Kayugové - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Kayugové

Severovýchodní kmeny > Irokézové


Co se týče irokézského kmene Cayuga, moc historických informací se o něm nedochovalo. Ve vlastním jazyce si říkali Gayogohono – „Lidé velkého močálu, a kdybychom osobně potkali nějakého Kayugů, mohli bychom ho oslovit sgeh-ne, což je srdečný pozdrav. Oblečením se od ostatních Irokézů nelišili, akorát tradiční péřovou čepičkou gustoweh, které dominovalo jedno orlí péro.Kayugové se usadili v oblasti dnešního státu New York, krásně lesnaté krajině kolem jezer Finger a Cayuga. Jejich východními sousedy byli Onondagové a západními Senekové. Kmen měl vlastní tradice a byl poměrně dost nezávislý, ale samozřejmě, že v radě Irokézů měl své řádné zastoupení. Mezi asi nejslavnější Kayugy patří náčelník Tagajutah, ale z kmene pocházela další řada slavných řečníků a mudrců. K prvním osadníkům se chovali vstřícně, ale jak šel čas a v kraji se to mlelo spory mezi Angličany a Američany, začal jejich doslova existenční boj. I když většina náčelníků prosazovala neutralitu, dost Kayugů bojovalo na straně Britů a někteří dokonce na straně Američanů. Národní katastrofou však bylo trestné tažení generála Sullivana (1778), který měl na přímý rozkaz George Washingtona, ničit irokézské vesnice a hospodářství. A tak Kayugové mimo jiné přišli o své dobře o pečované jabloňové sady a vesnice Cayuga Castle a Chonodote (Peachtown). Stopy po bývalém osídlení lze najít v Cayuga County, v Springport, kde jsou v silniční příkopě zbytky vesnice Karistagea, známé též pod anglickým názvem Steeltrap.
Po Sullivanově expedici už šly věci ráz na ráz. Kayugové se rozptýlili do celého kraje. Část z nich odešla do Ohia na Sandusky, další s Mohawky do Kanady[1] a někteří se smísili s jinými Irokézy, hlavně se Seneky v Buffalo. Na Seneky měli Kayugové vždycky úzké vazby. Mezi jejich kmenovými územími byl jen šestnácti kilometrový lesnatý pás. Oba kmeny často obvykle lovily a také i sdílely vesnice. První půdu Kayugové oficiálně prodali v roce 1789, a pak v roce 1790 (smlouva z Fort Stanwix). Potom tlak úřadu ještě zesílil a na základě smlouvy z Cayuga Bridge (1795) bylo Američanům prodáno dalších sto mil čtverečních v jezerním údolí. Kayugové si ještě tehdy mysleli, že půdu, kde neloví a nerolničí, moc nepotřebují.

Tentokrát Kayugové dostali poměrně dost peněz, což se však prokázalo být dvojsečné. Ze zkušenosti je známo, že kmeny, které se začaly spoléhat na státní rentu, zanedbávaly zemědělství a lov a navíc se velmi šířil alkoholismus. Indiány ještě k tomu zneužívali jejich američtí sousedé, kteří žili v bezprostřední blízkosti.

Dnes jsou Kayugové rozdělení do třech skupin: Lower Cayuga and Upper Cayga of Ontario (Six Nation of Grand River), Cayuga Nation of New York (bez státního uznání) a Seneca-Cayuga Tribe of Oklahoma.  
Kayugové mluvili irokézským jazykem gayogohó a provozovali a provozují tradiční náboženství Kai’hwi‘, Kanoh’hon’io, Kahn’kwi’io, Longhouse a Handsome Lake. Mnohé tradiční masky „Společnosti nepravých tváří“, které se dodnes zachovaly, nebyly nikdy cizincům ukázány. Kayugové při slavnostech a obřadech používali vodní buben, jehož zvuk byl odlišný od okolních národů. Kayugové provozovali rytmický styl hudby doprovázený živým zpěvem. Zamilovaní mládenci hrávali svým děvčatům melodie na flétnu.
Kayugové, kteří se odstěhovali do Ohia, se nakonec museli v roce 1831 přesunout do Oklahomy, kde společně se Seneky založili státem uznaný subjekt Seneca Cayuga Tribe of Oklahoma.

Smlouvy, které uzavřel stát New York s Kayugy se nakonec staly objektem vleklého soudního sporu, jelikož kontrakty nebyly federálně ratifikovány. Jednalo se zhruba o pět milionů akrů půdy, které byl zčásti přiděleny americkým veteránům revoluční války, ale valná většina padla do rukou pozemkovým spekulantům.  

V červnu roku 1996 koupili Kayugové 57 000 akrů v Seneca Falls, což pokládali za návrat do své mateřské země. Z toho důvodu došlo na tomto místě v srpnu 1997 k slavnostnímu zasvěcení této půdy. Přítomni byli zástupci všech irokézských kmenů a zasazena byla borovice, jako symbol, že Irokézové stále žijí a chtějí se vrátit domů.

Jinak tahanice o kmenový pozemek stále pokračují, a i když Kayugové správně argumentují tím, že vládou neratifikované smlouvy jsou neplatné, federální právníci na základě „doktríny o opomenutí“ u soudu prosadili, že žalobci svou věc zkrátka promeškali. Nicméně soudy pokračují dál.  


[1]  Kanadští Kayugové dostali od britské vlády nějaké pozemky za loajálnost.

accesgenealogy, wikipedia, nahkohe


Bez komentářů
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist