Rezervace - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Rezervace

Dějiny Želvího ostrova > Grand Portage

18. 08.

Před dávnými časy jeden odžibwejský prorok předpovídal „příchod bílých, kteří vystoupí na jezerním břehu a bude jich jako zrnek písku. To bude konec světa.“ A v obrazném smyslu se tak stalo. Když Odžibwejové na počátku devatenáctého století sledovali osud východních kmenů, který jeden po druhém mizel v nenávratnu, všimli si, že i bílých lidí neustále přibývá. Mohli si tedy skutečně klást otázku: „Je tohle předpověděný konec světa?“

 Když se ve čtyřicátých letech našla na březích Hořejšího jezera ložiska měděné rudy, začalo se to tam „hemžit“ pozemkovými spekulanty a developery. Jeden z manažerů na Grand Portage pak neblaze prorokoval, když jednomu z kožešinových obchodníků řekl: „Indiáni budou muset jít. Americká vláda bude jistě chtít jejich půdu a obávám se, že ani nebude čekat na jejich souhlas.“ A skutečně se brzy začalo s indiány jednat o prodeji pozemků. V roce 1849 delegace zástupců severních Odžibwejů cestovala do Sault Ste. Marie k jednání. Bylo nasmlouváno, že indiáni prodají kanadské vládě ohromný kus země za pouhých dva tisíce liber, ve čtyřech pětistovkových ročních splátkách. Jeden misionář z Fort William si neodpustil sarkastickou poznámku: „Ó, jak ti chudí indiáni dostali dobře zaplaceno. Je to takové jmění, že už ani nebudou muset nikdy pracovat. Jaká to hezká představa. Jenže ve skutečnosti je to jenom jakási finanční pomoc dobrá tak na zakoupení šatstva.“   
V roce 1854 se za jižními Odžibweji vydala americká delegace, aby také jednala o prodeji půdy. K schůzce došlo v La Pointe, což je starodávný střed odžibwejského osídlení. Náčelník Addikonse, vůdce klanu Karibu byl odhodlán neučinit stejnou chybu, jaké se dopustili jeho severní příbuzní. Díky jeho duševní síle byl snad poslední z náčelníků, kteří mohli odolat tlaku amerických emisarů. A skutečně zanechal dojem, ačkoliv to zní poněkud klišé, osamělého, odhodlaného a ušlechtilého obránce lidu, který čelí vzdělaným vyjednávačům a právníkům. A ti na něj skutečně tvrdě naléhali, aby kmenovou půdu prodal za neadekvátní cenu. Ačkoli to pro náčelníky nebylo snadné, přesto tentokrát Odžibwejové dosáhli poměrně slušného úspěchu. Za prodej kmenového území vyjednali roční splátky peněz i zboží v hodnotě devatenáct tisíc dolarů po dobu dvaceti let. Navíc prosadili, že jejich rezervace bude na tradičním kmenovém území, což se mnoha indiánským národům vůbec nepodařilo. Jejich rezervace se nacházela mezi Duluth, až po Rainy Lake. Navíc dostali k dispozici kováře a na Grand Portage byla zřízená škola. Smlouvu podepsali čtyři nejvýznamnější náčelníci: Shaganasheence, Addikonse, Waywegewam a Maymushkowaush.


Od podepsání smlouvy se americké vztahy k místním Odžibwejům změnily. Právně se indiáni stali svěřenci federální vlády, která jim přislíbila ochranu a pomoc. Bylo to však něco za něco. Odžibwejové se totiž stali cílem vládního projektu kulturní asimilace. Měli se zříci původní domorodé identity, výměnou za americký životní styl. Ale nebylo to tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo. Ve skutečnosti v centru rezervace, jenž byla nazvána Pigeon River Reservation, žilo jen několik desítek Odžibwejů. Ostatní byli rozptýlení ve vesnicích v Beaver Bay, Grand Marais, Red Sucker Bay, Lake Saganaga, Rove Lake, Moose Lake, Gunflint Lake a jinde. Každé větší indiánské osídlení u Hořejšího jezera patřilo nějakému klanu. Medvědi žili v Beaver Bay, Karibu v Grand Marais a Jeřábi a Karibu na Grand Portage. Rezervace měla rozlohu 51 840 akrů a spravoval ji agent z La Pointe, který ji příležitostně navštěvoval.  


Vláda najala Henryho Elliotta a Nelsona Drouillarda, obchodnické veterány, aby na východ od Grand Portage Creek postavili srubové skladiště obdélníkového tvaru, kde se mělo uskladňovat zboží určené pro výročí splátky. A tak se na Grand Portage začaly provozovat nové druhy setkání, kdy se každého léta shromáždily rozptýlené tlupy, aby si převzaly nasmlouvané splátky. Pro indiány to byla velice slavnostní událost. Jeden námořník, který byl svědkem shromáždění v roce 1865 vzpomínal, že asi čtrnáct set indiánů tábořilo v Grand Portage a čekali, až připluje jeho loď se zásobami. „Oni se velice radovali, když byl náklad dodávek mezi ně rozdělen.“   
Školu, která byla otevřena roku 1856, vedl pracovitý a neúnavný irský manželský pár, Timothy a Mary Hegneyovy. Kantoři měli na starost čtyřicet jedna dětí a dvacet dospělých, ale na vyučování se vždycky střídavě dostavila méně než polovina z nich. Přesto si Timothy Hegney pochvaloval, že „neměl problém držet indiány pod rozumnou kontrolou“, akorát si stěžoval na špatnou docházku během sezony, kdy se vyráběl javorový cukr, nebo se lovily ryby. Nejlepší studenti se naučili mluvit jednoduchou angličtinou, ve které dokázali pojmenovat jim důvěrně známá místa jejich domoviny. Škola byla v podstatě jediná vládní instituce na rezervační půdě.


Správce Drouillard pak dohlížel na kultivaci půdy a stavbu domů. Každý indián, hlava rodiny, který si postavil dům amerického typu, dostal „za odměnu“ kuchařský sporák, kuchyňské nádobí, stůl, židle, postel a zrcadlo. V roce 1856 panovalo mezi vládními úředníky takové nadšení, že uvažovali o tom, že vesnice na Grand Portage bude na státní náklady rozdělená do ulic se stromovými alejemi. Když roku 1860 indiáni vyprodukovali tři tisíce kbelců brambor, úřady si gratulovaly, že rezervace prosperuje.
Ale jak v sedmdesátých létech skončilo vyplacení dávek, úředníci očekávali z rezervace optimistické zprávy, ale správce zklamaně napsal: „Toto je smutný výsledek mé práce, že nejsem schopen splnit všechny požadavky, kterými jsem byl zaúkolován. Nedokázal jsem z nich udělat řádné farmáře a už nemám žádné fondy. Bez nich mám svázané ruce. Ale i předtím bylo těžké indiány přimět k práci.“ V rezervaci byl totiž velmi rozšířen alkoholismus a násilí. Kancelář úřadu pro indiánské záležitosti tudíž sponzorovala založení sboru indiánské policie a jmenování tři respektovaných stařešinů, jako rezervační soudce.


Stále častější byly i kontakty s vnějším světem. Kdysi na Grand Portage chodili jenom obchodníci, dopravci a několik úředníků. Roku 1849 Hugo McCullough založil v pohraničí síť obchodů, jež se nacházely na jezerech Saganaga, Basswood, Rainy, Woods a základnu měl v Grand Portage. Firma byla v provozu do roku 1863. McCullough zaměstnával třicet šest dopravců, pravděpodobně místních lidi, kteří sváželi kůže do Portage i na volských potazích. Obchodník rozšířil podnikání i o komerční rybolov, což indiánům zatím nebylo cizí.


Pak ale začali přicházet američtí prospektoři, soukromí lovci a rybáři a také několik osadníků. Mezi nimi byl Asa a Caroline Parkerovi s rodinou, která se v roce 1868 usadila na místě staré katolické misie na Pigeon River. Jejich osada dostala název Parkerville. „Měli jsme hezký a velký domov“ vzpomínala dcera Mary. „Stálo tam několik domů, které obývali indiáni pracující pro mého otce. Zimy tu bývaly strašné a my jsme byli prakticky izolovaní od světa. Jednou za měsíc na psích sáních přivezli z Fort William poštu.“ Mary také řekla, že několik členů rodiny zemřelo na spálu. „Můj nejstarší bratr Aldis mohl také zemřít, ale zachránila ho stará indiánka Nokomis, jak jsme ji říkali. Ona bratra dobře ošetřovala, a když mu bylo lépe, přivázala si ho na záda a ztěžka vyšla ven. Tam ho držela na slunci celý den a bratra zachránila.“ Parkerovi také adoptovali indiánského chlapce, Henryho Le Sage.


Než se Parkerovic rodina odstěhovala, bylo díky nim na Grand Portage poněkud rušno. Indiáni do jejich obchodu nosili v zimě kožešiny, na jaře javorový cukr, v létě lesní ovoce a pro děcka vyráběli malé březové kánoe. Ještě dlouho poté místní obyvatelé vzpomínali na Parkerovy zahrady plné brambor a zeleniny. Na záhonky s šeříky, maceškami, anglickými fialkami a dalšími květinami. Rodina se odstěhovala roku 1874, ale osada se i tak dále rozšiřovala.  


Občanskou válkou, která počala roku 1857 se přistěhovalectví poněkud zpomalilo, ale v sedmdesátých letech už pokračovalo dál. V devadesátých letech pak rozvoj rybářství lákal přistěhovalce z Norska, Švédska a Finska.


S příchodem nových podnikatelů a osadníků se z ekologického hlediska situace ještě více zhoršila. Přírodní zdroje se bezohledně využívaly a hrdinou byl ten, kdo rychle zbohatl. Nikoho pak už netrápilo, jakou spoušť za sebou zanechal. Nejvyhledávanější komoditami v oblasti Hořejšího jezera, byly rudy a dřevo. Mezi lety 1880 až 1910 panovalo období velikého blahobytu, po kterém následovaly desetiletí chudoby.


Ještě předtím než byla podepsána smlouva o hranicích, ve Wisconsinu a u Hořejšího jezera už v kraji pátrali prospektoři po výnosných nalezištích. Jednalo se hlavně o měď, která tam měla být podle pověsti ve velmi dobré kvalitě a v ohromném množství. Na kanadské straně hranice hornické společnosti byly v činnosti od druhé půli čtyřicátých let a jedna z nich měla své pátrače u řeky Pigeon. Pro některé indiány to byla příležitost, jak si přivydělat pár peněz navíc, jelikož prospektoři potřebovali průvodce a rádce. Také jim pomáhali kolíkovat pozemky a kopat sondy, které jsou v kraji stále k vidění. V roce 1868 bylo na Silver Islet (východní strana Thunder Bay) nalezeno velice bohaté naleziště stříbra. V roce 1884 se ziskuchtivcům ještě vice rozzářili oči, když Oliver Daunais objevil další stříbro na Whitefish Lake. Poté co byl otevřen důl nazvaný Silver Mountain, vyrostlo poblíž Fort William nové prosperující město Port Arthur. Rudy bylo tolik, že se vyplatilo z dolu vést do města železnici. Jednotlivé těžební šachty měly svá jména, jako: Beaver, Badger, Porcupine, Crown Point a Rabbit Mountain. Těžba na Whitefish Lake zaměstnala i spoustu lidí z Grand Portage, takže se vyplatilo mezi oběma místy zbudovat silnici. Ale Američané na jihu měli smůlu, jelikož na jejich straně jezera se toho moc nenašlo. Navzdory pokusu o dolování mědi na Susan Island se zde žádná významná minerální ložiska vůbec nenašla.   
V patách za horníky přicházeli dřevorubci, neboť je nasnadě, že i těžba dřeva je velice lukrativní business. V očích podnikatelů, byly pralesy jenom útočiště pro divá zvířata a krvežíznivé indiány. Když v roce 1900 probíhala na Grand Marais graduace studentů na místní škole, mluvčí mimo jiné řekl: „… konečně je tu den, kdy všechen ten obrovský les zmizel a místo něj tu máme toto pěkné a rušné město…“ V roce 1893 koupila firma Alger, Smith and Company obrovské plochy lesů v Ontariu, Wisconsinu a Michiganu s cílem těžby dřeva. Jedna z parcel se nacházela hned vedle indiánské rezervace Pigeon. V létě roku 1898 založila společnost základní dřevorubecký tábor čtvrt míle od ústí výše zmíněné řeky. Součásti komplexu byly obchodní skladiště kožešin, skladiště potravin a potřebného nářadí, stáje, dílny na zpracování dřeva, obchod, kuchyň a noclehárna.


 Ještě té zimy se začalo s těžbou, a to ve velkém. Tisíce pokácených kmenů se sváželo k řece a uskladňovalo. S jarním táním voraři plavili dřevo přes krkolomné rozsedliny a zákruty řeky Pigeon. V rozvodněné řece plavaly klády, jako párátka a uháněly směrem k jezeru. Pro lepší splavnost vynaložila firma 48 000 dolarů na výstavbu stavidel, hrází, cest, a akvaduktů, aby práce lépe odsýpala. V zálivu Pigeon Bay se kmeny štosovaly do obrovských vorů, které pak tažné lodě odvlekly na pilu do Duluth, což byla pravděpodobně největší továrna tohoto druhu na kontinentě.
V roce 1900 založila na Pigeon River svůj těžební tábor ještě jedna firma, Lumber Company, která s Alger, Smith and Co. spolupracovala. Několik následujících let byl záliv Pigeon Bay velmi rušný přístav, kde kotvily i parníky. Za ty roky se v oblasti pokácelo na miliony stromů, takže je nasnadě, že tímto tempem budou lesy brzy totálně vykáceny. A také, že ano. Již po čtyřech letech Alger, Smith and Co. prodává své zařízení firmě Lumber. A roku 1919 končí i ta. Po tom všem tu zůstává jen zpustošena krajina a fůra nezaměstnaných lidí.


4 komentáře
Průměrné hodnocení: 4.5/5

2017-02-13 13:50:38
buy viagra online For Sale In Usa Stores With Next Day Delivery in Wylie .
2017-07-10 05:54:00
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-07-10 06:04:42
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:46:14
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist