David Zeisberger XIII. - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

David Zeisberger XIII.

Osobnosti > David Zeisberger

13. 08.


Alkohol je v indiánských vesnicích zdrojem velkého zmatku a zla. Pokud je náčelník abstinent, může proti tomuto nešváru mnohé vykonat, ale vyžaduje to od něj mnoho úsilí a vytrvalosti.

Už bylo řečeno, že nikdo z dětí ani manželka po zesnulém muži nic nedědí. Totéž platí také o náčelníkovi. Vše si rozeberou přátelé krom wampumů, ty připadnou poradnímu domu, kde s nimi bude disponovat nový sačem. Nastupujícím náčelníkem se může stát i důvěrný přítel zesnulého, který se ovšem musí vyznat v kmenových záležitostech, a také musí mít podporu válečných náčelníků a veřejnosti. Mezi skvělé náčelníky rozhodně patří Bíle oči (Delaware).

Válečný náčelník musí být statečný muž, který se nebojí ve válce položit svůj život. Pokud je kapitán v boji zraněn nebo dokonce zabit, všichni jemu oddaní válečníci ho touží pomstít. Takovou věc berou indiáni velmi osobně a podpora mužů dodává náčelníkům na kuráži.

Válečný náčelník nemá sám o sobě právo uzavírat mír. Když se jedná o míru, musí se požadavek předložit prostřednictvím posla hlavnímu sačemovi. Než se kurýr vrátí s odpovědí, trvá mezi znepřátelenými válečníky příměří. Pokud posel přinese bílý wampum, válečný náčelník toto rozhodnutí respektuje a stáhne své lidi z nepřátelské země. Aby kapitán neztratil prestiž, pověří ho sačem vedením mírových jednávání, což je velká čest.Válečným náčelníkem se může stát jenom ten, kdo má schopnosti. Ačkoliv velkou roli v kariéře válečníka hrají sny, musí své kvality dokázat i činy. Když má mládenec sen, ve kterém se mu zjeví bizon, medvěd, či jiné silné zvíře, může se to vykládat jako znamení, že se stane válečným vůdcem. Takový válečník věří, že bude nezranitelný, a proto se v boji chová mimořádně statečně. Někteří mládenci přivolávají sny odříkáním a přísným půstem, během kterého se mohou dostavit halucinace a podivné sny. S tím, co v těch vizích viděli, obeznámí své učitele, kteří jim sny vyloží. Některá vidění odhalí, že se ten a ten stane šamanem, velkým lovcem, významným mužem, mantewits (černokněžníkem) anebo válečným vůdcem. Jak chlapci stárnou, snaží se žít v souladu se svým snovým pověřením.

Kandidát na válečného vůdce musí být odhodlaný, odvážný a nebojácný muž. Jestli novopečený vůdce válečné skupiny v boji neztratí ani jediného muže a přinese ještě skalpy a zajatce, stane se náčelníkem okamžitě. Pokud někteří bojovníci padnou, měl by jejich ztrátu vynahradit zajatci. Když ztratí víc než jednoho muže a nepřivede žádné vězně, jeho kandidatura na náčelníka končí.

Válečník, kterému zemře někdo z blízkých příbuzných, přinese válečnému náčelníkovi wampumy a požádá ho, aby mu přivedl zajatce. Náčelník sebere muže a odchází do země nepřátel. Když se jim podaří zajmout nepřítele, okamžitě mu pověsí na krk pás, aby bylo zřejmé, že bude adoptován a nikdo mu nesmí ublížit. Když doručí zajatce svému „zaměstnavateli“, dostane za odměnu další wampumy. Vězeň se stává právoplatným členem rodiny. Pokud se náčelníkovi chytit vězně nepodaří, či dokonce sám ztratí někoho z bojovníků, cítí se zahanben.
Názory velkého sačema rozhodně ovlivní skutečnost, zda kmen do války půjde, či nikoli a indiáni věří, že bez jeho souhlasu ve válce úspěšní nebudou. Ukončení války mezi indiánskými kmeny, je daleko složitější proces, než jak je to u Evropanů. Hodně závisí na počtu padlých a zajatých. Mstitele krve mohou uplatňovat svá práva na pomstu. Mírová jednání mohou trvat i několik let. Ve válce s osadníky to mají indiáni jednoduší. Většinou také získají tolik skalpů a vězňů, že jim to vynahradí válečné ztráty, takže o mír mohou žádat kdykoliv.

Válečníci jsou většinou muži do padesáti let. Náčelníkům bývají věrně oddání a bez jejich souhlasu nic nepodnikají. Během válečného tažení neopouštějí společnost, protože si uvědomují, že jejich život závisí na rozumném vedení jejich kapitánů.

Než se indiáni vydají na válečnou stezku, koná se ve vesnici slavnost a hostina, po které náčelník tančí se svými muži válečný tanec. Slavnost trvá většinou až do svítání, dokud nejsou všichni úplně vyčerpání. Během tance si bojovníci předávají hlavu zvířete, které během hostiny snědli. K tanci se mohou přidat také ostatní vesničané. Zlatým hřebem hostiny může být pes, jehož maso indiáni považují za delikatesu. Psi jsou sice hubení, ale indiáni si myslí, že v sobě mají ducha války. Osobně jsem viděl, že se hostiny účastnily také ženy, které si na psím mase velmi pošmakovaly. I když jsem byl na takovou hostinu několikrát pozván, vždy jsem s díky zdvořile odmítl.

Druhý den po oslavách válečná družina opouští vesnici. V čele jde kapitán a v řadě za ním ostatní bojovníci. Na konci ulice všichni vystřelí z pušek a náčelník začne zpívat válečnou píseň. Manželky a přátelé doprovázejí válečníky do prvního tábora, který bývá tak pět kilometrů od vesnice. Tam se ještě jednou tančí válečný tanec a následující den už pokračují válečníci v cestě sami. Pochod do země nepřátel trvá několik dní, během kterých dojdou zásoby, takže společnost se musí věnovat i lovu. Nikdo ve společnosti není ničím nadřazen, dokonce ani vůdce. O zásoby se dělí rovným dílem, i když jim zbude jen kousek chleba a masa na osobu. Pokud po cestě projdou přátelskou vesnici, většinou tam dostanou nové zásoby.
Klasické indiánské výpady podnikají deseti, maximálně dvaceti členné skupiny bojovníků. Menší oddíl se v nepřátelském území snáze uživí. Náčelník je za muže odpovědný a proto jedná velmi opatrně a prozíravě. Pokud jsou válečníci příliš unavení, dohlídne na to, aby si dobře odpočinuli. Jakmile vstoupí na nepřátelské území, nemohou kvůli utajení lovit. Může trvat i několik dní, než se bojovníkům naskytne příležitost vhodná k útoku. Během té doby trpělivě čekají v úkrytech a většinou toho ani moc nepojí. Po přepadu se musí bojovníci ihned vydat na spěšný ústup, protože s velkou jistotou budou pronásledování. Zabité nepřátelé skalpují, zajatce svážou a odvádějí rychle pryč. Pokud je zajatec zraněn, starají se o něj jako o vlastního, a když jsou v bezpečí, sundají jim přes den pouta. Indiáni z bojiště odnášejí zraněné a dokonce i mrtvé, aby je nepřátele nemohli skalpovat. V boji s bělochy mrtvé odnášejí i z toho důvodu, aby nebylo jasné, kolik indiánů padlo.

Z válečné stezky se bojovníci vracejí vyhladovělí a vyčerpáni. Ústup je zkouškou nervů. Noční tábor mohou kdykoliv nenapadnou pronásledovatelé. Ústup je proto rychlý, vytrvalý a únavný. Pokud je tábor přece jen napaden, válečníci se většinou rozprchnou, zanechaje na místě všechen majetek i zbraně. Pronásledovatelé bývají obvykle v přesile. Důležité je zachránit si život. Pro uprchlíky může cesta domů trvat i několik týdnů, během nichž se živí kůrou, kořeny, zkrátka, vším čím se dá. Ve válce s bílými takové starosti nemají, protože nejsou takhle pronásledování. Známe případy, kdy indiáni napadli malou pevnost a odvedli až padesát zajatců, aniž by ztratili jediného muže.

Zajatce rozdělí na dvě skupiny. Vyberou ty nejsilnější a slabé před jejich očima zabijí. Křičícím malým dětem rozbíjejí hlavu o strom. Takhle barbarsky se chovají hlavně v době války. Vězni, kteří jsou ponechání na živu, jsou po dobu cesty do indiánské vesnice v naprostém bezpečí a stravují se společně s bojovníky.
Válečníci při vstupu do osady vydají válečný pokřik. Zakřičí tolikrát, kolik ukořistí skalpů a zajatců. Jakmile vesničané zaslechnou tento signál, vyběhnou všichni na hlavní ulici a rozestaví se do dvou řad. Touto uličkou musí zajatci proběhnout směrem k poradnímu domu. Pokud se jim to podaří, jsou zachráněni. Ale to není všechno. Indiáni běžce mlátí vším, co jim přijde pod ruku, včetně tomahawků. Stane se, že někteří váhaví zajatci jsou utlučeni k smrti. Ženy se do této hrozné uličky dostanou málokdy, protože se jich předtím ujmou indiánky. Zajatci také indiánům pro zábavu tančí se skalpovými tyčemi. Tyto věci jsem viděl na vlastní oči. Zachránění vězni jsou odvedeni do wigvamu, kde jsou umyti, oblečeni, ošetřeni a nasyceni. Nemyslím, že to je děláno ze soucitu, ale spíše pro prestiž.

Potom, co si válečníci odpočinou, začne se slavit. Tanečníci mají na kotnících přivázány chřestítka z jeleních kopýtek. Indiáni jsou hbití tanečníci. Křepčí v rytmu bubnů chrastítek z tykví, které jsou naplněny drobnými kameny. Válečníci, kteří se účastnili nájezdu, pantomimicky předvádějí, co na výpravě zažili, a jakých hrdinských činů vykonali. Po vystoupení si pak sednou k válečnému vůdci, který sedí uprostřed kruhu. Diváci podle gest a pohybů poznají, co všechno bojovník prožil.

Adoptovaní zajatci jsou přijati do rodin, které v nedávné době přišli o příbuzné, buď ve válce, nebo při pijáckých orgiích. S těmito lidmi je zacházeno, jako s našinci. Jestli utečou, jsou jejich životy opět ohroženy. Adoptování bílí lidé jsou ostříhaní po způsobu indiánů, což znamená, že jim byla vyholena hlava, až na skalpovou kadeř a tvář se jim pomaluje na červeno. Za čas je nerozeznáte od rodilých indiánů. Mají absolutní svobodu.

Nešťastníci, kteří jsou odsouzení na smrt, zažijí opravdu velké utrpení. Indiáni k exekuci přistupují s nejvyšší vážnosti. Rozdělají veliký oheň a v jeho popelu rozžhaví železa. Zajatce přivážou k trámu, který je v jisté vzdálenosti od ohniště. Nejprve je pálený rozžhavenými železy, a pak mu z těla odřezávají pásy kůže i s masem. Do těchto otevřených ran mu vtírají sůl. Pak nebožáka s přestávkami ožehují a mučení promyšleně prodlužují. Někdy to může trvat tři až čtyři dny. Nakonec je nebožtíkovo tělo hozeno do plamenů. Indiánští zajatci často vydrží mučení s největší statečností a zpívají si přitom písně o svých hrdinských činech. Snaží se nedat najevo strach z bolesti a smrti.

Někdy je odsouzenec ze smrti vykoupen, ale jsou případy, kdy ho indiáni nepropustí za žádnou cenu. V roce 1779 byl mezi Wyandoty k smrti odsouzen bílý zajatec. Angličtí obchodníci za jeho život nabízeli několik set jelenicových kalhot, ale bez úspěchu. Mingové a Šavani si v mučení obzvláště potrpí. Během poslední války se dopustili několika takových hrozných exekucí. Před několika lety, kdy Šavani válčili s Čerokíi, byl zajat jeden mladý Šavan. Čerokíové ho odsoudili k smrti, ale než došlo k samotnému mučení, orodovala za jeho život bezdětná vdova. Válečník, kterému zajatec patřil, jejímu přání vyhověl a vězně jí daroval. Ještě téhož dne se mládenec procházel po vsi v novém oblečení. Šavan byl své zachránkyni až do smrti oddaný.  

Informace, že indiáni jsou kanibalové je nepodložená. Pravda, ve výjimečných případech, byli někteří zvláště nenávidění nepřátelé snědeni, ale ne jako jídlo, nýbrž, jako projev nejvyšší pomsty. Dříve indiáni nejvíce nenáviděným nepřátelům vytrhávali z těla srdce a syrové ho snědli. Někdy pošlou svým nepřátelům nějaké zajatce se slovy: „Tady vám posíláme nějaké vězně, abyste si mohli uvařit masovou polévku.“ Vězni sice nejsou snědeni, ale bez milosti umučeni.

Poslední velká válka mezi Irokézy, Delawary, Šavany a Čerokíi trvala mnoho let. Mír byl uzavřen teprve roku I768, což bylo několik let před tím, než Irokézové uzavřeli mír s Katawby. Tento mír zprostředkoval sir William Johnson v Albany. O starých indiánských válkách před příchodem Evropanů toho moc nevíme.

Součástí velké indiánské koalice vázané na Delawary byli Mohykáni, Šavani, Čerokíové, Twichtwes, Wawiachtanos, Kikapové, Wyandoti, Tuckachschas, Odžibwejové, Ottawové, Pottawatomiové a Kaskaskiové. Poslední dva jmenované národy žijí podél Wabash.

Šavani, kdysi žili na Floridě, odkud museli odejít a přestěhovali se na Susquehannu, kde se jich ujali Delawarové. Delawarové uznaly Šavany za svá „vnoučata.“ Šavani se spřátelili i s Mohykány. Nějakou dobu žili na Forks s Delawary a pak se přestěhovali do Wajomick na Susquehanně. Tam početně zesílili a přestěhovali se na západní větev stejnojmenné řeky. Odtud podnikali nájezdy na Čerokíe, a ti útoky opětovali. Jednou Čerokíové omylem zabili i nějaké Delawary, a to byl důvod k nové válce mezi Delawary a Čerokíi. Ta skončila v roce 1768.
Šavani žili po několik let na Ohiu blízko Kittannunk, a pak se přesunuli do Logstownu, což je dvacet mil jižně od Pittsburghu. Odtud je Američané vyhnali na Scioto a spálili jim všechny vesnice. Šavani se mstili po celém pohraničí a stali se postrachem osadníků.

Delawarové s jinými indiány, vyjma Čerokíů moc neválčili. Protože tyto národy byly ve spolku s Delawary, nazývaly se bratři. Nakonec i Čerokíové uznali Delawary za dědečky.

Delawarové a většina jejich spojenců bývala ve válkách neutrální. Šavani málokdy. Čerokíové žili v horách Severní Karolíny. Odžibwejové žijí na sever od jezera Erie. Ottawové a Pottawatomiové na západ od stejnojmenného jezera. Twichttwees a Wawiachtanos žili na Sciotu a Wabash. Kikapové, Moshkoskové a Tuckachschas na obou březích Wabash.

Země kolem Wabash je ohromná rovina s pláněmi, kde roste jen tráva. I když cestujete několik dní a nikde nespatříte žádný kopec, les, dokonce ani křoví. Žijí tam tisíce bizonů. Na jaře se břehy Ohia mohou velmi rozvodnit. To jsou pak břehy řeky na kilometry zaplaveny. V těch časech jsou indiáni i lesní zvěř v ohrožení. Na Ohiu můžete v slaniscích najít mnohé sloní kosti a kly značných velikostí. Museli tu žít velicí sloni, ale proč vyhynuli, není jednoduché určit.5 komentáře
Průměrné hodnocení: 4.0/5

loemrntdherid1
2017-03-23 08:52:21
Can show christian louboutin shoes practice, Kittner nike air max menti beats by dr drenike outlet>nike outlet>cheap beats by dre identified
wengdongdong
2017-06-30 10:24:09
valentino boots
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
michael kors handbags outlet
fitflops sale clearance
adidas yeezy
mbt shoes
christian louboutin
fitflops sale clearance
rolex datejust
clarks shoes
ralph lauren sale
new balance sneakers
adidas stan smith
coach factory outlet
michael kors handbags
new balance
nike huarache
clarks outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
Ugg støvler
true religion uk
kate spade handbags
cheap nhl jerseys
canada goose sale
michael kors handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
michael kors handbags
columbia sportswear outlet
adidas outlet
adidas shoes
tory burch outlet
ray ban eyeglasses
coach factory outlet
coach outlet
ralph lauren outlet
pandora uk
nike outlet
mlb jerseys
cheap nfl jerseys
lebron james shoes
pandora rings
michael kors outlet online
cheap jordans
columbia outlet
lebron 14 shoes
nike free run
polo ralph lauren outlet
adidas nmd r1
fitflop shoes
cheap jordan shoes
pandora charms
ray ban sunglasses outlet
adidas originals superstar
chaussures christian louboutin
yeezy boost 350
le coq sportif
fitflops
adidas football boots
coach factory outlet
pandora jewelry
nike air max
polo ralph lauren
nike outlet
michael kors taschen
michael kors outlet
adidas zx flux
michael kors väska
ralph lauren pas cher
pandora outlet
adidas shoes
hermes handbags
longchamp handbags
coach canada
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
tory burch outlet
christian louboutin sale
christian louboutin outlet
coach outlet
vans shoes
michael kors outlet
coach factory
nfl jerseys cheap
pandora jewelry
yeezy boost 350 v2
pandora jewelry
michael kors canada
adidas ultra boost
cat boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
longchamp sac
ray ban sunglasses outlet
longchamp handbags
tory burch
mont blanc pens
adidas nmd
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
mac cosmetics
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet
calvin klein
nfl jerseys
michael kors uk
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
new balance outlet
michael kors
converse outlet
longchamp outlet
burberry outlet
michael kors
mlb jerseys wholesale
yeezy boost 350 kaufen
converse shoes
rolex watch
coach outlet store online
ralph lauren outlet
ray ban canada
ray ban sunglasses uk
christian louboutin
michael kors taschen
nike air max uk
kobe 12 shoes
the north face
michael kors handbags
adidas yeezy boost 350
ralph lauren polo
coach outlet online
adidas superstar
coach outlet online
jordans
kobe shoes
coach factory online
true religion
michael kors plånbok
polo ralph lauren
converse outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses outlet
the north face outlet
cheap oakley sunglasses
adidas stan smith sneakers
supra shoes
polo ralph lauren
fitflops outlet
cheap oakley sunglasses
nike cortez
true religion sale
polo ralph lauren
adidas trainers uk
mont blanc pens
kate spade outlet
occhiali ray ban
michael kors taschen
michael kors veske
christian louboutin shoes
michael kors handbags
nike roshe run
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
clarks shoes
kate spade
adidas yeezy boost
oakley sunglasses
ray ban wayfarer
cheap ray ban sunglasses
ray ban sunglasses outlet
louboutin paris
ed hardy
prada handbags
coach outlet store online
nike air max 2017
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
ed hardy clothing
ray ban sunglasses cheap
polo ralph lauren
michael kors handbags
kobe bryant shoes
coach purses
kate spade handbags
coach factory outlet online
yeezy adidas
michael kors outlet clearance
rolex datejust
salvatore ferragamo shoes
vans shoes
nike roshe
prada handbags
adidas soccer shoes
true religion jeans
reebok shoes
oakley vault
coach factory outlet
nhl jerseys
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
michael kors outlet online
pandora bracelet
birkenstock outlet
coach factory outlet
fitflops
adidas originals
gucci shoes
asics shoes
nike air force 1
converse shoes
coach outlet
ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
nike air max 2016
red bottom shoes
fitflop sandals
columbia sportswear outlet
michael kors tote handbags
ferragamo shoes
michael kors bags
oakley sunglasses
yves saint laurent handbags
mbt shoes
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
hermes outlet
prada bags
nike air max
adidas outlet
nike roshe run
burberry outlet
prada shoes
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
yeezy boost 350
ray ban zonnebril
nike outlet
oakley sunglasses
prada outlet
hermes birkin bag
cheap jerseys
vans store
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
nike outlet
louboutin shoes
nike sb
christian louboutin sale
adidas originals
moncler jacke
oakley vault
coach handbags
cheap jordans
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
christian louboutin outlet online
air jordan shoes
ferragamo belt
adidas neo
burberry sale
adidas trainers
north face
ralph lauren outlet
adidas yeezy 350 v2
the north face
ecco shoes
coach factory outlet online
nike air max
true religion
michael kors outlet online
air jordan shoes
birkenstock sandals
adidas yeezy
nike trainers
polo ralph lauren
burberry handbags
michael kors outlet
michael kors outlet online
nike air max 2017
tory burch outlet
michael kors outlet
hermes bags
cheap snapbacks
christian louboutin shoes
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
columbia shoes
christian louboutin pumps
michael kors outlet online
canada goose jakke
red bottom shoes
michael kors taschen sale
chelsea jersey
ray ban solglasögon
under armour outlet
reebok shoes
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
salvatore ferragamo outlet
ray ban solbriller
salomon shoes
coach outlet
north face outlet
nba jerseys
polo shirts
yeezy boost 350
michael jordan shoes
coach outlet
manchester united jersey
birkenstock sandals
nike air max uk
ysl handbags
prada outlet
rolex submariner
coach outlet online
vibram fivefingers
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors taschen
nike huarache
coach wallets
ralph lauren polo
tory burch flats
polo ralph lauren
coach outlet
true religion outlet
oakley sunglasses outlet
burberry outlet online
birkenstock outlet
replica watches
ray ban sunglasses
coach handbags
coach factory outlet
mcm bags
polo ralph lauren
adidas yeezy boost 350
fred perry polo
cheap pandora jewelry
adidas yeezy 350 boost
gafas ray ban
christian louboutin outlet
yeezy boost 350 v2
nike blazer shoes
true religion jeans
adidas nmd
ralph lauren shirts
montre rolex pas cher
michael kors canada
coach factory outlet
vans shoes
mlb jerseys
cheap jordan shoes
mcm outlet
lebron 13
kate spade sale
adidas yeezy boost 350 v2
jordan retro
nike mercurial victory
michael kors
michael kors handbags
kevin durant shoes
true religion
fitflop sale
ugg boots
le coq sportif chaussures
true religion
michael kors handbags
nike running shoes
mlb jerseys cheap
nike running trainers
ray ban sunglasses
cheap jordans
nike roshe
adidas outlet
michael kors handbags
mizuno running shoes
michael kors outlet
christian louboutin shoes
cheap jordans
levi's jeans
oakley vault
michael kors bags
air jordan
nike outlet
air max
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
adidas nmd xr1
hermes belt outlet
jordan retro 11
polo outlet
coach outlet
supra shoes
christian louboutin uk
valentino sandals
salvatore ferragamo
kd 9 shoes
under armour
coach outlet
air jordan 14
nike tiempo legend
polo ralph lauren outlet
fitflops uk
polo ralph lauren
ugg boots
michael kors outlet
jordan shoes
20177.1wengdongdong
2017-07-10 06:06:54
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:46:51
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist