Massachusetts - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Massachusetts

Severovýchodní kmenyMassašusettsové žili ve stejnojmenném státě – Massachusetts, konkrétně v Charles a Neponset Valley, kde v současnosti stojí město Boston a jeho předměstí.


Massašusetsové byli malý národ, který v roce 1614 obýval několik vesnic u Bostonského zálivu. V tom roce bylo Massašusettsů asi tři tisíce lidí, a když v roce 1620 připluli Poutníci, bylo jich jenom osm set a podle odhadu z roku 1631 méně než pět set. Národ jako takový zanikl, ale jednotlivé rodiny přežily až do dnešních dnů. Význam slova Massachusetts je „Řada kopců“. Massašusetsové patřili mezi algonkiny a mluvili téměř totožně, jako sousední Narragansetti, Nauseti, Niantikové a Wampanoagové.


Národ se dělil na šest tlup: Čikataubbut, Nanepašemet, Manatahqua, Kato, Nahaton a Kutšamakin. Dochovali se i názvy několika původních vesnic: Agawam, Conohasset, Magaehnak, Massachuset, Mattapoist, Mishawum, Mystic, Nahapassumkeck, Nasnocomacack, Natick, Neponset, Nonantum, Patuxent, Pocapawmet, Sagoquas, Saugus, Secacasaw (Seccasaw), Topeent, Totant, Totheet, Waranock, Wessagusset a Winnisimmet.


Massašusetsové zmizeli ze světové scény dříve, než byl o nich pořízen nějaký seriózní záznam, ale kulturně se pravděpodobně nelišili od okolních pobřežních kmenů Nové Anglie. Živili se tedy především, jako zemědělci a pro potěšení si pěstovali tabák. Důležité pro ně byly ryby a další mořské plody. V chladných měsících lovili zvěř. V létě tito indiáni obývali vesnice tvořené dlouhými domy a v zimě se rozdělili do rodů, které lovily ve vnitrozemí. Zimu strávili v menších kupolovitých chatách.


Jak už jsme si řekli, národ byl rozdělen do několika nezávislých tlup, které měly svého dědičného náčelníka, nebo náčelnici. Ačkoli byli Massašusetsové nevýznamní, sehráli v dějinách Nové Anglie určitou rolí. Tak třeba Job Nasutan se podílel na překladu Bible do algonkinštiny. S Evropany se poprvé setkali v roce 1497, když k pobřeží připlul John Cabot, ale oficiální zmínky o kmeni pocházejí z pera Johna Smitha, který roku 1614 zkoumal pobřeží Nové Anglie. Epidemie, které do regionu zavlekli Evropané, zahubili mezi léty 1614 a 1617 třetinu původního obyvatelstva a ve stejné době napadl Massašusettse neznámy kmen ze severu. V roce 1620 objevili Poutníci několik opuštěných vesnic, které nesly známky nedávného osídlení. Později začali mezi Massašusettsy pracovat misionáři a mnoho jich získali pro svou víru. V regionu vzniklo čtrnáct smíšených vesnic, kterým Angličané říkali „Praying Indian Villages“ (Vesnice věřících indiánů). Kmenové tradice byly rychle potlačeny přísným puritánským učením.


V roce 1640 už přestali Massašusettsové existovat jako kmen. V roce 1665 „křesťanské vesnice“ čelili útoků Mohawků a napadení v čele s náčelníkem Wampatukem podnikli odvetnou akci, ale neuspěli. Válečná společnost byla ze zálohy přepadena a rozprášená. Během Války Wampanoagů mnoho Massašusettsů uteklo do lesů a přidali se k revoltě. Misionáři se snažili shromáždit všechny „věrné“, ale ve vesnicích jich zůstalo jenom na pět set. Tito indiáni byli přestěhováni na ostrov u Bostonu, kde měli být v bezpečí před válkou. Angličané je používali, jako průvodce a zvědy.


Po válce se Massašusettsové rozptýlili mezi národy. Potomci křesťanských Massašusettsů žijí ve městě Punkapog.dickshovel.com - nahkohe


Bez komentářů
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist