Shandakenova pomsta - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Shandakenova pomsta

Dějiny Želvího ostrova > Povídačky z hudsonských hor

27. 6.

Shandakenova pomsta


Na skále, kde později Američané postavili proslulý hotel Catskill Mountain House
(1), ale ještě předtím tam stával tábor náčelníka Shandakena. Bylo to velice krásné místo a důkaz toho, že „divoši“ měli smysl pro krásu, protože rádi tábořili tam, kde to bylo hezké. Společně s náčelníkem žila i jeho dcera Lotowana, rovněž velice krásné stvoření. Lepá dívka byla zasnoubena za jednoho z význačných náčelníků kmene Mohawků.Hudson Valley


V tom čase žil v údolí podivný cizinec jménem Norsereddin. Byl to zvláště pyšný, ale zároveň i mrzutý muž orientálního vhledu. Sám o sobě tvrdil, že je potomkem egyptských faraonů. Ten chlap se usadil na Kaaterskill Creek, ale mezi bílé lidi údajně chodil jenom zřídka. Když pak jednou navštívil v Catskill krčmu jistého Holanďana, muži se bavili o indiánské krasavici. Došlo to tak daleko, že se nakonec vsadili o tisíc guldenů, že se Norsereddin zmocní Lotowany. Potomka faraonů nelákala jenom touha po zisku, ale zároveň ho lákala i představa, že zažije románek s domorodou krasavicí.


Když se pak orientálec o dívku ucházel, ona o tak podivného cizince vůbec nejevila zájem. Její otec Shandaken mu následně doporučil, aby odešel pryč a dělal oči na jiné holky. Egypťana odmítnutí tak rozzuřilo, že náčelníka napadl, začal ho tlouct a vyhnal z tábora. Ale to nebylo zdaleka vše.


V den, kdy se Lotowana měla vzít mohawského válečníka, přišel i nezvaný Egypťan. S předstíranou pokorou a mírnosti žádal o odpuštění, a jako důkaz své lítosti nabídl nevěstě dárek. Lotowana s upřímnosti indiánům při takových příležitostí, prest přijala. Když však pěknou krabičku otevřela, vyletěl z ní na pružině připevněný otrávený hadí zub, a když se do ní zabodl, jed byl tak silný, že jí do několika minut usmrtil.


Egypťan ihned zmizel v lese, ale Shandaken za ním okamžitě poslal dvacet válečníků. Když ho chytili někde na Kalkberg, odvlekli ho zpět na skálu, kde mezitím truchlil dívčin otec a snoubenec. Shandaken pak poručil, aby lidé postavili velkou hranici suchého dříví a nahoru postavili svázaného zajatce. Když hranici zapálili, indiáni kolem tančili a tímto skutkem uctili zákeřnou smrt své rodné. Lotowana byla následně pohřbena se všemi poctami, dle domorodých zvyků, zatímco popel ničemného Norsereddina rozfoukával z útesu vítr. Ještě téhož dne náčelník Shandaken opustil svůj starodávný tábor a jeho oheň už nikdy v horách Ontiora nezahořel.
Catskill Mountain House


1 -
Catskill Mountain House, byl slavný hotel postavený blízko Palenville ve státě New York v roce 1824. Hotel byl situován na místě známém jako „Pine Orchard“, které proslulo svou nádhernou vyhlídkou na údolí řeky Hudson. O tomto místě se ve svých dílech zmínili i slavní spisovatelé, jako John Bartram a James Fenimore Cooper a ono vůbec lákalo všemožné umělce. Bydleli tam i někteří američtí prezidenti. V roce 1902 byl region i hotel zastíněn jinými resorty, jako byl třeba Adirondacks a jiné, ale Catskill Mountain House ještě fungoval až do počátku Druhé světové války (1941). V roce 1962 stát rozhodl, že se místo stane přírodní rezervací.Bez komentářů
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist