Dekanahwideh - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dekanahwideh

Severovýchodní kmeny > IrokézovéPodle legendy sjednotil irokézské kmeny národní hrdina Dekanahwideh (Nebeský posel) o jehož životě existuje celá řada mýtů. Původem byl Dekanahwideh paradoxně Wyandot narozený panenské matce (Wyandoti a Irokézové se nemívali moc v lásce). Ta měla posvátné vidění, že její syn zasadí v zemi Onondagů strom, pod kterým bude žít v míru a spravedlnosti jeden velký sjednocený národ, který nakonec bude vládnout i celému světu. Když Dekanahwideh dospěl, musel se vydat na velkou pouť, ale předtím vzal matku k osamělému stromu rostoucímu na kopci a řekl, aby k němu přišla zase za rok a udeřila do něj. Pokud z rány vyteče krev, pozná, že selhal a zemřel, a pokud poteče míza, bude vědět, že uspěl a je naživu. Náčelníci Irokézů ten strom rostoucí u Brantfordu (Ontario) dodnes alespoň jednou za rok navštíví a obětují u něj tabák a modlí se. Dekanahwideh si zhotovil kánoi z bílého kamene, což byl jeho první zázrak, a pak se plavil do země Onondagů, aby vyhledal tamního násilníka, vraha a lidojeda. Wigvam toho poděsa byl však prázdný, proto Dekanahwideh vylezl na střechu a kouřovodem se díval dolů, do kotlíku s polévkou. Když se zlotřilý Onondaga vrátil domů, chtěl si z kotle nabrat vývar, avšak hle, na jeho hladině spatřil sličnou tvář. Nevěděl, že se jedná o odraz tváře Nebeského posla. Grobián si zádumčivě sedl před ohniště a nemohl pochopit, jak taková šlechetná tvář může patřit, tak brutální osobě. Myslel totiž, že v kotlíku spatřil svou vlastní tvář. Byl tak zmatený, že ze zoufalství mrštil kotlík do ohně. V ten okamžik vstoupil do wigvamu Dekanahwideh a začal vyprávět o velkém míru a pokoji. Překvapený válečník souhlasil, že se stane jeho následovníkem a dostal jméno Hiawatha.

Další překážkou ve sjednocení irokézských národů byl Onondaga Atotarho, hrozný tyran se sedmi hrby, jenž měl místo vlasů spleť živých hadů. Dekanahwideh Hiawathu pověřil, aby Atotarhoheho hadí vlasy učesal, a pak šel ke Caniengům (Pazourkovým lidem – Mohawkům), kde bylo mírové poselství sice dobře přijato, ale někteří lidé si žádali něco, čím by Dekanahwideh dokázal, že má skutečně nebeské pověření. Hrdina tudíž vylezl na vysoký strom, jež rostl na srázném útesu, tyčícím se do velké výšky nad řekou Mohawk. Pak indiány vyzval, aby strom porazili a hodili i s ním do peřejí a pokud přežije, poznají, že mluvil pravdu. Mohawkové udělali vše, jak jim řek a dlouho v naději čekali, že se znovu objeví na břehu, jenže on nešel, tak se zklamaně odebrali domů. Druhý den ráno někdo uviděl dole u řeky stoupat k nebi kouř. Tam u ohně seděl Nebeský posel a připravoval si snídani. Mohawkové byli nadšeni a dodnes se pokládají za zakladatele Ligy pěti národů. Když přišel i Hiawatha, byl společně s Dekanahwidehem slavnostně přijat mezi Mohawky a muži pro ně zpívali mírovou píseň „Zdravíme velký mír“, která je v podstatě národní hymnou Irokézů.


Průvod šel na západ k Oneidům, kteří se s Mohawky přátelili a ti se bez potíží přidali. Cesta pokračovala k Onondagům, a nakonec ke Kayugům a Senekům. Jenže Senekové pochybovali o mírovém poselství a chtěli také vidět zázrak. Dekanahwideh pro ně způsobil zatmění slunce a přesvědčení Senekové odešli do sítin jezera Onondaga, kde tábořil zlý Atotarho se sedmi hrby. Válečníci obklíčili a Hiawatha mu znovu sčesal hadí vlasy, aby se tyran uklidnil, pak už nebyl problém, aby ho muži dostali. Dekanahwideh na místě zasadil velkou borovici. „mírový strom“ s bílými kořeny, které se táhnou do čtyř koutů země, jako symbol irokézského šíření míru do celého světa. Na strom posadil „orla, který vidí daleko,“ coby symbol válečné připravenosti a pod stromem otevřel jeskyni, do které uskladnil zbraně a bojové vybavení. Padesát irokézských náčelníků dostalo parohy, symbol úřadu, a když Nebeský posel předal Pěti národům „velký zákon“, rozloučil se s odůvodněním, že musí ještě i k jiným národům. Vyzval náčelníky, aby se cvičili v trpělivosti: „Vaše kůže musí být tak silná, aby odolala šípům vašich nepřátel.“ Pokud by „mírový strom“ vyvrátil z kořenů „silný vítr“ (válka), musí se okamžitě zasadit nový, aby se sdružení reformovalo, což se stalo po americké revoluční válce, kdy některé irokézské národy proti sobě pozvedli zbraň. Na rozloučenou jim řekl: „Vzývejte mé jméno a já se vrátím.“ Říká se, že na počátku dvacátého století o tom irokézští náčelníci vážně uvažovali.

Taková je jedna z legend o Nebeském poslovi - Dekanahwidehovi.  
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist