Wakan Waceepee - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Wakan Waceepee

Povídky a básničky > Legenda severozápadu - WinonaBylo tam mnoho urostlých bojovníků
Sešli se k závodům z dalekých krajů bohatýrové mnozí
A bohaté hody byly připraveny
A zástupy se vesele bavily
Náčelník mystického klanu
Uspořádal hostinu pro Unktéhee
A vedl posvátný tanec Wacípee Wakán  
Je to spolek přísežných bratrů
A tajemství každého z nich jsou posvátná
Pročež smrt rtům zrádným
Syn vysokého Wazí-kuté!
Je náčelníkem mystického řádu
Slyšte křik a dunění bubnů!
Z týpí vychází náčelník
Vysoko nad kopcem visí mrak
Válečník s orlími křídly, jehož doménou je luk a toulec
Pyšně vykročil bojovník
Pyšně se chlubil a posmíval ostatním
„Pohleďte na mě, vždyť jsem muž!
Mé nohy jsou rychlé jako západní vítr
S mývaly jsem běžel, a kde je los kabrňák?
Pojď! Kdo se odváží na Tamdóka?
Ohó! Ho! Hó-héca!“
Posmutněli neb chvástání chvástala nezní pěkně v uších
Ale jemu se vskutku nikdo nevyrovnal
Neboť jeho nohy měly křídla západního větru
Přihlásil se DuLuth
Přináší ostrý lovecký nůž s rohovou rukojetí a stříbrem
Slova válečníka jsou stručná
A tam uprostřed davu stála Winona se zářícíma očima a ruměncem ve tváři
Teď v dáli na západních pláních
Kráčelo slunce na konci své cesty
A vyšel statečný host
A za zvuku bubnu se vydali na zkoušku.
Jak hlasité bylo bubnování, tak hlasitá byla slova
A řvaly jako vodopád
Žena vysokého Wazi-kuté
Matka chlubivého Tamdóky ve vznešeném rouchu
„Vsadím svůj poslední plášť na svého syna!“
A válečník se pyšnil matkou
Duluth výzvu přijal
„Tamdóka je rychlý ale jazyk jeho matky je rychlejší!“
„Slova válečníka jsou stručná!“
Slyšte! Křik a dunění bubnů!
Buben bije, náčelník mává vlajkou
Hřmí bouří tóny hlasů
Daleko nad prérií letí
Mezi stromy se blýská rychlá řeka
Hbitě vinou se hlubinami lesa
Ale hle! Náhle padá rychlonohý Francouz
Mizí jásající Tamdóka
Jako ostruhy na slabinách vraníka
Však podnítí výsměch a posměšky chlubila
A pryč jako vichřice se řítí
Duluth
Jako uragán šílený z hor
S hbitostí pantera skočí k cíli a uspěje
Uprostřed šíleného pokřiku
Hlas Winony jásá coby orlův výkřik na horách
Wakan Waceepee
Světla ohňů září do noci
Kol dokola tančí náčelník klanu
Chřestí posvátným Ta-šá-kaiem
Dlouho a hlasitě na Chân-che-ga
Tlučou bubeníci kouzelnými paličkami
A tóny letí jako šumění větrů nad vodami
Pro hostinu byl zapálen oheň
Uchazeči do pevného bratrstva se postí a očišťují
Od hlavy k patě pomalování
Neboť Unktéhee má rád rudé pruhy barvy
S modrými pruhy prolínajícími se
Kdysi v hlubinách země temné a hluboké
Unktéhee a ohnivý Wakín-yan
Tuze a dlouho bojovali
A strašlivý hlomoz bitvy byl hlasitější než hrom
Hory se utrhly z pevných kořenů
A zvedaly se a klesaly vlny Jezer velikých
Balvany padaly
Pán vod zvítězil a Wakín-ján dlouho v horách naříkal
S nenávistí v srdci navěky
Když Unktéhee dokončil zemi,
A zvířata a ptáky a ryby
I lidé na jeho pokyn vyšli
Ze samotného srdce velehor
„Vy jste synové Unktéheeho!“
„Jste Pány zvířat a ptáků a ryb, které plavou ve vodách!“
„Slyšte!“
„Střežte se Wakínyana – Ducha hromu!“
„Neboť Unktéheeho moc je veliká“
A směje se šípům Wakínyanovým
Važte si Země a Slunce
pamatujte na Táku Wakán
Neb prostupuje éterem pro člověka věčně neviditelný
Přesto přebývá uprostřed veškeré hmoty
Ano, přebývá v srdci kamene
Navždy mu budete říkat Tunkán
Dědeček všech Dakotů
Vás si vybral za své
Jste společenství silných bratří
Zde kouzelný váček duchů
Dbejte těchto slibů:
Jste bratři. Jste dvojčata
V nouzi jeden za druhého život položíte
Neposlouchejte hlasu vran
Manželku bratra chovejte v úctě coby posvátnou
Nebojte se střely nepřítele
Postav se válečníku v boji
Dítě a matku ušetři!
Pamatuj a dej si pozor
Slovo válečníka je svaté
Hosta v tee pee, přítele, či nepřítele uhosti
Prostři hostu plášť
Ať se v klidu vrátí k příbuzným
Ať si zakouří
A tak přibude tvých dětí
V tvém domově nebude nedostatek
Všechny bytosti vám budou nápomocny
A až se nakonec vydáte na dalekou cestu
budeš kráčet jako rudá zářící hvězda
v zemi věčného léta
Celou noc v týpí zpívali a tančili
Dokud na východě nevystoupil Anpétuwee
Wa-dú-ta o-hna mi-ká-ge
Wa-dú-ta o-hná mi-ká-ge
Mini-yâta ité wakândè makù
Atè wakán—Tunkánsidán
Tunkânsidán pejihúta wakán
Micâgè—he Wicâgè
Miniyáta ité wakándé makú
Taukánsidán ite, nápè dú-win-ta woo
Wahutôpa wan yúha, nápè dú-win-ta too
V rudém dni ho vytvořil
V rudém dni ho vytvořil
Z vody a s tajemnou tváři
Dal to nám
Dědeček
Děd mi dal kouzlo
To je pravda!
Bytost tajemná
Dal to nám
K dědečkovi vztáhnu ruku
Ty a zvířata vztáhnete ruku!

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist