Konkurence - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Konkurence

Dějiny Želvího ostrova > Grand PortageV roce 1794 proběhla v Great Hall na Grand Portage bouřlivá schůze, během které Mackenzie usiloval o novou dohodu s North West Company a vskutku se mu podařilo na sezónu vyjednat několik lepších koncesí. Jenže jak už to bylo ve zvyku páně McTavishově, byl to ve skutečnosti jen dočasný ústupek, aby uklidnil vášně a zachoval klid pro obchod. Dokonce souhlasil s tím, že bude omezena i jeho moc, když veškerá rozhodnutí z Grand Portage musela být odhlasována většinou hlasů.
Great Hall


A tak se Mackenzie stal jakýmsi bleskosvodem ve sporech, které mezi sebou vedly znesvářené frakce společnosti a nebyl by to prozíravý McTavish, aby si nevšiml Mackenzieho schopností, které hodlal využít ve svůj prospěch, a tak nabídl mladému muži partnerství ve firmě McTavish, Frobisher and Company. Inu a jak se říká, taková nabídka se neodmítá, proto Mackenzie přijal a od té chvíle v Grand Portage vystupoval, jako McTavishův člověk. Nicméně je nutno dodat, že ve své nové pozici nezpychl, ale nadále zůstal oporou a vzorem, pro všechny Zápaďany. Podle jeho názoru se totiž peníze dali vydělat kdekoli a kdykoli, ale dobrého a zkušeného zaměstnance jen tak nenajdeš. Dle jeho představ viděl firmu, jako partu odhodlaných chlapů, kteří táhnou za jeden provaz s přesvědčením docílit společného cíle.  

Jean Baptiste Cadotte byl po matce Odžibwej a jeho kanadský otec před léty spolupracoval s Alexanderem Henrym. Cadotte měl východní vzdělání, a jelikož zdědil slušné jmění, neměl zpočátku hluboko do váčku. On sám byl poměrně schopný obchodník, ale i tak se brzy ocitl na mizině, poněvadž mu v žilách kolovala velkorysá indiánská krev, a tak vždy když opouštěl domorodé příbuzné, odcházel od nich s prázdnou kapsou, čímž se brzy dostal do červených účetních čísel. Mackenzie však v něm viděl dobrého člověka, proto jeho směnky vykoupil a dluhy umořil.

Když pak v létě Cadotte pro Mackenzieho tlumočil při jednání s místními Odžibweji, předal mu Mackenzie při loučení zapečetěný dopis, a když si ho Cadotte přečetl, nestačil se divit. V textu mimo jiné stálo: „…je zbaven všech závazků vůči Alexanderovi Henrymu…“ Cadotte měl sto chutí otočit kánoi, aby svému příteli vyjádřil svůj upřímný vděk, ale z časových důvodů si to nemohl dovolit, proto po zralém uvážení pokračoval v cestě s pevným odhodláním, že po svém návratu Mackenziemu laskavost oplatí.

A Mackenzie měl skutečně po celém širém okolí pověst velkorysého muže, proto se mu přezdívalo „Le Chevalier“ – Kavalír, poněvadž se choval, jako pravý francouzský šlechtic. Nicméně drama se vyvíjelo dál. Dobrosrdečný Mackenzie, který sotva znal příslušníky své vlastní rodiny, se pokusil sblížit s členy McTavishova klanu. On a William McGillivray spolu navenek vycházeli jako bratři. Sdíleli společný pokoj a účastnili se opileckých soubojů, po kterých jejich sokové odcházeli doslova po čtyřech. Pod rouškou bratrství se však ukrývala nešťastná rivalita. Mackenzie to pravděpodobně tušil, ale bez ohledu na to, poctivě pracoval dál, i když věděl že McGillivray bude mít vždycky navrch, poněvadž nad ním držel ochrannou ruku jeho všemocný strýček Simon McTavish.  
Duncan McGilivray


A Mackenzie se opravdu nestal členem vnitřního McTavishova okruhu, a to proto, že jednoduše nebyl příslušníkem klanu. Když to konečně mladý Skot pochopil, začal osnovat plány, jak se z moci McTavishova kartelu vymanit, a aby se mu to povedlo, potřeboval podporu Zápaďanů.
 
Když se v roce 1799 konala na Grand Portage velká schůze obchodníků, agentů a zaměstnanců, Mackenzie veřejně oznámil, že kvůli jeho neshodám s montrealským vedením dává výpověď. A vzhledem k tomu, že byl mezi Zápaďany tak oblíbený, vyvolalo jeho prohlášení pobouřenou reakci. Zápaďané se dali slyšet, že se bez něj neobejdou, a proto jsou odhodlání použít jakékoliv prostředky, jen aby s nimi zůstal. Duncan McGillivray pochopil, že Mackenzie hraje vlastní hru a obvinil jej z vypočítavosti a intrikářství, když tak dramaticky zneužívá rozvášněných reakcí spolupracovníků.  

Když si Mackenzie myslel, že už má dostatečnou podporu spolupracovníků a pevnou půdu pod nohama, vydal se do Montrealu vyjednávat. Co se tam přesně stalo, to se neví, ale poté, co Mackenzie předložil nadřízeným „nerozumné a nepřijatelné“ požadavky, došlo k velké hádce. McTavish nakonec reorganizoval firmu a pravomocí zbavený Mackenzie odjel uraženě do Anglie. William McGillivray to komentoval: „…věřím, že zašel příliš daleko, …nastolili jsme nejlepší smluvní podmínky, …bylo na nás všech, a na mě především, že jsme v minulosti obstáli, …do budoucna ho budu považovat za nepřítele.“

Mackenzie tu zimu trávil v Anglii a McTavishův londýnský společník John Fraser ho pečlivě sledoval. Dle jeho mínění to mladík v jádru nemyslel zle, a že jednal pod vlivem emocí, přesto McTavishe varoval: „…má stále ještě moc a je mstivý. Pro mnohé vaše mladé je vzorem, a pokud bude zahnán do kouta, může Vám dost uškodit. Ze msty může ohrozit celý západní obchod…“
McTavish byl kvůli událostem, které se staly na Grand v roce 1799 dost rozladěn, a proto Zápaďanům poslal vytýkavý dopis, ve kterém stálo: „Cítím se být dotčený, kvůli nedůvěře, kterou jste vůči mé osobě projevili. Zvláště mne pak urazil pokus diktovat podmínky mému obchodnímu domu. Následkem toho zvažuji, zdali s Vámi uzavřu další smlouvu.“ Tou dobou už však mnozí Zápaďané změnili názor a od Mackenzie se začali distancovat.

Ale Mackenziův pokus o vzpouru nebyl jediný problém, který tehdy na západě vyvstal. Krom North West Company začaly totiž na Grand Portage podnikat další firmy. Byly sice malé, ale zato poměrně konkurence schopné. Většina z nich měla zálusk na trhy nacházející se jižně od Velkých jezer a mezi dvě nejschopnější, patřily subjekty Forsyth, Richardson and Company (podporována londýnskou Phyn, Inglis and Company) a Parker, Gerrard and Ogilvy. McTavish pohotově konkurentům nabídl nominální podílnictví v North West Company, ale pod podmínkou, že budou respektovat určitá pravidla. Dohoda však skončila již v polovině devadesátých let.

To už se do tamních záležitostí vložili Američané, kteří pochopitelně britské podnikání sledovali se znepokojením. Z toho důvodu vyslaly americké úřady do oblasti Johna Jaye, který měl za úkol Brity vypudit. Na základě smlouvy Jay’s Treaty (1794) bylo pro kanadské Brity území na jih od Velkých jezer zapovězeno, proto se firmy začaly orientovat na severozápad. A tentokrát vážně znervózněl i samotný McTavish, který se dal roku 1799 slyšet: „V tomto roce je má pozice díky útokům konkurence vážně ohrožena a já se bojím, že konkurenční koalice nám mohou zle uškodit. Myslím, že noví podnikatelé nám mohou přistřihnout křidýlka.“ Mezi ty nejdravější se toho roku projevily XY Company, jenžto měla na svých žocích specifické značky.

Mezitím vším se Alexander Mackenzie stal mezi londýnskou smetánkou doslova celebritou, když publikoval svou knihu o objevitelských cestách, která obohatila už tak slušné jeho jmění. Nu a nakonec by v roce 1802 Alexander Mackenzie králem Jiřím III. pasován na rytíře, což nejspíše obdivovatele šlechtictví, McTavish moc nepotěšilo. Při představě, že byl měl svého hlavního oponenta oslovovat „sire“, mu asi moc dobře nebylo. Ale ani Mackenzie nezůstal pozadu a přátelům si stěžoval: „Ty, které jsem upřímně pokládal za přátele, to byl můj nejhorší úsudek. McTavish a jeho příbuzní se mnou zacházeli tak, že chci na to brzy zapomenout.“

Psal se druhý rok nového, devatenáctého století a společnost „XY“ se oficiálně přihlásila ke svému pravému jménu a hle, byla to Sir Alexander Mackenzie and Company. Toho roku se Mackenzie vrací na Grand Portage, organizuje rendezvous a nechá postavit několik firemních budov. Na úbočí mírného kopce, dva kilometry od přístavu vyrostla pevnost, která měla palisády z vysokých cedrových kůlů a čtyři bašty. Uvnitř stálo několik kvalitních budov a uprostřed nápadně vysoký stožár, na kterém vysela veliká vlajka. Na místě bývalé pevnosti dnes stojí katolický kostel a škola. Podle inventáře z roku 1803 tam bylo deset postelí, dvacet čtyři židlí a tři japonské svícny.

Nová společnost postavila stanici i na druhém konci portáže, v zátoce Snow Bay, přímo naproti Fort Charlotte. Mackenzie měl dále k dispozici nový osmdesát pět tunový škuner Perseverance (kapitán White), který však málem při první plavbě v bouři ztroskotal. Taková ztráta by možná přivedla společnost na buben.

Zatímco North Western kvůli zisku škudlila, jak se dalo, Mackenzie velkoryse investoval. Duncan McGillivray k tomu poznamenal: „Bylo neuvěřitelné, co byli ochotní obětovat, jen aby získali muže. Člověk se diví, jakého bohatství se klidně zřekli.“ Také obchodníci v poli nahlas bědovali: „Za celých těch jedenáct let, co každou zimu trávím mezi divochy, jsem nezažil tak nízké konkurenční ceny. Myslím si, že jim to zboží z Londýna dováží sám Lucifer. Ze strany sira Mackenzie bylo evidentní, že už se vskutku nejedná o obchod, ale o vendetu.“

A jak zareagoval McTavish? Tvrdě a nekompromisně: „Jestli chce ta malá firmička válku, tak budiž.“
A zmatky se začaly šířit napříč celým západem. V 1802 George Nelson našel stanici Grand Portage ve stavu nepořádku a chaosu. Jedna z jeho posádek, která tábořila na řece Pigeon se během přestávky tak opila, že si muži ani nevšimli, že jim někdo přes noc navrtal soudky a zbylý alkohol jim vytekl. Mezi lidmi se šuškalo, že to udělal Benjamín Frobisher, syn Josepha Frobishera. Ať už to však způsobil kdokoliv, vedlo to k odplatám, které měly někdy tragické zakončení.

K dalšímu incidentu došlo, když chtěl Nelson vyrazit s nově naverbovanou posádkou do Wisconsinu. Byli to muži, kterým smlouva se starou společnosti vypršela, přesto když zrovna chlapi nakládali kánoe, přihnal se k nim Duncan McGillivray a začal jim nadávat kvůli zradě.

„Zrovna jsme večeřeli, když začala ta hádka. Kdosi z mužů za námi přiběhl se zprávou, že je chce McGillivray přinutit k návratu násilím. ‚Rytíř‘ (přezdívka sira Mackenzieho) vyběhl ven a my ho následovali. A nemalé věci se děly. Řvalo se, mávalo rukama, vyhrožovalo, a že málem netekla krev. Byli jsme odhodlání se bránit a bojovat, i kdybychom měli někoho zabít. Pan McGillivray se dostal s několika muži do člunu a volal směrem ke své lodi Jolly, která kotvila v zálivu, ale nakonec to vzdal s ujištěním, že na nás udeří v noci. Několik dní jsme pak strávili ve velkém strachu.“

Na Grand Portage krev nakonec netekla, ale prolévala se jinde. „Na severu si chlapi nebrali servítky a na Saskatchewanovi přišel o život James King. Daniel Harmon z Assiniboine prohlásil, že se násilí tak rozšířilo, „že si snad budeme navzájem podřezávat hrdla.“ Šokovaný úředník z Hudson Bay tvrdil, že: „země je plna vražd a loupeží, tak že se nikdo necítí být v bezpečí.“

Ale obchodníci nemordovali jenom sebe navzájem. Ve skutečnosti nejvíce trpěli indiáni. Za normálních okolností byl pro ně konkurenční boj bělochů prospěšný, ale nyní se pro ně situace zhoršila. Poté, co byli tak krutě postiženi neštovicemi, zdrsněly i praktiky obchodníků. Krádež, bití a vyhrožování se stalo téměř rutinou. Alexander Henry mladší (synovec stejnojmenného obchodníka) se neštítil na Red River napadnout skupinu žen a okrást je o kožešiny, za které již zaplatil Mackenzie. Henry se hájil tím, že byl kvůli konkurenci roztrpčený a shledal za povinnost napadnout ty ženy. Jindy sebral koně indiánovi, který lovil pro konkurenci, a tak ho zmlátil, že ten nebohý lovec neviděl kvůli modřinám po několik dnů, jak se ve svém deníku chlubil sám Henry.

John Tanner, který jako unesený chlapec žil mezi indiány odmalička vzpomíná, že jeho rodina nesla do Grand Portage sto dvacet bobřích kožešin: „Když jsme přišli k malému domku na druhé straně portáže, obchodníkovi lidé nás nutili, abychom naše balíky naložili na jejich vozy, že je převezou. Ale stará žena (Netnokwa, Tannerova opatrovnice) věděla, že kdyby se toho obchodníci zmocnili, bylo by těžké, ba jestli nemožné, to získat nazpět, proto odmítla. Raději jsme si náklad nesli několik dní sami. Přes všechno varování nás na druhé straně portáže pan McGilveray (Duncan McGillivray?) a pan Shabboyea (Charles Chaboillez?) vlídně přivítali. Zacházeli s Netnokwou s velkou pozorností a dali jí nějaké víno. Pak jí vybídli, aby dala balíky do místnosti, kterou jí dali k dispozici. Nejdříve jí přátelsky žádali, aby jim kožešiny prodala, ale ona ještě nechtěla. Pak jí začal jeden mladý muž vyhrožovat. Byl to syn pana Shabboyea, který se jí pokoušel vzít zboží násilím, ale starý muž mu v tom zabránil a přísně ho pokáral.“ Nicméně obchodníci nakonec dosáhli svého, když zmanipulovali Netnokwina syna, a tak se rodina ocitla opět na mizině.


8 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-09-20 11:25:58

Are you or they using a noticeable temple bedtime for your /get-free viagra/?
2016-09-20 11:26:27

free viagra pills for girls, how to buy viagra over the counter .
2016-09-20 11:26:46
You're so interesting! I don't think I have read anything like this before. So wonderful to discover somebody with some unique thoughts on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!
2016-09-20 11:27:02
You're so interesting! I don't think I have read anything like this before. So wonderful to discover somebody with some unique thoughts on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!
2016-09-20 11:27:20

Desi free viagra'is turn-on for women too - The Times of India .
2017-02-21 04:35:34
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
2017-07-10 06:07:46
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:46:21
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist