Mohawkové - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Mohawkové

Severovýchodní kmeny > Irokézové


V radě Ligy Irokézů patřili Mohawkové společně se Seneky a Onondagy mezi tzv. Tři starší bratry. Stejně, jako Oneidové, měli tři klany: Medvěda, Vlka a Želvy. Ve federální radě je zastupovalo devět sačemů, z každého klanu tři. Tito náčelníci měli svá specifická jména a byli rozdělení podle klanu. Za Medvědy to byli Tekarihoken, Haienhwatha (Hiawatha) a Satekarihwate. Za Vlky Orenrehkowa, Deionhehkon a Sharenhowanen; nu a za Želvy Dehennakarine, Rastawenserontha a Shoskoharowanen.Podle záznamů jezuitských misionářů z roku 1660, se dovídáme, že Mohawkové během uplynulých šedesáti let byli častokrát na vrcholu slávy, stejně tak, jako na samém dně. Rozhodně to byli sebejistí válečníci, kteří s pravidelnou jistotou napadali Abenakie na východě, Konestogy na jihu, Wyandoty na západě a severu, a ve stejné lokalitě ještě na další algonkinské kmeny. Na konci šestnáctého století však algonkinské národy dali Mohawkům tak zabrat, že je téměř vyhladili. Nakonec se Mohawkové během několika natolik zmátožili, že nad nepřáteli získali absolutní převahu. Přesto se z úspěchu netěšili moc dlouho, protože se dostali do těžké války s Konestogy, takže během deseti let urputných bojů, byli opět na pokraji zkázy. V té době (asi 1614) však přišli na jejich území holandští obchodníci, a to je zachránilo. Ti jim za bobří kůže poskytli kvalitní pušky plus další zbraně, takže se zakrátko Mohawkové opět mohli těšit z výsluní slávy. Stali se skutečnými válečnými postrachy širého okolí, a ačkoliv nebyli početní, vždyť neměli ani pět set válečníků (v té době obývali asi čtyři nebo pět malých vesnic), do roku 1660 velice rozšířili své území.

Popsat přesný původ a migraci jednotlivých indiánských kmenů, není většinou jednoduché, jelikož někteří ranní spisovatelé, jak to bylo i v případě Mohawků, je nedokázali třeba rozlišit od Wyandotů od jejich vlastních spojenců. Krom několika málo zlomkovitých a nehodnověrných tradic, je toho o původu Mohawků málo známo.

V roce 1603 se v kanadské přístavní a rybářské osadě Tadoussac (oblíbené loviště tuleňů kmene Montagnaisů) doslechl o Mohawcích francouzský objevitel Champlain a třicátého června 1609 se s nimi na jezeře (Champlain Lake, New York), které dostalo jeho jméno, i osobně setkal. Jednalo se o společnost asi dvou set válečníků, kterým veleli tři sačemové. Nejednalo se o přátelské setkání, ale o bitku, ve které se Francouzům podařilo dva náčelníky zastřelit a třetího poranit, díky čemuž Mohawky zahnali na útěk. Tenkrát Mohawky ještě dokázaly zastrašit muškety, vždyť oni sami disponovali luky, kamennými a dřevěnými palicemi a dřevěným brněním.
Podle zprávy holandského kapitána Hendricksena ze srpna roku 1616, je patrné, že obchod mezi Mohawky a Holanďany byl značný. Krom zbraní měli indiáni velký zájem o kotlíky a korále. Kvůli bobřím lovištím se Mohawkové pouštěli do novoanglických kmenů a střídavě válčili s Mohegany. V roce 1623 si Mohegani postavili silně opevněnou vesnici naproti Castle Island (na řece Hudson), která je měla chránit před „Silným lidem“, Maquaesy (Susquehannokové). V roce 1626 se nejspíš z komerčních důvodů rozhodl holandský velitel Fort Orange (Albany), že se připojí k Mohykánům v jejich tažení proti Mohawkům. Ke střetu došlo v mohawské vesnici přičemž Mohawkové, kteří disponovali jenom luky a šípy, útočníky porazili a kapitána s třemi jeho společníky zabili. Říká se, že Mohawkové velitele Fort Orange uvařili a spořádali. Mohykáni byli nuceni opustit horní tok Hudsonu, ale svých teritoriálních práv na území se nezřekli, a tak v roce 1630 prodali něco z těchto území Holanďanům. Jednalo se o území dvoudenní cesty na západ od řeky a Kilian Van Renssalaer koupil další pozemky na východní straně (1637). Nakonec se Mohykáni s Mohawky na čas usmířili.

V létě roku 1640 wyandotský sačem Ahatsistari napadl na jezeře Ontario flotilu velkých, pravděpodobně mohawských kánoi, několik z nich potopil a zabil řadu mužů. O rok se s nimi střetl znovu a v bitvě údajně zahnal na útěk jejich tří set člennou armádu, i když byl sám v oslabení. Dalšího roku jedenáct wyandotských kánoí napadlo na řece Ottawě konvoj mohawských a oneidských člunů. Stalo se to zhruba šestnáct set kilometrů nad Montrealem.Joseph Brant


V 1642 zajali Mohawkové jezuitského misionáře Isaaca Joguese, dva jeho francouzské společníky a několik Wyandotů. Zajatci byli v mohawských vesnicích dle místních mravů drsně umučeni, krom kněze Joguese, které ho se zastali Holanďané a o rok později mu ještě pomohli k útěku.  Neodbytný a zdá se, že i odvážný misionář šel za Mohawky znovu v květnu roku 1646 s cílem potvrdit právě uzavřený mír a rovněž obracet indiány na katolickou víru. Do kanadského Trois Rivieres se vrátil v červenci, a to zcela v pořádku. Snad toho přimělo k nápadu jít za Mohawky znovu, tentokrát s odhodláním založit pro ně misii. Žel pro něj to nebyl zcela dobrý nápad. Mezi Mohawky totiž zrovna řádila jakási epidemie a navíc se jim toho roku moc neurodilo zemědělských plodin, takže indiáni usoudili, že za to může „malá truhla, kterou tam kněz zanechal, jako záruku svého návratu.“ Nu, a když se nešťastný misionář s pomocníkem dostavil k Mohawkům potřetí, nečekalo ho nic dobrého. Oba Francouzi byli okamžitě zajati, svlečeni a odsouzení k smrti. Jenže Jogues byl již adoptován „Vlčím klanem“, který byl spřízněn s „Želvím klanem“, a tyto rody se snažily zajatce zachránit. Proti však byl „Medvědí klan, který byl s přízněn se všemi ostatními, takže získal převahu. Kněz Jogues byl obviněn z černokněžnictví a sedmnáctého října byl i se svým společníkem odsouzen k smrti. Když byl o den později pozván na večerní jídlo do domu "Medvědího klanu", hned za dveřmi byl sražen tomahawkem. Druhý den ráno stihl stejný osud i jeho společníka. Knězova hlava byla oddělena od těla a pověšena na palisády, zatímco tělo bylo hozeno do řeky. Podle Mohawků byl misionář obětován Aireskoiovi (Pán války).

Když byli Mohawkové tázaní, proč vězně, zvláště pak ženy tak krutě mučí, jeden z nich údajně vysvětlil (je třeba dodat, že Mohawkové o svých rituálech běžně nemluvili) : „… jednu z nich jsme pálili po celém těle, a pak byla hozena na velkou hranici. Při každém popálení, které se dělalo hořící pochodní, některý ze starých mužů nahlas zvolal 'daimon Airesko', což znamená, tuto oběť nabízíme, jako pečené maso 'Pánovi války', aby nám znovu dal vítězství nad nepřítelem. Tělo bylo následně rozřezáno na několik kusů, které byly poslány do naších vesnic, kde byly snězený…“

Mohawk Megapolensis (1644) uvedl, že když byli muži jeho kmene ve válce neúspěšní, ulovili medvěda, rozřezali ho a upekli. Vybrané kousky nabídli Pánu války s modlitbou: „Ó velký a mocný Aireskoio, uvědomujeme si, že jsme tě nějakým způsobem urazili. Že jsme nezabili a nedali ti k jídlu žádného z nepřátel, a proto nám odpusť. Slibujeme, že zabijeme a sníme všechny zajatce, stejně, jako jsme zabili a snědli tohoto medvěda…“ Proto Mohawkové pomalu upalují zajatce po několik dní, a pak je sní. Řádoví lidé dostanou paže, zadek a tělo, zatímco sačemové hlavu a srdce.“ (Těžko říci, jestli se jedná o skutečný, či symbolický kanibalismus, jelikož kanibalismus mezi indiány až tak obvyklý nebyl a podle mytolgie Irokézu byl považován za odporný)  

Zpráva jezuitských misionářů z roku 1646 uvádí, že Francouzi toho roku s Mohawky skutečně uzavřeli mír, a to jako s jediným irokézským kmenem, jelikož to byl jejich nejbližší nepřátelský soused, který navíc neustále dělal problémy. V tom roce však Sokokiové (algonkini) pomordovali jiné algonkiny, přičemž podezření padlo na Mohawky. Jenže podle svědectví dvou přeživších z onoho pobíjení, mluvili útočníci zcela jiným jazykem, než je irokézský. Je třeba podotknout, že podezření na Mohawky bylo celkem oprávněné, poněvadž tehdy měli loviště severně od řeky St. Lawrence, tedy v bezprostřední blízkosti algonkinských kmenů. Mohawkové se však tentokrát chovali kupodivu velmi klidně a dokonce odmítli nabídku Sokokiů, ke společnému tažení proti algonkinům.

Mohawkové byli v regionů v podstatě první, kdo díky Holanďanům disponoval střelnými kvéry, což značně ovlivnilo jejich postavení. Oni si pak společně se svými irokézskými příbuznými podrobily Delawary a následně další kmeny a ve svém neúnavném úsilí postupovali od řeky Hudson, až k velké Mississippi. Samotné vesnice Mohawků stávaly v New Yorku od Schenectady po Uticu a jejich území se prodloužilo k řece St. Lawrence, pak k Schoharie Creek a k východní větvi Susquehanna River. Na východě sousedili s Mohykány, jenž ovládali řeku Hudson. Mohawkové se na východě stali nejvíce prestižním kmenem, co se týče domorodých válek a vztahů s evropskými koloniemi.

Na druhé straně ale trpěli daleko více, než jejich spojenci, zvláště pak ve francouzko indiánských válkách. V roce 1644 měli sedm velkých vesnic, zatímco o tři roky později jich měli pět. Když vypukla americká Válka o nezávislost, většina Mohawků pod vedením sačema Josepha Branta a anglického agenta Johnsona, se přidala na stranu Britů. Z toho důvodu se museli odstěhovat do Kanady, na území, které jim přidělila britská vláda. V roce 1777 Oneidové vyhnali z New Yorku zbytek kmene a jejich vesnice spálili.

V roce 1650 se odhadovalo, že Mohawků mohlo být kolem pěti tisíc. O deset let později už jich byla jenom polovina. Způsobily to hlavně války s Mohykány, Konestogy a dalšími kmeny, včetně Francouzů. Dále to byl odchod křesťanských konvertitů do kanadské Caughnawagany a dalších misií.

Populační odhady: 1677 - 1 500, 1736 – 400, 1741 – 500, 1765 – 800, 1778 – 500, 1783 – 1 500, 1851 – cca 1 200. V roce 1884 žili ve třech ontarijských rezervacích, krom několika jedinců, kteří byli roztroušeni porůznu mezi ostatními Irokézy ve Spojených státech.Access genealogy – Nahkohe

4 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-09-22 11:07:47
The for she know follow on the contents but could watch an online pharmacy cialis senza ricetta.
2017-02-21 04:32:39
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
dongdong8
2017-06-30 10:14:41
valentino boots
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
michael kors handbags outlet
fitflops sale clearance
adidas yeezy
mbt shoes
christian louboutin
fitflops sale clearance
rolex datejust
clarks shoes
ralph lauren sale
new balance sneakers
adidas stan smith
coach factory outlet
michael kors handbags
new balance
nike huarache
clarks outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
Ugg støvler
true religion uk
kate spade handbags
cheap nhl jerseys
canada goose sale
michael kors handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
michael kors handbags
columbia sportswear outlet
adidas outlet
adidas shoes
tory burch outlet
ray ban eyeglasses
coach factory outlet
coach outlet
ralph lauren outlet
pandora uk
nike outlet
mlb jerseys
cheap nfl jerseys
lebron james shoes
pandora rings
michael kors outlet online
cheap jordans
columbia outlet
lebron 14 shoes
nike free run
polo ralph lauren outlet
adidas nmd r1
fitflop shoes
cheap jordan shoes
pandora charms
ray ban sunglasses outlet
adidas originals superstar
chaussures christian louboutin
yeezy boost 350
le coq sportif
fitflops
adidas football boots
coach factory outlet
pandora jewelry
nike air max
polo ralph lauren
nike outlet
michael kors taschen
michael kors outlet
adidas zx flux
michael kors väska
ralph lauren pas cher
pandora outlet
adidas shoes
hermes handbags
longchamp handbags
coach canada
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
tory burch outlet
christian louboutin sale
christian louboutin outlet
coach outlet
vans shoes
michael kors outlet
coach factory
nfl jerseys cheap
pandora jewelry
yeezy boost 350 v2
pandora jewelry
michael kors canada
adidas ultra boost
cat boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
longchamp sac
ray ban sunglasses outlet
longchamp handbags
tory burch
mont blanc pens
adidas nmd
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
mac cosmetics
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet
calvin klein
nfl jerseys
michael kors uk
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
new balance outlet
michael kors
converse outlet
longchamp outlet
burberry outlet
michael kors
mlb jerseys wholesale
yeezy boost 350 kaufen
converse shoes
rolex watch
coach outlet store online
ralph lauren outlet
ray ban canada
ray ban sunglasses uk
christian louboutin
michael kors taschen
nike air max uk
kobe 12 shoes
the north face
michael kors handbags
adidas yeezy boost 350
ralph lauren polo
coach outlet online
adidas superstar
coach outlet online
jordans
kobe shoes
coach factory online
true religion
michael kors plånbok
polo ralph lauren
converse outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses outlet
the north face outlet
cheap oakley sunglasses
adidas stan smith sneakers
supra shoes
polo ralph lauren
fitflops outlet
cheap oakley sunglasses
nike cortez
true religion sale
polo ralph lauren
adidas trainers uk
mont blanc pens
kate spade outlet
occhiali ray ban
michael kors taschen
michael kors veske
christian louboutin shoes
michael kors handbags
nike roshe run
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
clarks shoes
kate spade
adidas yeezy boost
oakley sunglasses
ray ban wayfarer
cheap ray ban sunglasses
ray ban sunglasses outlet
louboutin paris
ed hardy
prada handbags
coach outlet store online
nike air max 2017
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
ed hardy clothing
ray ban sunglasses cheap
polo ralph lauren
michael kors handbags
kobe bryant shoes
coach purses
kate spade handbags
coach factory outlet online
yeezy adidas
michael kors outlet clearance
rolex datejust
salvatore ferragamo shoes
vans shoes
nike roshe
prada handbags
adidas soccer shoes
true religion jeans
reebok shoes
oakley vault
coach factory outlet
nhl jerseys
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
michael kors outlet online
pandora bracelet
birkenstock outlet
coach factory outlet
fitflops
adidas originals
gucci shoes
asics shoes
nike air force 1
converse shoes
coach outlet
ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
nike air max 2016
red bottom shoes
fitflop sandals
columbia sportswear outlet
michael kors tote handbags
ferragamo shoes
michael kors bags
oakley sunglasses
yves saint laurent handbags
mbt shoes
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
hermes outlet
prada bags
nike air max
adidas outlet
nike roshe run
burberry outlet
prada shoes
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
yeezy boost 350
ray ban zonnebril
nike outlet
oakley sunglasses
prada outlet
hermes birkin bag
cheap jerseys
vans store
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
nike outlet
louboutin shoes
nike sb
christian louboutin sale
adidas originals
moncler jacke
oakley vault
coach handbags
cheap jordans
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
christian louboutin outlet online
air jordan shoes
ferragamo belt
adidas neo
burberry sale
adidas trainers
north face
ralph lauren outlet
adidas yeezy 350 v2
the north face
ecco shoes
coach factory outlet online
nike air max
true religion
michael kors outlet online
air jordan shoes
birkenstock sandals
adidas yeezy
nike trainers
polo ralph lauren
burberry handbags
michael kors outlet
michael kors outlet online
nike air max 2017
tory burch outlet
michael kors outlet
hermes bags
cheap snapbacks
christian louboutin shoes
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
columbia shoes
christian louboutin pumps
michael kors outlet online
canada goose jakke
red bottom shoes
michael kors taschen sale
chelsea jersey
ray ban solglasögon
under armour outlet
reebok shoes
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
salvatore ferragamo outlet
ray ban solbriller
salomon shoes
coach outlet
north face outlet
nba jerseys
polo shirts
yeezy boost 350
michael jordan shoes
coach outlet
manchester united jersey
birkenstock sandals
nike air max uk
ysl handbags
prada outlet
rolex submariner
coach outlet online
vibram fivefingers
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors taschen
nike huarache
coach wallets
ralph lauren polo
tory burch flats
polo ralph lauren
coach outlet
true religion outlet
oakley sunglasses outlet
burberry outlet online
birkenstock outlet
replica watches
ray ban sunglasses
coach handbags
coach factory outlet
mcm bags
polo ralph lauren
adidas yeezy boost 350
fred perry polo
cheap pandora jewelry
adidas yeezy 350 boost
gafas ray ban
christian louboutin outlet
yeezy boost 350 v2
nike blazer shoes
true religion jeans
adidas nmd
ralph lauren shirts
montre rolex pas cher
michael kors canada
coach factory outlet
vans shoes
mlb jerseys
cheap jordan shoes
mcm outlet
lebron 13
kate spade sale
adidas yeezy boost 350 v2
jordan retro
nike mercurial victory
michael kors
michael kors handbags
kevin durant shoes
true religion
fitflop sale
ugg boots
le coq sportif chaussures
true religion
michael kors handbags
nike running shoes
mlb jerseys cheap
nike running trainers
ray ban sunglasses
cheap jordans
nike roshe
adidas outlet
michael kors handbags
mizuno running shoes
michael kors outlet
christian louboutin shoes
cheap jordans
levi's jeans
oakley vault
michael kors bags
air jordan
nike outlet
air max
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
adidas nmd xr1
hermes belt outlet
jordan retro 11
polo outlet
coach outlet
supra shoes
christian louboutin uk
valentino sandals
salvatore ferragamo
kd 9 shoes
under armour
coach outlet
air jordan 14
nike tiempo legend
polo ralph lauren outlet
fitflops uk
polo ralph lauren
ugg boots
michael kors outlet
jordan shoes
20177.1wengdongdong
2017-07-10 06:06:03
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist