Válka - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Válka

Severovýchodní kmeny > Saukové a Liščí indiáni > Černý jestřáb


Když nám hlídky oznámily, že armáda odešla, docela se nám ulevilo. Vhledem k tomu, že jsme se nyní cítili bezpečně, uspořádali jsme Psí slavnost a obřady. Ještě než jsme začali s hostinou, vzal jsem náš kmenový medicínový vak a měl jsem k bojovníkům malý proslov: „Hrdinové našeho lidu! Toto je medicínový vak, který patřil Mukataquetovi, praotci národa Sauků. Tento vak byl dán do opatrování velkému válečnému náčelníkovi jménem Nanameskee. Ten válčil s národy z rovin a nikdy nebyl zahanben. I od nás se očekává, že tento posvátný vak ochráníme!“ Po všech obřadech a hostině jsem pak odešel na osamělé místo, abych mohl mluvit s Velkým duchem.

Na druhý den jsem s válečníky odešel k Moscohocoyak (Apple River), kde vojáci stavěli pevnost. Jeden z našich hrdinů proti táboru podnikl odvážný výjezd a zranil vojáka, čímž chtěl Američany vylákat z jejich ležení. My jsme zatím číhali v úkrytech v očekávání útoku, ale ten se nekonal. Podnikli jsme tedy na tábor přímý útok, ale jeden z našich mužů, který byl, jak se zdá, statečnější, než ostatní však vyjel moc daleko a byl zabit. Jak se ukázalo, byla to nebezpečná taktika, tak jsme zaměřili alespoň na jejich sklady a stádo koní. Ukořistili jsme nějaké potraviny, koně a zapálili budovy.

Ustoupili jsme na východ a na cestě jsme potkali oddíl vojáků s indiánským doprovodem. Ukryli jsme se v lese, a když byl oddíl na dostřel, zaječeli jsme válečný pokřik a vypálili salvu. Vojenský velitel se dal na ústup, ale indiánský náčelník se svými lidmi s námi bojoval. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna pronásledovala vojáky a druhá bojovala s indiány. Ten mladý indiánský válečník si zaslouží chválu, poněvadž byl nesmírně odvážný a je jen dobře, že nepřítel neměl více takových mužů. Díky němu jsme měli devět mrtvých. My také zabili mnoho nepřátel a získali hodně koní, ale další válečné akce jsme odložili, poněvadž jsme museli šetřit municí, a tak jsme se vrátili do základního tábora. Tam jsme se dozvěděli, že je armáda opět v pohybu. Jedna z našich hlídek se s vojáky střetla a zabila tři vojáky. Sami měli jednoho padlého. Mezitím zaútočili na jednu usedlost v Illinois Pottawatomiové. Jeden z jejich válečníků byl totiž brutálně zbyt majitelem farmy, takže musel tuto pohanu pomstít. Pottawatomiové pak vybili celou jeho rodinu, krom dvou mladých dívek. Ty vzali do opatrování naši válečníci, aby se jim nic nestalo. Dívky jsme pak předali Winnebagům, a ti je odvedli k Američanům.
Naše táboření na Four Lakes bylo nešťastné. Vzhledem k tomu, že to byla vlhká a bažinatá země, nežila tam žádná lovná zvěř, ba ani ryby, trpěli jsme velkým hladem. Museli jsme vykopávat kořeny a jíst stromovou kůru. Přesto někteří naši staří nevydrželi a zemřeli. Kvůli hladomoru a nebezpečí, že nás tady vyslídí armáda, rozhodli jsme se, že odejdeme do Wisconsinu a pět Winnebagů nám dělalo průvodce a Neopope byl s dvaceti lidmi na zadní hlídce, to kdyby nás Američané pronásledovali.

Když jsme se dostali k řece, byl tam ostrov, na kterém jsme se chtěli utábořit, ale v tu chvíli jsme dostali zprávu, že se blíží Američané. Abychom ochránili naše ženy a děti, museli jsme odvést pozornost milice, takže jsme museli bojovat. Vzal jsem padesát bojovníků a vyjel vojákům v ústrety. Jel jsem na pěkném koni a měl jsem ohromnou radost, když jsem viděl, jak naši mladí muži jedou neohroženě vstříc takové přesile. Křičel jsem na ně, „že je to boj za naši zem a tu nechceme připustit nepříteli.“ Zaútočili jsme na milicionáře, a pak se hnali na kopec, abychom získali alespoň nějakou výhodu, jenže Američané tam byli dřív. Změnili jsme taktiku a stáhli se do hluboké rokle, kde jsme se mohli lépe bránit. Tady jsme odolávali náporu, dokud nepadla tma. Můj skvělý kůň byl dvakrát zraněn a ztratil hodně krve. Když jsme usoudili, že naši měli dostatek času, aby se přeplavili na ostrov, stáhli jsme se z rokle. V bitvě jsme ztratili šest válečníků, ale milice měla větší ztráty. Myslím si, že i když jsme tuto válku prohráli, každý muž musí ocenit, že jsme se chovali velice odvážně a zasloužíme si úctu.

Když jsme se spojili se zbytkem naši skupiny ve Wisconsinu, některé rodiny se rozhodly, že odejdou za Mississippi. Neměl jsem jim to za zlé, neboť jsme hladověli a neustálým cestováním jsme byli opravdu unaveni. Lidé, co odešli, však měli smůlu, poněvadž u Prairie du Chien padli armádě přímo pod ruku a mnoho našich bylo zabito nebo se utopili v řece. Hlavně umírali ženy a děti. Bylo divné, že nám Neopope a jeho zvědové nedali o těch vojácích vědět, ale je možné, že Američané odbočili z cesty a narazili přitom na naše lidi. Rozhodli jsme se, že také odejdeme na západ a připojíme se k Saukům v Iowě. Mnozí museli jít pěšky, protože jsme museli jíst koně, čímž se náš pochod zpomalil. Než jsme se dostali k řece, několik starců a dětí zemřelo.
U řeky jsme pak spatřili parník (Warrior), ale nedali jsme se na útěk. Nechtěli jsme ani bojovat, proto jsme k lodi poslali muže s bílou vlajkou, abychom uchránili naše ženy a děti. Velitele na parníku jsem znal (kapitán Throckmorton) a byl jsem ochoten se mu vzdát. Na palubě byl Winnebago, který měl překládat, to co mu říkal náš vyjednávač. Nevíme co se stalo, jestli ten Winnebago špatně rozuměl, nebo špatně překládal, každopádně to dopadlo tak, že Američané po nás začali střílet, a tak jsme palbu opětovali. Velitel byl čestný člověk, který by jistě nenechal střílet na lidi, kteří se chtějí vzdát. Než jsme se stačili skrýt za popadanými kmeny na břehu řeky, bylo několik bojovníků zraněno.

Když loď odplula, přemýšleli jsme, že odejdeme do země Odžibwejů, ale většina byla proto, abychom odešli za příbuznými. Zůstal jsem sám pouze se třemi rodinami. Druhý den za námi přišel mladý muž a oznámil nám, že se Saukové bezpečně dostali za řeku, ale k nám, že se blíží armáda. Věděli jsme, že pokud nás neochrání sám Velký duch, jistě zemřeme. Byli jsme ukrytí v křoví a bílí lidé prošli, aniž by si nás všimli, ale objevili pak Sauky, kteří se od nás oddělili. Lidé byli zabíjení bez ohledu na pohlaví a bez ohledu, že se vzdávali. Ženy chtěly uplavat s dětmi na zádech, ale byly nemilosrdně zabíjeny. Jeden z válečníků, který se z té řeže zachránil, se ukryl za hromadou jezdeckých sedel a zpoza nich zabil tři vojáky. Potom se schoval pod břehem řeky.

Po těchto smutných zprávách jsem odešel do vesnice Winnebagů v Prairie La Cross, kde jsem navštívil wigvam místního náčelníka a požádal jsem ho, aby vzal do opatrování náš medicínový vak, což je duše našeho národa, a já nechtěl, aby byla nějak zneuctěna. Vzhledem k tomu, že jsem nevěděl, jestli to všechno přežiju, chtěl jsem, aby vak zůstal u Winnebagů. Ženy z vesnice mne oblékly do šatů z medvědí kůže a náčelník mne s několika bojovníky doprovodil do Prairie du Chien, kde jsem se vzdal. Hned nato jsem se dozvěděl další hroznou věc, a to, že Dakotové pobili mnoho našich uprchlíků. Masakr, který vlastně ukončil tuto válku trval asi dvě hodiny. Dohromady jsme měli šedesát mrtvých, krom těch, co se utopili. My zabili asi šestnáct vojáků.

Našim průvodcem do vězení byl mladý vojenský náčelník (poručík Jefferson Davis), který se k nám choval velmi ohleduplně. Když jsme kotvili v Galeně, nedovolil žádným bílým, kteří se tam shromáždili, aby nám ublížili. Ten dav nás chtěl zlynčovat. Kolem Rock Island jsme propluli bez přistání, poněvadž ve Fort Armstrong řádila nemoc cholery a kapitán nechtěl, aby někdo tu nemoc zavlekl na loď. Velitel pevnosti Scott k nám připlul na malé loďce a já myslím, že ho kapitán mohl klidně pustit na palubu, neboť velitel vypadal dobře a zdravě. Odvážný člověk by neměl mít strach ze zdravého člověka.

Jak jsme pluli po řece, prohlížel jsem si krajinu, která byla kdysi mým domovem, který jsme nedokázali ochránit, ani za cenu prolité krve. Myslím, že to byl od bílých velký nevděk. Prohlížel jsem si jejich skvělé domy a pole a věděl, že to všechno stojí na našem území, které nám bylo vzato a nedostali jsme za to ani cent. Bílí lidé si nedali pokoj, dokud nám nevzali vesnici i naše hřbitovy a vyhnali nás za Mississippi.

Po příjezdu do Jefferson Barrack jsem se setkal s náčelníkem Bílým bobrem a já se cítil být ponížený, i když jsem byl přijat dobře. Byl jsem válečným náčelníkem a nyní jsem zajatcem. Vojáci nám dali na nohy řetězy a koule, což bylo ještě víc ponižující a navíc zbytečné. Snad se Bílý bobr nebál, že mu utečeme? Kdyby to bylo naopak, nikdy bych nedovolil, aby byly city našich zajatců zraněny takovým to zacházením. Odvážný válečník raději zemře, než aby zažíval takové ponížení. Ale já velitele neobviňuji, protože toto jsou nejspíše zvyky a povinnosti vojáků.

Čas se v zajetí vlekl pomalu a zima trvala hodně dlouho. Člověk, který je zvyklý žít celý život svobodně, toulá se po lesích, plaví se po řekách a běhá po prériích, se v takovýchto podmínkách necítí vůbec dobře a trpí. Abychom si alespoň nějak ukrátili čas, vyráběli jsme dýmky. Na jaře za námi přišel agent, tlumočník, obchodník, a také Keokuk s několika válečníky, jenže, co bylo nejdůležitější, přišla za mnou i manželka s dcerou. Těšil jsem se z jejich milé společnosti, dokud nemuseli odejít. Obchodník Saganosh mi od přátel donesl nějakou sušenou zvěřinu, což mne také potěšilo, poněvadž jsem zvěřinu nejedl už tak dlouho. Trošičku mi to připomnělo šťastné časy v mém rodném wigvamu.

Jefferson Barrack


Pevnost Jefferson Barrack byla založena jenom několik mil jižně od města St. Louis (Missouri). Je to nejstarší vojenský komplex na západ od Mississippi. Pevnost byla založena roku 1826 a pojmenována byla na počest prezidenta Jeffersona, který toho roku zemřel. Posádka pevnosti měla v prvé řadě chránit bílé osadníky a udržovat mír mezi znepřátelenými indiánskými kmeny. Nakonec však musela také bránit indiány před agresivními přistěhovalci.
Vojáci z pevnosti byli zapojeni do Války Černého jestřába (1831-1832). Na základě bojové činnosti této vojenské jednotky byla ustanovena První kavalerie Spojených států (1833). Jízdní oddíl pak operoval na pláních Missouri a okolí a de facto se podílel na každém ozbrojeném konfliktu ve Státech, jako byla např. Válka Seminolů, Mexická válka Občanská válka, Španělsko – Americká válka, Válka Čerokíů a následující tažení proti prérijním kmenům.

Sloužilo zde mnoho známých důstojníků, jako: Grant, Sherman, Hancock, Montgomery, Lee, Taylor, Davis a další. Někteří z nich se stali i prezidenty.

Později byla v pevnosti zřízená i vojenská nemocnice až pro dva a půl tisíce pacientů. Nemocné a raněné sem vozily parníky ze širého okolí a nejvíc napilno zde měli během Občanské války. Vzhledem k tomu, že zde z pochopitelných důvodů mnoho vojáků zemřelo, byl zde založen i hřbitov - Jefferson Barracks Post Cemetery a v roce 1862 z něj byl vytvořen National Cemetery (Národní hřbitov). Jsou zde hroby asi 12 000 federačních, 1140 konfederačních a 3 300 neznámých vojáků, plus další.

V budovách pevnosti bylo nakonec zřízeno školicí a středisko a posádka Národní gardy - Infantry School of Practice (1826 – 1946).
The Missouri Civil War Museum, Autobiography of Black Hawk or Ma-Ka-tai-Me-She-Kia-Kiah a Nahkohe

4 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2017-02-28 08:20:20
It needs aware for palms such as deaths because it ones addition /blog/can-i-split-my-buy cialis now-pill/ .
2017-07-10 06:05:17
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:43:44
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist