Mír s Američany - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Mír s Američany

Severovýchodní kmeny > Saukové a Liščí indiáni > Černý jestřáb


01. 10. 2013

Vzhledem k tomu, že jsme byli stále válečnými spojencemi Britů, začali jsme druhého dne Američany pronásledovat. Pluli jsme na kánoích a já doufal, že nám Velký duch projeví laskavost a vydá nám nepřítele do rukou. Chtěl jsem dostat některou z nepřátelských lodí na mělčinu, kde by se dalo s vojáky bojovat. Asi v polovině cesty k peřejím jsem měl přehled o všech lodích. Jedna z nich byla dost neobratně řízena a silný vítr jí pořád unášel ke břehu. Vojáci přistáli na tvrdé mělčině a začali kasat plachty, zatímco ostatní čluny pluly dál. Tak se Velký duch přece jenom slitoval a požehnal nám. S válečníky jsme se nepozorovaně rozmístili po břehu a v příhodný okamžik spustili palbu. Vojáci z lodě odpověděli, ale jejich střely létaly bez efektu. Povzbuzoval jsem bojovníky, aby nepřestávali střílet. Sám jsem si připravil zápalné šípy a několikrát vypálil na plachtu. Po dvou nebo třech pokusech se mi podařilo loď zapálit.

Vojákům pak připlula na pomoc jedna z lodí. Když zpustila kotvu, muži z hořícího člunu se snažili přemístit a při té příležitosti jsme jich několik dostali. Pak Američané přestali střílet a my si mysleli, že se buď bojí, anebo jich zůstalo na boj málo. Nařídil jsem tedy přímý útok, ale oni na nás přichystali léčku. Když jsme se přiblížili moc blízko, spustili palbu a dva naše bojovníky zabili. Náčelník této lodě byl chytrý a já bych si s ním rád potřásl rukou.

Když člun s vojáky odplul, uhasili jsme ten hořící, abychom zachránili alespoň nějakou kořist. Našli jsme několik sudů s whisky, ale tuto zlou medicínu jsme hodili do řeky. Byla tam i krabice s lahvemi, a to jsme také hodili do řeky. Dále jsme našli nějaké zbraně, oblečení a stanové látky. To jsme si rozdělili a vrátili se na Rock Island, kde jsme vztyčili britskou vlajku. Hodně Sauků pak chodilo ve stejných šatech, takže to ve vesnici vypadalo, jako ve vojenském táboře. Večer jsme slavili a tancovali.
Brzy po řece pluly další lodě a jedna z nich měla na palubě kanóny. Naši mladí muži je kus cesty sledovali, ale nemohli nic udělat. Bylo jasné, že pevnost Prairie du Chien je nyní dobře posílena. Během dne k nám v malém člunu připlulo několik Britů. Chtěli v peřejích přepadnout tu velkou loď a její posádku vyzvali ke kapitulaci, jenže Američané to odmítli. Britové nám přivezli kanón a tři vojáky, kteří jej měli obsluhovat. Také nás pochválili za statečnost při útoku na loď. Dali nám soudek rumu a připojili se k našim tancům a hodování. Dali jsme jim některé věci, které jsme na člunu našli, hlavně knihy a papíry. Ráno Britové odešli a slíbili, že se brzy vrátí s dalšími vojáky. Těm co zůstali, jsme pomohli zakopat tu velkou pušku, aby byla připravena k boji. Poslali jsme zvědy dolů po řece, aby zjistili jaká je situace. Běžec následně doručil zprávu, že se po řece blíží několik lodí. Připravili jsme se na boj. Čluny připluly k večeru a přistály u ostrova Willow, který stál přímo naproti naši vesnici. Ráno, sotva se rozednilo, spustili jsme do nich palbu z velké pušky. Britové jsou dobří střelci, což nás těšilo. Když jsme se připravili k útoku, lodě k našemu zklamání odpluly. Naši je sledovali, ale čluny už nezastavily a odpluly k Des Moines Rapids, kde Američané začali stavět pevnost. To se mi vůbec nelíbilo, jelikož tam jsou skvělá podzimní loviště.  Vypravili jsme se do boje a v noci se přesunuli k vysokému útesu u Des Moines. Mladí muži byli na hlídce, zatímco ostatní si šli lehnout. Jelikož jsem byl hodně unavený, rychle jsem usnul. Ve snu mi Velký duch oznámil, abych nazítří sestoupil dolu k Bluff Creek, kde najdu dutý strom. V jeho koruně bude velký hlad, jehož hlava bude vztyčena směrem, odkud přijde nepřítel. Ráno jsme to řekl bojovníkům a s jedním z nich jsem odešel do rokle, která vedla k potoku Bluff Creek. Došli jsme na místo, odkud bylo vidět staveniště pevnosti. Byla tam spoustu lidí. Plížili jsme se po kolenou k potoku a tam jsme uviděli ten dutý strom. V koruně byl skutečně had, který hleděl směrem přes potok. Opatrně jsem vyhlédl a spatřil, jak k nám přicházejí neozbrojení Američané. Vhledem k tomu, že nebyli na dostřel, jsme je nechali být. Později jsem dovedl do rokle zbytek válečníků, aby si také mohli prohlédnout staveniště. Jednomu z bojovníků se potom podařilo zastřelit strážného.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  V pevnosti vypukl zmatek a my se raději vrátili na Rock River.

Když jsem byl doma, odložil jsem svou pušku, medicínový vak a ostatní zbraně. Rozhodl jsem se, že do války s Američany už nepůjdu, leda by mě k tomu vyprovokovali. Pak nastalo období zimních lovů, a když jsem se pak vrátil na Rock Island, dozvěděl jsem se, že Američané uzavřeli s Brity mír. Při té příležitosti jsme byli pozvání do Portage des Sioux k poradě. Někdo říkal, abychom tam šli, jiní byli proti. Hlavní náčelník Nomite rozhodl, že půjdeme, pokud půjdou i Liščí indiáni. Liščí indiáni do Portage des Sioux šli a my se k nim přidali. Cestou však Nomite onemocněl, tak jsme se zastavili na Henderson River. Liščí indiáni pokračovali v cestě. Náčelník nakonec zemřel, tak se stal našim vůdcem jeho bratr. Ten odmítl jít dolů, jelikož věřil, že smrt jeho bratra způsobila právě tato cesta, což znělo rozumně.
Když se Liščí indiáni vrátili, pověděli nám, že s Američany kouřili dýmku míru a varovali nás, že pokud nebudeme s nimi jednat, pošlou na nás vojáky. To mi nedělalo velké starosti, jelikož Američané s námi vždycky prohráli. La Gutrie a jiní britští obchodníci přišli na podzim a také nám radili, abychom s Američany uzavřeli mír, jelikož si to přeje také anglický otec. Řekl, abychom tento rok přezimovali více na jihu, že je tam hodně zvěře, protože tam několik let nikdo nelovil. Rozhodli jsme se, že navštívíme vojáky v Des Moines a vysvětlíme jim, proč jsme nepřišli na jednání. Sotva jsme se objevili před branami pevnosti, obchodníci se raději schovali a zůstali tam jenom vojáci. Navštívili jsme jejich náčelníka a řekli mu, co jsme měli a vykouřili s ním dýmku. Ten rok jsme přezimovali na jihu a skutečně jsme měli dobrý lov. Dobře jsme prodali kožešiny a vrátili se na Rock River.

Za nějakou dobu mě navštívil Gomo, náčelník Pottawatomiů a vyprávěl mi následující příběh: „V pevnosti Peoria je náčelníkem velmi dobrý člověk. Je pravdomluvný a s našimi lidmi zachází dobře. Tento náčelník mě pozval k sobě a navrhnul mi, aby naši mladí lidé pro něj lovili. Já proti tomu nic neměl a naši mladí ochotně souhlasili. Byla to dobrá spolupráce a obě strany byly spokojeny. Když jsem se ptal vojenského náčelníka, jestli je všechno v pořádku, sdělil, že ano a dal mi nějaký prach a olovo. Matatah, jeden z mých válečných náčelníků, řekl, že půjde přes Illinois, kde je na den cesty spousta zvěře. Vzal sebou osm lovců, svou manželku a několik žen. Když byli na cestě asi půl dne, potkali se v prérii s bělochy, kteří vedli dobytek. Naši se jich nebáli, jelikož jsme nebyli ve válce. Matatah jim jel naproti a snažil se jim vysvětlit, že je přítel a že loví pro velitele v Peorii. Ti běloši ale nebyli dobří a na Matataha vystřelili a zranili jej. Matatah s nimi začal bojovat, ale byl ještě několikrát střelen a zalitý krví spadl z koně. Ti běloši skoro všechny naše lidi zabili. Zachránil se akorát můj nejmladší bratr, který byl sice zraněný, ale ještě té noci se dostal do tábora a pověděl mi to. Zbytek noci jsme truchlili pro naše zavražděné přátele. Druhý den jsem jel za velitelem, a když jsem ho potkal hned u brány, řekl jsem všechno, co se stalo. Jeho tvář se změnila a já jsem poznal, že je smutný, přesto mi nechtěl věřit. Když jsem ho nakonec přesvědčil, ujistil mě, že ty zbabělce potrestá. Řekl jsem mu, že se musíme pomstít sami, a abychom neublížili nikomu z jeho vojáků, odjeli naši mladí na Wabash. Druhý den jsem donesl veliteli několik jelenů.“ Gomo mi dovyprávěl svůj příběh, ale žel, takových jsem slyšel ještě mnoho a žádné z nich se mi nelíbili.

Dostali jsme další zprávu, že velký náčelník ze St. Louis chce s námi jednat, uzavřít  smlouvu a vykouřit dýmku. Tentokrát jsme pozvání přijali a společně zasedli k poradě. Americký náčelník nám vysvětlil jaká je vůle velkého otce z Washingtonu a obvinil nás ze zločinu a násilí, a také že jsme nepřišli na jeho první výzvu. Věděli jsme, že jsme byli americkým otcem oklamání, a proto jsme se připojili ve válce k Britům. Jelikož jsem nebyl mírový náčelník, nemluvil jsem, ale náš jednatel pověděl: „To co říkáš je lež! Otec prezident nás oklamal. Věděl přece jaká je naše situace. To zavinil on!“ (zde se nejspíš jedná o neposkytnutý úvěr, který prezident Saukům přislíbil) Američtí velitelé se vztekali a vyhrožovali, že ukončí jednání a vyhlásí nám válku. Že prý nebudou poslouchat takovéto urážky a lži. Náčelníci jim vysvětlili, že během mírových jednání nemáme ve zvyku někoho urážet, ale jenom chtěli vysvětlit, proč jsme šli do války, „Ty jsi bílý, a proto tomu, co zde říkám nevěříš!“, zakončil náčelník svou řeč. Situace se nakonec uklidnila, v jednáni se pokračovalo a kouřila se dýmka. Tenkrát jsem se poprvé brkem dotknul papíru, ale neměl jsem ponětí, co to znamená. Kdybych to věděl, nikdy bych to neudělal. Američané nám to měli vysvětlit. Co my víme o zákonech a chování bílých lidí. Oni si umějí hrát se slovy tak, že nakonec podepíšete něco, v čemž se zavazujete, že dovolíte, aby vaše vlastní maso sloužilo, jako krmivo pro zvířata. My dokážeme posoudit to, co je správné a špatné, ale naše chápani a zvyky se od bělošských liší. Běloch může jednat špatně klidně celý život a nic se neděje. Když pak zemře, jde prý do nebe. My se musíme snažit jednat dobře celý život. Dělíme se o maso a kukuřici s těmi, kdo jsou v nouzi. Když máme nadbytek, dáme to těm, kdo se ocitli v nouzi.
Než jsme se stačili vrátit domů, začali mezitím vojáci stavět na Rock Island pevnost. To bylo podle našeho mínění v rozporu s mírovou smlouvou. Když je mezi námi mír, tak proč se vojáci připravují na válku? Navíc nám bylo toho ostrova líto. Bylo to jedno z nejkrásnějších míst v našem kraji. Naše mládež tam v létě s oblibou chodila tak, jako bílí lidé chodí do svých parků. Byla to naše krásná zahrada s jahodami, malinami, jablky, ořechy a mnoha jinými dobrými plody. Dole pod peřejemi byla hojnost dobrých ryb. Osobně jsem na tom ostrově prožil mnoho krásných dní. V jeskyni ve skalách žil dobrý duch. Byl to náš strážce a my ho často vídávali. Byl bílý a křídla měl jako labuť, ale mnohem větší. Nikdy jsme ho nerušili hlukem, ale kravál z pevnosti, která stala na skále nad jeskyní, ho vyhnal. Místo něho se tam nastěhoval zloduch.

Naše vesnice stála na hrotu země mezi Rock River a Mississippi. Nachází se tam vysoký bluff (Black Hawk Watchtower) ze kterého je krásný výhled na hodně kilometrů daleko. Pod ním se nacházela naše kukuřičná pole, která měla dohromady asi 800 akrů. Další pole jsme měli na Rock Island. Naproti přes řeku v dálce asi pěti kilometrů měli vesnici Liščí indiáni. Jelikož v okolí naši vesnice rostla modrá tráva, byla to dobrá pastva pro koně. Zemi zavlažovaly mnohé sladkovodní prameny. Krom kukuřice jsme také pěstovali fazole, dýně a melouny. Skoro vždy jsme měli všeho dost, takže naše děti nemusely plakat a staří lidé byli zabezpečeni. Žili jsme zde více než sto let, a i když jsme přišli z východu, nyní už jsme byli vlastníky této země. Vše tu bylo dobré.

Ale jak přišli bílí lidé, začali nám přikazovat, co máme dělat. Už jsme nemohli chodit, tam kam jsme chtěli a dokonce jsme měli zakázáno navštěvovat hroby předků, a to není vůbec dobré. Navštěvovat hroby je posvátná věc. Patří to k našim odvěkým tradicím a nyní nemůže matka plakat na hrobě svého dítěte. Válečník nemůže přijít ke hrobu otce, aby mu povyprávěl, jak se mu daří v lovu nebo válce. Pohřebiště jsme měli v úctě, poněvadž tam leží naši příbuzní a přátelé. Bývali jsme šťastní, ale nyní jsme chudáci a hladovíme. Byli jsme jako bizoni vypasení, ale nyní chodíme jako hladoví vlci.

Přišla další zima a my se ještě věnovali lovu. Měli jsme dobré kůže, které jsme z jara nabídli obchodníkům, a ti se o naše úlovky hádali, jak byly kvalitní. Poté se rozdal rum. Ten by měl v hlavě dělat dobrou náladu a ne myšlenky na válku. Mladí kdysi nepili vůbec. Dělali to¨jen starší lidé, ale dnes pijí všichni. Naší zvláštní slavností byl Svátek medicíny. To se rozdávají přátelům různé dárky, abychom Velkému duchu ukázali, že umíme být skromní. Někdo rozdal úplně vše, takže sám zůstal na mizině, ale nám to nevadilo.

Z jara ženy opravovaly pole a ohrady a my muži se po lovecké sezóně věnovali vzájemným návštěvám a povídání. Jedli jsme přitom sušené jelení a medvědí maso, a také jiné dobroty. Když jsou ženy s polními pracemi hotovy, zasejí semena a pořádá se při této příležitosti velká hostina a slaví se Jeřábí tanec. Tanečníci na sobě mají, co nejkřiklavější oblečení a mnoho peří. Mladící si v tom čase vybírají nevěsty a jejich matky zařídí svatbu.

***


Fort Armstrong (1816 – 1836) byla ona pevnost postavena na Rock Island. Pevnost byla součásti řetězce amerických opevnění postavených po Válce 1812. Během války Černého jestřába zde měla americká armáda hlavní velitelství. Již v roce 1805 pověřil prezident Thomas Jefferson cestovatelé Lewise a Clarka, aby na horní Missouri zmapovali oblast a vyhodnotili, kde by bylo nejlépe postavit pevnosti. Podobné instrukce dostali důstojníci Zebulon Pike a Stephan Long pro oblast horní Mississippi. Byl to právě Rock Island, který už tehdy padl Zebulonu Pikemu do oka.
Navržena pevnost pak byla postavena, jako opěrný post mezi St. Louis a Prairie du Chien. Opevnění zde bylo postaveno navzdory tomu, že se jednalo o posvátné místo Sauků. Místní posádka měla odrazovat francouzské a anglické obchodníky, aby neobchodovali s indiánskými kmeny v oblasti. Spojené státy zde rovněž chtěly posílit svou autoritu po potupné ztrátě pevností Fort Madison, Fort Shelby a Fort Johanson. Další záměr vládních úředníků byl takový, že pevnost měla chránit příchozí osadní-ky a zároveň vypudit místní indiány. Během realizace stavby bylo na místě šest set řádových vojáků a sto padesát dělníků, jinak měla posádka vždy nejméně dvě stě mužů. Vojáci do kraje zavlekli nákazu cholery, která zabíjela nejen je, ale i indiány.

4 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2017-03-24 17:25:06
Most cialis for daily use prices of their respective owners.
2017-07-10 06:08:04
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:44:57
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
linpingping1314
2018-01-10 09:00:53
kate spade bags
north face outlet online
cat boots
ugg boots
pandora charms
hermes handbags
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy boost
nike shoes
supreme clothing
canada goose outlet
louboutin shoes
fitflops
polo outlet
fitflops
michael kors canada
ralph lauren uk
michael kors outlet
nike outlet store
ray ban sunglasses
canada goose
coach outlet
air jordans
adidas shoes
canada goose uk
coach outlet store
oakley sunglasses
michael kors uk
coach factory outlet
adidas shoes
ugg boots on sale
ray ban sunglasses
mbt
ugg boots canada
kate spade outlet
ugg outlet
coach factory outlet
discount oakley sunglasses
yeezy boost
nmd adidas
doudoune moncler
ralph lauren sale clearance
adidas yeezy
christian louboutin
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap nfl jerseys
ugg outlet
air jordans
canada goose
moncler
coach factory outlet
mbt shoes
adidas superstar
jordan retro 11
louboutin shoes
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
ugg outlet
hermes birkin
ralph lauren outlet
pandora charms
adidas yeezy
cheap oakley sunglasses
canada goose uk
coach outlet online
pandora outlet
nike shoes
kate spade outlet store
ugg boots for women
ray ban sunglasses discount
north face jackets
longchamp outlet
kate spade handbag
ugg outlet
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
moncler outlet
cheap jordans
moncler outlet
canada goose sale
fitflops sale
adidas superstar
canada goose sale
ugg outlet
ralph lauren uk
moncler uk
coach outlet store
coach outlet
pandora charms
polo outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet online
north face jackets
coach outlet
longchamp handbags
coach factory outlet online
uggs outlet
coach outlet
north face outlet
fred perry
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
moncler outlet
canada goose jackets uk
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
adidas shoes
coach outlet
hermes bags
polo ralph lauren outlet
ugg boots
cheap uggs
canada goose jackets
ugg outlet
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
canada goose jackets
ralph lauren sale clearance
cheap ray ban sunglasses
jordan shoes
ugg shoes
michael kors outlet online
kate spade handbags
yeezy boost
ugg boots
coach outlet
gucci outlet
adidas campus
mulberry uk
pandora charms
salvatore ferragamo
coach outlet store online clearances
michael kors outlet
mulberry outlet
ralph lauren outlet
canada goose outlet
kate spade outlet store
michael kors outlet clearance
adidas nmd
uggs
ugg boots
ugg outlet
birkenstocks
moncler outlet
north face outlet
cheap jordans free shipping
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
fitflops
coach factorty outlet
canada goose jackets
nike zoom
nmd shoes
adidas outlet
canada goose outlet
uggs canada
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
kate spade outlet
air max 2017
adidas nmd
pandora charms uk
burberry outlet
uggs canada
polo ralph lauren outlet online
ugg australia
canada goose outlet
michael kors factory outlet
ugg outlet
ugg outlet
ugg boots
ralph lauren uk
canada goose outlet
cheap uggs
ralph lauren outlet
pandora
cheap nfl jerseys
uggs outlet
supreme new york
michael kors outlet clearance
moncler jackets
ugg outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
ray ban sunglasses
coach outlet store
pandora outlet
michael kors outlet
cheap uggs
coach outlet online
oakley sunglasses
timberland boots
ugg outlet
cheap jordans
pandora jewelry
columbia sportswear
ugg outlet
pandora charms
christian louboutin
air max 97
michael kors outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet store
canada goose outlet
adidas nmd
yeezy boost 350
michael kors
louis vuitton outlet
pandora jewelry
coach outlet
michael kors outlet
moncler jackets outlet
kate spade
fred perry polo
uggs
hermes handbags
burberry outlet canada
ugg boots
cheap mlb jerseys
canada goose uk
mulberry bags
canada goose outlet
ugg outlet
uggs clearance
polo ralph lauren outlet
pandora outlet
ugg outlet
ugg boots
moncler coats
pandora charms sale
moncler jackets
canada goose clothing
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet store
coach factorty outlet
cheap ray ban sunglasses
timberland boots outlet
canada goose outlet
nike outlet
burberry outlet store
adidas yeezy
michael kors outlet
adidas shoes
yeezy boost
coach factory outlet
cheap mlb jerseys china
canada goose outlet
coach bags
adidas yeezy boost
burberry outlet
canada goose
canada goose coats
coach outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
gucci handbags
canada goose outlet
supreme clothing
ray ban sunglasses
ugg boots on sale
ugg ustralia
canada goose
longchamp handbags
coach outlet
supreme clothing
pandora charms
canadian goose
michael kors outlet
coach factory outlet
red bottom shoes
coach factory outlet
canada goose outlet
nike shoes
nike store
coach outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
salvatore ferragamo shoes
cheap jordans
louis vuitton
coach canada
burberry sale
pandora charms sale clearance
burberry outlet
canada goose
pandora jewelry
ugg boots
louis vuitton outlet
cheap jordans
birkenstock sandals
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
ralph lauren outlet
tory burch outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
michael kors outlet store
ugg outlet
canada goose jackets
adidas yeezy
pandora charms
louis vuitton outlet online
ugg boots
ugg boots
coach handbags
valentino shoes
fitflops sale clearance
canada goose outlet
moncler jackets
pandora store
valentino shoes outlet
cheap uggs
air max 97
ralph lauren outlet
moncler outlet
red bottoms shoes
coach outlet
north face jackets
louis vuitton outlet online
moncler
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
yeezy 350 boost
michael kors outlet online
ferragamo shoes
ugg boots
philipp plein outlet
adidas outlet
ferragamo outlet
ralph lauren uk
coach outlet store
oakley sunglasses
uggs
pandora charms sale
ralph lauren
longchamp outlet
nfl jerseys wholesale
coach outlet
pandora jewelry outlet
timberland boots
michael kors outlet online
moncler outlet
kate spade outlet
cheap ray bans
yeezy boost
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
ugg outlet
moncler jackets
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet
louis vuitton outlet
nike air max
ultra boost
michael kors outlet store
ugg shoes
christian louboutin outlet
coach factory outlet
air max 2018
nike outlet online
pandora charms
polo ralph lauren outlet online
oakley sunglasses sale
ugg outlet
fitflops sale clearance
michael kors handbags
ugg boots
ralph lauren outlet
yeezy boost
ugg sale
canada goose uk
jordans
red bottoms
michael kors handbags
kate spade
michael kors outlet
ugg outlet store
north face jackets
oakley sunglasses
coach factory outlet
coach factory outlet online
nike outlet
north face outlet
ralph lauren outlet
canada goose uk
ralph lauren outlet
hermes outlet
nike outlet
pandora jewelry
nmd adidas
canada goose sale
philipp plein shirt
canada goose sale
hermens bags
longchamp outlet online
cheap ugg boots
michael kors canada
nike air max
timberland outlet
mulberry handbags
coach outlet
the north face
longchamp uk
ralph lauren
adidas yeezy
adidas yeezy boost
coach outlet
adidas outlet
jordan shoes
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
canada goose
polo ralph lauren outlet
cheap jordans for sale
burberry
adidas
hermes handbags
harden vol 1
jordan retro
air jordan shoes
ugg outlet
canada goose
ugg outlet
christian louboutin outlet
nike shoes for men
moncler jackets
air jordan shoes
nike outlet store
tory burch outlet store
cheap ray ban sunglasses
nfl jerseys wholesale
jordan shoes
coach canada
ugg outlet
adidas nmd
cheap jordans
coach factory outlet
oakley sunglasses
air max 2018
canada goose jackets
12.12linpingping
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist