Začínají potíže - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Začínají potíže

Severovýchodní kmeny > Saukové a Liščí indiáni > Černý jestřáb


11. 10. 2013


Jeřábí tanec často trvá dva až tři dny. Když je slavnost u konce, pořádá se hostina a znovu se tancuje. Pro tento účel se náves vesnice pěkně vyzametá, abychom to měli útulné. Náčelníci, poradci a váleční veteráni se posadí na čestná místa v horní části návsi. Potom přijdou bubeníci a zpěváci. Po nich následují válečníci a v zadních řadách se posadí ženy s dětmi. Nejdříve začnou bubeníci tlouct do svých nástrojů a zpěváci se k nim přidají. Na prostranství vstupuje první tanečník a pantomimicky předvádí své činy z poslední války. Tanečním způsobem ukazuje, jak se blíží k nepříteli, jak ho napadá a nakonec zabijí. Diváci jeho výkon ocení nadšeným pokřikem a tleskáním. Po něm tančí další válečník, a po něm přichází další a další. Tančit nemohou mladící, bez válečných zkušeností, což je pro ně smutné. Pamatuji si, že my to bylo vždycky líto, když jsem se nemohl tance účastnit. Zvláště hrdí na úspěchy svých synů, jsou otcové. V těchto veteránech se často probudí mladá krev a přidají se k tanci, aby „znovu vybojovali dávné bitvy.“

Když jsem cestoval na parníku do velkého města New York, Američané mi ukázali, kde oni tančí své válečné tance (vojenská akademie West Point). Tam staří válečníci seznamují mladé se svými bojovými zkušenostmi a mladí jim pak musí ukazovat, jak to pochopili. To mě docela překvapilo, poněvadž si myslím, že bílí lidé indiánskému způsobu válčení nerozumí.

Když je náš svátek u konce, ženy okopou a vyplejí pole a mladí odcházejí na západ na lov jelenů, bizonů a Dakotů, když se ti toulají po našich lovištích. Někteří staří odcházejí do olověných dolů a těží olovo. Jiní lidé zase rybaří nebo suší maso. Jak už jsem se zmínil, někdy se dostaneme do sporu s Dakoty. Někdy jsou jejich bojové oddíly příliš silné a naši bojovníci pak musejí utíkat. Pokud Dakota zabije nějakého Sauka, dobrý mrav vyžaduje, aby byla jeho smrt pomstěna, a Dakotové to dělají také tak. Jsme si toho všichni vědomi. Naše války s indiány jsou vedeny kvůli lovištím, nebo kvůli pomstě.
Jedná z věcí, které bílí lidé nerozumějí, je to, že se indiáni rádi obdarovávají.  Někdo někomu dá maso, a ten mu dá na oplátku třeba přikrývky. Vzájemně se zveme na hostiny a jsme šťastni, nebo alespoň jsme šťastní byli. Tak jsme projevovali ocenění za dobrotu, kterou nám projevoval Velký duch. Dnes už to takové není. Někteří lidé obětují i zlému duchu, aby ho drželi v klidu. Myslí si, že pokud umějí žít v míru s tímto duchem, ani Velký duch se na ně nezlobí.

Co se mě týče, myslím si, že máme plné právo určovat si, co je dobré a co zlé. Věřím, že životní cesta, kterou jsme si zvolili, je dobrá. Jestli si Velký duch přeje, abychom se chovali, jako bílí lidé, snadno by nám to přece vložil do mysli abychom to poznali. Nejsme nic ve srovnání s jeho moci. Máme mezi sebou lidi, kteří předstírají, že všechno ví, a za toto poznání chtějí stejně jako bílí lidé peníze. Já těmto lidem nevěřím. Každý má právo zvolit si vlastní cestu.

Když nastane období dozrávání kukuřice, mladí lidé každý den pečlivě sledují, jak vypadají klasy a jestli jsou připravené k opékání. Nikdo si ale nedovolí je jíst, dokud nenastane den sklizně, což je sváteční období. Pořádá se hostina, během které se lidé radují a vzdávají díky Velkému duchu. Jak se vlastně stalo, že k nám kukuřice přišla?

Kdysi dávno sestoupila z oblohy krásná žena ve chvíli, kdy si dva naši lovci opékali jelení maso. Když se před nimi žena zjevila, oba žasli nad její krásou. Ta žena měla velký hlad, tak jí lovci darovali maso. Když se najedla, řekla těm mužům, ať se přesně za rok dostaví na toto místo, že jim tu zanechá nějaký dárek. Pak se kráska vrátila zpět do nebe. Když se lovci vrátili do své vesnice a lidem pověděli o svém zážitku, všichni se jim smáli. Když však uplynul rok, zvědaví vesničané ty lovce doprovázeli, když se oni šli podívat na to místo, kde večeřeli s krásnou nebešťankou. Jak se všichni divili, když na tom místě, které se stalo posvátným, rostly pro ně dosud neznámé plodiny – kukuřice, fazole a tabák. Mezi lidmi zavládla velká radost, z tohoto velkorysého daru.

I bílí lidé si tyto plodiny oblíbili a nemůžou dnes bez nich být. My jsme za tyto dary Velkému duchu neustále vděční. Já osobně se na jaře nikdy nenapiji z pramene vody, abych předem za ní nevzdal díky.

Naši další životní radosti jsou hry, zvláště lakros. Na výsledky této hry uzavíráme sázky v podobě přikrývek a podobně. Vítězný tým si rozdělí celou výhru. Touto hrou se mezi kmeny stmeluje spolupráce a přátelství. Pořádáme také s oblibou dostihy, u kterých se také vsází.

Návštěvy obchodníků jsou pro nás v dnešní době životně důležité, abychom mohli lovit, a tak zaopatřit rodiny. Kůže měníme za pušky, křesadla, prach a olovo. Ženy zase potřebují látky a různé nástroje. Ještě dříve, než se začíná obchodovat, sedneme si s obchodníky k poradě, abychom dojednali podmínky obchodu. Ceny se odvíjejí podle kvality a množství kůží. Obchodníky také zajímá, kdy a kde budeme napříště lovit. Jsou to většinou dobří lidé a my je máme v úctě. Nikdy se nestalo, že bychom některému z nich ublížili. Naši mladí muži s nimi hrají karty a jiné zábavné hry.


Když se kmen vydává na sezonní lov, rozdělí se rodiny do malých tlup, které se pak rozptýlí po lesích a prérii. Zjara se válečníci specializují na lov bobrů, mývalů a tak, zatímco starší lidé a ženy vyrábějí javorový cukr. Na počátku léta se sejdeme v dohodnutý čas na předem určeném místě a společně se vracíme do Saukenuk na Rock River. Je to jedno z nejradostnějších období roku.

V roce 1827 se stalo, že se v silné sněhové bouři ztratil v prérii mladý Dakota a zatoulal se až k jednomu z našich loveckých táborů. Ačkoliv to byl nepřítel, dobrý mrav si vyžaduje, abychom se o něj v nouzi postarali, jako o vlastního. Vzhledem k dlouho trvajícímu špatnému počasí, ten Dakota u nás zůstal několik dní, během kterých se stačil zamilovat do jedné z našich dívek. Dříve, než se vydal na cestu ke svým lidem, slíbil té dívce, že se pro ni v létě vrátí, aby se s ní mohl oženit. Když pak nastal červenec, mladý Dakota skutečně přišel na Rock River, kde se několik dní skrýval v lese a trpělivě čekal, než se mimo vesnici ukáže objekt jeho lásky. Nakonec se dočkal, když jednoho dne šla dívka se svou matkou pracovat na rodinné pole. Pozdě odpoledne odešla matka do vesnice a dívku nechala na poli samotnou. Toho okamžitě využil Dakota a začal dívce hrát na flétnu svou milostnou píseň a ona poznala, že se k ní vrátil. Zamilovaní lidé se po měsících konečně opět shledali a slíbili si, že spolu utečou.

Jenže to nevěděli, že je spatřili dívčini bratři, kteří začali mladého Dakotu ihned pronásledovat, a dívka utíkala s ním. Náhoda tomu chtěla, že se v tu chvíli přihnala silná bouře, před kterou se uprchlici ukryli pod skalou na Black Hawk Watchtower. A právě v ten okamžik do skály udeřil blesk, rozmetal kameny na stovky kusů, a ty oba milence pohřbily. Jedinými svědky této podivné události, byli dívčini bratři.
Ten kopec, který Američané nakonec pojmenovali po mně, bylo mé oblíbené místo, kde jsem rád sedával, kouřil, díval se do kraje a přemýšlel. Je neuvěřitelné, v kolika různých barvách a scenériích se před vámi dokáže prérie změnit. Jednoho dne jsme se na tomto místě shromáždili k slavnosti. Jistý Francouz, který byl u nás na návštěvě, nám hrál na housle a my tančili. Hudebník se však pohyboval tak nešťastně, že se zřítil ze skály a zabil se. Saukové říkají, že tady často po nocích slyší hrávat Francouzovy housle.  

Jednou z jara, když jsem se vrátil z lovecké výpravy, setkal jsem se s obchodníkem z Peorie, kterého jsem znal z dřívějška. Připlul zrovna ze St. Louis, ale už ne, jako obchodník, ale jako náš agent. To bylo dobře, poněvadž on byl dobrý člověk. Toho léta nás ve velkém napadli Dakotové a zabili nám několik lidí. Vypravili jsme proti nim válečnou společnost a muži se vrátili se čtrnácti skalpy. V tom létě jsem také několikrát navštívil Fort Armstrong a vždy jsem tam byl dobře přijat. Velitelem byl plukovník George Davenport a na ostrově také byla pobočka American Fur Company.  I když byli obchodníci u nás takhle blízko, nebyli jsme už šťastní, jako jsme bý-vali. Saukové dostávali daleko více kořalky než předtím, a to nebylo dobré. Marně jsem lidem říkal, aby tolik nepili, ale bylo to marné, čím více Američanů přicházelo, tím více jsme byli nešťastnější. Mnoho indiánů prodávalo své kožešiny za kořalku a jejich rodiny chudly a děti plakaly.

V té době onemocněl a zemřel můj prvorozený syn. Stalo se to zrovna, když začal dospívat. Pak zemřela naše nejmladší dcera. Byla to obrovská rána a neštěstí. Své děti jsem miloval nade vše. V zármutku jsem odešel z vesnice, abych hledal útěchu v samotě a tichu. Později jsme si postavili wigvam kousek od našeho pole, abychom byli dál od lidí. Načernil jsem si tvář a jediné, co jsem nosil, byl kus staré bizoní kůže. Postil jsem se celý rok. Jedl jsem jenom večer trochu vařené kukuřice a pil vodu. Postil jsem se před Velkým duchem, aby se nade mnou slitoval a poskytl mi útěchu.

Pak nastali potíže s Iowy. Naši mladí se s nimi dostali do bitky, a byli i nějací mrtví. Sešli jsme se s náčelníky Iowů, abychom se poradili ohledně budoucnosti. Dohodli jsme se na tom, že když se někdo dopustí násilí, bude vydán kmeni, na kterém se dopustil toho zločinu. K tomu se zavázaly obě strany. Pak se stalo, že během následující zimy zabil jeden z našich mužů jistého Iowu. Chtěli jsme dostat svému slovu a Iowům předat toho provinilce, jenže ten mladík onemocněl a nemohl cestovat. Jeho bratr se tedy nabídl, že půjde místo něho on, aby na náš kmen a jeho rodinu nepadla hanba. Vydali jsme se na cestu a za sedm dní jsme se dostali na dohled vesnice Iowů. Rozloučili jsme se s naším válečníkem a on dál pokračoval v cestě s písní smrti na rtech. Když tam došel, sedl si uprostřed návsi na kožešinu a čekal.

Mezitím k nám přijel na koni jejich náčelník a zeptal se, co to znamená. Vysvětlili jsme mu situaci a on pokýval hlavou a odjel zpátky. Viděli jsme ještě, jak z vesnice vyjelo několik válečníků, jakoby do boje. Otočili jsme se a jeli domů a počítali s tím, že nás budou asi sledovat. Když jsme se utábořili na noc, po nějakém čase jsme uslyšeli, že se k nám někdo blíží. Velmi nás překvapilo, když se ze tmy vynořil náš bojovník se dvěma koňmi. Nejenže jsme si oddechli, ale také jsme měli velikou radost. On nám pak řekl, co se stalo. Když tak seděl na návsi a zpíval píseň smrti, seběhli se k němu Iowové a vyhrožovali mu smrtí. Potom mu však dali najíst a kouřili s ním dýmku. Nakonec mu dali ty dva koně, nějaké dárky a poslali ho domů. Tak dokážou indiáni ocenit statečnost. Od té doby, nikdo z nás žádného Iowu nezabil.

Ten rok jsem odjel s několika mými lidmi do britského Fort Malden. Britský agent nás vlídně přijal a rozdal nám dárky a mně dal medaili. Řekl nám, že Angličané už s Američany válčit nikdy nebudou, ale tu medaili jsem dostal za věrnost během poslední války.

V zimě jsem lovil na Two Rivers a Američanů v naši zemi valem přibývalo. Jednou jsem potkal dva bělochy a ti mě obvinili, že jsem jim zabil prase. Říkal jsem jim, že to není pravda, ale oni mi nechtěli naslouchat. Jeden z nich mi vytrhl z ruky pušku, vyjmul z ní zámek a takhle znehodnocenou mi jí vrátil. Potom vzal tyč a začal mě s ní mlátit. Byl jsem tak potlučený, že jsem ani několik nocí nemohl spát.

Nedlouho nato si jeden z mých bojovníků donesl do tábora med, který získal ze stromu, který pokácel. Pak za ním přišli běloši a řekli mu, že ten strom patřil jim. On jim za to nabídl med, ale jim to nestačilo, tak mu vzali veškeré nalovené kožešiny. Jeho rodina díky tomu byla bez prostředků.

Řekněte, jak můžeme mít rádi lidi, kteří nám dělají takovéto věci? Už nevíme, co máme dělat. Máme strach někde tábořit, aby nás někdo z něčeho neobvinil. Stále nás někdo obtěžuje. Když pak na Rock Island přišel náš agent, poprvé jsem uslyšel tu myšlenku, že budeme muset opustit naši vesnici Saukenuk na Rock River! Plukovník Davenport, který uměl mluvit našim jazykem, nám vysvětli, že je to tak napsáno ve smlouvě, kterou jsme podepsali v St. Louis. Souhlasili jsme prý s tím, že se celý kmen odstěhuje na západní břeh Mississippi. Odstěhovat bychom se měli do jara příštího roku. Pokud tak neučiníme, budeme z toho mít velké potíže.

Keokuk, jeden z našich náčelníků, byl přesvědčen, že to máme udělat a díky tomu získal od Američanů velkou podporu. Keokuk dokonce pověřil vesnického vyjednavače, aby tuto zprávu oznámil ve vesnici. Na řece Iowě prý najdeme dobré místo pro žití. Keokuk použil veškerý svůj vliv, aby všechny přesvědčil, aby se na jaře už na Rock River nevraceli. Lidé byli zmateni a ptali se, co mají dělat. Já zašel za Quahquamem, což je vrchní náčelník, abych se ho zeptal, co si o tom myslí on. Náčelník mě ujistil, že s žádným prodejem půdy nikdy nesouhlasil. Rozhodl jsem se tedy, že se budu ze všech sil snažit postavit se Keokukově vůli a budu Sauky pře-svědčovat, aby se nestěhovali. Sešel jsem se také s Keokukem. Navrhl jsem mu, aby Američanům nabídl nějakou jinou část naši země a on slíbil, že to udělá. Byl jsem přesvědčen, že je tady hodně země, která bude jistě stačit všem bílím lidem. Keokuk promluvil s agentem a ten řekl, že si o tom promluví s velkým náčelníkem v St. Louis a to mě na nějaký čas uklidnilo.

V zimě jsem, jako obvykle šli na naše loviště, kde jsme se po čase doslechli, že se v Saukenuk usadili tři americké rodiny a že Američané ničí náš majetek. Okamžitě jsem sedl na koně a za tři dny byl v naši vesnici. Tam jsem spatřil, že jedna rodina je zabydlena přímo v mém domě. Některé domy byly strhnuté a místo nich si tam udě-lali běloši pole. Chtěl jsem s těmi lidmi mluvit, ale oni mi nerozuměli. Šel jsem na Rock Island za agentem, ale ten tam nebyl. Pověřil jsem tedy tlumočníka, aby těm vetřelcům napsal tento vzkaz: „Neničte náš majetek. Všude kolem je dost místa. Musíte odejít, protože na jaře se vrátí všichni naši lidé!“ Tlumočník mi napsal papír a já ho ukázal těm lidem ve vesnici. Oni mi k tomu něco řekli, ale já nerozuměl. Vrátil jsem se na Rock Island, a skoro celou noc hovořil s obchodníkem. On mi doporučil, abych dal na Keokuka a odešel na řeku Iowu. Odpověděl jsem, že to neudělám a na druhý den jsem se vydal po tenkém ledě přes řeku Mississippi. Musel jsem mít podporu Velkého ducha, že se mi nic nestalo. Jel jsem tři dny k vesnicím Winnebagů, abych je seznámil, do jakých jsme se dostali potíží. Mluvil jsem s jejich Prorokem, poněvadž jsem si myslel, že je to rozumný muž. On mne podpořil a povzbudil mne, abych vesnici neopouštěl, poněvadž tam leží kosti našich předků.


5 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2017-01-10 21:15:56
That is good thing in also viagra sale for men herbs and place your next few dollars.
2017-02-21 04:38:40
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
wengdongdong
2017-06-30 10:21:10
valentino boots
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
michael kors handbags outlet
fitflops sale clearance
adidas yeezy
mbt shoes
christian louboutin
fitflops sale clearance
rolex datejust
clarks shoes
ralph lauren sale
new balance sneakers
adidas stan smith
coach factory outlet
michael kors handbags
new balance
nike huarache
clarks outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
Ugg støvler
true religion uk
kate spade handbags
cheap nhl jerseys
canada goose sale
michael kors handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
michael kors handbags
columbia sportswear outlet
adidas outlet
adidas shoes
tory burch outlet
ray ban eyeglasses
coach factory outlet
coach outlet
ralph lauren outlet
pandora uk
nike outlet
mlb jerseys
cheap nfl jerseys
lebron james shoes
pandora rings
michael kors outlet online
cheap jordans
columbia outlet
lebron 14 shoes
nike free run
polo ralph lauren outlet
adidas nmd r1
fitflop shoes
cheap jordan shoes
pandora charms
ray ban sunglasses outlet
adidas originals superstar
chaussures christian louboutin
yeezy boost 350
le coq sportif
fitflops
adidas football boots
coach factory outlet
pandora jewelry
nike air max
polo ralph lauren
nike outlet
michael kors taschen
michael kors outlet
adidas zx flux
michael kors väska
ralph lauren pas cher
pandora outlet
adidas shoes
hermes handbags
longchamp handbags
coach canada
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
tory burch outlet
christian louboutin sale
christian louboutin outlet
coach outlet
vans shoes
michael kors outlet
coach factory
nfl jerseys cheap
pandora jewelry
yeezy boost 350 v2
pandora jewelry
michael kors canada
adidas ultra boost
cat boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
longchamp sac
ray ban sunglasses outlet
longchamp handbags
tory burch
mont blanc pens
adidas nmd
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
mac cosmetics
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet
calvin klein
nfl jerseys
michael kors uk
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
new balance outlet
michael kors
converse outlet
longchamp outlet
burberry outlet
michael kors
mlb jerseys wholesale
yeezy boost 350 kaufen
converse shoes
rolex watch
coach outlet store online
ralph lauren outlet
ray ban canada
ray ban sunglasses uk
christian louboutin
michael kors taschen
nike air max uk
kobe 12 shoes
the north face
michael kors handbags
adidas yeezy boost 350
ralph lauren polo
coach outlet online
adidas superstar
coach outlet online
jordans
kobe shoes
coach factory online
true religion
michael kors plånbok
polo ralph lauren
converse outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses outlet
the north face outlet
cheap oakley sunglasses
adidas stan smith sneakers
supra shoes
polo ralph lauren
fitflops outlet
cheap oakley sunglasses
nike cortez
true religion sale
polo ralph lauren
adidas trainers uk
mont blanc pens
kate spade outlet
occhiali ray ban
michael kors taschen
michael kors veske
christian louboutin shoes
michael kors handbags
nike roshe run
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
clarks shoes
kate spade
adidas yeezy boost
oakley sunglasses
ray ban wayfarer
cheap ray ban sunglasses
ray ban sunglasses outlet
louboutin paris
ed hardy
prada handbags
coach outlet store online
nike air max 2017
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
ed hardy clothing
ray ban sunglasses cheap
polo ralph lauren
michael kors handbags
kobe bryant shoes
coach purses
kate spade handbags
coach factory outlet online
yeezy adidas
michael kors outlet clearance
rolex datejust
salvatore ferragamo shoes
vans shoes
nike roshe
prada handbags
adidas soccer shoes
true religion jeans
reebok shoes
oakley vault
coach factory outlet
nhl jerseys
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
michael kors outlet online
pandora bracelet
birkenstock outlet
coach factory outlet
fitflops
adidas originals
gucci shoes
asics shoes
nike air force 1
converse shoes
coach outlet
ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
nike air max 2016
red bottom shoes
fitflop sandals
columbia sportswear outlet
michael kors tote handbags
ferragamo shoes
michael kors bags
oakley sunglasses
yves saint laurent handbags
mbt shoes
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
hermes outlet
prada bags
nike air max
adidas outlet
nike roshe run
burberry outlet
prada shoes
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
yeezy boost 350
ray ban zonnebril
nike outlet
oakley sunglasses
prada outlet
hermes birkin bag
cheap jerseys
vans store
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
nike outlet
louboutin shoes
nike sb
christian louboutin sale
adidas originals
moncler jacke
oakley vault
coach handbags
cheap jordans
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
christian louboutin outlet online
air jordan shoes
ferragamo belt
adidas neo
burberry sale
adidas trainers
north face
ralph lauren outlet
adidas yeezy 350 v2
the north face
ecco shoes
coach factory outlet online
nike air max
true religion
michael kors outlet online
air jordan shoes
birkenstock sandals
adidas yeezy
nike trainers
polo ralph lauren
burberry handbags
michael kors outlet
michael kors outlet online
nike air max 2017
tory burch outlet
michael kors outlet
hermes bags
cheap snapbacks
christian louboutin shoes
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
columbia shoes
christian louboutin pumps
michael kors outlet online
canada goose jakke
red bottom shoes
michael kors taschen sale
chelsea jersey
ray ban solglasögon
under armour outlet
reebok shoes
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
salvatore ferragamo outlet
ray ban solbriller
salomon shoes
coach outlet
north face outlet
nba jerseys
polo shirts
yeezy boost 350
michael jordan shoes
coach outlet
manchester united jersey
birkenstock sandals
nike air max uk
ysl handbags
prada outlet
rolex submariner
coach outlet online
vibram fivefingers
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors taschen
nike huarache
coach wallets
ralph lauren polo
tory burch flats
polo ralph lauren
coach outlet
true religion outlet
oakley sunglasses outlet
burberry outlet online
birkenstock outlet
replica watches
ray ban sunglasses
coach handbags
coach factory outlet
mcm bags
polo ralph lauren
adidas yeezy boost 350
fred perry polo
cheap pandora jewelry
adidas yeezy 350 boost
gafas ray ban
christian louboutin outlet
yeezy boost 350 v2
nike blazer shoes
true religion jeans
adidas nmd
ralph lauren shirts
montre rolex pas cher
michael kors canada
coach factory outlet
vans shoes
mlb jerseys
cheap jordan shoes
mcm outlet
lebron 13
kate spade sale
adidas yeezy boost 350 v2
jordan retro
nike mercurial victory
michael kors
michael kors handbags
kevin durant shoes
true religion
fitflop sale
ugg boots
le coq sportif chaussures
true religion
michael kors handbags
nike running shoes
mlb jerseys cheap
nike running trainers
ray ban sunglasses
cheap jordans
nike roshe
adidas outlet
michael kors handbags
mizuno running shoes
michael kors outlet
christian louboutin shoes
cheap jordans
levi's jeans
oakley vault
michael kors bags
air jordan
nike outlet
air max
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
adidas nmd xr1
hermes belt outlet
jordan retro 11
polo outlet
coach outlet
supra shoes
christian louboutin uk
valentino sandals
salvatore ferragamo
kd 9 shoes
under armour
coach outlet
air jordan 14
nike tiempo legend
polo ralph lauren outlet
fitflops uk
polo ralph lauren
ugg boots
michael kors outlet
jordan shoes
20177.1wengdongdong
2017-07-10 06:06:10
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist