další Angličan jménem Henday připustil, že francouzská nadvláda spočívala v jejich „vstřícnosti a liberálností.“

Láhev nalezena na místě, kde stála Fort Charlotte v roce 1963, je jeden z mála artefaktu z dob francouzské přítomnosti.
Ručně malovaný talíř z Fort Charlotte, na kterém jsou psané verše: „Na dně láhve já uvězním lásku. Pro šťávu hroznu mé srdeční vášně.“


Zesnulý La Vérendrye byl nahrazen Jacquesem le Gardeur de St. Pierre (1751), který západní cesty zhodnotil, jako „tak obtížné, že si to ani nedokázal představit.“ Indiáni nového velitele dobře přijali a on jim věnoval francouzský prapor. St. Pierre zřídil další stanici ve stínu Skalistých hor, blízko dnešního Calgary, čímž překonal dosavadní rekord, co se týče vzdálenosti. Základna však měla jen krátkou životnost a St. Pierre byl v roce 1754 nahrazen Chevalierem de La Corne.

V té době vypukla válka s Angličany (Francouzsko indiánská válka). V roce 1755 La Corne uzavřel stanici La Mer de l'Ouest a do roku 1759 Francouzi opustili oblast u Hořejšího jezera. Pevnost na Kaministikwia vyhořela a velké kánoe už nebylo na jezerech vidět. Vzhledem k tomu, že Francie potřebovala spojence, François de La Vérendrye (syn Pierra) navštívil kmeny u Hořejšího jezera a vyzval je k vojenské spolupráci. Odžibwejové, kteří nechtěli připustit, aby moc převzali Britové a jejich spojenci Irokézové, souhlasili. Válečný vůdce Mamongeseda z Grand Portage, vedl své válečníky a bojoval po boku generála markýze de Montcalm na Plains of Abraham (1759). Nicméně, i přes pomoc indiánů padl Quebeck i Montreal a v roce 1760 se Francouzi vzdali a v roce 1763 na základě smlouvy z Paříže, připustili Kanadu britské Koruně.6 komentáře
Průměrné hodnocení: 4.0/5

2016-12-19 06:38:02
Free coupon for cialis online pharmacy, cialis viagra levitra .
2017-02-21 04:44:36
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
loemrntdherid1
2017-03-23 08:49:59
wengdongdong
2017-06-30 10:21:18
valentino boots
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
michael kors handbags outlet
fitflops sale clearance
adidas yeezy
mbt shoes
christian louboutin
fitflops sale clearance
rolex datejust
clarks shoes
ralph lauren sale
new balance sneakers
adidas stan smith
coach factory outlet
michael kors handbags
new balance
nike huarache
clarks outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
Ugg støvler
true religion uk
kate spade handbags
cheap nhl jerseys
canada goose sale
michael kors handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
michael kors handbags
columbia sportswear outlet
adidas outlet
adidas shoes
tory burch outlet
ray ban eyeglasses
coach factory outlet
coach outlet
ralph lauren outlet
pandora uk
nike outlet
mlb jerseys
cheap nfl jerseys
lebron james shoes
pandora rings
michael kors outlet online
cheap jordans
columbia outlet
lebron 14 shoes
nike free run
polo ralph lauren outlet
adidas nmd r1
fitflop shoes
cheap jordan shoes
pandora charms
ray ban sunglasses outlet
adidas originals superstar
chaussures christian louboutin
yeezy boost 350
le coq sportif
fitflops
adidas football boots
coach factory outlet
pandora jewelry
nike air max
polo ralph lauren
nike outlet
michael kors taschen
michael kors outlet
adidas zx flux
michael kors väska
ralph lauren pas cher
pandora outlet
adidas shoes
hermes handbags
longchamp handbags
coach canada
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
tory burch outlet
christian louboutin sale
christian louboutin outlet
coach outlet
vans shoes
michael kors outlet
coach factory
nfl jerseys cheap
pandora jewelry
yeezy boost 350 v2
pandora jewelry
michael kors canada
adidas ultra boost
cat boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
longchamp sac
ray ban sunglasses outlet
longchamp handbags
tory burch
mont blanc pens
adidas nmd
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
mac cosmetics
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet
calvin klein
nfl jerseys
michael kors uk
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
new balance outlet
michael kors
converse outlet
longchamp outlet
burberry outlet
michael kors
mlb jerseys wholesale
yeezy boost 350 kaufen
converse shoes
rolex watch
coach outlet store online
ralph lauren outlet
ray ban canada
ray ban sunglasses uk
christian louboutin
michael kors taschen
nike air max uk
kobe 12 shoes
the north face
michael kors handbags
adidas yeezy boost 350
ralph lauren polo
coach outlet online
adidas superstar
coach outlet online
jordans
kobe shoes
coach factory online
true religion
michael kors plånbok
polo ralph lauren
converse outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses outlet
the north face outlet
cheap oakley sunglasses
adidas stan smith sneakers
supra shoes
polo ralph lauren
fitflops outlet
cheap oakley sunglasses
nike cortez
true religion sale
polo ralph lauren
adidas trainers uk
mont blanc pens
kate spade outlet
occhiali ray ban
michael kors taschen
michael kors veske
christian louboutin shoes
michael kors handbags
nike roshe run
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
clarks shoes
kate spade
adidas yeezy boost
oakley sunglasses
ray ban wayfarer
cheap ray ban sunglasses
ray ban sunglasses outlet
louboutin paris
ed hardy
prada handbags
coach outlet store online
nike air max 2017
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
ed hardy clothing
ray ban sunglasses cheap
polo ralph lauren
michael kors handbags
kobe bryant shoes
coach purses
kate spade handbags
coach factory outlet online
yeezy adidas
michael kors outlet clearance
rolex datejust
salvatore ferragamo shoes
vans shoes
nike roshe
prada handbags
adidas soccer shoes
true religion jeans
reebok shoes
oakley vault
coach factory outlet
nhl jerseys
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
michael kors outlet online
pandora bracelet
birkenstock outlet
coach factory outlet
fitflops
adidas originals
gucci shoes
asics shoes
nike air force 1
converse shoes
coach outlet
ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
nike air max 2016
red bottom shoes
fitflop sandals
columbia sportswear outlet
michael kors tote handbags
ferragamo shoes
michael kors bags
oakley sunglasses
yves saint laurent handbags
mbt shoes
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
hermes outlet
prada bags
nike air max
adidas outlet
nike roshe run
burberry outlet
prada shoes
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
yeezy boost 350
ray ban zonnebril
nike outlet
oakley sunglasses
prada outlet
hermes birkin bag
cheap jerseys
vans store
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
nike outlet
louboutin shoes
nike sb
christian louboutin sale
adidas originals
moncler jacke
oakley vault
coach handbags
cheap jordans
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
christian louboutin outlet online
air jordan shoes
ferragamo belt
adidas neo
burberry sale
adidas trainers
north face
ralph lauren outlet
adidas yeezy 350 v2
the north face
ecco shoes
coach factory outlet online
nike air max
true religion
michael kors outlet online
air jordan shoes
birkenstock sandals
adidas yeezy
nike trainers
polo ralph lauren
burberry handbags
michael kors outlet
michael kors outlet online
nike air max 2017
tory burch outlet
michael kors outlet
hermes bags
cheap snapbacks
christian louboutin shoes
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
columbia shoes
christian louboutin pumps
michael kors outlet online
canada goose jakke
red bottom shoes
michael kors taschen sale
chelsea jersey
ray ban solglasögon
under armour outlet
reebok shoes
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
salvatore ferragamo outlet
ray ban solbriller
salomon shoes
coach outlet
north face outlet
nba jerseys
polo shirts
yeezy boost 350
michael jordan shoes
coach outlet
manchester united jersey
birkenstock sandals
nike air max uk
ysl handbags
prada outlet
rolex submariner
coach outlet online
vibram fivefingers
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors taschen
nike huarache
coach wallets
ralph lauren polo
tory burch flats
polo ralph lauren
coach outlet
true religion outlet
oakley sunglasses outlet
burberry outlet online
birkenstock outlet
replica watches
ray ban sunglasses
coach handbags
coach factory outlet
mcm bags
polo ralph lauren
adidas yeezy boost 350
fred perry polo
cheap pandora jewelry
adidas yeezy 350 boost
gafas ray ban
christian louboutin outlet
yeezy boost 350 v2
nike blazer shoes
true religion jeans
adidas nmd
ralph lauren shirts
montre rolex pas cher
michael kors canada
coach factory outlet
vans shoes
mlb jerseys
cheap jordan shoes
mcm outlet
lebron 13
kate spade sale
adidas yeezy boost 350 v2
jordan retro
nike mercurial victory
michael kors
michael kors handbags
kevin durant shoes
true religion
fitflop sale
ugg boots
le coq sportif chaussures
true religion
michael kors handbags
nike running shoes
mlb jerseys cheap
nike running trainers
ray ban sunglasses
cheap jordans
nike roshe
adidas outlet
michael kors handbags
mizuno running shoes
michael kors outlet
christian louboutin shoes
cheap jordans
levi's jeans
oakley vault
michael kors bags
air jordan
nike outlet
air max
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
adidas nmd xr1
hermes belt outlet
jordan retro 11
polo outlet
coach outlet
supra shoes
christian louboutin uk
valentino sandals
salvatore ferragamo
kd 9 shoes
under armour
coach outlet
air jordan 14
nike tiempo legend
polo ralph lauren outlet
fitflops uk
polo ralph lauren
ugg boots
michael kors outlet
jordan shoes
20177.1wengdongdong
2017-07-10 06:11:02
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist