Vodopády u Cohoes - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vodopády u Cohoes

Dějiny Želvího ostrova > Povídačky z hudsonských hor

11. 8.

Vodopády u Cohoes

Mladý Seneka jménem Occuna se zamiloval do dívky, která žila na místě, kde Američané postavili město Cohoes. Occuna chodil za dívkou, nosil jí polní kvítí, hrál na flétnu a zpíval za soumraku sentimentální písně. Děvče časem lásku opětovala a oba se pak po večerech toulali po kopcích a sbírali krystaly křemene na Diamond Rock, protože indiáni věřili, že to jsou slzy Monetay, ženy která plakala pro svého zemřelého manžela a dítě.Za pěkného počasí se milenci rádi plavili po Mohawku, kde jsou velké peřeje. Jednoho večera se opět projížděli ale až příliš moc zahledění do svých očí, takže zapomněli dávat pozor. A tak se stalo, že je proud začal unášet k nebezpečným vodopádům. Když si toho mladí lidé všimli, bylo již pozdě. Marně se snažili pádlovat proti proudu, ale ten už byl na ně příliš silný. Nakonec toho nechali a začali zpívat písně smrti.


Occuna: „Dcero mocného válečníka, slyš! Pán života mne volá a já slyším jeho hla. Vidím zář jeho pohledu na břehu řek a on vchází do mraků a na vodách zůstávají spršky krůpějí vod.“


Dívka: „Ty jsi válečník, ó mocný Occuno. Tvůj tomahawk byl často v boji. Může snad jelen uniknout před tvým šípem, či bobr unikne tvému pronásledování? Nemusíš se bát jít k Pánu života.“


Occuna: „On si vskutku váží hrdinů. Když jsem si tě vybral z žen našeho lidu, slíbil jsem, že pokud to tak má být, zemřeme společně a Hromovládce volá právě teď. Vítej duchu Orisky, náčelníka nepřemožitelných Seneků. Válečník a dcera válečníka přichází!“


V tu chvíli kánoe přepadla přes vodopád a Occuna se pádem na kameny okamžitě zabil. Dívku však jako zázrakem nesl zpěněný proud do klidné a mělké vody. Occuna byl po smrti svými lidmi ctěn a všeobecně se věřilo, že přebývá na měsíci, odkud shlíží na zemi svého mládí a radostí. Kdykoli Senekové procházeli kolem vodopádu na Mohawku, vždy si malým obřadem připomněli statečného Occunu.


***


Indiánská tvářU Lower Ausable Pond stojí červená skála, která má podobu lidské tváře a pod ní je ještě jedna, a ta se podobá malému dítěti. Když zde žili indiáni Tahawi, jejich náčelník Adota tábořil s oblibou u jezera Dark Cup. Byl to muž proslulý ctnostným chováním a dlouhověkostí. Když zemřely všechny jeho děti i jeho jediný vnuk Hvězda, ztratil vůli žít, proto se rozhodl, že se i on odebere do „země mračných hor.“ Stařec si sedl pod červenou skálu a svolal k sobě lid. Připomněl jim, co všechno pro ně vykonal, když vyhnal nepřátele od jezera Mnoha hvězd (Lower Saranac) přes jezero Stříbrné oblohy (Upper Saranac) až k jezeru Wandah, a tím získal zemi, kde mohli v klidu lovit a rybařit. Nyní však již nechce žít. A jakmile dopověděl tato slova, opustil ho životní duch a srdce se zastavilo. V tu ránu se z hor přihnal Hromovládce a s děsivým výbuchem ohně rozprášil shromážděné indiány. Pak mocně zahromoval, až se země otřásla, ale kmenový svatý muž se nebál. Naslouchal hlasu Hromovládce v temných mracích a zvolal: „Lidé Tahawi! To Adota kráčí hvězdnou stezkou k šťastným lovištím a Slunce svítí na jeho srdce. On se již nikdy nevrátí, ale Pán života jej miluje stejně tak jako vás a on zanechá jeho tvář v těchto horách. Dívejte se!“ Indiáni vhlédli a spatřili ve skále podobu Adoty a jeho milovaného vnuka Hvězdy. Tu podobu vytvaroval do skály svým bleskem Hromovládce. Tam také Adotu pohřbili a pravidelně tam konali slavnosti, dokud je nevyhnali běloši.  


***

 

Rozdělení SaranakovéMount Tahawus

Uprostřed sedmnáctého století velká skupina Saranaků zabrala lesy na řece Upper Saranac, skrz které vedla stará indiánská stezka zvaná Eagle Nest Trail. Tento kmen s oblibou válčil s Tahawii na svazích Mount Tahawus (Ten, kdo rozděluje nebe). Mezi Saranaky zvláště vynikali dva válečníci Vlk a Orel, a ti spolu přátelsky soupeřili, o to, kdo získá více skalpů, anebo uloví více jelenů. Kmen se rozdělil na dva tábory podle toho, kdo z lidí komu fandil. Byl tam však starý Oquarah, který tuto zálibu nesdílel. Byl to starý zaklínač, který unikl v čase, kdy Pán života pochytal služebníky zla a uvěznil je dutinách stromů podél indiánské stezky. Jeden z těchto tvorů se pokusil ze svého zajetí uniknout, ale podařilo se mu toliko přes kůru prorazit rukama, takže se z nich nakonec staly dva uschlé pahýly, které tam byly k vidění ještě dlouhou dobu.

Oquarah si nevážil milosrdenství, které mu projevil Pán života, když ho zachoval na svobodě a naopak byl víc zahořklý, když viděl, že lidé spíše velebí mladé a silné válečníky, než jeho, zkušeného poradce s velkou mocí. Stalo se to v měsíci zelených listů, kdy si mladí muži vyšli na lov, ale druhého dne se vrátil jenom Vlk. Ten lidem vysvětloval, že se během honu od sebe s Orlem odloučili, a když se ani po několika hodinách nenašli, Vlk usoudil, že se Orel vrátil domů sám. Oquarah s tmavě pomalovaným obličejem ale zvolal: „Já ovšem slyším, že máš rozeklaný jazyk! Žárlíš na Orla, a proto jsi zaťal zuby do jeho srdce!“
„Vlk nelže!“ bránili mladého válečníka lidé.
„Tak kde je Orel?“ ptal se zlobně zaříkávač svíraje v ruce válečnou palici.
„Vlk to přece vysvětlil.“ stáli si za svým lidé.


Oquarah ale nedbal a pozvedl palici, aby Vlka udeřil. Do rány se však vrhla Vlkova oddaná manželka, která ihned padla mrtvá na zem. Zaříkávač klesl hned vedle ní, když mu Vlk vrazil nůž do srdce. Tragédie způsobila v táboře velký zmatek a různice a indiáni se rozdělili na dvě skupiny. Jedni bezvýhradně věřili Vlkovi, ale druzí začali o něm pochybovat. Tyto skupiny nenašly společnou řeč, proto Vlk se svými stoupenci odešel dolů k Sounding River, kde se usadili. Ale země, na které se v budoucnu válečníci znesvářených stran setkali, vždycky zrudla krví.


Uplynulo několik let, když jednoho rána lidé z horního kmene (Vlkovi odpůrci) spatřili na jezeře Stříbrné oblohy kánoí. Když loďka přirazila ke břehu, vystoupil z ní starý muž, ve kterém pamětníci poznali Orla. Stařec vysvětlil, co se tenkrát na lovu stalo. Jednalo se o nehodu. Krátce poté, co se s Vlkem odloučili, spadl do skalní rozsedliny, kde ležel bezmocně, dokud ho nevysvobodili indiáni, kteří tou dobou byli na válečném tažení do Kanady. Připojil se tehdy k nim a Britům ve válce proti Francouzům a oženil se s ženou ze severu. Nyní se ale vrátil, aby zemřel mezi svými v kraji svého mládí. Hluboký však byl jeho zármutek, když se dozvěděl, z čeho byl jeho přítel obviněn, a že se kvůli tomu národ rozdělil a válčil. Byla proto svolána rada obou frakci, na které bylo vše vysvětleno a tudíž mohl být uzavřen mír, který trval navždy.


***


V těch časech se mladý válečník jménem Kvíliví vítr zamiloval do dívky od Tupper Lake. Ona lásku lovci opětovala, a tak se ti dva často scházeli buď na březích jezera, nebo na okraji lesa. Jednou se mladý pár plavil za měsíčního svitu kolem tichých zátok, až Devil's Pulpit (Ďáblova kazatelna), kde mladík dívce vyprávěl příběh, který se k tomu místu vázal.


To se kdysi po jezeře plavil na kládě samotný ďábel a místo vesla pádloval vlastním ocasem. Měl namířeno ke skále, kde se to ve vodách hemžilo rybami a na břehu lovnou zvěří. Ďas předstíral, že jim chce vyprávět o dobrých věcech, ale ve skutečnosti se chtěl všech tvorů zmocnit, aby je sežral, což se mu podařilo.


Jak už to v naších příbězích bývá, sledoval pár zhrzený nápadník, který byl dívkou odmítnut. Ten pak spěchal do tábora, aby svolal přátelé, protože měl v úmyslu soka chytit. Šestici válečníků se to docela snadno podařilo, a tak byl Kvíliví vítr po krátkém zápase svázán a odveden do tábora, kde si měl vyslechnout ortel. Soudci se shodli, že musí zemřít, ale rozsudek měl být vykonán zvláště krutým způsobem, jelikož zajatce měla popravit jeho vlastní milenka. Ta prosila a žádala, aby nic takového po ní nežádali a vůbec, aby milého ušetřili. Bylo to marné. Jeden z válečníků jí vložil do ruky tomahawk. Dívka stala se smrtící zbraní a uslzenou tváří naproti stromu, kde byl připoután Kvíliví vítr, který se na ni díval v strašlivém očekávání, zatímco se jeho sok potutelně usmíval. Dívka pomalu přistoupila k milenci, a když pak pozvedla zbraň, místo smrtelného úderu přeťala jednou ranou pouta a druhou rozbila lebku žárlivci, který k ní přiskočil, aby jí zabránil v osvobození nepřítele. Milenci využili zmatku, který v táboře zavládl a prchli do lesů. Tam se potkali se skupinou válečníků, kteří se vydali hledat svého přítele, Kvíliví vítr. Indiáni posléze zaútočili na vesnici a pomoci zbraní si vynutili souhlas ke sňatku. Šťastný pár potom spolu žil dlouho a spokojeně.  


***

 

Indiánský chochol

Nejjasnější květina, která roste podél potoků, je šarlatový květ zvaný Indiánský chochol, nebo Krev Lenawee. Dívka stejného jména žila před mnoha lety mezi indiány Saranaky. Jejich tábor stával u Stony Creek, indiány nazývaný „Hadí proud.“ Když Lenawee dosáhla věku na vdávaní, vzala si zdatného lovce jménem Šíp, který vynikal zvláště rychlostí v běhu. Jednoho léta přišla mezi lidi rychlá a neviditelná smrt. Jako kdyby nějaký démon procházel vesnicí a zabíjel bez rozdílu staré i mladé a mezi prvními skosil Šípa. Nadarmo svatý muž kouřil Velký kalumet, neboť z dýmky nevycházel kouř žádného tvaru, ze kterého by se dalo něco číst a nadarmo byl zabit bílý pes, aby sejmul hříchy lidu. Nakonec dolů sestoupil sám Pán života a přišel hoře Storm Darer doprovázen skvostnými blesky, hlasy hromu a oděný do oblak. „Hněvám se na vás pro vaše hříchy“ burácel „ale žádná lidská krev je nemůže vymazat!“Ráno se na návsi sešli muži a dlouho tiše seděli, když tu mezi ně vešla Lenawee. „Lenawee je zkažená květina“ vzlykala „nechejte, ať prolije krev pro svůj lid.“ A hned jak to dořekla, vytrhla od pasu svatého muže nůž a běžela k potoku, kde se tak často projížděla se Šípem v kánoi. Tam si proťala tepny a její krev zbarvila zem i proud. „Pohřběte mě vedle Šípa!“ promluvila tichým hlas a se smutným úsměvem na rtech, když vydechla naposled. Démon smrti se na tom místě zarazil a opustil kmen, zatímco Pán života se usmíval, protože nečekal, že by se v kmeni setkal s takovým hrdinstvím. Tělo dívky bylo podle jejího přání pohřbeno vedle milence a druhý den bylo místo prolité krve opět čisté a rostla na něm štíhlá jehlanovitá květina – Indiánský chochol. Indiáni si tu květinu zamilovali a zdobili si s ní vlasy i oblečení. Když rodiče vysvětlovali dětem, co to je nesobecká krása, mluvili o Indiánském chocholu – o dívce Lanawee.  


***


Zrození vodní lilie

Když se náčelník Saranaků jménem Slunce vracel z války proti Tahawiům, měl namířeno do svého tábora u jezera Mnoha hvězd. Vysoký a nepřemožitelný válečník procházel mezi lidmi, kteří mu provolávali slávu a obdivovali skalpy pověšené na jeho prsou. „Slyšte hlas orla“ zvolal náčelník „to vítá náčelníka Planoucí slunce na nebesích. Wayotah (Slunce) způsobil Tahawiům, že se chvějí. Prchají, když ho vidí. Hooh, hooh! Je náčelník!“

Kousek stranou stála zamyšleně Oseetah (Ptáček), dívka zamilovaná do slavného náčelníka. Ona však dobře věděla, že hrdina se zaslíbil jiné dívce a neodvažovala se doufat, že by se do ní ještě mohl zamilovat. Když skončila hostina, náčelník jí sledoval ke břehu jezera, kde dívka nastoupila do kánoe a odplula k ostrovu. Válečník ji nenápadně sledoval a shledal, že mladá žena sedí na zemi a usilovně pláče. Chtěl jí obejmout, ale ona ho odstrčila, a když se nabídl, že jí zazpívá, začala ho odhánět. Hrdinovi došla trpělivost, tak s autoritou náčelníka dívce přikázal, aby ho poslechla. Ona se však otočila a začala utíkat. Wayotah se pustil za ní a jednou se mu jí podařilo dostihnout. Když jí uchopil za paži a vytočil, spatřil její zoufalou tvář. Ptáček se ale opět vytrhla a rychle běžela k okraji příkré skály, ze které se vrhla rovnou do jezera. Náčelník skočil za ní, aby ji zachránil, ale nikde ve vodě ji nemohl najít. Nepomohlo ani to, že vyvolával její jméno, nikde nic.


Náčelník se vrátil do vesnice a lidem řekl, co se na ostrově událo. Rodiče dívky byli velice zarmouceni a stejně tak Wayotah, který si uvědomil, že jej Ptáček milovala. Druhého dne přiběhli indiáni a volali, že jsou na jezeře květiny. Lidé naskákali do kánoí a pluli k ostrovu Elms, kde spatřili zátoku posetou bílými květinami. Byly bílé jako sníh a naplňovali vzduch lahodnou vůní a navečer se bílá proměnila ve žlutou.


„Proč tu nebyly včera?“ ptali se svatého muže. „Je to naše dcera“ odpověděl „jsou to květiny, do kterých  se proměnila Ptáček. Bílá je její čistota a žlutá je její láska. Při západu slunce uvidíte, jak se její srdce uzavírá a otevře se zas, až při jeho východu. Wayotah tam stál se skloněnou hlavou.


4 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-12-28 13:22:01
Output and roots such as discount cialis online for daily use role pay to months, gains and esophagus.
2017-02-21 04:35:32
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
2017-07-10 06:08:33
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist