Stvoření - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Stvoření

Severovýchodní kmeny > Irokézové


Kdysi v pradávnu existovaly dva světy, jeden horní a druhý dolní. Horní svět obývaly bytosti, které se velmi podobaly dnešním lidem, ale v Dolním světě, kde byly jenom temné vody, žily říšery milující tmu. Do Horního světa sestoupila jednoho dne žena, která se usadila na krunýři veliké želvy, kde posléze porodila dvojčata mužského rodu, ale následně poté žel zemřela. Želví krunýř se potom zvětšil tak hodně, že se z něj stala pevnina, které bílí lidé říkají ostrov nebo kontinent. Tuskarorové to nazývají Yowahnook.Jeden ze synů oné nebeské ženy dostal jméno Gottigahrahquast, čili „Dobrá mysl“, zatímco druhý byl pojmenován Gottigahraksenh, čili „Špatná mysl“. Z těchto dvojčat se časem vyvinuly dva věčné nesmiřitelné principy dobra a zla, které mezi sebou svádí neustálý boj, až do dnešních dnů. Tito bratři nebyli lidé, nýbrž duchové, kteří existovali z vůle Pána života.

Dobrá mysl vytvořil z hlavy své mrtvé matky slunce a z ostatních části jejího těla měsíc a hvězdy. Před světlem, které vycházelo z těchto nebeských těles, pak všechny příšery uprchly do hlubin temných vod. Dobrá mysl připravil na povrchu želvího krunýře všechny věci tak, aby tam mohli žít lidé. Vytvořil řeky a jezera, lesy a louky a vše naplnil různými druhy zvířat a rostlin. Nakonec vytvořil muže a ženu a pojmenoval je Ongwahonwd, což znamená „Skuteční lidé“. Mezitím Špatná mysl vytvořil hory, peřeje, temné jeskyně, hady a mnohé jiné špatné věci, které, jak předpokládal, budou lidem škodit.

Spory mezi oběma bratry nakonec vyústily ve válku. Dobrá mysl bojoval s jelením parohem, zatímco Špatná mysl si vzal velký trn. Bitva trvala celé dva dny, ale Dobrá mysl získal převahu a vyhnal bratra do oblasti věčné tmy, kde se ten stal Zlým duchem. Dobrá mysl pak z lidského světa odešel.


Věk příšer


Ongwahonwd, čili lidé se usadili v údolí řeky St. Lawrence, kde však museli o přežití bojovat s mnoha nepřáteli temného světa. Ronongwaca nebyl sice početný národ, ale vzrůstem to byli obři. Do čela lidí se pak postavil hrdina jménem Yatontea, který kolem sebe shromáždil neméně statečné bojovníky a ti společně kmen Ronongwaca porazili. Ale objevily se další bytosti, které vznikly ze zlé vůle Špatné mysli. Byli to Thattearoskeh a lidé je hnali až k jezeru Ontario. Ty zrůdy v budoucnu ještě zavraždily mnoho lidí a také znásilnily šest panen. Mluvilo se o nich, jako o ďáblech v lidské podobě. Pak zemi napadl Oyahguaharh, obluda podobná velkému mamutovi. Oyahguaharh zuřivě proti lidem útočil a zmařil mnohé životy. Indiánští lovci se příšeře postavili a po dlouhém a krvavém boji ji přece jen skolili. Nato přišel od jezera Ontario Velký rohatý had, který měl tak jedovatý dech, že z něj onemocnělo a umřelo mnoho lidí. Staré ženy se pravidelně shromažďovaly, aby se modlily k Pánu života o pomoc. Ten jim poslal jednoho z dědečků, mocný Hrom. Ten zahnal příšerného hada zpět do jezera za zvuku ohlušujícího hromobití. Poslední pohroma nakonec přišla z nebes. Byla to Planoucí hvězda, která padla přímo do vesnice a zabila mnoho obyvatel. Mezi lidmi propukla panika a zděšení. Všichni si mysleli, že nastal konec světa.


StěhováníV oné těžké době přežilo pouze šest rodin, které se skryly v jeskyni pod horou u vodopádu Oswego River. Lidé vycházeli z jeskyně jen tehdy, když potřebovali jídlo. Taryenyawagon – „Pán nebes" se již dál nemohl dívat na utrpění, tak je vyvedl ven. Taryenyawagon měl mimo jiné schopnost brát na sebe rozličné podoby. Pán nebes se stal věrným ochráncem lidí.

Taryenyawagon naučil lidi lovit a dal jim rady ohledně rodinného života, uctívání a dalších věcí potřebných pro život. Dal jim kukuřici, fazole, dýně, brambory a tabák. Rovněž jim věnoval psy, aby jim pomáhali lovit, a také je varoval před Zlým duchem. Pak odvedl lidi na východ k řece Yehnonanatche (Ta, jenž obchází horu), což je Mohawk River, a pak dál k řece Skawnaytawty (Hudson River), a ta je dovedla k Velké vodě (k moři). Tehdy šest rodin mluvilo stejným jazykem a jejich přáním bylo založit jednotný národ, který by se scházel u jednoho poradního ohně, který by nesměl nikdy vyhasnout.

První rodina se usadila na řece Tehawrogeh (Rozdělená řeč) a z ní povstali Mohawkové. Další rodina putovala k zátoce Kawnatawteruh, kde se usadila. Byli to Nehawretahgo (Velký strom) - Oneidové. Třetí rodina Seuhnowhahtah se zastavila u hory Onondaga a dodnes tento lid nese stejné jméno - Onondaga. Čtvrtý klan Shomeanawetowah zůstal u jezera Goyogoh a stal se z něj kmen Kayuga. Pátá rodina Tehowneanyohent si postavila vesnici blízko hory u jezera Canandaigua, a to jsou Senekové. Šestá, poslední rodina odešla daleko na západ k velkému jezeru Kanhagwarahka, ale ta k budoucímu svazu Pěti národu nepatřila.


Bez komentářů
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist