Odžibwejové - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Odžibwejové

Severovýchodní kmeny > Odžibwejové


Odžibwejové v pradávnu tvořili jeden národ společně s Ottawy a Pottawatomii. Podle ústní tradice žili na pobřeží Atlantského oceánu, pravděpodobně na pobřeží Hudson Bay.

Jméno Odžibwej je odvozeno z algonkinského slova „otchipwa“, které znamená „zvrásnění.“ Jedná se o zvrásnění, které působily zvláštní švy na mokasínech, které vyráběli vlastní ojedinělou technologií. Mnozí Američané mají zmatek ohledně Odžibwejů  a Čipewů, které pokládají za dva různé národy, avšak jedná se jeden kmen, a dokonce i název je stejný. Když se totiž před slovo Chippewa vloží písmeno „O“, vznikne tím „O’chippewa“, a to už zní v původním jazyce jako Odžibwe. Výraz Odžibwe se používá převážně v Kanadě, zatímco Čipewa v USA. Sami si Odžibwejové si říkají Anishinabeg (Anishinaubag, Neshnabek), což znamená „Původní lidé.“ A vzhledem k tomu, že stejně si říkají také Ottawové s Pottawatomii, vymysleli pro sebe přezdívku „Shinob.“Když Odžibwejové někdy kolem roku 1400 opustili břehy Atlantského oceánu putovali kolem Hurónského jezera až k Mackinac, mezi Michiganským a Hurónským jezerem. V roce 1600 bylo podle francouzského odhadu Odžibwejů kolem 30 000, ale mohlo to být i třikrát tolik. Odžibwejové díky tomu, že žili celkem odděleně v severních lesích, nikdy netrpěli tak, jako jejich jižní sousedé a v současnosti čítá jejich populace kolem 130 000 členů v USA a 60 000 v Kanadě. Sčítání se netýkalo tzv. Kanadských Métis, což jsou odžibwejští míšenci.

Odžibwejové jsou vzdálenými příbuznými Illinoiů a Miamiů a v roce 1680 se stali tak významní, že se jejich jazyk stal oficiální obchodní mluvou na Velkých jezerech. Některým větším skupinám Odžibwejů se říkalo podle místa kde, tyto skupiny žily. Byli to
například Mississauga Odžibwejové (jižní Ontario), Salteur Odžibwejové (Horní Michigan) a Bungee Odžibwejové (Prérijní Odžibwejové).

Mezi lety 1650-85, byli všichni Odžibwejové soustředění kolem Mackinac Straits a Francouzi jim říkali Saulteur. Po roce 1800 se už dělili na pět velkých skupin: Jihovýchodní, Severní, Hořejší jezero, Mississippi a Pláně. I když se o tom moc nemluví, patřili Odžibwejové mezi nejmocnější kmeny Severní Ameriky. Dokázali si poradit s Irokézy i Dakoty. Málo známí jsou i proto, že se jejich loviště nacházela severně od hlavního proudu kolonizace, kde je i dnes řidší osídlení. Země Odžibwejů nebyla totiž pro osadníky moc atraktivní. Byla neúrodná a jediné, co mohlo Evropany, nebo Američany zajímat, byly nerostné suroviny a dřevo. Díky své izolaci si mnohé ze své kultury Odžibwejové zachovali dodnes. Také stále mluví původním jazykem. Vzhledem k tomu, že země Odžibwejů byla obrovská, osvojili si na západě život prérijních lidí, na jihu se věnovali zemědělství a na severu klasickému sběračství a lovu. Důležitým materiálem byla pro Odžibweje březová kůra, ze které vyráběli skvělé kánoe, předměty denní potřeby a různé skladovací nádoby. Ze stejného materiálu stavěli i wigvamy. Jejich kostra byla potažena březovou kůrou, a když se lidé stěhovali, jednoduše „obal“ chýše poskládali a šli. Na léto si šili oblečení z jelenice, zatímco na zimu z kožešin. Muži i ženy nosili legíny a muži měli navíc bederní roušku. Ženy rády pracovaly s barvami, s černou, červenou, žlutou, modrou a zelenou. Během dlouhých zimních večerů se ženy věnovali výrobě uměleckých předmětů a muži vyprávěli příběhy.

Vlasy nosili Odžibwejové dlouhé a spletené do copů a v období války si na nich muži upravovali skalpovou kadeř. Je zajímavé, že Odžibwejové své oběti skalpovali, ale zajatce nikdy nemučili, jak to bylo v celém regionu zvykem. Na druhé straně údajně provozovali válečný kanibalismus, tedy pojídaní části těl zvlášť chrabrých nepřátel.
Odžibwejové žili v tlupách, které se na zimu rozdělily na rozšířené rodiny, které neustále kočovaly z místa na místo. Přitom dávali pozor, aby si navzájem nepřekážely v lovu. V teplejších měsících se Odžibwejové shromáždili a usadili na místech, kde byla hojnost ryb, lesních plodů a divoké rýže.

Náčelnictví bylo dědičné, ale spíše symbolické, než faktické, poněvadž si Odžibwejové organizovaný život moc nepotrpěli. Rady náčelníků se scházely jenom v čase války a to nebylo moc často, ale to se změnilo s příchodem Evropanů a obchodem s kožešinami. Tlupy se začali slučovat a víc mezi sebou spolupracovaly, aby v těch složitých časech obstály. Kožešiny měli Odžibwejové kvalitní, s proto se jim docela dařilo a docela brzy si opatřili pušky, čímž získali i větší moc.

Náboženství neměli Odžibwejové dříve nijak propracované a k léčbě používali převážně bylinky, ale ty nezabírali proti evropským nemocem. Později šamani založili společnost Midewiwin - Společnost velké medicíny. Byla to velmi tajná organizace, jejíž členy mohly být i ženy. Členové této společnosti se museli naučit složité léčebné obřady, které byly popsány ve zvláštních značkách na svítcích z březové kůry. Byli to jediní algonkini, kteří takto uchovávali v podstatě psané informace. Z Midewiwin se stala mocná nábožensko-politická organizace, která nakonec ovládala dění v celém kmeni.

K Sault St. Marie dorazili Odžibwejové někdy kolem roku 1500, a jak se postupně rozpínali na západ, střetli se tam se Santee Dakoty a Assiniboiny. Kdy se potkali s Francouzi, není známo, poněvadž Francouzi je nedokázali odlišit od jiných kmenů. Champlain tvrdil, že Odžibweje potkal v ottawské vesnici v roce 1615, ale stoprocentně se s nimi setkal roku 1623 Etienne Brulé na Sault St. Marie. Obchod mezi Francouzi a Odžibweji zprostředkovávali Ottawové, kteří přepravovali zboží do Quebecu a naopak. Do roku 1630 byl sever ještě docela klidným místem, ale pak se začalo kvůli obchodu hodně válčit. I Odžibwejové kvůli kožešinám vstupovali na lovecké území cizích kmenů.

V roce 1640 Odžibwejové u Ottawů setkali s jezuity Charlesem Raymbaultem a Isaacem Joguesem, které pozvali na Sault St. Marie, ale jezuité se tam moc nezdrželi. Tenkrát si, ale všimli, že Saulter Odžibwejové bojují na západě s mocným nepřítelem, kterému říkají Nadoussioux (Chřestýši). Byli to Dakotové, kterým Francouzi začali říkat Sioux.
Odžibwejové se, jako jeden z mála algonkinských kmenů nemuseli stěhovat do Wisconsinu a byli dost silní, aby si v roce 1641 podmanili jakési Munduy a v roce 1653 dokonce napadli velkou válečnou společnost Irokézů. K té bitvě došlo na březích Hurónského jezera a Irokézové museli utíkat. Než se stačili vrátit do New Yorku, přišli skoro o 400 mužů. Odžibwejové se kvůli lepší obranyschopnosti začali více soustřeďovat kolem Sault St. Marie. Poté se střetli s Menominii v Jeseteří válce. Odžibwejové poskytovali vojenskou pomoc Ottawům a Wyandotům a chránili jejich obchodní konvoje. Na ně zase všude číhali Irokézové, takže se válečníci na obou stranách opravdu nenudili. Odžibwejové v roce 1662 uštědřili Irokézům tak drtivou porážku, že místu na kterém došlo k bitvě, se všeobecně říká Iroquois Point, ale Odžibwejové ho nazývali „Území irokézských kostí“. Irokézové pochopili, že v severních lesích na ně číhá neviditelné zlo, ze kterého získali pořádný respekt.

Mezi léty 1670-71 řádily u Jezer neštovice a tentokrát postihly i Odžibweje a Saulterů zemřelo asi 200 lidí. Byla to sice velká ztráta, ale Odžibwejové neochromila. V roce 1678 přišli na Sault St. Marie Daniel DeLhut, který vyjednal mezi Odžibweji a Dakoty dočasný mír. Smlouvu ale podepsali jen Saulter Odžibwejové, ale ostatní nikoliv. To pak docházelo k tak paradoxním situacím, kdy Keweenaw Odžibwejové válčili společně s Liškami proti Dakotům, zatímco Saulteři bojovali s Dakoty proti Liškám. Odžibwejové si navzájem ovšem neubližovali.

Keweenawové, Liščí indiáni, Menominiové ani další indiáni si nepřáli, aby Francouzi obchodovali s Dakoty a v roce 1682 byli pro výstrahu zabiti dva francouzští obchodníci. Guvernér Kanady, Jacques-René Denonville nechal postavit nové pevnosti a vyzbrojil Odžibweje a další algonkiny proti Irokézům, aby v roce 1687 vedl proti nim protiofenzívu. Když spojenci vyhnali Irokéze zpět na východ, zabrali Odžibwejové skoro celé pobřeží Hurónského jezera a na žádost Francouzů vyhnali údolí St. Croix Liščí indiány. Když skončili Bobří války (1701) Odžibwejové ovládli další území kolem jezera Erie v Ontariu a západní pobřeží Hořejšího jezera. V roce 1750 postoupili až k Thunder Bay a společně s Kríi a Assiniboiny svedli s Dakoty třídenní bitvu u Kathio. Kvůli tomu Dakotové opustili všechny vesnice v severní Minnesotě.

To už bylo v čase, kdy algonkini začali obchodovat s Brity v Oswegu. Francouzi některé Odžibweje přesvědčili, aby společně s nimi a Ottawy napadli miamijskou vesnici a obchodní středisko Pickawillany (1752). Pak bojovali Odžibwejové z Mackinac proti Braddockovi, a táhli také proti Angličanům u jezera Champlain (1757) a v roce 1759 Odžibwejové náčelníka Mamongesseda hájili s dalšími indiány Quebec. Montreal kapituloval o rok později a Rogersovi Rangeři obsadili Mackinac.

Během Pontiakova povstání bojovali Odžibwejové u Detroitu, a byli u dobití Michilimackinac. Mackinaw a Saginaw Odžibwejové zaútočili po válce v roce 1767 ještě na britské obchodníky v Ohiu, teprve poté se s Brity usmířili. Do války o Ohio a do americké revoluční války se zapojili pouze Saginaw Odžibwejové a bojovali společně s Brantovými Mohawky.

Západní Odžibwejové dále bojovali s Dakoty a měli nad nimi díky lepší výzbroji částečnou převahu. Díky svým lehkým březovým kánoím byli i mobilnější. Dakotové však byli dost paličatí bojovníci, aby se vzdali, ale v roce 1780 prohráli další velkou bitvu.

Odžibwejové společně s Kríi a Assiniboiny obsadili severní Minnesotu a v roce 1750 tlupa Penbina Odžibwejů se usadila u Red River v Manitobě. Rozpínavost Odžibwejů měla dopad i na Šajeny a Mandany, kteří museli odejít za Missouri. Odžibwejové si na severních Pláních osvojili život prérijních indiánů a stali se známí, jako Bungee Odžibwejové, nebo Prérijní Odžibwejové. Na přelomu zimy 1781-82 řádili na Red River neštovice a zle postihly Assiniboiny, zato Odžibwejové, kteří byli rozdělení do zimních táborů, byli ušetřeni. Odžibwejové došli dokonce až ke Skalistým horám v kanadské Albertě.

Pojďme ale zpět na východ, kde se už vlády ujaly Spojené státy a válka však ještě pokračovala. Odžibwejové bojovali proti Harmarovi, St. Clairovi i Waynovi

Po válce se Odžibwejové dál věnovali obchodu. Když povstal Tekumseh jeho bratr Tenskwatawa, mnoha Odžibwejům se jeho kázaní líbilo, ale proti se ostře postavila společnost Midewiwin. Z Tippecanoe byli Odžibwejové zklamání, ale do Války 1812 se k Tekumsehovi připojilo mnoho Detroitských i Saginawských Odžibwejů.

Po roce 1815 už Odžibwejové s Američany neválčili a v roce 1819 odstoupili velkou část své země Saginaw Odžibwejové v jihovýchodním Michiganu a severní Indianě. Na západě v Minnesotě Američané postavili Fort Snelling, aby od sebe oddělili Dakoty a Odžibweje, ale moc to nepomohlo. Dakotové zničili na jihu Cross Lake vesnici Odžibwejů, kteří si na oplátku z válečné vyprávy na severu Wisconsinu přinesli údajně tři sta skalpů! Američané pozvali roku 1825 do Prairie du Chien k velké poradě Odžibwejové, Dakotové, Liščí indiány, Sauky, Iowy, Ottawy, Menominie, Winnebagy a Potawatomie. Američany zastupoval William Clark, který i indiánům slíbil mnoho darů a dobrý obchod, pokud podepíšou smlouvu o nových hranicích. V Prairie du Chien sice nebyly všechny přítomny odžibwejské tlupy, ale některé podepsali dodatečně.

V roce 1837 byli Odžibwejové i Dakotové u amerických obchodníků, tak zadlužení, že se museli vzdát nároků na celé údolí St.Croix a mnohé jiné pozemky. Paradoxně tak přišli o zemi, kvůli které se celé ty roky bojovali. V roce 1839 přijeli Odžibwejové do Fort Snelling za obchodem a Dakotové je napadli přímo u hradeb. Před očima Američanů zemřelo sto Odžibwejů a dvacet tři Dakotů. Po roce 1850 už ztrácely boje na intenzitě, také díky tomu, že se Santee Dakotové přestěhovali do rezervace v Minnesotě.

Posléze musely Spojené státy a Kanada uzavřít s tlupami Odžibwejů spoustu smluv a Odžibwejové přišli o dost půdy. Naštěstí pro ně, to byly země, které předtím zabrali jiným kmenům, ale o jejich pravlast už takový zájem nebyl. Dnes mají rezervace od Ontaria, až po Montanu.

Jak jsme si už řekli, po roce 1815 už Odžibwejové s Američany neválčili, krom jedné výjimky. Stalo se to 5. října 1898 na Leech Lake v Minnesotě. Američtí vojáci dostali příkaz zatknout náčelníka Bugonaygeshiga a ještě nějaké dalších lidí. Bugonaygeshig už jednou ve vězení byl, a tentokrát se tam už vracet nechtěl a ani jeho věrní ho nechtěli vydat. Kvůli náhodnému výstřelu, došlo ke krátké bitvě. Pak bylo uzavřeno příměří a armáda odešla.

Byla to poslední bitva svedena mezi Domorodými indiány a Američany v dějinách. Také za ní byla udělena poslední „Medaile cti za zásluhy v indiánských válkách“. Dostal ji vojín Burchard za „hrdinství v akci“.

Odžibwejové se dodnes snaží chránit svou kulturu a právo na existenci a docela se jim to daří.

4 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2017-03-21 18:30:09
QUAL E O GENERICO DO cialis online Reasonable prices for most popular medications and reliable shipping.
2017-07-10 06:05:14
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:45:40
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
linpingping1314
2018-01-10 09:03:09
kate spade bags
north face outlet online
cat boots
ugg boots
pandora charms
hermes handbags
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy boost
nike shoes
supreme clothing
canada goose outlet
louboutin shoes
fitflops
polo outlet
fitflops
michael kors canada
ralph lauren uk
michael kors outlet
nike outlet store
ray ban sunglasses
canada goose
coach outlet
air jordans
adidas shoes
canada goose uk
coach outlet store
oakley sunglasses
michael kors uk
coach factory outlet
adidas shoes
ugg boots on sale
ray ban sunglasses
mbt
ugg boots canada
kate spade outlet
ugg outlet
coach factory outlet
discount oakley sunglasses
yeezy boost
nmd adidas
doudoune moncler
ralph lauren sale clearance
adidas yeezy
christian louboutin
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap nfl jerseys
ugg outlet
air jordans
canada goose
moncler
coach factory outlet
mbt shoes
adidas superstar
jordan retro 11
louboutin shoes
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
ugg outlet
hermes birkin
ralph lauren outlet
pandora charms
adidas yeezy
cheap oakley sunglasses
canada goose uk
coach outlet online
pandora outlet
nike shoes
kate spade outlet store
ugg boots for women
ray ban sunglasses discount
north face jackets
longchamp outlet
kate spade handbag
ugg outlet
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
moncler outlet
cheap jordans
moncler outlet
canada goose sale
fitflops sale
adidas superstar
canada goose sale
ugg outlet
ralph lauren uk
moncler uk
coach outlet store
coach outlet
pandora charms
polo outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet online
north face jackets
coach outlet
longchamp handbags
coach factory outlet online
uggs outlet
coach outlet
north face outlet
fred perry
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
moncler outlet
canada goose jackets uk
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
adidas shoes
coach outlet
hermes bags
polo ralph lauren outlet
ugg boots
cheap uggs
canada goose jackets
ugg outlet
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
canada goose jackets
ralph lauren sale clearance
cheap ray ban sunglasses
jordan shoes
ugg shoes
michael kors outlet online
kate spade handbags
yeezy boost
ugg boots
coach outlet
gucci outlet
adidas campus
mulberry uk
pandora charms
salvatore ferragamo
coach outlet store online clearances
michael kors outlet
mulberry outlet
ralph lauren outlet
canada goose outlet
kate spade outlet store
michael kors outlet clearance
adidas nmd
uggs
ugg boots
ugg outlet
birkenstocks
moncler outlet
north face outlet
cheap jordans free shipping
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
fitflops
coach factorty outlet
canada goose jackets
nike zoom
nmd shoes
adidas outlet
canada goose outlet
uggs canada
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
kate spade outlet
air max 2017
adidas nmd
pandora charms uk
burberry outlet
uggs canada
polo ralph lauren outlet online
ugg australia
canada goose outlet
michael kors factory outlet
ugg outlet
ugg outlet
ugg boots
ralph lauren uk
canada goose outlet
cheap uggs
ralph lauren outlet
pandora
cheap nfl jerseys
uggs outlet
supreme new york
michael kors outlet clearance
moncler jackets
ugg outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
ray ban sunglasses
coach outlet store
pandora outlet
michael kors outlet
cheap uggs
coach outlet online
oakley sunglasses
timberland boots
ugg outlet
cheap jordans
pandora jewelry
columbia sportswear
ugg outlet
pandora charms
christian louboutin
air max 97
michael kors outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet store
canada goose outlet
adidas nmd
yeezy boost 350
michael kors
louis vuitton outlet
pandora jewelry
coach outlet
michael kors outlet
moncler jackets outlet
kate spade
fred perry polo
uggs
hermes handbags
burberry outlet canada
ugg boots
cheap mlb jerseys
canada goose uk
mulberry bags
canada goose outlet
ugg outlet
uggs clearance
polo ralph lauren outlet
pandora outlet
ugg outlet
ugg boots
moncler coats
pandora charms sale
moncler jackets
canada goose clothing
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet store
coach factorty outlet
cheap ray ban sunglasses
timberland boots outlet
canada goose outlet
nike outlet
burberry outlet store
adidas yeezy
michael kors outlet
adidas shoes
yeezy boost
coach factory outlet
cheap mlb jerseys china
canada goose outlet
coach bags
adidas yeezy boost
burberry outlet
canada goose
canada goose coats
coach outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
gucci handbags
canada goose outlet
supreme clothing
ray ban sunglasses
ugg boots on sale
ugg ustralia
canada goose
longchamp handbags
coach outlet
supreme clothing
pandora charms
canadian goose
michael kors outlet
coach factory outlet
red bottom shoes
coach factory outlet
canada goose outlet
nike shoes
nike store
coach outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
salvatore ferragamo shoes
cheap jordans
louis vuitton
coach canada
burberry sale
pandora charms sale clearance
burberry outlet
canada goose
pandora jewelry
ugg boots
louis vuitton outlet
cheap jordans
birkenstock sandals
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
ralph lauren outlet
tory burch outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
michael kors outlet store
ugg outlet
canada goose jackets
adidas yeezy
pandora charms
louis vuitton outlet online
ugg boots
ugg boots
coach handbags
valentino shoes
fitflops sale clearance
canada goose outlet
moncler jackets
pandora store
valentino shoes outlet
cheap uggs
air max 97
ralph lauren outlet
moncler outlet
red bottoms shoes
coach outlet
north face jackets
louis vuitton outlet online
moncler
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
yeezy 350 boost
michael kors outlet online
ferragamo shoes
ugg boots
philipp plein outlet
adidas outlet
ferragamo outlet
ralph lauren uk
coach outlet store
oakley sunglasses
uggs
pandora charms sale
ralph lauren
longchamp outlet
nfl jerseys wholesale
coach outlet
pandora jewelry outlet
timberland boots
michael kors outlet online
moncler outlet
kate spade outlet
cheap ray bans
yeezy boost
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
ugg outlet
moncler jackets
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet
louis vuitton outlet
nike air max
ultra boost
michael kors outlet store
ugg shoes
christian louboutin outlet
coach factory outlet
air max 2018
nike outlet online
pandora charms
polo ralph lauren outlet online
oakley sunglasses sale
ugg outlet
fitflops sale clearance
michael kors handbags
ugg boots
ralph lauren outlet
yeezy boost
ugg sale
canada goose uk
jordans
red bottoms
michael kors handbags
kate spade
michael kors outlet
ugg outlet store
north face jackets
oakley sunglasses
coach factory outlet
coach factory outlet online
nike outlet
north face outlet
ralph lauren outlet
canada goose uk
ralph lauren outlet
hermes outlet
nike outlet
pandora jewelry
nmd adidas
canada goose sale
philipp plein shirt
canada goose sale
hermens bags
longchamp outlet online
cheap ugg boots
michael kors canada
nike air max
timberland outlet
mulberry handbags
coach outlet
the north face
longchamp uk
ralph lauren
adidas yeezy
adidas yeezy boost
coach outlet
adidas outlet
jordan shoes
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
canada goose
polo ralph lauren outlet
cheap jordans for sale
burberry
adidas
hermes handbags
harden vol 1
jordan retro
air jordan shoes
ugg outlet
canada goose
ugg outlet
christian louboutin outlet
nike shoes for men
moncler jackets
air jordan shoes
nike outlet store
tory burch outlet store
cheap ray ban sunglasses
nfl jerseys wholesale
jordan shoes
coach canada
ugg outlet
adidas nmd
cheap jordans
coach factory outlet
oakley sunglasses
air max 2018
canada goose jackets
12.12linpingping
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist