Spor o Squaw - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Spor o Squaw

Dějiny Želvího ostrova


V dnešní době je celkem běžné, že se lidé pohoršují nad věcmi, které jsou celá léta pokládaný za normální, ale v jejich očích jsou špatné, nemorální nebo rasistické. Mezi takové slova zařadili někteří kritici i výraz „squaw“, a dokonce usilují o to, aby bylo odstraněno z anglického slovníku, protože je podle jejich mínění rasistické, vulgární a útočné. Myslí si, že je to hanlivé označení pro indiánské ženy.

Samotné slovo „squaw“ pochází z algonkinského jazyka několika domorodých kmenů Kanady a Nové Anglie a vyskytuje se v několika variantách. Do angličtiny se dostalo někdy kolem roku 1634 a užívá se v literatuře, historických dokumentech, filmech atd., až dodnes. Ve volném překladu je význam tohoto slova „mladá dívka.“ Středozápadní a západní indiánské národy ho původně ani neznaly, ale dnes ho běžně používají.

Slovo „squaw“ používají lidé různých národů už od sedmnáctého století a všichni dobře ví, že tenhle pojem označuje indiánskou dívku nebo ženu. Není známo, že by se někdy používalo jako urážka, či nadávka.

Polemika a kontroverze na toto téma nastala až v roce 1973, vydáním knihy Literature of the American Indians od Thomase E. Sanderse a Waltera W. Peeka, příslušníků dvou odlišných floridských kmenů. Pánové sice nejsou lingvisté, ale poukazují nato, že slovo „squaw“ má rasistický podtext. Dle jejich mínění je slovo „squaw“ odvozeno z irokézského (mohawského) výrazu „otsiskwa“, což je označení pro ženský pohlavní orgán (pochvu).
Většina domorodých i nedomorodných lingvistů se shoduje na tom, že irokézské slovo „otsiskwa“ (ojiskwa), nemá vůbec nic společného s algonkinským „squaw.“ Mohawkové „otsiskwa“ nepoužívali ani jako nadávku, jak se běžně užívají taková slova u evropských národů.   

V roce 1992 vystoupila v Oprah Winfrey Show indiánská aktivistka Susan Harjo, která se dala slyšet, že: „slovo ‚squaw‘ označuje ženské pohlavní orgány, a z toho jasně vyplívá, co si francouzští a angličtí lovci kožešin (kteří toto slovo do anglického jazyka zavedli) mysleli o domorodých ženách. Já doufám, že se to slovo už nikdy nebude používat.“

Paní Harjo je napůl Šajenka a napůl Hodulgee Muskogee a je zodpovědná za většinu soudních procesů, ve kterých usiluje o to, aby profesionální kluby amerického fotbalu měly zakázáno používat indiánské názvy týmů.

Kdyby mělo dojít na přání paní Harjo, museli by se revidovat i mnohé romány, jako například ty od Washingtona Irvinga, Jamese Fennimore Coopera a dalších. Museli by se přejmenovat mnohé místopisné názvy atd. atd.

Valná většina Domorodých Američanů to vůbec neřeší a proti onomu slovu nic nenamítají. Paní Marge Bruchac (Abenaki) vyjádřila zhruba tuto myšlenku: „pokud by se slovo ‚squaw‘ zařadilo mezi hanlivá nebo dokonce sprostá slova, vedlo by to jenom k jedné věci! Naše vnoučata by byla ve vážném ohrožení ztráty sebeúcty. Místo toho, abychom se handrkovali o slovech, měli bychom se spíše zaměřit na výchovu. Každá squaw by měla být hrdá na to, že právě Ona je ta pravá indiánská žena, a že si zaslouží náležitý respekt.“

Algonkinští indiáni žili ve společenstvích, která byla převážně matriarchální, což dokazuje jejich velikou úctu k ženám. Tím pádem se také vylučuje, že by takto neuctivě indiáni své nebo cizí ženy častovali.

Roger Williams s indiány žil v sedmnáctém století a do jazyka Narragansettů přeložil biblický příběh o stvoření Adama a Evy a v přeloženém textu běžně používá slovo „squaw“. Jelikož to byl velice zbožný muž, jistě by v náboženském textu nepoužíval sprosté nebo urážlivé slova.

Součástí dnešních pow wow je rovněž „Squaw Dance“, který tančí mladá děvčata, která se stávají ženami. Squaw Dance je neoddělitelnou součástí moderní indiánské hudby. Měl by se ten název změnit? Ano, někde se tak stalo a nyní se tam tančí „Woman Dance“.

Mnohé místopisné názvy obsahují slovo „squaw“, a to z důvodu, že ta označená místa jsou výjimečně krásná. V Maine se indiánský vládní agent pro Penobskoty vyjádřil, že léta se tohle slovo používalo pro označení zeměpisných míst a najednou je útočné a sprosté?

V jednom státě přejmenovali pohoří Squaw Bosom Hill (Prsa indiánské ženy) na Moose Hill (Jelení kopce). Zasloužila se o to jedna sociální pracovnice Indiánské univerzity, příslušnice Tlupy prérijních Potawatomiů. Pro ni bylo slovní spojení „squaw“ a „prsa“ absolutně ponižující. Z představenstva university byla jediná, komu to vadilo, ale i tak dokázala svůj názor prosadit. K jejímu postoji se nepřidali ani místní indiáni.

Na druhé straně je mnoho indiánských žen hrdo na to, že mohou být označeny jako „squaw“, čili právoplatné Původní Američanky. Cítí, že takhle mohou prokázat úctu svým předkům a uchovávat pradávné národní tradice. Podle nich by odstranění slova „squaw“ bylo jen okleštěním staleté indiánské historie i původního jazyka.

Zatímco se lidé handrkují o slova jako je „squaw“, rapeří běžně používají ve svých „písních“ sprosté a urážející výrazy. Jejich díla otevřeně oslavují násilí a obscénnost a jedno takové CD vyhrálo i cenu Grammy.

A tak to chodí, jak už bylo zmíněno. Místo toho, aby se lidé zabývali vážnými věcmi, řešíme mnohdy jen slovní prkotiny.


Bez komentářů
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist