George Galphin - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

George Galphin

Osobnosti

Píše rok 1775 a v Severní Americe zuří revoluční válka. Zatímco v listopadu George Washington s kontinentální armádou obléhá Boston, který hájí britský velitel Thomas Gage, jeho spojenec, agent pro indiánské záležitosti jižních kmenů, mu posílá varovné dopisy. Stuart mu sděluje, že situace v jeho regionu je silně nejistá, poněvadž Američané značně usilují získat tamní indiány na svou stranu. A Stuart věděl, o čem mluví, jelikož měl s indiány velké zkušenosti. Kdysi totiž obchodoval s Čerokíi a měl i osobní vazby na Kríky, Čoktawy a Čikasawy, což byly nejmocnější kmeny jihovýchodu. Jeho velkým konkurentem byl George Galphin, který rovněž provozoval rozsáhlý obchod se stejnými národy a měl na ně snad ještě větší vliv, něž samotný Stuart. A vhledem k tomu, že Galphin měl pro americké smýšlení, Stuart se právem obával, že jižní kmeny ztratí.

Když britský agent jednal s indiánskými náčelníky, přesvědčoval je: „Pan Galphin je sice obchodník, ale není žádný vůdce. Není Milovaným mužem (místní výraz pro náčelníky). Slibuje vám podporu, ale já vám říkám pravdu, že k tomu nemá potřebnou moc.“ Jelikož indiáni na jeho naléhání nijak nereflektovali, uchýlil se Stuart k zákeřnější politice. Obrátil se na floridského guvernéra Patricka Tonyna, se kterým naplánoval na Galphina atentát. Tonyn instruoval skupinu floridských royalistů, kteří pod vedením Samuela Moorea vydali do Georgie pod záminkou obchodu s královskými indiány, ale jejich skutečným cílem byl atentát na Galphina.
Jenže Američané se o spiknutí dozvěděli, takže generál Lachlan McIntosh dal příkaz vybranému ozbrojenému oddílu, aby atentátníky pochytal a pokud možno živé. Američané však nebyli dostatečně rychlí, a tak měl Moore velkou šanci, že Galphina dostihne někde na cestě mezi jeho farmou Silver Bluff a vesnicemi Kríků. Ale Galphin měl štěstí, že měl mezi Kríky dobré přátelé, kteří ho o pohybu royalistických záškodníků včas varovali. Tak Galphin raději počkal, až ho dostihne americká jednotka kapitána Johna Gerarda, která ho pak doprovázela do země Kríků. Mooreovi muži se ale nenechali zastrašit, a na Američany si počíhali. Během prvních minut šarvátky padl kapitán Gerard, načež se royalisté stáhli, a i když je Američané s Kríky pronásledovali, útočníci se ztratili v močálech.


Moore byl údajně přesvědčen, že padl i Galphin, proto Stuart posléze napsal do Londýna zprávu, že nebezpečný nepřátelský agent je mrtev. Když se ale Stuart ke svému zklamání dozvěděl, že Galphin je stále naživu, začal plánovat nový atentát. Byl červenec roku 1778, kdy Moore zaútočil znovu. Georgijská milice a indiáni byli tentokrát pohotovější, takže když na ně „komando“ zaútočilo, Moore během přestřelky padl a devět jeho mužů bylo zajato. Tímto aktem, jak se později ještě dovíme, Britové vyprovokovali prý poměrně klidného Galphina k ještě větší činnosti.


George Galphin byl rodilý Ir, který pocházel z chudé tkalcovské rodiny. V roce 1737 připlul do Jižní Karolíny, kde se rychle zapojil do kožešinového obchodu v podniku Archibalda McGillivraye, jako jeden z nejníže postavených zaměstnanců. Během tří desetiletí se ale díky své houževnatosti vypracoval na váženého obchodníka a vlivného jednatele s indiány. Tento vliv získal hlavně  díky sňatku s indiánkou Metawney z kmene Kríků z vesnice Coweta. Její význačné rodové postavení mu umožnilo získat ty nejužší vazby na dva nejmocnější klany Kríků, Escotchaby a Sempoyaffe, takže se v podstatě stýkal s nejvyšší elitou kmene. Měl mezi Kríky značnou politickou a obchodní moc, proto ho vyhledávali kvůli spolupráci jiní obchodníci a politici, jenž chtěli z jeho postavení profitovat, protože bez Galphinova vědomí se v podstatě široko daleko neuzavřel žádný obchod, či smlouva. Pan Stuart se tedy velmi mýlil nebo vědomě lhal, když o Galphinovi mluvil, jako o muži bez vlivu. Indiáni mu říkali „Ústa Charlestonu“, což znamenalo, že sloužil jako hlavní vyjednávač mezi nimi a představenými kolonií obou Karolín a Georgií.


V říjnu roku 1775 Galphina oslovil generál Benjamin Lincoln a kongresman Henry Laurens, aby Kríky získal, jako spojence do války s Angličany. Nicméně on byl zpočátku jen vlažný revolucionář, který sice slíbil že udělá vše co bude v jeho moci, aby udržel indiány v klidu, ale válka jako taková se mu nelíbila. Měl totiž obavy o svou rozvětvenou rodinu, která se mohla stát terčem nepřátelských útoků a navíc nebyl ani kdovíjak motivován revoluční ideologií.


Nicméně americký Kongres ho jmenoval coby agenta pro styk s indiány a on to přijal pod podmínkou, že jeho „kanceláří“ bude jeho vlastní farma Silver Bluff. Ta se nakonec stala i největší základnou revolučního odporu a informačním střediskem regionu. Bylo to v podstatě i logické, poněvadž se tam scházeli pendlující obchodníci, kurýři a vlivní indiánští náčelníci, jako byli Kríkové Kapitán Aleck Cusseta, Tallassee King, jeho syn Okfuskee a další. To, co Galphina nakonec podnítilo, aby se ochotně zapojil do revolučního hnutí, byl pokus o atentát na jeho osobu.


 V roce 1776 a pak ještě v roce 1778 se Galphin spojil s generálem Charlesem Lee a plánoval s ním vpád do východní Floridy. Obchodník nabídl vojákům své obchodní lodě, zbraně a zásoby k dobytí britské základny St. Augustine. Navzdory Galphinově skvělé logistické schopnosti, nebyla expedice realizována, poněvadž se britští špioni o ní dozvěděli. Jinak ještě na své farmě Galphin zřídil opevnění a nemocnici na podporu revoluce.


Na podzim roku 1776 se v Silver Bluff sešli Kríkové z vesnic Cussetaa, Yuchi, Okfuskee, Tallasseea, Hitcheta a Coolamies a on je zrazoval od spolupráce s „královými lidmi.“ Na oplátku jim nabídl bohatství v podobě dobrého zboží a neopomenul připomenout své rodinné vazby na kmen. „Přátelé, doufám, že vy ani nikdo z vašich lidí se nebude zabývat válkou“ vyzval agent indiány. Indiáni odpověděli: „Ty nejsi jen jako náš starší bratr, ale jako otec a matka. Cokoliv nám doporučíš, poslechneme.“ „Ano, je to rodinná záležitost mezi Anglií a touto zemí, a my se jsme tady otec a děti“, dodal nakonec Galphin.
Zatímco Galphin zabezpečil neutralitu Kríků a dalších indiánů během let 1776 a 1777, plánoval se mezitím útok na jeho osobu. Stuart na něj vypsal odměnu pěti set liber a Galphin nato odpověděl tím, že ze země Kríků nechal vypudit všechny britské obchodníky. Akce se stála známou, jako „British Expulsions 1774 - (Vypuzení Britů roku 1777). Na podzim toho roku shromáždit jeho domorodé spojence a násilně vystěhoval všechny Stuartovy obchodníky a špion. Jako náčelník vesnice Cussetaa povolal své válečníky a přinutil Brity ještě v noci odejít do Pensacoly. William McIntosh se z několika věrnými pokoušel bránit, ale málem přišel o život. Kríkové si přišli na velké množství střeliva a dalšího zboží. Ze severu pak přišla zpráva, že britská armáda v Saratoze vzdala.


Nicméně situace se změnila, když se do války roku 1778 zapojily ještě Francie se Španělskem, aby podpořili revoluční vojska. Britové tudíž museli věnovat větší pozornost jihu a doufali, že na svou stranu získají tamní royalisty, indiány a africké otroky. Po dvou britských vítězstvích u Savannah a Augustě v prosinci 1778 a lednu 1779, Galphin zjistil, že indiány byli odříznutí od Američanů a museli se starat sami o sebe. Brzy nato skupina royalistů zaútočil na Galphinovy obchodní stanice a zabalili mu velké množství zboží, a to chtěli využít na podporu indiánských vůdců, a jak se Galphin kdysi obával, octla se jeho rodina v nebezpečí. Proto jí spěšně evakuoval z farmy a cestoval s ní celou noc, dokud se nedostali do bezpečí. Galphin se pak vrátil, aby čelil hrozbě britské armády.


Jenže Britové nebyli jediný jeho problém. Tím že nemohl indiány podporovat, existovala reálná hrozba, že ztratí jejich oddanost. Po roce 1778 měl tak velký nedostatek zboží, že už spojencům nemohl nic poslat, zatímco Stuart se těšil z plné komerční síly impéria. A aby toho neměl málo, provinciální Kongres Jižní Karolíně vyzval Galphina, aby se více angažoval v revolučním hnutí. Jeho odpůrci Gould a Tennant tvrdili, že Galphin je neochotný věnovat vlastních prostředků a otevřeně mu vyčítali, že zatratí vlastní zemi. Nicméně největší rána na něj dopadla z řad vlastní rodiny, kdy dva z jeho synovců David Holmes a Timothy Barnard přeběhli na stranu Britů. Ti převedli významnou část Galphinovývh prostředků na Stuarta v naději na monopolizaci obchodu v západní Floridě, která byla pod britskou kontrolou. Také se nechali zaměstnat, jako agenti pro sty s indiány, což Galphina tak ranilo, že synovce vyjmul z poslední vůle, ale kdo by se divil.


Nu a nakonec obyvatelé z pohraničí Georgie a revolucionáři zpochybnili Galphinovu loajalitu a obvinili ho, že záměrně ztratil podporu indiánů. On se však domníval, že většina lidi chtěla indiány dohnat do války, i kdyby žádná revoluce nebyla. Jednou hraničáři napadli schůzku, kterou měl s indiány, a hrozili, že tři nebo čtyři z nich zabijí. Při dalším podobném excesu se stal terčem útoku on sám. Galphin zjistil, že byl ohrožován ze všech stran.
Na počátku roku 1779 britské síly pod velením Archibalda Campbella obsadily Silver Bluff a přejmenovali ho na Fort Dreadnought a Galphina uvrhli do domácího vězení, než měl být předveden před řádný soud a obviněn z velezrady. Obchodníkovi se alespoň podařilo zničit celoroční korespondenci, kterou vedl s revolučními spojenci a pokračoval v tajné diplomacii s indiánskými vůdci, jako byl Tallassee, který přišel na farmu navštívit „starého přítele.“ Na jedné z těchto tajných schůzek, se Galphin vychloubal, že „válčili s Angličany po čtyři roky a přitom ho nedokázali porazit. Ani nyní nemohou dělat nic, když jsou na naši straně Francouzi a Španělé.“ Tallassee mu na oplátku předložil „bílé křídlo a náhrdelník“, na znamení oddanosti. Když se o tom dozvěděli američtí propagandisté, mluvili o něm v Georgii, jako o příkladu proti anglického odporu. Říkali, že jen díky jeho „neúnavného úsilí se drží indiáni na naši straně.“ Přesto v tu chvíli nedokázali zabránit pádu Charlestonu v květnu 1780 a tím Britové získali kontrolu nad jihem. Nyní mohl Galphin už jen očekávat soud a rozsudek. Odříznutý od rodiny a majetku a taktéž očerňován jeho odpůrci, byl zdrcen. Prvního prosince roku 1780 George Galphin zemřel v jeho vlastním domově, jako vězeň.


Zatímco indiánští vůdci jako Tallassee a Cussetaa pro něj truchlili a říkali, že to byl právě „pan Galphin, který dokázal, že rudí a bílí lidé mohou žít v míru“, slíbili, že budou „ustavičně na něj vzpomínat.“ Jiné to bylo s americkými revolučními vůdci. Z nějakého nevysvětlitelného důvodu vymazali Galphina z historie revoluční války. Zapomnělo se nejen na jeho zásluhy, ale také na také povahu války na jihu v letech 1775 až 1778. Pro většinu lidí dnes byla válka v té době výhradně záležitosti severu a generála Washingtona. Ale nebezpečí, že by se jižní indiánské národy přidaly na stranu Britů, mohlo vývoj války úplně pozměnit.


Již v roce 1800 georgijské úřady vyšetřovaly, zdali byl Galphin skutečně loajální či ne. Jeho rodina a přáteli byli nuceni vypovídat, jestli Galphin během války byl pro společnou věc“ a jestli s maximálním úsilím „spolupracoval jižními národy“ a zda „jestli měl jasno v oblasti politických otázek.“ Na konci tohoto vyšetřování bylo rozhodnuto, že Galphin byl „přítelem americké revoluce.“ Jenže roku 1850 členové Sněmovny reprezentantů deklarovala „že Galphin nebyl známý tím, že byl Whig“ ale spíše „aktivní tory.“ Nakonec přece jen bylo deklarováno, George Galphin byl jedním z nejaktivnějších zastánců revoluční války na jihu.


Jestli byl Galphin horlivý revolucionář, ať posoudí každý sám, ale pokud historie nelže, byl to určitě horlivý milovník, dáli se to tak říci. Se svou indiánskou manželkou Metawney měl tři děti, George, Johna a Judith, zatímco s francouzskou milenkou Rachel Dupree, měl děti dvě, Thomase a Marthu. Se svou otrokyní Nitehuckey měl vynucený styky a dceru Rose. S další stejnojmennou otrokyní Rose měl dceru Barboru a s otrokyní Sapphoe měl dvě dcery, Rachael a Betsy. Všechny děti byly matkám odebrány a vzaty do jeho domácnosti na výchovu. Dalšími členy jeho domácnosti byla spousta dalších příbuzných.American Archives, Documents of the American Revolution 1774 – 1776; Early American Indian Documents, Treatis and Laws; The Papers of Lachlan McIntosh 1774 – 1799; The Papers of Henry Laurens; George Galphin Letters 1777 – 1779; Journal of on Expedition the Rebels of Georgia in North America; Nahkohe


2 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2017-09-27 10:44:34
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist